Rosyjski. Rozmówki ze słowniczkiem.Wersja mobilna - Mirosław Zybert - ebook
Opis

Rozmówki LINGO z serii Powiedz to! odznaczają się aktualną i sprawdzoną w praktyce zawartością oraz wygodnym formatem. Ponadto rozmówki wzbogacone zostały o przykładowe dialogi od rozmów o pogodzie do wysyłania e-maili, tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami, zarys gramatyki oraz słowniczek.

Rozmówki Powiedz to! pomogą Ci kiedy:

• podróżujesz po Rosji,

• wybierasz się w interesach,

• zwiedzasz zabytki, galerie, muzea,

• rezerwujesz hotel,

• robisz zakupy,

• korzystasz z Internetu,

• potrzebujesz pomocy w nagłym wypadku.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 129

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Mirosław Zybert

Powiedz to!Rosyjski

Rozmówki ze słowniczkiem

Konsultacja językowa: Nina Gierus

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: Corel Professional Photos

Redakcja: Paweł Pokora

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

ISBN: 83-60287-04-X

ISBN epub: 978-83-7892-031-1

ISBN mobi: 978-83-7892-032-8

www.WydawnictwoLingo.pl

ROSYJSKI Rozmówki polsko-rosyjskie

Głoski akcentowane oznaczono podkreśleniem.

Wstęp

Rozmówki polsko-rosyjskie

Publikacja Wydawnictwa Lingo ułatwi Ci porozumiewanie się w języku rosyjskim w każdych okolicznościach. Korzysta się z niej bardzo prosto, a jej zawartość jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Część główna to rozmówki podzielone na dwanaście rozdziałów tematycznych.

Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części.

Powiedz to – zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do Twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. Przyjdzie Ci to tym łatwiej, że wszystkie zwroty zostały nagrane na płycie CD.

Porozmawiaj – to krótkie, z życia wzięte dialogi, ilustrujące przykładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Powiedz to”. Tak mówią współcześni Rosjanie, bez obaw możesz po nich powtarzać.

Słówka – to starannie wybrane, najczęściej używane i najważniejsze dla danego tematu słownictwo. W celu ułatwienia szybkiego znalezienia potrzebnego słówka zostały one umieszczone na końcu każdego z rozdziałów tematycznych w porządku alfabetycznym.

Z życzeniami samych miłych konwersacji

Zespół autorów i redaktorów Lingo wraz z zaprzyjaźnionymi Rosjankami i Rosjanami

Głoski akcentowane oznaczono podkreśleniem.

Wymowa

Akcent

Akcent w języku rosyjskim jest ruchomy, tzn., że w różnych formach tego samego wyrazu może on się przemieszczać, na przykład: oкно (mianownik l. poj.), окна (mianownik l. mn.).

Samogłoska ё jest zawsze akcentowana.

Wymowa

Wymowa niektórych samogłosek zależy od pozycji akcentu, szczególnie samogłoski

o

. Jeżeli samogłoska

о

znajduje się przed akcentem, wymawiamy ją jak

a

, np.:

окн

о

(akno), natomiast, gdy znajduje się w pozycji po akcenciewymawiamy ją jak krótki dźwięk pośredni między

a

i

y

, np.:

э

то

.

Samogłoskę

o

wymawiamy jak

o

jedynie wtedy, gdy jest ona akcentowana, np.:

п

о

чта

. Wymawiamy ją jednak nieco inaczej niż w języku polskim: dłużej i mocniej, z większym zaokrągleniem ust

Spółgłoska

ч

należy do spółgłosek, które w języku rosyjskim wymawiamy zawsze miękko, np.:

п

о

чта

. Jednak w niektórych wyrazach, jak na przykład

что

, spółgłoskę tę wymawiamy jako

sz

(szto)

Rosyjską spółgłoskę

л

(ł) wymawia się dotykając końcem języka do górnych zębów, na przykład:

лодка

(łódka), 

лампа

(lampa)

Litera

л

służy zarówno do oznaczania spółgłoski

ł

, jak i spółgłoski

l

. Wymawia się ją jak

l

wówczas, gdy występuje po niej znak miękki

ь

,

и 

lub 

е

,

ё

,

ю

,

я

,

na przykład:

улица –

ulica,

Олег –

Al.’eg,

лён

(len)

l’on,

Люба –

L’uba,

Коля–

Kol’a

Rosyjskie spółgłoski 

ж 

ц 

,podobnie jak 

ш

,wymawia się zawsze twardo, np.:

живу –

żywu; 

жить –

żyt’;

на улице Герцена –

na ulice G’ercena;

цена –

cena;

цирк –

cyrk;

цифра–

cyfra

Litery rosyjskie 

е

,

ё

ю

,

я

, nazywane również samogłoskami jotowanymi, mogą odpowiadać różnym głoskom, zależnie od pozycji, w której wystepują: – po spółgłosce odpowiadają samogłoskom

e

,

o

,

u

,

a

, jednocześnie oznaczając miękkość spółgłoski, która je poprzedza, na przykład: (w transkrypcji: znak

oznacza miękkość)

дядя –

d’ad’a,

ме

тро – m’etro,

тётя

– t’ot’a,

бю

ро– b’uro – po samogłosce lub na początku wyrazu litery te odpowiadają połączeniom głosek

je

,

jo

,

ju

,

ja 

i tak je wymawiamy, na przykład:

е

дет– jed’et, 

Юра

– Jura, мо

я

– maja, ро

е

т (ryje – czynność) – rojet, мо

ё

дерево (moje drzewo) – majo d’er’ewo

Rosyjską spółgłoskę

л

(ł) wymawia się dotykając końcem języka do górnych zębów, na przykład:

лодка

(łódka),

лампа

(lampa)

Litera

л

służy zarówno do oznaczania spółgłoski

ł

, jak i spółgłoski

l

. Wymawia się ją jak

l

wówczas, gdy występuje po niej znak miękki

ь

,

и

lub

е

,

ё

,

ю

,

я

, na przykład:

улица –

ulica,

Олег –

Al.’eg,

лён

(len) – l’on,

Люба –

L’uba,

Коля

– Kol’a

Rosyjskie spółgłoski

ж

i

ц

, podobnie jak

ш

, wymawia się zawsze twardo, np.:

живу –

żywu,

жить –

żyt’,

на улице Герцена –

na ulice G’ercena,

цена –

cena,

цирк –

cyrk,

цифра

– cyfra

ь

– znak miękki jest literą, która nie oznacza głoski. Pełni on kilka różnych funkcji: – oznacza miękkość poprzedzającej go spółgłoski, np.:

Гданьск, конь

, a także w zakończeniach bezokolicznika większości czasowników, np.:

жить

,

спать

; – występuje zawsze w końcówce 2 os. l. poj. czasowników w czasie teraźniejszym, np.:

ты живёшь

,

ты спишь

; – gdy występuje po spółgłosce, a przed samogłoskami jotowanymi

е

,

ё

,

ю

,

я

pełni wówczas funkcję rozdzielającą, t.j. oddziela w wymowie spółgłoskę od następującej po niej samogłoski jotowanej, np.:

семья –

s’emja,

здоровье

(zdrowie) – zdarowje.

Samogłoski jotowane wymawiamy wówczas jako

je

,

ja

,

ju

,

jo

, czyli tak samo jak na początku wyrazu lub po samogłosce.

Rosyjską spółgłoskę 

щ

, podobnie jak 

ч 

wymawia się zawsze miękko, np.:

щётка

,

плащ

,

борщ

,

ещё

,

щуплый

.

Znak twardy rozdzielający

ъ

to litera nie oznaczająca żadnego dźwięku. Pełni ona funkcję rozdzielającą.

W końcówkach

-ого, -его

dopełniacza przymiotników, zaimków i liczebników spółgłoskę

г

wymawiamy jako (w), na przykład.:

красивого 

(krasiwowo), 

летнего

(lietniewo),

кого

(kawo),

первого

(pierwowo),

пятого

(piatowo),

Ковальского

(Kowalskowo).

Intonacja

W języku rosyjskim zdania pytające wypowiadamy z intonacją wznoszącą na sylabie akcentowanej, natomiast zdania oznajmujące wypowiadamy z intonacją opadającą.

Głoski akcentowane oznaczono podkreśleniem.

1. Podróż Путешествие

1.1 Powiedz to

Pociągiem

На п

о

езде

Gdzie jest dworzec kolejowy? Где железнодорожный вокзал?

O której godzinie odjeżdża pociąg do...? В котором часу отправляется поезд в...?

Czy można tam dojechać pociągiem podmiejskim? Можно ли туда доехать на пригородном поезде?

Z jakiego dworca odjeżdżają pociągi do...? С какого вокзала отправляются поезда в.../до...?

Z którego peronu odjeżdża pociąg do...? От какой платформы отправляется поезд в...?

Gdzie jest kasa przedsprzedaży? Где касса предварительной продажи?

Ile kosztuje bilet do...? Сколькостоитбилетв...?

Z którego dworca odjeżdżają pociągi do...? С какого вокзала отправляются поезда в...?

Proszę o bilet na pociąg pospieszny do... Дайте, пожалуйста, билет на скорый поезд в...?

Deklarację celną otrzyma pan od konduktora. Таможенную декларацию вы получите у проводника.

Czy w składzie pociągu jest wagon restauracyjny? В составе поезда есть вагон-ресторан?

Jaką trasą jedzie ten pociąg? По какому маршруту следует этот поезд?

O której godzinie ten pociąg przyjeżdża do...? В котором часуэтот поезд прибывает в...?

Nasz wagon jest w środku składu. Наш вагон в середине состава.

Poproszę o bilet w pierwszej /drugiej klasie. Дайте, пожалуйста, билет в мягкий /жёсткий вагон.

Według rozkładu pociąg przyjeżdża o godzinie 9.00. По расписанию поезд прибывает в 9.00 (девять ноль ноль).

Przepraszam, gdzie jest przechowalnia bagażu? Извините, где камера хранения багажа?

Czy ten pociąg kursuje codziennie? Этот поезд следует ежедневно?

Chcę oddać na przechowanie tę walizkę. Я хочу сдать на хранение этот чемодан.

Palić można tylko na pomoście wagonu. Курить можно только в тамбуре.

Czy to przedział dla niepalących? Это купе для некурящих?

To jest wagon z miejscówkami. Это плацкартный вагон.

To jest wagon bez przedziałów. Это общий вагон.

Bilet jest ważny do... Билет действителен до...

Poproszę o miejsce na dole /na górze. Дайте, пожалуйста, нижнее/верхнее место.

Czy ten pociąg jedzie przez...? Этот поезд следует через...?

Samolotem

На самолёте

Czy załatwiłeś wszystkie dokumenty wyjazdowe? Ты оформил все документы на выезд?

Poproszę o bilet na rejs numer... w klasie ekonomicznej. билет на рейс номер... в Дайте, пожалуйста, экономический класс.

Bilet jest ważny jeden rok od daty lotu. Билет действителен один год от даты полёта.

Gdzie można zarezerwować bilet na lot do...?w Где можно забронировать билет на рейс в...?

Czy można zarezerwować bilet przez internet? Можно ли забронировать билет по Интернету?

Czy mam płacić gotówką, czy kartą kredytową? Как мне платить: наличными или кредитной карточкой?

Jaka może być waga bagażu? Какой может быть вес багажа?

Ile trzeba płacić za kilogram nadbagażu? Сколько нужно платить за килограмм сверхнормативного багажа?

Sklep bezcłowy znajduje się w sali odlotów. Магазин беспошлинной торговли находится в зале вылета.

Proszę mnie zawieźć do portu lotniczego... Отвезите меня, пожалуйста, в аэропорт..

Podczas startu i lądowania palenie jest wzbronione. Во время старта и посадки курить воспрещается.

Proszę zapiąć pasy. Застегните, пожалуйста, ремни.

Zaczyna się odprawa na lot numer... do... Начинается посадка на рейс номер... в...

Ile czasu trwa lot do...? Сколько времени продолжается полёт в...?

Do odprawy trzeba zgłosić się godzinę przed odlotem. На посадку нужно явиться за час до вылета.

Gdzie mogę wymienić pieniądze? Гдеямогуобменять деньги?

Pieniądze może pan wymienić w kantorze lub w banku. Деньги вы можете обменять в обменном пункте или в банке.

Chcę wymienić euro na ruble. Я хочу обменять евро на рубли.

Lot numer... jest odwołany z powodu złej pogody. Рейс номер... отменяется из-за нелётной погоды.

Proszę okazać paszport. Предъявите, пожалуйста, паспорт.

Ma pan (pani) nieważną wizę. Ваша виза недействительна.

Czy mogę usiąść przy oknie? Могу ли я сесть у окна?

Samochodem 

На маш

и

не

Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Где ближайжая автозаправка /автозаправочная станция?

Proszę zatankować mój samochód. Заправьте, пожалуйста, мою машину.

Ile benzyny mam nalać? Сколько бензина налить?

Proszę nalać pełen zbiornik. Налейте, пожалуйста, полный бак.

