Wydawca: Centrum Kabbalah Kategoria: Religia i duchowość Język: polski Rok wydania: 2006

Ebooka przeczytasz na:

Kindlu MOBI
e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Moc Kabbalah - Yehuda Berg

Dotychczas okryta tajemnicą, teraz Kabbalah jest dostępna dla ciebie...

Wyobraś sobie życie wypełnione niekończącą się radością i zadowoleniem.
Wyobraś sobie też, że stale jesteś pełen energii i zawsze masz jasność
tego, co masz zrobić. To jest właśnie Moc Kabbalah. Jest to droga od chwilowej
przyjemności, za którą większość z nas podąża, do trwałego spełnienia, za którym
wszyscy tęsknimy. Twoje najskrytsze pragnienia czekają na spełnienie. Nie ograniczają się one jednak do chwilowej radości związanej z dokonaniem udanej transakcji ani też do odlotu po zażyciu narkotyku, czy też do krótkotrwałego
pełnego namiętności związku opartego na seksie. Czyż nie chciałbyś doświadczyć
trwałego poczucia pełni i niczym nie zmąconego pokoju niezależnie od tego co by się wokół ciebie rozgrywało? Spełnienie jest obietnicą Kabbalah. Ta książka nauczy cię nowego spojrzenia na życie i tego, jak się w nim na nowo poruszać. Zrozumiesz cel życia i to, jak otrzymywać obfitość czekających na ciebie darów.
Poprzez dokonanie krytycznej transformacji z bycia istotą reaktywną na bycie proaktywną zwiększysz swoją energię twórczą, uzyskasz kontrolę nad życiem i zaczniesz cieszyć się z osiągania nowych poziomów egzystencji duchowej.
Nauki Kabbalah zakorzenione w pełnej jedności praw duchowych i fizycznych już
działają w twoim życiu. Przygotuj się na doświadczenie tego fascynującego obszaru świadomości, sensu i radości.

Opinie o ebooku Moc Kabbalah - Yehuda Berg

Fragment ebooka Moc Kabbalah - Yehuda Berg

W poszukiwaniu mądrości pierwszym etapem jest cisza, drugim słuchanie, trzecim pamiętanie, czwartym praktyka, piątym nauczanie.

kabalistaSalomon Gabirol, c. 1045

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any mechanical, photographic, or electronic process, or in the form of a phonographic recording; nor may it be stored in a retrieval system, transmitted, or otherwise be copied for public or private use-other than for “fair use” as brief quotations embodied in articles and reviews without prior written permission of the publisher.

The author of this book does not dispense medical advice or prescribe the use of any technique as a form of treatment for physical or medical problems without advice of a physician, either directly or indirectly. The intent of the author is only to offer information of a general nature to help you in your quest for emotional and spiritual well-being. In the event you use any of the information in this book for yourself, which is your constitutional right, the author and the publisher assume no responsibility for your actions.

Tytuł oryginału:

„Power of Kabbalah” Yehuda Berg

Copyright 2004 for the Polish edition

by Fundacja Centrum Kabbalah

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tłumaczenie – Bogdan Kropidłowski

I wydanie – kwiecień 2004

II wydanie (uzupełnione) – wrzesień 2006

ISBN-10: 83-89746-00-x

ISBN-13: 978-83-89746-00-9

Wydawca

FUNDACJA CENTRUM KABBALAH

tel.: 00 48 22 625 00 93

http://pl.kabbalah.com

adres e-mail: poland@kabbalah.com

CENTRUM EUROPEJSKIEJ INFORMACJI KABBALAH

www.kabbalah.com

linia bezpłatna: 00 800 12 11 452

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

DEDYKACJA

Moim rodzicom Rav i Karen Berg:

Nie potrafię opisać słowami wdzięczności i szacunku, jaki żywię do Was. Wasza bezwarunkowa miłość i przewodnictwo są inspiracją całego mojego życia, a Wasze słowa i czyny zawsze utrzymywały mnie na ścieżce mądrości i duchowości.

Bratu i najlepszemu przyjacielowi Michaelowi:

Praca, studia i wzrastanie z Tobą są przyjemnością. Obyśmy kontynuowali objawianie mądrości Kabbalah dla siebie nawzajem i dla świata.

Mojej żonie Michal:

Jesteś światłem mojego życia i centrum mojego wszechświata. Twoja miłość i wsparcie wypełnia moje serce i duszę.

Moim dzieciom Dawidowi i Mosze:

Jesteście najwspanialszymi cudami, jakich doświadczyłem i doświadczam każdego dnia.

Podziękowanie

Chciałbym podziękować wielu osobom, dzięki którym ta książka ukazała się:

Przede wszystkim Rav i Karen Berg moim rodzicom i nauczycielom. Będę zawsze wdzięczny za Waszą nieustanną poradę, mądrość i bezwarunkowe wsparcie. Jestem jednym z wielu, których wzruszyliście swoją miłością i mądrością.

Wielkim kabalistycznym mistrzom: Rav Szymonowi bar Jochajowi, Rav Izaakowi Lurii, Rav…

Bez nich i bez ich zaangażowania w rozpowszechnienie świata Kabbalah, żaden z nas nie miałby możliwości studiowania dzisiaj.

Michaelowi Berg, mojemu bratu, za jego stałe wsparcie i przyjaźń, za jego wyobraźnię i siłę.

Jego obecność w moim życiu inspirowała mnie do tego, żeby stać się najlepszym.

Mojej żonie, Michal, za jej miłość i zaangażowanie, za jej wytrzymałość, jasność i niekomplikowanie dróg. Jesteś silną podstawą, która zapewnia mi bezpieczeństwo wznoszenia się.

Davidowi, Moshe i Channa

WSTĘP

ŹRÓDŁO MĄDROŚCI

Załóżmy, że istniała ukryta uniwersalna mądrość wyjaśniająca wszystkie duchowe i fizyczne prawa życia…

Przypuśćmy, że ta mądrość była prawdziwym źródłem wszystkich duchowych nauk i poprzedzała religię, Adama i Ewę, a nawet stworzenie świata…

Przypuśćmy, że ta mądrość miała ogromny wpływ na znakomitych myślicieli na przestrzeni wieków.

Przypuśćmy, że mała grupka wielkich mędrców dawno temu posiadła tę mądrość i zapisała ją w księgach, które były niedostępne przez dwa tysiąclecia…

Na końcu załóżmy, że ta ukryta mądrość wyjaśniała wszystkie sekrety wszechświata, zawierała odpowiedzi na wszystkie twoje pytania oraz zawierała rozwiązania wszystkich twoich problemów.

Ta mądrość istnieje, chociaż była utrzymywana w ukryciu prawie przez cały okres historii ludzkości. Ta mądrość nazywana jest Kabbalah, a wizjonerzy, którzy ośmielali się nią zajmować i wyjaśniać jej tajemnice, nazywani byli kabalistami.

Najważniejszym tekstem kabalistycznym jest Zohar, zawarte w nim nauki mistyczne miały wpływ na większość najznakomitszych duchowych, filozoficznych, religijnych i naukowych umysłów. Nauki te nie były jednak dostępne dla całej ludzkości. (Patrz w rozdz. Krótka Historia Kabbalah na końcu książki, w którym zawarty jest szerszy zarys dramatycznego wpływu, jaki Kabbalah wywarła na świat).

