Zmienność i uwarunkowania cyrkulacyjne występowania postaci i typów opadów atmosferycznych na przykładzie Krakowa - Robert Twardosz, Ewa Łupikasza, Tadeusz Niedźwiedź - ebook

Zmienność i uwarunkowania cyrkulacyjne występowania postaci i typów opadów atmosferycznych na przykładzie Krakowa ebook

Robert Twardosz, Ewa Łupikasza, Tadeusz Niedźwiedź

0,0
40,95 zł

Opis

Na podstawie badań opartych na serii obserwacji opadu w Krakowie, obejmującej prawie półtora wieku (1863-2008), katalogu typów cyrkulacji atmosferycznej, kalendarza mas powietrznych i frontów atmosferycznych oraz wskaźników cyrkulacji nad południową Polską i Atlantykiem Północnym rozpatrzono cechy charakterystyczne, częstość i wielkość opadów atmosferycznych w Krakowie, jak równie˝ ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Wykorzystano cały jednorodny ciąg sum dobowych opadów oraz informację o jego postaci i typie z okresu pomiarów instrumentalnych, a także liczbę dni z opadem z lat 1812-1855.

Jest to pierwsze tak szczegółowe, bazujące na obszernym i wiarygodnym materiale wyjściowym, opracowanie zamienności rocznej i wieloletniej opadów z rozróżnieniem na ich postać i typ w Polsce i Europie Środkowej. Wyniki uzyskane z opracowania krakowskiej serii opadów są istotne z punktu widzenia badania zmian i zamienności klimatu w skali regionalnej oraz praktycznych zastosowań w wielu dziedzinach działalności człowieka, m.in. w komunikacji i budownictwie.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF