365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia - Johanna Kern - ebook

365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia ebook

Johanna Kern

4,3
39,99 zł

lub
Opis

Wydanie trzecie: Ta opatrzona pięknymi, kolorowymi ilustracjami książka otrzymała nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Książek w Los Angeles, Marzec 2018, w kategorii Niebeletrystyczne.

 

Życie, jakiego chcesz, może być Twoje – z tą jedyną w swoim rodzaju książką zawierającą specjalny program do przeprogramowania Twojej podświadomości przy użyciu technik starożytnych Mistrzów:

 

Poprzez stulecia znane i wpływowe osoby używały afirmacji, które przyniosły im nadzwyczajne wyniki. Krok po kroku, za pomocą skutecznych afirmacji, wielu zwykłych ludzi zmieniło porażki w sukcesy, choroby w zdrowie, nieszczęścia w radość życia. Mamy o wiele potężniejszą moc, niż sobie to uświadamiamy. Fizyka kwantowa pokazała nam, że nasz umysł wpływa na świat, który postrzegamy. Liczne tradycje i kultury doskonale o tym wiedziały i podawały sposoby na dostęp do tej mocy.

Gdy mamy do czynienia z przytłaczającymi wyzwaniami, lub stresującymi sytuacjami – ważne jest, aby pamiętać, że nasza podświadomość wchłania jak gąbka i programuje się wszystkimi naszymi negatywnymi/stresującymi myślami.  Aby żyć szczęśliwym i spełnionym życiem trzeba pozbywać się takich negatywnych „programów” i wprowadzać takie, które ulepszą nam życie.  I wcale nie musi to być trudne.

Johanna Kern, mentorka rozwoju, uznana kanadyjska reżyserka i producentka urodzona i wychowana w Polsce oraz wielokrotnie nagradzana pisarka, dzieli się bardzo skuteczną, prostą metodą na poprawę każdej sytuacji życiowej:

Czerpiąc ze swojego doświadczenia i wiedzy, wynikających z ponad 20. lat doradztwa i pomagania ludziom, jak i pełnej sukcesów kariery zawodowej, oraz wykorzystując narzędzia starożytnych Mistrzów – opracowała zestaw codziennych afirmacji pozwalających stopniowo, krok po kroku, wpływać na podświadomy umysł.Napisany w ciągu całego roku, prosty w użyciu i przeznaczony do użytku przez cały rok, program ten nie tylko zgodny jest z wewnętrznymi rytmami czytelnika, ale także w harmonii z mijającymi sezonami i zmianami w przyrodzie (w tym sezonalnie zachodzącymi zmianami w psychice i ciele człowieka).

Celem afirmacji jest przekazanie wiadomości podświadomemu umysłowi i przekonanie go, że przesłanie jest prawdziwe. Jeśli nasza podświadomość nie zgadza się z tym, co potwierdzamy – odrzuci pozytywne myśli.

 

Afirmacje zawarte w tej książce zostały zaprojektowane tak, aby głęboko przeprogramować Twoją podświadomość, zgodnie z ramami czasowymi potrzebnymi na całkowitą zmianę w neuronowym „okablowaniu” Twojego mózgu. Można stosować je w celu ulepszenia swojego życia, kariery zawodowej, sytuacji finansowej, zdrowia, związków, rozwiązania problemów emocjonalnych lub wzmocnienia rozwoju osobistego.

Bezstresowo, bez żadnych większych poświęceń, czy wyrzekania się tego, co się lubi robić lub co nam jest drogie – wszystko, czego potrzebujesz, to zrelaksować się i pozwolić sobie cieszyć się każdym dniem, wstępując dzięki tej książce, krok po kroku, w swoje nowe, wymarzone życie.

Ta książka ma na celu zaprogramowanie podświadomości na:

 • rozwijanie mocy twórczej własnego umysłu
 • przyciąganie odpowiednich ludzi i okoliczności w życiu
 • łatwe osiąganie sukcesu oraz zapewnienie dostatku
 • budowanie dobrych i zdrowych związków osobistych
 • poszerzanie świadomości
 • łatwe pokonywanie przeszkód
 • poprawę zdrowia fizycznego i emocjonalnego
 • osiąganie i zachowanie stanu szczęścia
 • zdrową samoakceptację
 • pokonywanie stresu i zmartwień
 • uzdrowienie podświadomości i pozbycie się emocjonalnych ran i lęków
 • znalezienie własnego celu życia
 • stworzenie Wspaniałego, Spełnionego Życia

 O AUTORCE:

Johanna Kern, mentorka rozwoju i wielokrotnie nagradzana pisarka („Mistrz i Zielonooka Nadzieja”, „Sekrety miłości dla każdego”, „365 (+1)Afirmacji Pięknego Życia”, „Nauki Nadziei” itd.).

Ponad 50 jej artykułów zostało opublikowanych w międzynarodowej prasie, w tym w takich magazynach amerykańskich jak “OMTimes”, “The Edge (Holistic) Magazine”, “Wisdom”, “Living Now”, “Conscious Shift”, itp.

Praktykuje i dzieli się Naukami Nadziei pomagając ludziom odnaleźć własną wewnętrzną moc oraz rozwijać się we wszystkich dziedzinach życia.

Wiele lat temu nagle zaczęła doświadczać regularnych spontanicznych transów, w których otrzymywała nauki od starożytnego Mistrza. Jej historia zyskała międzynarodowy rozgłos i uznanie czytelników w Ameryce Północnej i Europie oraz referencje od trzech światowej klasy ekspertów w dziedzinie psychologii, badań nad snami i hipnozą, psychofizjologii, parapsychologii, psi, rozwoju człowieka, neuro-computing itp. : dr. Stanleya Krippnera, dr. Jerry’ego Solfvina i Briana Van der Horsta. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: http://johannakern.pl/ ORAZ https://www.facebook.com/JohannaKernAutorka/

 

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 127

Oceny
4,3 (6 ocen)
5
0
0
0
1


Podobne


******************************************

Wszelkie prawa zastrzeżone JOHANNA KERN

Strona oficjalna: http://johannakern.pl/

*****************************************

WPROWADZENIE:

JAKKORZYSTAĆ ZTEJKSIĄŻKI

Sekrety Afirmacji: co wpływa na ich skuteczność?

Poprzez stulecia znane i wpływowe osoby używały afirmacji, które przyniosły im nadzwyczajne wyniki. Krok po kroku, za pomocąskutecznych afirmacji, wielu zwykłych ludzi zmieniło porażki w sukcesy, choroby w zdrowie, nieszczęścia w radośćżycia. Istnieje jednak także wiele osób, którym powtarzane przez nie afirmacje nie przyniosły pożądanych skutków. W czym tkwiłproblem? Czego brakowało w używanych technikach afirmacji?

Nasz wieczysty kalendarz afirmacji jest zaprojektowany w sposób umożliwiający wszystkim stopniowy postęp w usuwaniu podświadomych blokad poprzez wytwarzanie nowychścieżek neuronowych w mózgu. Jest on skonstruowany w sposób, który pozostaje w harmonii z „PlastycznościąNeruonalną” oraz za pomocąbardzo skutecznych technik afirmacyjnych umożliwia stałą, krok po kroku, przebudowępodświadomych przekonań. Wyobraźto sobie jakościeżkęprzezłąkęlub trawnik. Im częściej uczęszcza siętakąścieżką, czyli im częściej powtarza siępozytywnąafirmację, tym szersza i przejrzystrza staje się„ścieżka” neuronowa oraz tymłatwiej Twoja podświadomośćwspółpracuje z Tobąi Twojąwolą.

Pamiętaj,że celem afirmacji jest przekazanie danej wiadomości dopodświadomości i sprawienie, aby uwierzyła ona,że ta informacja jest prawdziwa.Oto niektóre z najważniejszych elementów skutecznych afirmacji:

Powtarzane stwierdzenie musi zgadza

ć

si

ę

z tym, co jest w stanie zaakceptowa

ć

nasza pod

ś

wiadomo

ść

. Je

ś

li afirmujemy co

ś

, o czym wiemy,

ż

e jest nieprawd

ą

dla nas w tej chwili - nasza pod

ś

wiadomo

ść

natychmiast to odrzuci. Gdy powtarzana afirmacja nie zgadza si

ę

z tym, co wiemy i my

ś

limy o sobie w pod

ś

wiadomo

ś

ci, proces afirmacji mo

ż

e spali

ć

na panewce, pr

ę

dzej czy pó

ź

niej powoduj

ą

c bolesne prze

ż

ycia, jak np. nieprzewidziane choroby (cz

ę

sto takie, które mog

ą

uniemo

ż

liwi

ć

spe

ł

nianie pragnie

ń

) lub problemy w rodzinie, pracy itp.

Wbrew utartym przekonaniom, wcale nie potrzeba powtarza

ć

afirmacji tysi

ą

ce razy, aby by

ł

y skuteczne i wiarygodne dla pod

ś

wiadomo

ś

ci; wystarczy powtórzy

ć

je kilkakrotnie, ale za to dostarczaj

ą

c sobie przy tym dowodu z „samego

ż

ycia”. Oto prosty trik: powtórz afirmacj

ę

w takiej chwili, która udowadnia Twej pod

ś

wiadomo

ś

ci,

ż

e to, co afirmujesz, jest prawd

ą

. Na przyk

ł

ad, kiedy robisz afirmacje na przyp

ł

yw pieni

ę

dzy, nie u

ż

ywaj takich stwierdze

ń

jak „pieni

ą

dze

ł

atwo do mnie przychodz

ą

” lub „mam milion z

ł

otych na koncie”, wtedy kiedy masz pust

ą

kiesze

ń

, a musisz zap

ł

aci

ć

rachunki. Takie dzia

ł

anie wp

ł

ywa na to,

ż

e pieni

ą

dze kojarz

ą

si

ę

Twej pod

ś

wiadomo

ś

ci z czym

ś

bardzo przykrym. Natomiast na przyk

ł

ad, gdy idziesz na zakupy po co

ś

upragnionego i wyjmujesz z kieszeni banknoty lub kart

ę

kredytow

ą

- jest to doskona

ł

y moment na to, aby powiedzie

ć

: „Mam wi

ę

cej ni

ż

potrzeba na to, czego chc

ę

”.

Wa

ż

ne jest, aby to, co afirmujesz wyzwoli

ł

o Twoje uczucia. Nie ka

ż

dy pami

ę

ta lub wie o tym,

ż

e pod

ś

wiadomo

ść

nie komunikuje si

ę

za pomoc

ą

s

ł

ów, ale poprzez uczucia i emocje. Aby w pe

ł

ni skorzysta

ć

z afirmacji, albo potrzeba zapozna

ć

si

ę

ze swoimi emocjami i umiej

ę

tnie si

ę

nimi pos

ł

ugiwa

ć

, albo u

ż

ywa

ć

wyobra

ź

ni i wizualizacji w taki sposób, aby wyobra

ż

a

ć

sobie w momencie powtarzania afirmacji,

ż

e to czego si

ę

pragnie, ju

ż

si

ę

spe

ł

ni

ł

o. Powtarzaj

ą

c afirmacj

ę

staraj si

ę

wzbudzi

ć

w sobie uczucie przyjemno

ś

ci, rado

ś

ci i satysfakcji z osi

ą

gni

ę

cia celu, albo – wyobra

ź

sobie siebie, gdy ju

ż

to si

ę

spe

ł

ni

ł

o i wyobra

ź

sobie,

ż

e odczuwasz takie w

ł

a

ś

nie emocje.

Powtarzane afirmacje, wbrew temu co nieraz s

ł

yszymy - nie musz

ą

zawsze by

ć

w czasie tera

ź

niejszym. Pami

ę

taj,

ż

e wszystko to, co afirmujesz musi by

ć

zaakceptowane jako prawda przez Twoj

ą

pod

ś

wiadomo

ść

. Je

ś

li np. zmagasz si

ę

z problemami zdrowotnymi, jednocze

ś

nie powtarzaj

ą

c sobie: „Jestem zdrowy/a”, mo

ż

e to spowodowa

ć

opór w pod

ś

wiadomo

ś

ci, a ponadto negatywnie wp

ł

yn

ąć

na Twoje zdrowie. Lepiej powtarzaj sobie: „Czuj

ę

si

ę

coraz lepiej i lepiej” w chwilach, gdy naprawd

ę

czujesz jak

ąś

ulg

ę

. To istotnie mo

ż

e pomóc Ci przezwyci

ęż

y

ć

problemy. Natomiast jeszcze skuteczniejsze jest powiedzenie: „Wybieram, aby czu

ć

si

ę

lepiej i lepiej”, które mo

ż

e by

ć

u

ż

yte w ka

ż

dej chwili. Powodem jest to,

ż

e je

ś

li u

ż

ywasz takiej formy, nie ograniczasz si

ę

w tym, na ile lepiej mo

ż

esz si

ę

poczu

ć

. Twoja pod

ś

wiadomo

ść

nie przestanie dzia

ł

a

ć

zak

ł

adaj

ą

c,

ż

e jeste

ś

na tyle zdrowy/a ile trzeba i nadal b

ę

dzie pracowa

ć

nad tym, aby Twoje zdrowie zawsze si

ę

poprawia

ł

o.

Warto pami

ę

ta

ć

,

ż

e ogromny wp

ł

yw na skuteczno

ś

ci afirmacji ma zapach. Dobrze jest powtarza

ć

afirmacje podczas spaceru w parku lub w ogrodzie, albo wprowadzi

ć

przyjemne, naturalne zapachy w domu. Pachn

ą

ca

ś

wieca, przyjemny aromat, przewietrzone mieszkanie, a nawet zapach

ś

wie

ż

o upieczonych ciasteczek pomog

ą

skuteczniej wp

ł

ywa

ć

na pod

ś

wiadomo

ść

, dlatego

ż

e tematyka Twojej afirmacji skojarzy jej si

ę

z prawdziw

ą

, naturaln

ą

przyjemno

ś

ci

ą

.

Każdy dzieńjest bardzo ważnym krokiem:

Twoja podświadomośćprogramowała sięprzez wiele lat. Najprawdopodobniej odkąd byłeś/aśmałym dzieckiem nabierałeś/aśwzorców, które doprowadziły Ciędo tego momentużycia, w którym obecnie sięznajdujesz. Jeśli byłbyś/abyśw pełni zadowolony/a ze swegożycia, nie próbowałbyś/abyśniczego zmieniać, ani szukaćróżnych nowych sposobów, aby uzyskaćpożądany efekt. Prawdopodobnie spróbowałeś/aśjużkilku metod. Może nawet powtarzałeś/aśjakieśafirmacje, które nie pomogły Ci w takim stopniu, jak oczekiwałeś/aś. Teraz, mając w ręku tęksiążkę, byćmoże odczuwasz ciekawość, a może także emocje – i masz ochotępochłonąćto wszystko jednym tchem. Proszę, nie rób jednak tego. Pamiętaj,że każda pojedyncza afirmacja, wykonana prawidłowo, staje siękamieniem milowym w podróży poprzez Twojąpodświadomość. Przybliży Cięona bardziej do upragnionego celu i zaprowadzi prosto do autentycznejżyciowej zmiany. Jednak, aby tak sięstało, Twoja podświadomośćmusi byćw zgodzie z tym, co przepracowujesz w swoim umyśle.

Afirmacje zawarte w tej książce przeznaczone sądo głębokiego

przeprogramowania podświadomości, zgodnie z ramami czasowymi, potrzebnymi do zupełnej zmiany „okablowania” w Twoim mózgu. Niech każdy kolejny dzieńpracuje dla Ciebie. Pozwól afirmacjom wejśćgłęboko w Twojąpodświadomośći przygotowaćCiędo następnego etapu. Zasługujesz na wszystko, co tylko najlepsze. Zasługujesz na prawdziwie PiękneŻycie. Ktokolwiek pozwoliłna to, abyśmyślał/a inaczej na swój temat – popełniłolbrzymi błąd. Nie wierz im więcej. Możesz wziąćswój los we własne ręce. Możesz zapewnićsobie wystarczająco dużo czasu i troski, aby naprawićto, co powinno byćinaczej. W pełni na to zasługujesz.

A przed wszystkim: rozluźnij sięi ciesz sięchwilą. Nie tylko zasługujesz na wszystko, co tylko najlepsze, ale także dotrzesz tam, gdzie najbardziej chcesz sięznaleźć. Popatrz, jak daleko jużdoszedłeś/doszłaś. To Ty jesteśtym, co najlepszego mogło Ci siękiedykolwiek przydarzyć. Proszępamiętaj o tym.

ROZDZIAŁ 1: STYCZEŃ

Rozpoczyna sięmoja noważyciowa podróż. Jest teraz na to odpowiedni czas i miejsce. Stajęsięcoraz bardziej tąosobą, którąnaprawdęchcębyć.

1 STYCZNIA

Od dzisiaj mam nowe możliwości, aby w pełni staćsiętym, kim naprawdęchcębyć. Doceniam także to wszystko, czego dokonałem/am, nauczyłem/am sięi doświadczyłem/am w zeszłym roku i dziękujęsobie za to. Zaczynam stawiaćswoje cele bez względu na to, czy jestem jużichświadomy/a czy nie.

2 STYCZNIA

Kiedy głęboko oddycham dzisiejszym powietrzem stajęsięświadomy/a miarowej pracy mojego Umysłu, Ciała i przepływu Emocji. Złatwościąpotrafięskoncentrowaćsięna tym, co jest radosne lub ważne dla mnie. Wiem,że tam, gdzie zmierzam w swoimżyciu, odnajdęjeszcze więcej cennych doświadczeńi nagród, które mogęsobie ofiarować.

