Murphy Joseph
Wyniki wyszukiwania, prezentowane na stronie, dopasowane są do kryteriów wyszukiwania podanych przez użytkownika. Staramy się wyróżniać produkty, które mogą szczególnie zainteresować naszych użytkowników, używając w tym celu oznaczenia Bestseller lub Nowość. Pozycje na liście wyników wyszukiwania mogą być również sortowane - parametr sortowania ma pierwszeństwo nad pozostałymi wynikami.

Zmarły w 1981 r. amerykański pisarz, myśliciel i mówca pochodzenia irlandzkiego. Związany ruchami z nurtu Nowej Myśli, łączącymi naukę i religijność, pastor i kaznodzieja tych koncepcji. Na świecie znany jako jeden z prekursorów idei pozytywnego myślenia i rozwoju osobistego. W propagowaniu tych teorii poza osobistą charyzmą wykorzystywał również na dużą skalę Joseph Murphy książki swojego autorstwa, z których wiele stało się prawdziwymi bestsellerami. Najbardziej znanym jego tytułem jest wydana w 1963 r. Potęga podświadomości, która znacząco przyczyniła się do spopularyzowania ideologii Nowej Myśli.

Joseph Murphy urodził się w 1898 r. w Ballydehob w irlandzkim hrabstwie Cork w średniozamożniej rodzinie tradycyjnie bardzo silnie przywiązanej do religii katolickiej. Ponieważ na Zielonej Wyspie od wieków Kościół Rzymsko-Katolicki był niezwykle potężną instytucją, kariera duchowna uznawana tam była zawsze za wyjątkowo prestiżową. Stąd też Joseph od małego przygotowywany był do kapłaństwa. Kiedy osiągnął odpowiedni wiek, wstąpił do seminarium jezuickiego, jednak silne wątpliwości co do kościelnej doktryny, które nim targały, zmusiły go do przerwania nauki. Podobno duże znaczenie dla tej decyzji miało doświadczenie przez młodzieńca mocy modlitwy uzdrawiającej. Ponadto jego niespokojny charakter, głód wiedzy i ciekawość świata, której czytając jezuickie książki Joseph Murphy nie był w stanie zaspokoić, pchnęły go poza mury seminarium, a ostatecznie w daleką podróż aż za ocean. W Stanach Zjednoczonych początkowo pracował jako robotnik, ale szybko uzyskał uprawnienia farmaceuty i zaczął robić karierę w tym zawodzie. Dorobił się nawet własnej apteki.

Joseph Murphy i Nowa myśl

Zanim napisał Joseph Murphy książki, które uczyniły jego nazwisko znanym na całym niemal świecie, wiele lat dojrzewał duchowo i rozwijał swoje koncepcje. Jeszcze przed II wojną światową związał się z nowojorskim Kościołem Chrystusa Uzdrawiającego (należącego do ruchu Boskiej Nauki). Podczas wojny jako farmaceuta dostał przydział do jednostki medycznej 88. Dywizji Piechoty. W tym czasie bardzo zintensyfikował swoje filozoficzne i religijne poszukiwania. Służąc w armii, w wolnym czasie czytał Joseph Murphy książki poświęcone różnym systemom religijnym i medytował. Po zwolnieniu z wojska postanowi odmienić swoje życie i nie wracać do pracy w aptece, co było konsekwencją jego trwających ponad dwie dekady intensywnych studiów duchowych.

Prawdy poszukiwał nie tylko w różnych nurtach chrześcijaństwa, ale również w systemach religijnych i filozofii wschodu, głównie indyjskiej. Odbył podróże do Indii, podczas których zgłębiał starożytną hinduską mądrość z tamtejszymi nauczycielami. W latach 40-tych przeniósł się ze Wschodniego Wybrzeża do Kalifornii, gdzie rozwijał swoją religijną i kaznodziejska działalność, którą prowadził ponad 4 dekady, z czego 28 lat służył jako pastor (został wyświęcony w 1946 r., a później ponownie w Los Angeles 3 lata później) w Kościele Boskiej Nauki (Divine Science Church) w Los Angeles. Cały czas studiował teologię i filozofię, nieustannie pogłębiał swoją wiedzę i nauczał.

Jego mentorem został Thomas Troward, który wprowadził go w mistycyzm, a także w krąg amerykańskiej masonerii. Joseph Murphy Stał się aktywnym członkiem Loży i podobno osiągnął 32 stopnień w obrządku szkockim.

Joseph Murphy, Potęga podświadomości i inne książki

W pewnym momencie, wypracowane w ciągu wielu lat studiów i przemyśleń, teorie pastor zaczął przekształcać w, po amerykańsku praktyczny i utylitarny, system i myślenia i działania, który propagował nie tylko podczas kazań i spotkań, ale również w licznych publikacjach. Joseph Murphy książki zaczął pisać jeszcze w latach 40-tych XX w., jednak dopiero blisko 20 lat później jego teksty zyskały większy rozgłos. Z biegiem lat coraz większy nacisk w swoich wydawnictwach zaczął on kłaść na wykorzystanie do codziennych, merkantylnych celów owoców religijnego i osobistego rozwoju, co przyniosło mu niemałą popularność. W 1963 r. wydał Joseph Murphy Potęgę podświadomości, przełomową i do dzisiejszego dnia swoją najbardziej chyba znaną książkę. Na jej stronach przekonywał, że odpowiednio wykorzystany, dzięki specjalnym technikom, potencjał ludzkiej podświadomości i procesów psychicznych może mieć realny wpływ na rzeczywistość i być wykorzystywany w sposób celowy. Co jest, jego zdaniem, drogą do szczęścia i bogactwa. Koncepcje te położyły podwaliny pod cały nurt pozytywnego myślenia i były rozwijane w kolejnych latach. Podczas swojego długiego życia wydał Joseph Murphy jeszcze ponad 40 tytułów cieszących się sporym powodzeniem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie.