Opis

Pierwszy zestaw 100 najpopularniejszych czasowników złożonych czyli phrasal verbs w języku angielskim w formie Mobile Flashcards, zawierający phrasal verbs z takimi czasownikami: add, agree, answers, ask, attend, back, bank, be, bear, beef, blow, boil, bottle, bounce, break, bring, brush, build, burst, buy,call, carry, catch, check, clean, clear, come. W skład zestawu wchodzą tłumaczenia na język polski a także pełne zdania pokazujące kontekst w jakim mogą zostać użyte czasowniki. W drugiej części ebooka znajdują się ćwiczenia pozwalające na zapamiętywanie phrasal verbs w kontekście zdań w języku angielskim.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB

Liczba stron: 33

lub

-

Wstęp »

-

Phrasal Verbs »

-

• to add up sth

Let’s add up our scores and we’ll see who won.

1

-

po/dodawać coś

Dodajmy nasze wyniki i zobaczymy kto wygrał.

1

-

• not agree with sb

The fish didn’t agree with me.

2

-

szkodzić komuś

Ryba zaszkodziła mi.

2

-

• to answer sb back

Don’t answer me back. It’s very rude.

3

-

pyskować komuś

Nie pyskuj. To jest bardzo niegrzeczne.

3

-

• to answer for sth

You’ll have to answer for the consequences.

4

-

odpowiadać za coś

Będziesz musiał odpowiedzieć za konsekwencje.

4

-

• to ask for sth

She doesn’t like to ask for help.

5

-

poprosić o coś

Ona nie lubi prosić o pomoc.

5

-

• to ask sb out

If you like her, why don’t you ask her out.

6

-

umówić się z kimś na randkę

Dlaczego nie umówisz się z nią.

6

-

• to ask sb in

Don’t let her wait any longer. Ask her in.

7

-

poprosić kogoś do środka

Nie pozwól jej dłużej czekać. Poproś ją do środka.

7

-

• to attend to sth / sb

I can’t attend to everything. Please, help me.

8

-

zajmować się czymś / kimś

Nie mogę zajmować się wszystkim. Proszę, pomóż mi.

8

-

• to back off

Just back off!

9

-

dać komuś spokój

Poprostu daj mi spokój!

9

-

• to back out of sth

They backed out of the contract at the last minute.

10

-

wycofać się z ( obietnicy, umowy )

Wycofali się z kontraktu w ostatniej minucie.

10

-