3 STYCZNIA

Dzisiaj zaczyna sięwe mnie budzićgłębokaświadomośćtego,żeto jastwarzam dla siebie własnąrzeczywistość, ponieważmam kontrolęnad kierunkiem swych myśli. Moc, z jakątworzęsweżycie, jest silniejsza niżwpływy mojeośrodowiska, przełożonych, rządu, związków czy układów. Mogęspełniaćsięi rozwijaćw każdych warunkach, bez względu na ograniczenia.

4 STYCZNIA

Moje zadowolenie zżycia wywodzi sięzeświadomości tego,że mogęosiągnąćżyciowąwolnośćpomimo ograniczeń. Wiem,że mogęnauczyćsię, jak przezwyciężaćwszelkie przeszkody. Wiem,że mogędokonywaćwłasnych wyborów. Mogęosiągnąćo wiele więcej niżsobie nawet wyobrażam i zostaćdokładnie tym, kim chcębyć. W ostateczności to przecieżtylko ode mnie zależy jakąstworzęsobie rzeczywistość.

5 STYCZNIA

Zmierzam jużnaprzeciw lepszego /ej i wspanialszego/ej Samego/ej Siebie. Dziękując sobie za zrobienie wszystkiego, co mogłem/am do tej pory, szanujęi doceniam swój dotychczasowy rozwój i poczynania. Z ochotąi radościąbędęw równym stopniu wspieraći kochaćtego/tą, którym/ąsięstaję. Teraz jużwiem,że poprzezświadomąkontrolęwłasnych myśli mogęnauczyćsię, jak staćsiędokładnie tym, kim chcębyći wieśćżycie, jakiego pragnę.

6 STYCZNIA

Moim celem jest usprawnienie mojego sposobu myślenia. Ilekroćodczuwam pozytywne myśli, mogęwzmocnićje poprzez uśmiech na twarzy. Mogęzredukowaćnegatywne myślenie przez koncentracjęna oddechu. Oddychając głęboko, liczędo 5-ciu w czasie wdechu, potem zatrzymujępowietrze, także licząc do 5-ciu, a następnie robięwydech - licząc do 5-ciu. Koncentracja na takim oddychaniu pomaga mi kontrolowaćnegatywne myśli.

7 STYCZNIA

Przyjmujęten dzieńz otwartymi ramionami, wiedząc,że znów mam okazjędo praktykowania mojej Mocy nad myślami. Mój oddech jest jak głęboki ocean. Rozmywa zmartwienia, zmniejsza ból starych i nowych ran. Mój uśmiech jest jak szczodre Słońce. Pomaga radosnym myślom rozwijaćsięi rosnąć. Z ogromnąsatysfakcjąobserwujędzisiaj swoje postępy w używaniu mojej Mocy!

8 STYCZNIA

Złatwościąpotrafięzmieniaćsposób swojego myślenia. Mogęświadomie uwydatniaćradości i pomniejszaćswoje obawy. Nadal pogłębiam swojąwiedzęo sobie. Czuję, jak wzbiera i rośnie w potęgęmoja wewnętrzna Moc. Wiem,że jestem w stanie uczynić, odczuwaći osiągnąćo wiele więcej wspaniałych rzeczy, niżmogęto sobie wyobrazić!

KONIEC DARMOWEGO FRAGMENTU

Strona oficjalna:  http://johannakern.pl/ 

CIESZ SIĘUDANYM, SZCZĘŚLIWYMŻYCIEM NA JAKIE W PEŁNI

ZASŁUGUJESZ

- Z TĄPOMAGAJĄCĄPOPRAWIĆKAŻDĄSYTUACJĘŻYCIOWĄ

KSIĄŻKĄJOHANNY KERN:

KUP CAŁĄ KSIĄŻKĘ

******************************************

Wszelkie prawa zastrzeżone JOHANNA KERN

Strona oficjalna: http://johannakern.pl/

*****************************************


Moim celem jest usprawnienie mojego sposobu myślenia. Ilekroć odczuwam pozytywne myśli, mogę wzmocnić je poprzez uśmiech na twarzy. Mogę zredukować negatywne myślenie przez koncentrację na oddechu. Oddychając głęboko, liczę do 5-ciu w czasie wdechu, potem zatrzymuję powietrze, także licząc do 5-ciu, a następnie robię wydech - licząc do 5-ciu. Koncentracja na takim oddychaniu pomaga mi kontrolować negatywne myśli.