SEKRET ODKRYTY

Proces udostępniania tej wiedzy ludzkości został rozpoczęty około 2000 lat temu przez największego kabalistę Rava Szymona bar Jochaja spisaniem ksiąg Zoharu. Przez następne wieki wielu odważnych kabalistów było lekceważonych i pogardzanych przez establishmenty religijne za ich wysiłek skierowany na udostępnienie Kabbalah i nauk Zoharu ludziom z różnych środowisk. Rozlano wiele krwi, wiele osób poddano torturom i zrujnowano w ten sposób wiele istnień ludzkich. Jak na ironię, po śmierci ci sami kabaliści nagle stawali się legendą i obdarzani byli niezwykłym szacunkiem i czcią przez tych, którzy nimi pogardzali. Podobny schemat istniał przez ponad 20 wieków. Ta książka o utraconej na długo mądrości, którą teraz czytasz, powstała głównie dzięki trzem osobom. Osoby te są prawdziwymi kabalistami naszej ery:

kabalista Rav Aszlag

kabalista Rav Brandwein

kabalista Rav Berg.

Jestem dumny z tego, że Rav Berg jest moim ojcem, nauczycielem, mentorem i przyjacielem. Rav Brandwein był mistrzem mojego ojca, natomiast Rav Aszlag był ukochanym nauczycielem Rava Brandweina.

Prawdziwą wyróżniającą tych trzech ludzi cechą jest ich niezwykła zdolność wyjaśniania niezwykle skomplikowanych nauk ezoterycznych w sposób zrozumiały dla laika. Na przestrzeni historii, naukowcy, filozofowie, fizycy w tajemnicy badali Kabbalah w poszukiwaniu idei i pojęć, które pomagały im sformułować ich filozoficzne i naukowe doktryny. Uczeni zajmowali się Kabbalah w celach naukowych i akademickich. Można oczywiście być znakomitym znawcą muzyki klasycznej, lecz jedynie ktoś taki jak Mozart może komponować arcydzieła symfoniczne. Rav Aszlag, Rav Brandwein, Rav Berg są prawdziwymi współczesnymi wirtuozami Kabbalah i autentycznymi kustoszami tej mądrości. Ich rodowód sięga czasów Abrahama, tradycji uhonorowanej czasem, który zachował ją w jej oryginalnej, nie zepsutej formie. Ich celem nie było zdobycie Nagrody Nobla ani akademickiego poklasku, ani też niekończące się rozprawy filozoficzne. Dążeniem tych kabalistów było obdarzenie całej ludzkości szczęściem, pokojem i spełnieniem.

UWAGA! OSTRZEŻENIE

Ciągle aktualne jest ostrzeżenie, które jest zarazem ścisłym zakazem dotyczącym mądrości i lekcji Kabbalah. To ostrzeżenie pochodzi z drugiego wieku i jest pierwszą z 14 zasad duchowych, które zostaną zaprezentowane w niniejszej książce:

NIE WIERZ W ANI JEDNO SŁOWO, KTÓRE CZYTASZ!

Jak już wspomniano, Kabbalah może udzielić odpowiedzi na każde z odwiecznych pytań, włącznie z następującymi:

Czy

istnieje Bóg?

Dlaczego

życie pełne jest chaosu i bólu?

Dlaczego

znaleźliśmy się tutaj na Ziemi?

Jak

można osiągnąć w życiu trwałe spełnienie?

Niektórzy mówią, ze Kabbalah jest nie tylko światełkiem na końcu tunelu, ale jest Światłem, które spala i usuwa sam tunel, otwierając całkowicie nowe znaczenie i nowe wymiary świadomości.

Kabbalah może wyjaśnić nam wiele rzeczy, np.: Dlaczego i w jaki sposób powstał świat? Dlaczego powracamy do naszych negatywnych przyzwyczajeń? Dlaczego unikamy działań, o których wiemy, że są dla nas korzystne? Jak nadać znaczenie i moc duchową każdemu przebudzeniu wewnętrznemu? Są to imponujące stwierdzenia – lecz nie wierz im. Nie wierz w ani jedno słowo. Nie wierz nawet przez jedną sekundę. W rzeczy samej jedna z zasad Kabbalah jest następująca: „Nie wierz w nic, co słyszysz lub czytasz”. Jest tak dlatego, że pojęcie wiary zawiera w sobie element wątpliwości, natomiast konkretna wiedza nie zostawia już miejsca na wątpliwości. Ta wiedza oznacza pewność – całkowite przekonanie serca i duszy.

