Opis

Zestaw 100 podstawowych angielskich czasowników nieregularnych w formie ebooka z rozszerzeniem EPUB adresowany jest w szczególności do smartfonów i innych urządzeń przenośnych. W pierwszej części znajdują się zdania przedstawiające użycie czasowników w trzech formach: w czasie present simple, past simple oraz w czasie present perfect lub stronie biernej. Oprócz zdań można również znaleźć kolokacje występujące z określonymi czasownikami nieregularnymi a także uproszczoną wymowę. W drugiej części ebooka znajdują się ćwiczenia pozwalające na zapamiętywanie form czasowników w kontekście zdań. Format ebooka umożliwia wygodne tłumaczenie zdań zarówno na język polski, jak również na język angielski.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB

Liczba stron: 69

lub

Tytuł

ENGLISH MOBILE FLASHCARDS

Poziom: średniozaawansowany – B1

Angielskie czasowniki nieregularne

Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek

FOCUS ENGLISH SCHOOL

Autorzy

Focus English School s.c.

Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek

10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 28

tel. 89 527 99 46

e-mail: [email protected]

www.focus.olsztyn.pl

Copyright © by Focus English School s.c.

2014, Wydanie I, ISBN: 978-83-64731-00-6

Wszelskie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Reprodukowanie, kopiowanie w całości oraz we fragmentach stanowi naruszenie praw autorskich i wymaga pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Wstęp »

— Wstęp o ebooku

English Mobile Flashcards jest to ebook w formacie epub, przeznaczony do urządzeń mobilnych, a w szczególności do smartfonów. Umożliwia on swobodną naukę języka angielskiego bez konieczności dostępu do internetu, a także wygodne poruszanie się po całej jego zawartości. Dzięki funkcjonalności czytników można zwiększać lub zmniejszać wielkość tekstu, marginesów, zmieniać tło na jakim jest on wyświetlany a także korzystać z załączonego szczegółowego spisu treści.

Zestaw 100 najpopularniejszych czasowników nieregularnych w języku angielskim adresowany jest do osób uczących się angielskiego na poziomie średniozaawansowanym – B1. W skład zestawu wchodzi uproszczona wymowa czasowników nieregularnych, najczęściej używane z nimi kolokacje oraz zdania wraz z tłumaczeniami na język polski. Dzięki formatowi ebooka możliwe jest samodzielne tłumaczenie czasowników, kolokacji i zdań na język polski i angielski.

Zawarta w ebooku uproszczona transkrypcja fonetyczna umożliwia samodzielną naukę wymowy czasowników. Jest jednak ona jedynie zbliżona do prawidłowej transkrypcji i może w niektórych przypadkach odbiegać od właściwej formy. Przypadki w których występują duże różnice w wymowie zostały oznaczone gwiazdką *.

UWAGA: Aby móc w pełni korzystać z możliwości ebooka, należy mieć włączone formatowanie wydawcy w ustawieniach czytnika! Wówczas będą widoczne kolory oraz pogrubienia tekstu. Tekst, który właśnie czytasz powinien być widoczny w kolorze czerwonym.

Czasowniki »

to be – was / were – been

[ bi – łoz / łee – bin ]

at home, at the cinema, busy

I am at home now.

I was at the cinema yesterday.

I have been very busy recently.

1

być

w domu, w kinie, zajęty

Jestem teraz w domu.

Byłem wczoraj w kinie.

Byłem ostatnio bardzo zajęty.

1

to beat – beat – beaten

[ bit – bit – biten ]

at chess, a record, an illness

He always beats me at chess.

He beat his own world record.

She has beaten the illness.

2

wygrywać, pobić, pokonać

w szachy, rekord, chorobę

On zawsze wygrywa ze mną w szachy.

Pobił swój własny rekord świata.

Pokonała chorobę.

2

to become – became – become

[ by'kam – by'kejm – by'kam ]

a doctor, fat, ill

She wants to become a doctor.

He became fat after giving up smoking.

She has become ill with flu.

3

zostać, stać się

lekarzem, gruby, chory

Ona chce zostać lekarzem.

Stał się gruby po rzuceniu palenia.

Zachorowała na grypę.

3

to begin – began – begun

[ by'gyn – by'gen – by'gan ]

a game, a journey, a career

They begin the game at 8 pm.

I began the journey on Monday.

He has begun his career in show business.

4

zaczynać, rozpoczynać

grę, podróż, karierę

Zaczynają grę o 20.

Rozpocząłem podróż w poniedziałek.

Rozpoczął swoją karierę w show biznesie.

4

to bend – bent – bent

[ bend – bent – bent ]

a knee, an arm, the head

Try to bend your knees.

I bent my left arm.

She has bent her head.

5

zgiąć, zginać, schylić

kolano, rękę, głowę

Spróbuj zgiąć kolana.

Zgiąłem lewą rękę.

Schyliła głowę.

5

to bite – bit – bitten

[ bajt – byt – byten ]

fingernails, into an apple, on a hand

She bites her fingernails.

She bit into the apple.

The dog has bitten him on the hand.

6

obgryzać, ugryźć

paznokcie, jabłko, w rękę

Ona obgryza paznokcie.

Ona ugryzła jabłko.

Pies ugryzł go w rękę.

6

to blow – blew – blown

[ bloł – blu – blołn ]

a balloon, a whistle, a nose

You can blow the balloon.

The referee blew the whistle.

The boy has blown his nose.

7

dmuchać

balon, gwizdek, nos

Możesz nadmuchać balon.

Sędzia zagwizdał gwizdkiem.

Chłopiec wysmarkał nos.

7

to break – broke – broken

[ brejk – brołk – brołken ]

a promise, a glass, an arm

I never break my promises.

She broke the glass when she dropped it.

He has broken his right arm.

8

złamać, rozbić, pobić

obietnicę, szklankę, ramię

Nigdy nie łamię obietnic.

Pobiła szklankę kiedy ją upuściła.

Złamał swoją prawą rękę.

8

to bring – brought – brought

[ bryng – brot – brot ]

a colleague, news, flowers

You can bring your colleague.

She brought news from Tom.

He has brought some flowers.

9

przyprowadzić, przynieść

kolegę, wiadomości, kwiaty

Możesz przyprowadzić swojego kolegę.

Przyniosła wiadomości od Toma.

Przyniósł kilka kwiatów.

9

to build – built – built

[ byld – bylt – bylt ]

a house, a wall, a nest

I want to build a house in the country.

He built a wall from bricks.

The birds have built the nests.

10

budować, zbudować

dom, ścianę, gniazdo

Chcę zbudować dom na wsi.

Zbudował ścianę z cegieł.

Ptaki zbudowały gniazda.

10

to burn – burnt / burned – burnt / burned

[ bern – bernt / bernd – bernt / bernd ]

papers, a hand, a house

I want to burn all my old papers.

He burnt his hand cooking dinner.

They have burnt the house.

11

spalić, oparzyć

papiery, rękę, dom

Chcę spalić wszystkie stare papiery.

Oparzył rękę gotując obiad.

Spalili dom.

11

to burst – burst – burst

[ berst – berst – berst ]

into tears, a balloon/a pipe bursts

She often bursts into tears.

The balloon burst.

The pipe in the kitchen has burst.

12

wybuchnąć, pękać

płaczem, balon/rura pęka

Ona często wybucha płaczem.

Balon pękł.

Rura w kuchni pękła.

12

to buy – bought – bought

[ baj – bot – bot ]

a car, shares, a house

I want to buy a new car.

He bought shares at a lower price.

They have bought a new house.

13

kupić, kupować

samochód, udziały, dom

Chcę kupić nowy samochód.

Kupił udziały po niższej cenie.

Kupili nowy dom.

13

to catch – caught – caught

[ kecz – kot – kot ]

fish, a thief, a ball

What is the best time to catch fish?

He caught a thief in his house.

He has caught the ball in one hand.

14

łowić, schwytać, złapać

ryby, złodzieja, piłkę

Jaka jest najlepsza pora łowić ryby?

Schwytał złodzieja w swoim domu.

Złapał piłkę w jedną rękę.

14

to choose – chose – chosen

[ czuz – czołz – czołzn ]

a book, as a leader, an option

You can choose which book you want.

We chose him as our leader.

She has chosen the best option.

15

wybierać, wybrać

książkę, jako lidera, opcję

Możesz wybrać, którą książkę chcesz.

Wybraliśmy go jako naszego lidera.

Wybrała najlepszą opcję.

15

to come – came – come

[ kam – kejm – kam ]

to work, a letter, the spring

I come to work by bus.

The letter came on Friday.

The spring has come!

16

przyjeżdżać, przychodzić, nadchodzić

do pracy, list, wiosna

Przyjeżdżam do pracy autobusem.

List przyszedł w piątek.

Nadeszła wiosna!

16

to cost – cost – cost

[ kost – kost – kost ]

₤20, time, effort

How much does it cost?

The meal cost us £20.