Opis

Ebook Gramatyka języka angielskiego dla początkujących jest adresowany do osób rozpoczynających naukę języka angielskiego od zupełnych podstaw. W pierwszej części znajdują się wyjaśnienia wraz z przykładami przedstawiającymi prawidłowe użycie określonych form gramatycznych. Wszystkie przykłady opatrzone są uproszczoną transkrypcją fonetyczną, dzięki której możliwa jest samodzielna nauka wymowy podanych przykładów.

W drugiej części ebooka znajdują się ćwiczenia w formie zdań do tłumaczenia. Łącznie znajduje się 300 zdań, które zostały podzielone na zdania twierdzące, przeczące i pytające. Dzięki formie ebooka możliwe jest tłumaczenie zdań zarówno na język polski jak również na język angielski.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB

Liczba stron: 98

lub

Wstęp »

-

English Mobile Flashcards to ebooki w formacie epub, przeznaczone do samodzielnej nauki języka angielskiego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, a w szczególności smartfonów. Umożliwiają one swobodną naukę bez konieczności dostępu do internetu, a także oferują wygodne poruszanie się po całej zawartości, łącznie ze spisem treści i możliwością wyszukiwania w zawartości ebooka.

Gramatyka języka angielskiego dla początkujących, to ebook adresowany do osób rozpoczynających naukę języka angielskiego od zupełnych podstaw. W skład zestawu wchodzą wyjaśnienia gramatyczne wraz z przykładami, tłumaczeniami i uproszczoną wymową. W drugiej części ebooka znajduje się 300 zdań w języku angielskim wraz z tłumaczeniami na język polski.

Zawarta w ebooku uproszczona transkrypcja fonetyczna umożliwia samodzielną naukę wymowy czasowników. Jest jednak ona jedynie zbliżona do prawidłowej transkrypcji i może w niektórych przypadkach odbiegać od właściwej formy. Przypadki w których występują duże różnice w wymowie zostały oznaczone gwiazdką *.

UWAGA: Aby móc w pełni korzystać z możliwości ebooka, należy mieć włączone formatowanie wydawcy w ustawieniach czytnika! Wówczas będą widoczne kolory oraz pogrubienia tekstu. Tekst, który właśnie czytasz powinien być widoczny w kolorze czerwonym.

-

Objaśnienia »

-

1. Osoby

L. pojedyncza

  Wymowa  

Polski

I

[ aj ]

ja

you

[ ju ]

ty

he

[ hi ]

on

she

[ szi ]

ona

it

[ yt ]

    ono, to     

Angielski zaimek osobowy I ( oznaczający w języku polskim ja ) zawsze piszemy dużą literą, nawet w środku zdania! Należy także pamiętać, że zaimki osobowe nie odnoszą się wyłącznie do ludzi. Angielski zaimek it może odnosić się do rzeczy, państw, miejsc, budynków etc. Zaimek it jest także używany w stosunku do zwierząt. Możliwe jest również użycie zamków he i she, kiedy mówimy o zwierzętach, jeżeli znamy ich płeć lub są one naszymi domownikami.

L. mnoga

Wymowa

Polski

we

[ łi ]

my

you

[ ju ]

wy

they

[ dej ]

oni, one

 Angielski zaimek you oznacza w języku polskim ty i wy. Wymowa you w liczbie pojedynczej i mnogiej jest dokładnie taka sama. Zaimki w trzeciej osobie liczby pojedynczej: he, she, it, są zastąpione w liczbie mnogiej przez jeden zaimek they, oznaczający oni, one. Zaimek they może być używany w stosunku do ludzi i rzeczy.

-

2. Czasownik ‘to be’ czyli ‘być’

L. pojedyncza

Wymowa

Polski

I am

[ aj em ]

ja jestem

you are

[ ju ar ]

ty jesteś

he is

[ hi yz ]

on jest

she is

[ szi yz ]

ona jest

it is

[ yt yz ]

to jest

Przedstawione w tabelce  formy angielskiego czasownika ‘to be’ ( być ) są formami pełnymi, które są przeważnie używane w oficjalnych pismach. W języku potocznym natomiast używane są formy skrócone, które poznamy już za moment. Wyraz to użyty przed be ( tobe ) oznacza, że mamy do czynienia z bezokolicznikiem.

L. mnoga

Wymowa

Polski

we are

[ łi ar ]

my jesteśmy

you are

[ ju ar ]

wy jesteście

they are

[ dej ar ]

oni są

Formy czasownika ‘to be’ ( być ) w liczbie mnogiej są dokładnie takie sam dla wszystkich osób.

-

3. Czasownik ‘to be’: skrócone formy

Forma pełna

Skrócona

Wymowa

Tłumaczenie

I am

I’m

[ ajm ]

ja jestem

you are

you’re

[ jur ]

ty jesteś

he is

he’s

[ hyz ]

on jest

she is

she’s

[ szyz ]

ona jest

it is

it’s

[ ytz ]

to jest

Formy skrócone są stosowane w języku potocznym. Użyty apostrof zastępuje określoną literę w formie czasownika ‘to be’ i stanowi pewnego rodzaju łącznik pomiędzy osobą i czasownikiem ‘to be’.

Forma pełna

Skrócona

Wymowa

Tłumaczenie

we are

we’re

[ łyr ]

my jesteśmy

you are

you’re

[ jur ]

wy jesteście

they are

they’re

[ dejr ]

oni / one są

-

4. Czas teraźniejszy prosty: twierdzenia

Liczba pojedyncza

Tłumaczenia

I’m Tom.[ ajm tom ]

Jestem Tom.

You’re in room 1.[ jur yn rum łan ]

Jesteś w pokoju 1.

He’s from Poland.[ hiz from połlend ]

On jest z Polski.

She’s from London.[ sziz from landn ]

Ona jest z Londynu.

It’s from China.[ yts from czajna ]

To jest z Chin.

W języku polskim nie zawsze jest konieczne używanie w zdaniu osoby np. zamiast powiedzieć Ja jestem Tom., wystarczy powiedzieć Jestem Tom., lub zamiast Ty jesteś w pokoju 1., wystarczy powiedzieć Jesteś w pokoju 1. W języku angielskim nie można pomijać osoby w zdaniu, ponieważ stanie się ono niezrozumiałe.

Liczba mnoga

Tłumaczenia

We’re on holidays.[ łir on holydejz ]

My jesteśmy na wakacjach.

You’re in room ten.[ jur yn rum ten ]

Wy jesteście w pokoju 10.

They’re from England.[ dejr from ynglend ]

Oni są z Anglii.

Tworząc zdania w języku angielskim należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego szyku wyrazów. Nie zawsze możliwe jest zmienianie kolejności wyrazów w zdaniu bez utraty poprawności gramatycznej.

-

5. Czas teraźniejszy prosty: przeczenia

Liczba pojedyncza

Tłumaczenia

I am not busy.[ ajm not byzy ]

Nie jestem zajęty.

You are not in room 2.[ ju ar not in rum tu ]

Nie jesteś w pokoju 2.

He is not from Poland.[ hi yz not from połland ]

On nie jest z Polski.

She is not from London.[ szi yz not from landn ]

Ona nie jest z Londynu.

It is not from China.[ yt yz not from czajna ]

To nie jest z Chin.

Przeczenia w czasie teraźniejszym prostym tworzymy dodając not po formie czasownika ‘to be’, czyli po am, is, are ( zupełnie odwrotnie jak w języku polskim! ). W przeczeniach również używamy skróconych form ( tabelka  ), z wyjątkiem pierwszej osoby liczby pojedynczej, która nie ma skróconej formy w zdaniach przeczących. Apostrof zastępuje literę o w słowie not, które jest łączone bezpośrednio z formą czasownika być.

 W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej he/she/it możliwe są dwie formy przeczące: he/she/it isn’t oraz he/she/it’s not. Obie formy są powszechnie używane. W naszych przykładach będziemy posługiwali się tą pierwszą formą.

Liczba pojedyncza

Tłumaczenia

I’m not busy.[ ajm not byzy ]

Nie jestem zajęty.

You aren’t in room 2.[ ju arnt yn rum tu ]

Nie jesteś w pokoju 2.

He isn’t from Poland.[ hi yznt from połland ]

On nie jest z Polski.

She isn’t from London.[ szi yznt from landn ]

Ona nie jest z Londynu.

It isn’t from China.[ yt yznt from czajna ]

To nie jest z Chin.

Początkowa trudność w tworzeniu przeczeń wynika z tego, że w języku polskim tworząc przeczenia używamy wyrazu nie przed czasownikiem być ( On nie jest zajęty. ), natomast w języku angielskim jest dokładnie odwrotnie. Wyraz not należy użyć po formie czasownika ’to be’ ( He is not busy. )

Liczba mnoga

Tłumaczenia

We aren’t on holidays.[ łi arent on holydejz ]

Nie jesteśmy na wakacjach.

You aren’t in room ten.[ ju arent yn rum ten ]

Nie jesteście w pokoju 10.

They aren’t from England.[ dej arent from ynglend ]

Oni / One nie są z Anglii.

 Dla we/you/they istnieją dwie formy przeczące, które są powszechnie używane: we/you/they aren’t i we/you/they’re not. W naszych przykładach będziemy posługiwali się pierwszą z tych form.

Ucząc się przeczeń najlepiej jest od samego początku posługiwać się skróconymi formami i starać się jak tylko jest to możliwe unikać pokusy tłumaczenia zdań dokładnie słowo w słowo. Dużo lepiej jest uczyć się krótkich zwrotów np. chcąc nauczyć się zwrotu nie jesteście lepiej jest od razu zapamiętywać you aren’t, niż szukać w pamięci wyrazu nie a następnie jesteście co w rezultacie da nam: not you are zamiast you aren’t.

-

7. Czas teraźniejszy prosty: krótkie odpowiedzi