Tak więc, proszę, sprawdź każdą lekcję tej książki. Zastosuj te prawa do swojego życia. Przerób te lekcje w swoim życiu i sprawdź, czy twoje życie staje się lepsze. „Oddychaj” tymi lekcjami i sprawdź, czy powietrze staje się czystsze.

Wielu poświęceń i cierpień trzeba było, aby książka taka jak ta mogła dotrzeć do ciebie i do innych ludzi. Jest zatem ważne, aby każdy z nas trzymał się kabalistycznej zasady mówiącej: „W sprawach duchowych nie ma przymusu”.

Innymi słowy, celem tej książki nie jest wygłaszanie kazań, ale raczej pokorne nauczanie! Z tych powodów nie przyjmuj ślepo tych lekcji. Muszą pojawić się wymierne efekty w twoim bezpośrednim działaniu. Kiedy to nastąpi, w swoim ciele i duszy odczujesz prawdę Kabbalah, a w swoim sercu poznasz mądrość jej mędrców.

JĘZYK ANALOGII

Książka Moc Kabbalah jest lekka i zarazem niezwykle poważna. Jeżeli będziesz czytać jej rozdziały w tym samym duchu, znajdziesz w niej jednocześnie wiele zrozumienia i radości. Mądrość nie musi być skomplikowana, monotonna, ciężka. W Kabbalah mądrość nazywana jest Światłem!

NIEPOROZUMIENIAZWIĄZANE Z KABBALAH

Tańczący może być uznany przez głuchego za wariata.

Angela Monet

Słowo Kabbalah wzbudzało od dawna lęk w sercach większości przywódców religijnych. Zawsze naukom Kabbalah towarzyszyła atmosfera tajemnicy i przez to stawała się ona przedmiotem plotek i podejrzeń. Gdybyś na przykład próbował wyjaśnić zagadnienia związane z Internetem lub telefonią bezprzewodową ludziom żyjącym w XV lub XVI wieku, z pewnością zostałbyś uznany za mistyka. Z tego samego powodu, od samego początku Kabbalah towarzyszą określenia związane z mistyką. Lecz tak już jest, że to co kiedyś nazywano mistyką, dziś nazywane jest nauką. Znany pisarz Artur C. Clarke określił ten fenomen następującymi słowami: Na początku każda wystarczająco zaawansowana technologia może być określona słowem magia. Kabbalah jest i zawsze była oryginalnym sposobem życia. Jest ona nauką duszy oraz fizyką i metafizyką spełnienia. Od zawsze z tą wyjątkową nauką związane są różnorakie uprzedzenia, włącznie z ostrzeżeniem, że przez zajmowanie się nią można zwariować. Tak, to prawda! Dawno temu myślano, że studiowanie Kabbalah może prowadzić do szaleństwa. Na ten zarzut odpowiada ta książka…

NO, TO ZWARIUJMY!

Jeżeli dzisiejsze społeczeństwo uznaje ataki serca, dziurę ozonową, napady lęku, samobójstwa, katastrofy lotnicze, strzelaninę w szkołach, recesję, klaustrofobię, ksenofobię, bezrobocie, egzekucje, wojny religijne, masowe zwolnienia z pracy, choroby, samotność, trzęsienia ziemi, upadki indeksów giełdowych, zatrutą wodę, narkomanię itp. za zdrowe zjawiska, to rzeczywiście Kabbalah może sprawić, że zwariujesz!

Czy jesteś więc gotowy na odrobinę szaleństwa?

Tak… No to cudownie!

część pierwszakim jesteśmy?

KIM JESTEŚMY?

Kim jesteśmy? Z jakiej substancji się składamy? Co stanowi esencję i rdzeń naszej istoty? Co jest tym najważniejszym elementem naszej istoty? Czy kiedykolwiek naprawdę przestałeś się zastanawiać nad tymi pytaniami?

