Opis

Zestaw konwersacyjnych zwrotów i wyrażeń stosowanych w języku angielskim przeznaczony jest dla osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. W skład ebooka wchodzą zwroty charakterystyczne dla stylu neutralnego, które można wykorzystać w takich sytuacjach jak: proszenie o powtórzenie wypowiedzi, potwierdzenie zrozumienia rozmówcy, przerywanie czyjeś wypowiedzi, zmienianie tematu rozmowy, parafrazowanie, podawanie przykładów, pytanie o drogę, zadawanie pytań pośrednich, przypominanie o czymś, pamiętanie o czymś, zapominanie o czymś, przedstawianie się, składanie życzeń, podejmowanie tematu, zyskiwanie czasu na zastanowienie się, zmienianie tematu rozmowy, proszenie o informację, witanie się. Wszystkie wyrażenia przedstawione są w pełnych zdaniach, dzięki czemu łatwiej można odnieść je do całego kontekstu sytuacji. Wszystkie zdania są przetłumaczone na język polski. Ebook ma format Mobile Flashcards, dzięki któremu możliwe jest tłumaczenie zdań zarówno na język polski a także na język angielski. Dzięki możliwościom czytników wykorzystywanych do odczytu ebooków możliwe jest bardzo łatwe odszukiwanie konkretnych zdań, które zostały umieszczone w spisie treści.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB

Liczba stron: 22

lub

-

Wstęp »

-

English Mobile Flashcards jest to ebook, przeznaczony do urządzeń mobilnych, a w szczególności do smartfonów. Umożliwia on swobodną naukę języka angielskiego bez konieczności dostępu do internetu, a także wygodne poruszanie się po całej jego zawartości oraz formatowanie tekst dzięki możliwościom czytnika. 

Ebook zatytułowany: Konwersacyjne zwroty i wyrażenia w angielskim adresowany jest do osób uczących się języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. W skład zestawu wchodzą tłumaczenia angielskich zdań na język polski wraz z utrwalającymi ćwiczeniami w postaci Mobile Flashcards, z których można korzystać mają włączone formatowanie wydawcy w ustawieniach czytnika. 

UWAGA: Aby móc w pełni korzystać z możliwości ebooka, należy mieć włączone formatowanie wydawcy w ustawieniach czytnika! Wówczas będą widoczne kolory oraz pogrubienia tekstu. Tekst, który właśnie teraz czytasz powinien być widoczny w kolorze zielonym. Jeżeli jest inaczej powinieneś zmienić ustawienia swojego czytnika.

Tłumaczenia »

• I’m sorry, I didn’t catch your name.

Przepraszam, nie dosłyszałem twojego imienia.

1

• I’m sorry, what did you say?

Przepraszam, co powiedziałeś?

2

• Could you repeat the name, please?

Czy mógłbyś powtórzyć imię, proszę?

3

• I’m sorry, I didn’t hear what you said.

Przepraszam, nie dosłyszałem co powiedziałeś.

4

• I didn’t catch the last word.

Nie dosłyszałem ostatniego wyrazu.

5

• Am I right in saying that he wants to resign?

Czy mam rację mówiąc, że on chce zrezygnować?

6

• I’m not sure I follow you.

Nie jestem pewien czy nadążam za tobą.

7

• If I understand right, dinner is included.

Jeżeli dobrze rozumie, obiad jest wliczony.

8

• If I’ve understood right, you want me to do it.

Jeżeli dobrze zrozumiałem, chcesz, żebym to zrobił.

9

• I’m sorry, I’m not sure I understand. Do you mean I can do it?

Przykro mi, nie jestem pewien czy rozumiem. Czy chcesz powiedzieć, że mogę to zrobić?

10

• Do you know what I mean?

Czy wiesz co mam na myśli?

11

• Does that make sense?

Czy to ma sens?

12

• I hope that’s clear.

Mam nadzieję, że to jasne.

13

• … if you know what I mean.

… jeśli wiesz co mam na myśli.

14

• I was just saying that she wants to visit us.

Właśnie mówiłem, że ona chce nas odwiedzić.

15

• I was just wondering if we could meet tomorrow.

Właśnie się zastanawiałem, czy moglibyśmy się spotkać jutro.

16

• What I had in mind was a swimming pool.

To co miałem na myśli to był basen.

17