Opis

My little helper, my wonderful little helper The first volume in Dylan Kassman's Short Story Collection, which include:Ommi, mejta? (Maltese and English Version)The HelperThe Lonely Man on the London Underground - The Short StoryThe Lonely Man on the London Undergound - The PlayWelcome, my son... to the new Genesis

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi

Liczba stron: 27

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Dylan Kassman

The Short Story Collection

Includes Ommi, mejta?, The Helper and The Lonely Man on the London Underground

BookRix GmbH & Co. KG80331 Munich

Ommi, mejta? - Kif taqra dan lis-storja/How to read this story

Maltese:Dan l-istorja qasira hija miktuba bil-Malti, madankollu l-awtur ta' din l-istorja qasira ittraduċa minn Malti ghal l-Ingliz għall-maġġoranza tal-qarrejja li ma jifhmux il-lingwa Maltija. Il-verżjoni Ingliża tista 'tinstab dritt wara l-verzjoni Maltija.

 

English:This short story is written in the Maltese language, however the author of this short story has translated it from Maltese into English for the majority of readers who do not understand the Maltese language. The English version can be found right after the Maltese version.

Ommi, mejta? - Verzjoni bil-Malti

Niftakar dik il-gurnata meta smajt dik l-ahbar, il-hajja tieghi minn fuq marret ghal-isfel dlonk

 

Kienet il-gurnata meta morna lura l-iskola wara il-festa tal-Karnival, ommi maret l-isptar imma ma bzajtx hafna, ghax kont naf li it-tobba kienu ha jghinu l-ommi Kellna il-lezzjoni tal-ingliz, kont ma' hbiebi u konna qedin nitghallmu xi haga li jien ma kontx qed naghti kaz Meta f' daqqa wahda, habbat il-bieb tal-klassi u dahal il-kap tal-iskola u staqsa ghalija, jien kont mimli bil-biza ghax hsibt li ghamilt x' haga hazina

Meta wasalt l-ufficju tas-surmast rajt il-missieri, ma' qali xejn u hadni hdejn il-karozza u rajt liz-ziju tieghi fil-karozza, imma ma qalli xejn, li biss ghamilna u li dhalna gol-karozza u morna lura id-dar

 

Wasalna d-dar u l-ewwel li dahal kien missieri u iz-ziju, ma' tawx kas lil-kelba dahlu gol-kcina, u jien dhalt l-ahhar, tajt bewsa lil-kelba imbaghad f" daqqa wahda rajt l-affarijiet ta' ommi, imtlejt bil-ferh ghax hsibt li ommi giet lura mill isptar, u mort girja girja fuq fil-kamra tas-sodda tal-genituri... imma ma rajt lill-hadd, mort fuq fil-bejt... imma rajt lil hadd, imbghad smajt lill-missieri jghidli biex nidhol gol-kcina, u meta inzilt, iz-ziju telaq mid-dar minnhajr ma jghid xejn u missieri qali li se immur ghand in-nanna tieghi u mort hdejn il-karozza bil-heffa u missieri hadni ghanda

 

Fil-karozza, missieri laqas ha' kas tieghi, laqas fetah r-radju, li ghamel biss u li hadni ghand in-nanna

 

Wasalna ghanda, missieri hadni hdejn il-bieb, habbat il-bieb u telaq, harget in-nanna, imma ma qalitx dak li kienet tghid is-soltu... u dhalt, it-televixin kienet fuq l-ahbarijiet li grat dik il-gurnata, u rajt lill-Papa Gwanni Pawlu II fuq it-televixin, in-nanna marret gol-kcina u qalet biex nidhol gol-kcina, u qaltli,

 

"Mark, dak li se nghidlek, se iddum biex tifimha",

 

imma jiena ma fhimtx dak li ghalet in-nanna, imbghad qalet,

 

"Hemm xi hadd, li ahna inhobbu hafna, marret fuq fil-genna, post iktar tajjeb mid-dinja li ahna ghedin nghixu fih...",

 

u jien minghajr ma tajt xi hsib fuqa, mort hdejn it-televixin u rajt li il-Papa Gwanni Pawlu II miet... dort lura lejn in-nanna u staqsejta...

 

"Nann, ommi mejta?"

 

TmiemOmmi, mejta? - Verzjoni bil-Malti

Ommi, mejta? - English Version

That day I remember - when I heard the news, my life from above had gone down below so quickly