Budowanie wizerunku - Aleksandra Jarmużek, Adriana Armknecht - ebook

Budowanie wizerunku ebook

Aleksandra Jarmużek, Adriana Armknecht

0,0
14,05 zł

lub
Opis

Budowanie wizerunku w oparciu o współpracę” jest praktycznym przewodnikiem po dobrej współpracy, która ma znaczący wpływ na Budowanie wizerunku. To podstawy do tworzenia efektywnych zespołów i utrzymania w nich odpowiednich relacji. Przewodnik jest połączeniem praktycznej wiedzy z zakresu team-buildingu i psychologii osobowości, oraz przekazu w lekkiej, przystępnej dla każdego nie-akademickiej formie.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 28
Aleksandra JarmużekAdriana Armknecht

Budowanie wizerunku

w oparciu o współpracę

© Aleksandra Jarmużek, 2016

© Adriana Armknecht, 2016

„Budowanie wizerunku w oparciu o współpracę” jest praktycznym przewodnikiem po dobrej współpracy, która ma znaczący wpływ na budowanie wizerunku. To podstawy do tworzenia efektywnych zespołów i utrzymania w nich odpowiednich relacji. Przewodnik jest połączeniem praktycznej wiedzy z zakresu team-buildingu i psychologii osobowości, oraz przekazu w lekkiej, przystępnej dla każdego nie-akademickiej formie.

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Tożsamość, reputacja, wizerunek?

Trzy pojęcia związane z firmą, biznesem — często ze sobą utożsamiane, a jednak wykazujące pewne różnice, jednocześnie mające wpływ na siebie wzajemnie. Czym są i w jaki sposób je rozróżnić?

TOŻSAMOŚĆ — powstaje na początku budowania marki. Związana jest z elementami widzialnymi takimi jak identyfikacja wizualna, oprawa graficzna, rozciągająca się — szczególnie w większych firmach dalej: na strój pracowników, charakterystyczny wystrój wnętrz, oraz tymi niewidzialnymi jak np. kultura organizacyjna, czy sposób obsługi Klienta. Tożsamość to cała indywidualna osobowość i idea firmy mające na celu wyróżnić ją spośród konkurencji.

REPUTACJA — społeczny wymiar oceny działań firmy, opinia o niej, jej renoma. To efekt wszystkiego tego, co firma na rynku w rzeczywistości robi.

WIZERUNEK — najprościej ujmując jest obraz firmy powstający w umyśle Klienta lub odbiorcy w momencie, kiedy styka się on z marką, doświadcza jej. Zarówno bezpośrednio, samodzielnie, jak i za pośrednictwem innych osób, które są już “użytkownikami” marki. Wizerunek jest o tyle specyficzny, że kreuje się nie tylko na podstawie doświadczeń, faktów i informacji, ale także na podstawie emocji, doznań i skojarzeń. Różne osoby mogą patrzeć na określoną markę — w sposób świadomy bądź nieświadomy — zupełnie inaczej. A wynikać to może także z różnic w systemach wartości i potrzebach. Wobec tego nie można samemu bezpośrednio kreować wizerunku, jednak można starać się na ten wizerunek oddziaływać. Przy tym warto zauważyć, że wizerunek ma charakter indywidualny, często niepowtarzalny.

Myśląc o wprowadzeniu do WSPÓŁPRACY, która wiązać się będzie z budowaniem i wpływaniem na wizerunek postanowiłam sięgnąć do “źródła” — do Wikipedii. I co? I znalazłam w niej definicję, która odpowiada mi najbardziej ze wszystkich tych, z którymi spotkałam się wcześniej. I lepiej bym tego ująć nie mogła, a mianowicie:

„Współpraca — zdolność tworzeniawięzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Zdolność tą zalicza się do kompetencji EMOCJONALNYCH: umiejętność ta stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi. Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak też rodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów jego członków”[1]

[1] www.wikipedia.pl

Wizerunek a współpraca

Budowanie wizerunku jest procesem długotrwałym i w obecnych czasach — mającym kluczowe znaczenie w dłuższym czasie dla działalności firmy. Budowanie renomy to inwestycja na przyszłość — dla potencjalnych Klientów i przyszłych przychodów. Niezależnie od tego, czy budujemy ją intensywnie angażując pokaźne kwoty, czy budując ją przez jakość i zaangażowanie. Istnieje wiele czynników, które mają znaczący wpływ na renomę jaką budujemy, a współpraca jest jednym z nich…

Nasza reputacja wpływa na potencjalną współpracę, ale także współpraca może mieć znaczący wpływ na nasz wizerunek i reputację — jest to zależność idąca w dwie strony, dlatego tak istotne jest działanie przemyślane i rozsądne.

Dobra