Logika i inne sprawy - Jan Woleński - ebook + książka

Logika i inne sprawy ebook

Jan Woleński

0,0
59,90 zł

lub
Opis

Niniejszy zbiór zawiera wybór moich artykułów opublikowanych w latach 2004–2015. Przeważają w nim prace dotyczące logiki w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. semantyki, logiki formalnej i metodologii nauk. Aby jednak pokazać, że filozof analityczny żyje nie tylko tym, co logiczne, zamieściłem też  szkice o Domu Kereta, ontologii ii metodologii krasnoludków (to żaden żart), Brunonie Schulzu i filozoficznych podstawach naszego stosunku do zwierząt.  

                                                                                                                                                    Jan Woleński

Jan Woleński - filozof analityczny, logik, epistemolog i filozof prawa, emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Institut Internationale de Philosophie, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Autor oraz współautor 1700 publikacji, w tym 600 artykułów naukowych i 25 książek, m.in. Historico-Philosophical Essays vol. I (CCPress, 2012), Jan Woleński. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć (CCPress 2014).

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 413
© Copyright by Copernicus Center Press, 2017 © Copyright by Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2017 © Copyright by Jan Woleński
Projekt okładki: MARIUSZ BANACHOWICZ
Adiustacja i korekta: ARTUR FIGARSKI
Skład: ADAM DĄBROWSKI
ISBN 978-83-7886-307-6
Wydanie pierwsze
Kraków – Rzeszów 2017
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Copernicus Center Press Sp. z o.o. pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków tel./fax (+48 12) 430 63 00 e-mail: [email protected] Księgarnia internetowa: http://en.ccpress.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów tel. (+48) 17 866 11 11 e-mail: [email protected]
Konwersja: eLitera s.c.

WSTĘP

Niniejszy zbiór zawiera wybór moich artykułów opublikowanych w latach 2004–15 wedle kolejności wyznaczonej przez chronologię. Przeważają w nim prace dotyczące logiki w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. semantyki, logiki formalnej i metodologii nauk. Aby jednak pokazać, że filozof analityczny żyje nie tylko tym, co logiczne, zamieściłem też szkice o Domu Kereta, ontologii krasnoludków (to żaden żart) oraz Brunonie Schulzu i realizmie magicznym. Nic nie zmieniałem i nic nie dodałem pod względem treściowym, chociaż niejedno zapewne zasługuje na poprawki i uzupełnienia. Bibliografia i przypisy zostały ujednolicone.

Dziękuję Copernicus Center Press za wydanie kolejnego tomu moich prac oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za pomoc finansową w tym przedsięwzięciu.