Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania - Murawska Agnieszka - ebook

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania ebook

Murawska Agnieszka

0,0
22,45 zł

Opis

W publikacji omówiono poziom, strukturę oraz uwarunkowania partycypacji obywatelskiej w sferze politycznej i społecznej w dwóch postprzemysłowych miastach – Łodzi i Iwanowie. Ramą teoretyczną monografii jest pytanie o dominujący model obywatelstwa: liberalny czy komunitarny. Książka wpisuje się w obecny w Polsce nurt rozważań socjologicznych na temat okoliczności różnorodnych form działalności obywatelskiej. Nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie do analizy systemu wartości proobywatelskich i wynikających zeń percepcji obowiązków obywatela wobec społeczeństwa. Zaprezentowano wiele istotnych danych statystycznych, a także wyniki badań dotyczących aktywności politycznej i społecznej. Publikacja jest skierowana do osób zainteresowanych kondycją społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF