Angielski. Megatest. Gramatyka w ćwiczeniach - Anna Treger - ebook

Angielski. Megatest. Gramatyka w ćwiczeniach ebook

Anna Treger

0,0
29,99 zł

Opis

Nie wiesz, jak zabrać się do powtórki z angielskiej gramatyki? Wertujesz różne repetytoria, bo nie możesz znaleźć w jednym miejscu wszystkich potrzebnych ćwiczeń? A może chcesz się sprawdzić? Przekonać się, w czym jesteś dobry? MEGATEST Lingo jest właśnie dla Ciebie!

To uniwersalny zestaw różnorodnych ćwiczeń gramatycznych dla uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych, a także wszystkich chcących utrwalić i poszerzyć znajomość języka angielskiego.

Zalety książki:

- proste i zwięzłe informacje dotyczące najważniejszych zagadnień

- czasy, zdania warunkowe, strona bierna, przyimki, czasowniki, przedimek

- tematyka odpowiadająca wymaganiom egzaminu maturalnego oraz wymaganiom egzaminacyjnym FCE i CAE

- urozmaicone typy ćwiczeń: łączenie w pary, uzupełnianie, testy wyboru, krzyżówki

- wszystkie ćwiczenia z rozwiązaniami

- quizy i testy sprawdzające po każdym rozdziale

- przykładowe testy z egzaminów FCE i CAE z kluczem

- najlepsza forma sprawdzianu dla samouka.

Spis treści

1 Czasy

1.1 Present Simple

1.2 Present Continuous

1.3 Present Continuous i Present Simple

1.4 Past Simple

1.5 Past Continuous

1.6 Past Continuous i Past Simple

1.7 When i while

1.8 Present Perfect

1.9 For i since

1.10 Present Perfect i Past Simple

1.11 Present Perfect Continuous

1.12 Present Perfect Continuous i Present Perfect

Quiz – czasy teraźniejsze

1.13 Past Perfect

1.14 Past Perfect i Past Simple

1.15 Past Perfect Continuous

1.16 Past Perfect Continuous i Past Simple

Quiz – czasy przeszłe

1.17 Future Simple

1.18 Be going to

1.19 Be going to i Future Simple

1.20 Future Continuous

1.21 Future Continuous i Future Simple

1.22 Future Continuous, Future Simple i be going to

1.23 Future Perfect

1.24 Future Perfect Continuous

1.25 Future Perfect Continuous i Future Perfect

1.26 Różne formy czasu przyszłego

Quiz – czasy przyszłe

Test podsumowujący

2 Mowa zależna i niezależna

2.1 Czasowniki wprowadzające

2.2 Zmiany dotyczące czasów

2.3 Zmiany dotyczące czasowników modalnych

2.4 Zmiany dotyczące zaimków

2.5 Pytania w mowie zależnej i niezależnej

2.6 Polecenia, zakazy, rady i prośby

2.7 Zdania wykrzyknikowe w mowie zależnej

2.8 Zdania warunkowe w mowie zależnej

2.9 Streszczenie

Quiz – mowa zależna i niezależna

Test podsumowujący

3 Zdania warunkowe

3.1 Zdania warunkowe I typu

3.2 Zdania warunkowe II typu

3.3 Zdania warunkowe III typu

3.4 If, but for, should, were to

3.5 Inwersja w zdaniach warunkowych

3.6 Słowa, wyrażenia wprowadzające warunek

3.7 Zdania warunkowe mieszane

Quiz – zdania warunkowe

Test podsumowujący

4 Strona bierna

4.1 Stosowanie strony biernej

4.2 Przyimki w stronie biernej

4.3 By i with w stronie biernej

4.4 Konstrukcje bezokolicznikowe w stronie biernej

4.5 Sprawcze have/get

Quiz – strona bierna

Test podsumowujący

5 Przyimki i wyrażania z przyimkami

Quiz – przyimki

Test podsumowujący

6 Przedimek

Quiz – przedimki

Test podsumowujący

7 Czasowniki

7.1 Czasowniki modalne

7.2 Czasowniki na każdą okazję

7.3 Zdradliwe czasowniki

Quiz – czasowniki

Test podsumowujący

8 Przykładowe testy FCE i CAE

9 Klucz

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF