Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku. Wersja mobilna - Anna Treger - ebook

Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku. Wersja mobilna ebook

Anna Treger

0,0

Opis

Seria repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo została przygotowana przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów.

Repetytorium "Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku" zawiera wyczerpujące omówienie zasad użycia angielskich przedimków. Pozwala w praktyce opanować zagadnienie, które często sprawia wiele trudności polskim uczniom, studentom, maturzystom, jak również innym osobom na co dzień posługującym się angielskim.

W repetytorium:

• Co przed angielskim rzeczownikiem?

• Reguły użycia przedimka określonego, nieokreślonego, zerowego.

• Objaśnienia, przykłady, ćwiczenia, quiz.

• Przedimiki w pigułce - podsumowanie na końcu książki.

Nie wiesz, kiedy postawić a, the, any, some...? Masz problemy z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi, nazwami własnymi, przedimkiem zerowym? Myli Ci się a few z few? Repetytorium Lingo jest właśnie dla Ciebie.

Repetytorium zgodne z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 108

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Anna Treger

RepetytoriumANGIELSKIA czy the? Wszystko o przedimku

Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Redakcja i korekta: Paweł Pokora

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: Wojciech Jannasz

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

ISBN 978-83-60287-21-7

ISBN epub 978-83-7892-041-0

ISBN mobi 978-83-7892-042-7

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

www.WydawnictwoLingo.pl

Wstęp

Posługiwanie się przedimkiem to jedno z ważniejszych zagadnień w nauce języka angielskiego. Nawet jeśli uczący się znają zasady stosowania przedimka, to miewają problemy z jego właściwym użyciem. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że myli przedimki, albo ma tendencję do ich pomijania, lub wstawiania tam, gdzie nie są potrzebne.

Użycie przedimka sprawia nam kłopoty również dlatego, że jest nieznany polszczyźnie. Francuzi, Bułgarzy czy Niemcy nie mają tak dużych problemów, ponieważ w ich języku występują rodzajniki odgrywające podobną rolę jak przedimek w angielskim.

Jednakże Polacy wcale nie stoją na straconej pozycji. Nie ma wprawdzie jednej metody uczenia się przedimków, ale skuteczne opanowanie tego zagadnienia zależne jest m.in. od właściwego podręcznika. Takiego, który w jednym miejscu zbiera całą wiedzę potrzebną, żeby już nie dręczyć się pytaniem: „co przed angielskim rzeczownikiem?”.

Temu właśnie służy ta książka. Zawiera wyczerpujące objaśnienia dotyczące przedimków określonych, nieokreślonych i przedimka zerowego, ilustrowane licznymi przykładami. W utrwaleniu i urozmaiceniu nauki pomaga zestaw ćwiczeń z kluczem. Ponadto repetytorium otwiera test umożliwiający zorientowanie się uczącemu, co sprawia mu największe trudności, a zamyka quiz będący ciekawą formą sprawdzenia zdobytej wiedzy. Rozdział „Przedimki w pigułce” podsumowuje całość i może być traktowany jako poręczna pomoc w nagłych wypadkach.

Należy pamiętać, że nauka poprawnego posługiwania się przedimkiem powinna przebiegać równolegle z poznawaniem angielskiej gramatyki oraz kształtowaniem umiejętności pisania i czytania. Stąd też warto sięgnąć po inne pozycje z serii repetytoriów Lingo, np. „Angielski. Repetytorium leksykalne” czy „Angielski. Gramatyka z ćwiczeniami”.

Z życzeniami sukcesów

Autorka

Sprawdź się

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.

Ten test pomoże Ci ocenić na czym należy się skoncentrować w nauce zagadnień

przedstawionych w tej książce. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz punkt.

Podlicz punkty i sprawdź wynik testu. W okrągłych nawiasach są numery paragrafów

omawiające dane zagadnienie.

1.Kate wants to be …….. actress. (3.2)

a) ab) anc) the

2.Paul paid …….. fortune for this ring. (3.4)

a) ab) thec) Ø

3.That was such ………. nice moment. (3.6)

a) ab) thec) Ø

4.Jane lives in …….. south of Finland. (5.7)

a) ab) thec) Ø

5.It might be quicker to get there by …….. bike (5.11)

a) ab) thec) Ø

6.We were served …….. four-course dinner which was absolutely outstanding. (5.8)

a) ab) thec) Ø

7.…….. sky is cloudy. It may rain. (4.2)

a) Ab) Thec) Ø

8.A friend of mine is …….. MP. (3.2)

a) ab) anc) the

9.Philip checks his mail four to five times …….. day. (3.5)

a) ab) thec) Ø

10.…….. cheetah is the fastest of all land animals. (4.4)

a) Ab) Thec) Ø

11.For your homework, do …….. exercise 10. (5.2)

a) ab) thec) Ø

12.I had ………room to stretch my legs (3.8)

a) ab) thec) Ø

13.Pass …….. bread, please. (4.2)

a) ab) thec) Ø

14.The lawyer went to …….. prison to talk to his client. (5.3)

a) ab) thec) Ø

15.…….. money makes the world go round. (5.5)

a) Ab) Thec) Ø

16.…….. Vistula is one of the Europe's longest rivers. (4.13)

a) ab) thec) Ø

17.We go to …….. church every Sunday. (5.3)

a) ab) thec) Ø

18.Paul went to ……..hospital for blood tests. (5.3)

a) ab) thec) Ø

19.The building doesn't have any facilities for …….. disabled. (4.3)

a) ab) thec) Ø

20.Have …….. lunch with me tomorrow, please. (5.8)

a) ab) thec) Ø

21.John plays …….. accordion like nobody else in the world. (4.9)

a) ab) thec) Ø

22.I am going on holiday …….. next week. (5.6)

a) ab) thec) Ø

23.Neil Armstrong was the first man to walk on …….. moon. (4.2)

a) ab) thec) Ø

24.The mind works …….. best when it is relaxed. (4.8)

a) ab) thec) Ø

25.…….. Smiths are moving out to Texas. (4.13)

a) Ab) Thec) Ø

26.You should stay in …….. bed till you feel better. (5.4)

a) ab) thec) Ø

27.…….. man over there is Bob's father. (4.6)

a) Ab) Thec) Ø

28.Poland joined …….. NATO in 1999. (5.13)

a) ab) thec) Ø

29.We visited …….. Hague briefly in 2005. (5.13)

a) ab) thec) Ø

30.Among the books, he saw ……… Hemingway. (5.2)

a) ab) thec) Ø

25-30 - Wynik bardzo dobry. Warto jednak utrwalić wiadomości.

20-24 - Dobra znajomość przedimków. Wymaga jednakże pogłębienia.

3.Przedimek nieokreślony a/an

3.1. Podstawowe informacje

Przedimek nieokreślony wskazuje, że opisujemy daną osobę, rzecz, pojęcie po raz pierwszy, a dana rzecz, osoba bądź pojęcie nie są bliżej znane mówiącemu i słuchającemu.

a tree

(jakieś, pewne) drzewo

a book

(jakaś, pewna) książka

a new car

(jakiś, pewien) nowy samochód

an egg

(jakieś, pewne) jajko

an umbrella

(jakiś, pewien) parasol

an old house

(jakiś, pewien) stary dom

I have a new hobby. Mam nowe hobby. 

Beth is looking for a job. Beth szuka pracy. 

Joe needs a lawyer. Joe potrzebuje prawnika. 

We bought a house near Warsaw. Kupiliśmy dom blisko Warszawy. 

Dorothy is reading a book. Dorothy czyta książkę.

Jeżeli rzeczownik jest określony przymiotnikiem, to przedimek stawiamy zazwyczaj przed przymiotnikiem.

She is a lovely girl. Jest uroczą dziewczyną. 

We are looking for a qualified teacher. Szukamy wykwalifikowanego nauczyciela. 

The suspect was wearing a jean jacket. Podejrzany miał na sobie dżinsową kurtkę. 

You should ask an expert's opinion. Powinieneś zapytać eksperta o radę. 

I've got an inventive mind. Mam twórczy umysł.

Uwaga!

Wyjątkowo przedimek stawiamy po przymiotniku przed rzeczownikiem w konstrukcji

so/too/less + adjective+a/an + rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej, np.

How beautiful is Mary? Jak piękna jest Mary? 

She is so beautiful a woman that I cannot take my eyes off her. Ona jest taką piękną kobietą, że nie mogę oderwać od niej oczu. 

She is too beautiful a woman for him! Ona jest zbyt piękną kobietą dla niego! 

She is less beautiful a woman than I expected. Ona nie jest tak piękną kobietą, jak myślałem.

3.2. Postać przedimka nieokreślonego

Postać, jaką przyjmuje przedimek nieokreślony (a bądź an), uzależniona jest od tego, czy wyrazy towarzyszące (rzeczownik bądź wyrażenie rzeczownikowe) zaczynają się od spółgłoski czy samogłoski.

Np. przed tree, book (rzeczowniki) i new car (wyrażenie rzeczownikowe) stawiamy przedimek nieokreślony a, ponieważ t, b, n są spółgłoskami. Natomiast przed orange ,umbrella ,old house stawiamy przedimek nieokreślony an, gdyż e, u, o to samogłoski. Należy pamiętać, że o użyciu postaci a bądź an decyduje nie pisownia wyrazu, ale jego brzmienie.

a euro

a European state

a ewe

a one-time hero

a U-boat

a UFO

a universe

a university

a usurper

an F-word

an honour

an hour

an L-plate

an MBA

an MP

an S-level

an SOS

an X-ray

Wyrazy zaczynające się na h poprzedzamy a bądź an w zależności od tego czy h jest wymawiane czy nie. W przypadku h niemego (w praktyce są to cztery wyrazy: heir ,hour ,honour i honest oraz słowa pochodne np. honorarium ,honorable ,heirloom ,heiress ,heirship, w wymowie amerykańskiej również w słowach herb i homage h pozostaje głuche) stawiamy przed danym słowem an, w pozostałych wypadkach a. Można jednak spotkać pewne słowa, takie jak hotel, które poprzedza się zarówno przez an jak i a (niektórzy native speakerzy wymawiają je jak /ən əʊ'tel/ – wymowa ta uważana jest za staroświecką – a nie jak /ə həʊ'tel/).

3.3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Przedimek nieokreślony można postawić w określonych warunkach przed rzeczownikami policzalnymi, natomiast nie używa się go z zasady przed rzeczownikami niepoliczalnymi.

Słowa, które służą do nazywania rzeczy, to rzeczowniki. W nauce gramatyki rzecz jest rozumiana bardzo szeroko. Rzeczami są nie tylko poszczególne konkretne obiekty takie jak szklanka, rower, samochód czy sandał; nie tylko istoty żywe: koń, pies czy kot; nie tylko osoby: Piotr, dziecko, kobieta, lecz także pojęcia oderwane, takie jak piękno, prawda i dobro, sprawiedliwość i nikczemność, jak również relacje, procesy czy wydarzenia. Tak rozumiane rzeczy dają się policzyć albo nie. Policzyć można konkretne obiekty poszczególne. Kupujemy dwie książki, na łące widzimy sześć koni, do torby wkładamy pięć zesztów. Policzyć nie da się pojęć abstrakcyjnych, substancji masowych takich jak woda czy powietrze. Odpowiednio rzeczowniki oznaczające obiekty dające się zrachować nazywamy policzalnymi, te których nie można - niepoliczalnymi. Rzeczowniki niepoliczalne nie mają liczby mnogiej.

Rzeczowniki niepoliczalne, czyli wskazujące na rzeczy, których nie da się policzyć na sztuki i przed którymi nie stawiamy przedimka nieokreślonego, to nazwy:

substancji sypkich, minerałów, materiałów: sugar, salt, pepper, flour, sand, rice, coal, iron, wood, plastic, silk, glass

płynów: water, milk, coffee (uwaga: w restauracji czy kawiarni można powiedzieć

a coffee/a water

w znaczeniu „jedna kawa” (filiżanka kawy), „jedna woda” (szklanka wody)

pojęć abstrakcyjnych: honesty, admiration, education, courage, energy, health, information, justice, luck, poetry, progress, wealth, mail, worry, music

chorób (poza: cold, cough, headache): flu, rheumatism, anemia, polio

dyscyplin sportu: tennis, golf, baseball

Ponadto niepoliczalna jest większość rzeczowników z końcówką ing: shopping, sightseeing, fighting (poza: meeting, blessing, parting).

3.4. Przedimek wskazujący na konkretny obiekt z klasy rzeczy

W zdaniach:

I am a doctor. Jestem lekarzem.

Ann is a choreographer. Ania jest choreografem.

Sue is a second-year student. Sue jest studentką drugiego roku.

Scott is a Buddhist. Scott jest buddystą.

Chloe is a friend of mine. Chloe jest moją przyjaciółką.

używa się przedimka nieokreślonego, mimo że ktoś mówi o sobie, o niej, a

ja

i

ona

są znane zarówno mówiącemu jak i słuchającemu. Trudno przyjąć, że mówiąc o sobie nie wiemy o kim mówimy.

Przedimek nieokreślony rozumiany jest tutaj jako „jeden z wielu, należący do pewnej grupy, kategorii, klasy”.

I am a student. 

Jestem studentem (należę do tej grupy ludzi, których nazywamy studentami).

This is an owl. 

To jest sowa (należy do gatunku ptaków nazywanych sowami).

Fleming was a scientist.

Fleming był naukowcem (należał do grupy ludzi nazwanych naukowcami).

3.5. Przedimek w wyrażeniach określających ilość

W dawnym języku angielskim przedimek nieokreślony

a/an

oznaczał

one

– jeden. Jeszcze do dziś w niektórych przypadkach używamy

a/an

i

one

zamiennie np. w jednostkach miary, objętości, wagi, czasu, pieniędzy.

a kilo one kilo

a litre one litre

a metreone metre

a thousand one thousand

a mile one mile

an inch one inch

an hour one hour

a day one day

a dollar one dollar

a gallon one gallon

I'd like a/one kilo of oranges.

Poproszę kilo pomarańczy.

Could you spare me a/one minute, please?

Czy mógłbyś mi poświęcić minutę?

I've been there a/one thousand times before. Byłem tam tysiąc razy.

They live a/one mile from the beach.

Mieszkają milę od plaży.

How much is a/one gallon of gas?

Ile kosztuje galon gazu?

Przedimka nieokreślonego używamy również przy podawaniu miar i częstotliwości. W tym przypadku

a/an

tłumaczymy jako

za/na/w.

I do yoga at least three times a day. Ćwiczę jogę przynajmniej trzy razy na tydzień. 

Scott works out twice a week. Scott ćwiczy na siłowni dwa razy w tygodniu.

They reached a speed of 120 miles an hour. Osiągnęli prędkość 120 mil na godzinę. 

Silk prices start at around 7 pounds a metre. Ceny jedwabiu zaczynają się od około 7 funtów za metr. 

Oranges at 60 cents a pound may seem expensive. Pomarańcze w cenie 60 centów za funt mogą wydać się drogie.

W powyższych sytuacjach

a/an

można zastąpić słowem

per.

Scott works out twice per week. Scott ćwiczy na siłowni dwa razy na tydzień. 

The car was travelling at 90 miles per hour. Samochód jechał 90 mil na godzinę.

Przedimek nieokreślony stosowany jest w niektórych określeniach ilości:

a lot of

a good/great deal of

a great many

a couple of

a number of

a bit of

a hundred/thousand/million

a half/quarter

We have a lot of new ideas.  Mamy wiele nowych pomysłów. 

Peter has a couple of good friends. Peter ma kilku dobrych przyjaciół. 

Studying online has a great many advantages. Studiowanie online ma wiele zalet. 

I have been there on a number of occasions. Byłem tam wielokrotnie. 

The painter has a great deal of talent. Ten malarz ma duży talent.

I need a bit of butter. Potrzebuję trochę masła.

Lend me a hundred dollars. Pożycz mi sto dolarów.

Zwróćmy uwagę na użycie i szyk wyrazów w przypadku słów

half

and

quarter.

It's about half a mile from the beach. To około pół mili od plaży.

It's about a quarter of a mile from the beach. To około ćwierć mili od plaży.

I need half an hour to finish it. Potrzebuję pół godziny, by to skończyć.

I need a quarter of an hour to finish it. Potrzebuję kwadransa, by to skończyć.

Joe drank half a bottle of white wine. Joe wypił połowę butelki białego wina.

Joe drank a quarter of a bottle of white wine. Joe wypił ćwierć butelki białego wina.

Uwaga!

Możliwość użycia bądź nie użycia a przed quarter - mamy tylko przy podawaniu godziny.

Let's meet in (a) quarter of an hour. Spotkajmy się za kwadrans. 

I must be at the airport at (a) quarter of an hour. Za kwadrans muszę być na lotnisku.

3.6. Przedimek przed what a/an, such a/an

Przedimek nieokreślony występuje w zdaniach wyrażających oburzenie, zdumienie, uznanie lub podziw zaczynających się od

what a/an

i

such a/an

.

What a party!

Co za impreza!

What a view!

Co za widok!

What a beautiful morning!

Co za piękny ranek!

Such a terrible lie!

Takie wstrętne kłamstwo!

Such a nice girl!

Taka miła dziewczyna!

Such an easy question!

Takie łatwe pytanie!

3.7.Some, any i określenia jednostkowe

Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie używamy przedimka nieokreślonego. Używamy natomiast określników

some

i

any

.

Give me some time. Daj mi trochę czasu.

I need some money, mum. Potrzebuję trochę pieniędzy, mamo. 

Bring me some coffee. Przynieś mi (trochę) kawy. 

Is there any evidence that UFO's exist? Czy jest jakiś dowód na to, że UFO istnieje? 

Does she have any experience of working in a pharmacy? Czy ona ma jakieś doświadczenie w pracy w aptece?

Każdy rzeczownik niepoliczalny można uzupełnić przez dodanie określenia jednostkowego, np:

a bit of ,a piece of ,an item of ,a glass of

, etc. i wtedy substancja czy pojęcie abstrakcyjne oznaczane przez rzeczowik nabiera charakteru policzalnego.

Add pepper to taste. Dodaj pieprzu do smaku.

Add a pinch of pepper to taste. Dodaj szczyptę pieprzu do smaku.

This carpet fits furniture. Ten dywan pasuje do mebli.

This carpet fits each item of furniture. Ten dywan pasuje do każdego mebla.

Write it down on paper. Zapisz to na papierze.

Write it down on a piece/sheet of paper. Zapisz to na kartce papieru.

I've got new information for you. Mam dla was nowe informacje.

I've got a new piece of information for you. Mam dla was nową informację.

We went to Bordeaux to buy wine. Pojechaliśmy do Bordeaux, by kupić wino.

We went to Bordeaux to buy a bottle of wine. Pojechaliśmy do Bordeaux, by kupić butelkę wina.

Shall I get you water?  Czy mam przynieść ci wody?

Shall I get you a glass of water?  Czy mam przynieść ci szklankę wody?

Put bread into the toaster. Włóż chleb do tostera.

Put a slice of bread into the toaster. Włóż kromkę chleba do tostera.

W powyższych przykładach, przedimek

a

jest wymienny z liczebnikiem

one

. Jednakże w przypadku

half a glass of water ,half a bottle of wine

, itp. przedimka

a

nie można zastąpić

one.

Uwaga!

Rzeczowniki, które zazwyczaj występują jako niepoliczalne, mogą w pewnych okolicznościach być traktowane jak policzalne, np. coffee w kawiarni. Prosząc kelnera o kawę mamy z reguły na myśli filiżankę napoju. Stąd a coffee, please oznacza poproszę o filiżankę kawy. Analogiczne zachowują się takie rzeczowniki jak: tea, water, whisky, beer, lager, gin.

Table 2 wants a tea and a water. Stolik nr 2 zamówił (dosł. chce) herbatę i wodę.

Rzeczowniki te tworzą liczbę mnogą, np. two coffees, three waters, four teas.

Wyobraźmy sobie taką o to scenkę. Pani domu pyta:

Who wants tea? One, two, three. And how many coffees?

One, two, three, four. OK, that will be three teas and four coffees.

Kto chce herbaty? Jedna, dwie, trzy. A ile kaw? Jedna, dwie, trzy, cztery. OK, będą trzy herbaty i cztery kawy.

We have at least three coffees a day – early in the morning, in the afternoon and one or two after dinner.

Pijemy przynajmniej trzy kawy w ciągu dnia – wcześnie rano, po południu i jedną bądź dwie po obiedzie.

Lista częściej spotykanych określeń jednostkowych:

a bag of rice/sugar – torebka ryżu/cukru

a bar of chocolate – tabliczka czekolady

a bar of soap – kostka mydła

a barrel/bottle/can of bear – beczka/butelka/puszka piwa

a blade of grass – źdźbło trawy

a blob of paint - kropla farby

a bowl of muesli – miska musli

a box of cereal – pudełko płatków śniadaniowych

a breath of air – powiew powietrza

a can of soda/paint – puszka napoju/farby

a carton/bottle of milk/juice – karton/butelka mleka/soku

a chunk of cheese/bread – kawał sera/chleba

a chunk of rock – odłamek skały

a clap/peal of thunder – grzmot pioruna

a clod of earth – gruda ziemi

a cloud of dust – tuman kurzu

a cloud of smoke – kłąb dymu

a cloud of gas – obłok gazu

a cube of sugar – kostka cukru

a cup of tea/coffee – filiżanka herbaty/kawy

a dab of paint/butter – odrobina farby/masła

a dash of vinegar/milk – odrobina octu/mleka

a dollop of honey/jam – porcja miodu/dżemu

a drop of water/rain – kropla wody/deszczu

a fit of anger/depression – atak gniewu/depresji

a fit of giggling/laughter – napad chichotu/śmiechu

a flake of paint – płat/odprysk farby

a flash/bolt of lightning – błyskawica

a flurry of snow – śnieżyca

a grain of sand/rice – ziarno piasku/ryżu

a grain of truth – ziarno prawdy

a gust of wind – podmuch wiatru

a hunk of bread/meat/cheese – kawał (pajda) chleba/mięsa/sera

a jar of jam/honey – słoik dżemu/miodu

a joint of meat – sztuka mięsa

a loaf of bread – bochenek chleba

a lump of butter/clay – bryła masła/gliny

a lump of sugar – kostka cukru

a lump of ice/snow – bryła lodu/śniegu

a lump of coal – bryła węgla

a morsel of food – kęs jedzenia

a packet of biscuits – paczka herbatników

a pat of butter – osełka masła

a patch of fog – tuman mgły

a peal of thunder – grzmot pioruna

a piece of advice/baggage/information/gossip – (jedna/jeden) rada/bagaż/informacja/plotka

a piece of bread/cake/cheese – kawałek chleba/ciasta/sera

a piece of furniture/ equipment – mebel/sprzęt

a piece of luck/good fortune – szczęście/pomyślność

a piece/sheet of paper – kawałek papieru

a pinch of salt/pepper – szczypta soli/pieprzu

a pint of beer/water/milk – pół kwarty piwa/wody/mleka

a puff/wisp of smoke – kłąb/wstęga dymu

a rasher of bacon/ham – plasterek bekonu/szynki

a ray of sunshine/light – promień słońca/światła

a ripple of excitement – dreszcz podekscytowania, fala ekscytacji

a ripple of laughter – kaskada śmiechu

a roar of laughter/anger – ryk śmiechu/gniewu

a rumble of thunder/gunfire – grzmot pioruna/ognia

a scrap of paper – kawałek papieru

a sheet of paper – kartka papieru

a slab of concrete – płyta cementu

a slice of bread – kromka chleba

a slice of meat/cheese – plaster mięsa/sera

a speck of dust – pyłek kurzu

a spell of good weather/bad luck – okres dobrej pogody/pechowy okres

a splinter of wood – drzazga

a splinter of glass – odłamek szkła

a spoonful of sugar/baking soda – łyżka cukru/proszku do pieczenia

a stick of chewing gum – listek gumy do żucia

a stretch of countryside – pasmo krajobrazu

a stroke of luck/fortune – łut szczęścia/uśmiech losu

a tin of beans – puszka fasoli

a tin of paint – puszka farby

a touch of frost – powiew mrozu

a trickle of rain – struga deszczu

a tub of margarine/ice cream – kostka margaryny/lodów

a tube of glue/toothpaste – tubka kleju/ pasty do zębów

an article of clothing/furniture/jewellery – część garderoby/bagażu/biżuterii

an item/piece of news – (jedna) wiadomość

Rzeczowniki policzalne w języku polskim nie muszą być policzalne w języku angielskim. Np. informacja, rada, mebel, są policzalne w języku polskim, ale ich angielskie odpowiedniki (information, advice, furniture) są niepoliczalne.

3.8. Przedimek a znaczenie rzeczownika

Niektóre rzeczowniki w zależności od tego czy są używane jako policzalne, czy jako niepoliczalne zmieniają swoje znaczenie.

glass – szkło

a glass - szklanka, kieliszek

paper – papier

a paper – gazeta

corn – zboże

a corn – odcisk

iron – żelazo

an iron – żelazko

copper – miedź

a copper – policjant, gliniarz (potocznie)

bridge – brydż

a bridge – most

beauty – piękno

a beauty – piękność (np. piękna kobieta)

cold - chłód, zimno

a cold - przeziębienie

wood – drewno

a wood – las

room – miejsce, przestrzeń

a room – pokój

experience - doświadczenie

an experience – przeżycie, zdarzenie

light – światło

a light – źródło światła (np. lampa, żarówka)

Paul is reading a paper. Paul czyta gazetę. 

I wrapped the present in red paper. Opakowałem prezent w czerwony papier. 

I need a new iron with a steam function. Potrzebuję nowego żelazka z funkcją parowania. 

This tool is made of iron. To narzędzie jest zrobione z żelaza. 

The farmer grows corn on his 500 acres. Rolnik uprawia kukurydzę na 500 akrach. 

How do I successfully remove a corn? Jak mogę skutecznie usunąć odcisk? 

Is there room for me at the table? Czy jest dla mnie miejsce przy stole? 

She booked a single room for two nights. Zarezerwowała pojedyczny pokój na dwie noce. 

I know from experience that he can be very stubborn. Wiem z doświadczenia, że potrafi być bardzo uparty. 

A spent a year in Paris and it was an experience I will never forget. Spędziłem rok w Paryżu i jest to przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. 

Give me a glass of water, please. Podaj mi, proszę, szklankę wody. 

You can't get a tan through glass. Nie można opalić się przez szybę.

3.9. A few, few, a little, little

Przedimek nieokreślony używany jest także przy określaniu ilości.

a few, few

(z rzeczownikami policzalnymi)

a little, little

(z rzeczownikami niepoliczalnymi)

W przykładach poniżej, użycie bądź nieużycie przedimka ma duże znaczenie dla określenia stanu posiadania.

There were a few people working. Kilka osób pracowało. (a few sugeruje pewną liczbę) 

There were few people working. Niewiele/mało osób pracowało. (few sugeruje niedostatek bądź niewielką liczbę) 

There is a little time left. Pozostało trochę czasu. (analogicznie do a few, a little mówi o pewnej ilości) 

There is little time left. Pozostało mało/niewiele czasu. (analogicznie do few, little mówi o niewielkiej ilości)

Zdarza się jednak i tak, że można użyć zarówno few/a few i little/a little do określenia takiej samej ilości. Ktoś mający trzech przyjaciół może powiedzieć: „I have few friends”, natomiast inna osoba, mająca tyle samo przyjaciół, powie: „I have a few friends”. Jak widać, często użycie przedimków w przedstawionych przypadkach sprowadza się do subiektywnej oceny, a nie do precyzyjnego określenia ilości.

Little i a little stosuje się również jako przysłówki.

This year it rained a little (= It didn't rain much). Tego roku trochę padało. 

This year it rained little (= It rained a bit). Tego roku niewiele padało. 

Chloe spoke a little about her work (= she spoke a bit). Chloe mówiła trochę o swojej pracy. 

Chloe spoke little about her work (= she didn't speak much). Chloe mówiła niewiele o swojej pracy.

7. Klucz do ćwiczeń

Sprawdź się

Powrót

1. b

2. a 

3. a 

4. b

5. c 

6. a 

7. b

8. b 

9. a 

10 . b 

11 . c 

12 . c 

13 . b 

14 . b 

15 . c 

16 . b 

17 . c 

18 . c 

19 . b 

20 . c 

21 . b 

22 . c 

23 . b 

24 . c 

25 . b 

26 . c 

27 . b 

28 . c 

29 . b 

30 . a