Kabbalah określa nas jednym prostym słowem:

PRAGNIENIE!

PRAGNIENIE W RUCHU

W celu określenia naszej istoty Kabbalah nie tylko w przenośni używa słowa pragnienie. Pragnienie jest w rzeczywistości naszym najbardziej podstawowym budulcem i naszą esencją. Jest tym, co nas nakręca. Można powiedzieć, że jesteśmy jednym wielkim chodzącym pragnieniem i ciągle szukamy możliwości zaspokojenia własnych tęsknot. Nasze serce bije, w naszych żyłach płynie krew tylko dlatego, aby zrealizować naszą najbardziej podstawową tęsknotę – pragnienie bycia spełnionym. Kabalista Rav Aszlag napisał kiedyś, że człowiek nie kiwnąłby nawet palcem, gdyby nie było to związane z jakimś jego wewnętrznym pragnieniem.

PRAGNIENIE I RÓŻNORODNOŚĆ

To właśnie nasze ludzkie pragnienia decydują o naszej indywidualności:

Niektórzy ludzie poszukują spełnienia seksualnego, inni intelektualnego, a jeszcze inni spełnienia religijnego. Są też tacy, dla których pragnienia materialne są najważniejsze. Jedni więc poszukują sławy, drudzy samotności, jedni przygód i podróży, drudzy oświecenia itp.

Według Kabbalah, pragnienia ludzkie działają na trzech poziomach:

POZIOM PIERWSZY

Pragnienia poziomu pierwszego mają swoje korzenie w zwierzęcym pożądaniu. Na tym poziomie potrzeby człowieka i jego wyuczone zachowania istnieją tylko po to, aby zaspokoić ten pierwotny popęd. Ludzie pierwszego poziomu mogą używać racjonalnego myślenia tak jak to robią wszyscy ludzie, ale to myślenie jest skierowane jedynie na zaspokojenie ich zwierzęcego popędu. Rav Aszlag mawiał: Niewolnik nigdy nie będzie większy od swego pana.

POZIOM DRUGI

Na tym poziomie pragnienia kierują się w stronę nie mającą odpowiednika w świecie zwierzęcym. Liczą się tu takie wartości, jak honor, prestiż, władza i panowanie nad innymi. W tym przypadku potrzeby i związane z nimi myślenie i działanie ludzi są skierowane jedynie na spełnienie tych potrzeb w maksymalnym zakresie.

POZIOM TRZECI

Poziom trzeci dotyczy innych pragnień, ale również one są nakierowane głównie na sprawy racjonalne.

Głównie liczy się tutaj pełne zaspokojenie pragnień intelektualnych. Rav Aszlag mawia, że te trzy rodzaje pragnień można odnaleźć u wszystkich ludzi, jednak u każdego występują one w różnej proporcji. Właśnie te indywidualne proporcje w rodzajach pragnień decydują o różnicy pomiędzy ludźmi.

NACZYNIE

W języku Kabbalah, mówiąc o pragnieniu często używa się określenia naczynie lub zbiornik. Naczynie to, jak pusty kielich, domaga się napełnienia. Jednak to naczynie naszych pragnień nie ma odpowiednika w czymś materialnym. Na przykład, po zjedzeniu wielkiego befsztyku wydaje ci się, że już niczego więcej nie będziesz w stanie zjeść. Kiedy jednak zaczną podawać desery, mimo iż twój żołądek wydaje się przepełniony ponad miarę, to pragnienie zjedzenia czegoś słodkiego spowoduje wygospodarowanie w cudowny sposób jeszcze odrobiny miejsca np. na ciastko owocowe. Nasze pragnienia są nieograniczone. W istocie, na tym świecie nie ma żadnego działania, które nie byłoby spowodowane jakimś rodzajem wielkiej lub małej tęsknoty domagającej się spełnienia. Wygląda to tak jakbyśmy w tym zakresie byli zupełnie pozbawieni wolnej woli. Żyjemy automatycznie, napędzani ciągłą potrzebą spełniania pragnień naszego serca.

CEL NASZYCH PRAGNIEŃ

Głównym celem naszych pragnień jest osiągnięcie stanu nieprzerwanego szczęścia. Można by powiedzieć, że pragnienie ustawicznego szczęścia jest cechą wspólną, charakteryzującą wszystkich ludzi. Nikogo nie trzeba do tego przekonywać.

Naukowiec może pragnąć prawdy i zrozumienia. Polityk będzie pragnął wpływu i czołowej pozycji w społeczeństwie. Dziecko na ogół pragnie zabawy i przyjemności. Komik może pragnąć śmiechu, miłości i akceptacji. Dyrektor zwykle pragnie finansowej gratyfikacji i władzy. Robotnik może pragnąć wakacji i spokoju umysłu. Tak naprawdę te wszystkie obiekty naszych pragnień są różnymi formami spełnienia. Te tak różne naczynia naszego zadowolenia są tym, co nas porusza i nadaje smak naszemu życiu.

Kabbalah podsumowuje wszystkie rodzaje naszego spełnienia jednym określeniem…

ŚWIATŁO!

Światło jest jedynie metaforycznym, wymyślonym przez kabalistów, określeniem, w celu zilustrowania szerokiego spektrum spełnienia, do którego tęsknią istoty ludzkie. Czy kiedykolwiek patrzyłeś na promienie słońca po chłodnym deszczu? Kiedy wiązka światła uderza w kroplę wody światło rozszczepia się na siedem kolorów tęczy. Tak jak pojedyncza wiązka światła zawiera w sobie wszystkie kolory całego spektrum, tak samo określenie Światło sugeruje wszystkie kolory radości, których ludzie szukają w swoim życiu.

Termin Światło określa nie tylko szczęście i radość. W znaczeniu kabalistycznym, Światło to niekończące się szczęście i stała radość. To jest różnica pomiędzy przyjemnością a spełnieniem. My nie chcemy jedynie chwilowego poczucia przyjemności. Nasze najgłębsze pragnienia nie ograniczają się do kwadransa sławy lub też chwilowego oszołomienia po zawarciu intratnej transakcji, ani też do chwilowego amoku po wzięciu dawki narkotyku. Nie chcemy, aby to szczęście trwało jedynie przez krótką chwilę. I tak, chcemy na przykład być zdrowi przez całe życie, a nie tylko kilka lat. Nie chcemy namiętności w naszych związkach jedynie przez pierwsze dwa miesiące małżeństwa. Chcemy, aby nasze pragnienie miało charakter trwałego spełnienia. To właśnie to trwałe spełnienie jest określane jako Światło.

Światło obejmuje również tę zdolność, którą nazywamy intuicją. Więzy, które utrzymują związek i sprawiają, że staje się on silniejszy. Jest to również ten rodzaj magii, który przyciąga do naszego życia właściwych ludzi i właściwe okazje. Światło to siła uleczenia, to duch, który wzbudza w nas nadzieję, to paliwo wzbudzające naszą samomotywację, wreszcie to ciągły przepływ życiowego entuzjazmu. Oczywiście, to co Kabbalah określa jako Światło zawiera nieskończenie więcej właściwości od tych, które wymieniono powyżej.

PRZYCZYNA NASZEGO BRAKU SZCZĘŚCIA

Nasze odczucie braku szczęścia i nasze rozdrażnienie bierze się z faktu, że nasze pragnienia nie są w stanie ciągłego napełnienia Światłem. Jeżeli doświadczaliśmy radości w obszarze naszego życia przez pięć lat, to oznacza, że zbiornik zawierał Światło jedynie na pięć lat. Wyczerpywanie się Światła, a właściwie odłączanie się od Niego, jest przyczyną tego, że czujemy się nieszczęśliwi. Im więcej mamy Światła w naszym życiu oraz im dłużej nasze pragnienia pozostają spełnione, tym bardziej czujemy się spełnieni i szczęśliwi.

Bardzo często towarzyszy nam głęboko zakorzeniony lęk, że nasze szczęście w końcu się skończy. Często też w chwilach gdy czujemy się szczęśliwi i zadowoleni pojawia się negatywna tendencja aby myśleć, że to za piękne aby było prawdziwe i zaczynamy się martwić o jutro. W chwili, kiedy te wątpliwości zaczynają się wkradać i kiedy zaczynamy się martwić, jak długo szczęście może jeszcze potrwać, powodujemy, że Światło się wyczerpuje. Są to chwile, gdy tracimy połączenie ze Światłem. Światło również może być definiowane jako komfort, bezpieczeństwo, spokój umysłu związany z pewnością, że szczęście będzie towarzyszyło nam również jutro. Wtedy, kiedy mamy zaufanie do Światła, to lęk, zmartwienie i niepewność jutra znikają z naszego życia.

WŁAŚCIWE PRAGNIENIE

W świetle tego (zbieżność słów zamierzona!), co zostało powyżej powiedziane, kabaliści mówią nam, że jedynym prawdziwym pragnieniem człowieka jest pragnienie Światła. Co więcej, kabaliści uczą nas, że Światło jest absolutnie wszędzie. Jest to najpowszechniej występująca substancja naszego wszechświata. Wypełnia ono cały kosmos i nasyca naszą rzeczywistość. Światło jest nieskończone, nieograniczone i zawsze gotowe spełnić więcej, niż sobie możemy wyobrazić. To stwierdzenie musi prowadzić do następującego pytania:

Jeżeli esencją ludzi jest rzeczywiście pragnienie, a wszechświat jest rzeczywiście przepełniony Światłem, to co nam przeszkadza być szczęśliwymi?

ODPOWIEDŹ:

Zasłona

DWIE STRONY ZASŁONY:1 PROCENT I 99 PROCENT

Według Kabbalah, istnieje zasłona, która dzieli naszą rzeczywistość na dwa obszary określane jako obszar 1 procenta oraz obszar 99 procent. Obszar 1 procenta obejmuje nasz cały świat fizyczny. Jest to jedynie niewielki ułamek całego stworzenia. Jest to jedynie to, czego jesteśmy w stanie doświadczyć naszymi pięcioma zmysłami, a więc to, co możemy zobaczyć, dotknąć, posmakować, powąchać i usłyszeć.

Z drugiej strony kurtyny istnieje obszar pozostałych 99 procent, który obejmuje całą pozostałą rzeczywistość.

Obszar 1 procenta ma nieznośną właściwość i ciągle nas czymś zaskakuje. Spotykają nas „nagle” różne nieprzyjemne wydarzenia:

Nagle

w naszych interesach pojawiają się problemy.

Nagle

występuje u kogoś atak serca.

W związku nagle ktoś odchodzi.

Nagle

mamy mało pieniędzy.

Nagle

w relacjach pomiędzy ludźmi doświadczamy problemów.

Ktoś

nagle

umiera.

Nagle zdarza się wypadek.

Jesteśmy tacy szczęśliwi aż tu

nagle…

Ale zastanówmy się, czy istnieje tak naprawdę jakieś zdarzenie, które można by określić słowem nagle? Kabbalah mówi, że absolutnie nie ma takiego zdarzenia. Zawsze istnieje jakaś ukryta przyczyna, która jest powodem każdego nagłego wydarzenia. Czy kiedykolwiek obudziłeś się rano i zobaczyłeś przez swoje okno okazałe drzewo, którego jeszcze wczoraj tam nie było? Oczywiście, że nie. Kiedyś, w przeszłości, zostało tam zasadzone nasienie. Wtedy, gdy pojawia się jakiś nieprzyjemny problem i nasze poczucie szczęścia zostaje przerwane, to nie jest to według Kabbalah jedynie przypadkowe i chaotyczne wydarzenie. Za nim kryje się głębsza przyczyna. Kiedyś, w przeszłości, zasiane zostało nasienie, będące przyczyną tego zdarzenia.

TEORIA CHAOSU

Syndrom nagłych zdarzeń wynika z tego, że nasza percepcja koncentruje się głównie na iluzji obszaru 1 procenta rzeczywistości. W tym stanie brak nam zdolności całościowego oglądu sytuacji i całą uwagę koncentrujemy na konkretnym objawie właśnie doświadczanego chaosu. Nie mamy więc dostępu do drugiego obszaru kurtyny, czyli do obszaru szerszej rzeczywistości. Podobnych trudności doświadczają meteorolodzy, kiedy próbują przewidzieć prognozę pogody. Anomalie pogodowe pojawiają się najczęściej bez ostrzeżenia, co na ogół prowadzi do wniosku, że mają one charakter przypadkowego zbiegu rożnych nie powiązanych z sobą okoliczności. Jednak prowadzone nad tym fenomenem badania naukowe odkrywają za tym chaosem zadziwiający ukryty porządek. Nauka określa ten fenomen jako efekt motyla.

EFEKT MOTYLA

Rzeczywiście, trudno uwierzyć, że niewielkie turbulencje spowodowane trzepotaniem skrzydeł motyla w Tokio mogą ulec wzmocnieniu i spowodować tornado w Kansas City. Zatem ktoś zatrzaskując drzwi samochodu w Krakowie może wpłynąć na pogodę np. w Brazylii. Wszystko jest połączone na głębszym poziomie rzeczywistości. Pogoda wydaje się meteorologom zjawiskiem przypadkowym jedynie dlatego, że nie są oni w stanie zaobserwować, zmierzyć i przeanalizować tysięcy różnych zdarzeń, mogących mieć wpływ na daną anomalię pogodową, np. takich zdarzeń jak wspomniane trzaśnięcie drzwi czy też trzepotanie skrzydeł motyla.

Kabbalah mówiła już o tej koncepcji tysiące lat temu. Niezależnie od tego jak bardzo chaotyczne wydaje się nam życie, jest w nim pewien ukryty porządek. Problem tkwi w tym, że kurtyna, o której mówiliśmy wcześniej, ogranicza nasze możliwości zauważenia trzepotania skrzydeł tych małych motyli, powodujących wiatr chaosu w naszym życiu. Każde „tornado”, jakiego doświadczamy, ma swoje niewidzialne zakryte zasłoną przyczyny. Obserwujemy więc obszar skutku, a nie obszar przyczyny. Jesteśmy więc ślepi na 99 procent rzeczywistości.

W naszej pogoni za spełnieniem i szczęściem jesteśmy jedynie w kontakcie z mikroskopijnym fragmentem rzeczywistości. W tej sytuacji niektórzy z nas zwracają się w stronę nauki, religii czy też narkotyków. Część z nas próbuje się odnaleźć w pogoni za bogactwem i władzą. Niezależnie od tego za czym się uganiamy, nie możemy pozbyć się poczucia wewnętrznej pustki. Czujemy się mało ważni, często bezradni i pozbawieni kontroli. Jednocześnie coraz bardziej potrzebujemy wartości duchowych i pozytywnych przemian. Czy zatem musimy być więźniami obszaru l procenta i nie mieć zupełnie dostępu do obszaru 99 procent, za którym tak bardzo tęsknimy? Innymi słowy, czy jesteśmy skazani na chaos i życie w ciemności? Czy ta tak przeszkadzająca nam kurtyna musi pozostać na zawsze?

Na szczęście, odpowiedź na powyższe pytania brzmi NIE.

ŚWIAT 99 PROCENT

Nad drzwiami do laboratorium pewnego fizyka wisi podkowa.Koledzy dziwią się i pytają, czy wierzy on, że przyniesie szczęście jego eksperymentom.Fizyk odpowiada, że nie wierzy w przesądy, ale ktoś mu powiedział,że to działa nawet, gdy się w to nie wierzy.

Z książki R. L. Webera A Random Walk in Science