Proszę też sprawdzić poziom oleju. Проверьте также уровень масла.

Czy może mi pan wymienić olej? Можете поменять мне масло?

Proszę wymyć przednią szybę. Вымойте, пожалуйста, лобовое стекло.

Popsuł mi się samochód. Моямашинасломалась.

Gdzie mogę napompować opony? Где я могу накачать шины?

Czy daleko stąd do warsztatu samochodowego? Далеко ли отсюда автосервис /авторемонтная мастерская?

Czy mógłby pan (pani) wezwać pomoc techniczną? Вы не могли бы вызвать техпомощь?

Ile będzie kosztować naprawa? Сколько будет стоить ремонт?

Z jaką prędkością można jeździć autostradą? С какой скоростью можно ездить на автостраде?

Przekroczył pan (pani) dozwoloną prędkość. Вы превысили дозволенную скорость.

Proszę wezwać pogotowie ratunkowe. Вызовите, пожалуйста, скорую помощь.

Mój samochód jest ubezpieczony. Моя машина застрахована.

To moja polisa ubezpieczeniowa. Это мой страховой полис.

Gdzie jest najbliższy parking strzeżony? Где ближайшая охраняемая стоянка?

Czy może mi pan (pani) pokazać drogę na mapie? Не могли бы вы показать мне дорогу на карте?

Tutaj nie można wyprzedzać. Здесь нельзя обгонять.

Płaci pan (pani) mandat! Платите штраф!

Kto jest kierowcą tego samochodu? Кто водитель этой машины?

Proszę okazać prawo jazdy! Предъявите ваше водительское удостоверение!

Proszę o dowód rejestracyjny pańskiego samochodu. Дайте, пожалуйста, технический паспорт вашей машины.

1.2 Porozmawiaj

– В котором часу отправляется ближайший поезд в Казань?

O której godzinie odjeżdża najbliższy pociąg do Kazania?

– В 16.00 (шестнадцать ноль ноль).

O godz. 16.00

– Это скорый или пассажирский поезд?

To pociąg pospieszny, czy osobowy?

– Скорый.

Pospieszny.

– Дайте, пожалуйста билет на завтра в Санкт-Петербург?

Poproszę bilet na jutro do Sankt-Petersburga.

– На какой поезд?

Na który pociąg?

– На поезд в 22 часа. Одно место в спальном вагоне.

Na pociąg o 22.00. Jedno miejsce w wagonie sypialnym.

– Верхняя или нижняя полка?

Łóżko górne czy dolne?

– Нижняя, пожалуйста.

Poproszę dolne.

– Мне нужен билет на рейс в Варшаву на послезавтра.

Potrzebuję bilet na lot do Warszawy na pojutrze.

– На какой рейс: утром, днём или вечером?

Na który lot: rano, w ciągu dnia czy wieczorem?

– Дайте, пожалуйста, на утренний, в экономический класс.

Poproszę na poranny lot w klasie ekonomicznej.

– Ваш паспорт, пожалуйста!

Pański paszport, proszę!

– Цель вашей поездки?

Cel pańskiej podróży?

– Туристическая.

Turystyczny.

– Заправьте, пожалуйста, мою машину.

Proszę zatankować mój samochód.

– Сколько бензина налить?

Ile benzyny nalać?

– Налейте полный бак.

Proszę nalać pełen zbiornik.

1.3 Słówka

autobus автобус

bagaż багаж

~ podręczny ручной багаж

~ ponadnormatywny сверхнормативный багаж

bilet билет

~ ulgowy льготный билет

deklarowanie bagażu декларирование багажа

dworzec вокзал

~ autobusowy автобусный вокзал

~ kolejowy kolejowy железнодорожный вокзал

~ rzeczny речной вокзал

kasa касса

~przedsprzedaży касса предварительной продажи

klasa (samolotu) класс

~ I klasa первый класс

~ biznesowa бизнес класс

~ ekonomiczna экономический класс

kontrola контроль

~ celna таможенный контроль

~ graniczna пограничный контроль

paszportowa паспортный контроль

odjazd pociągu отъезд (отправле-ние) поезда

odlot samolotu вылет самолёта

peron перрон (платформа)

pociąg поезд

osobowy пассажирский поезд

podmiejski пригородный поезд

pospieszny скорый поезд

podróż поездка

w interesach деловая поездка

turystyczna туристическая поездка

służbowa служебная поездка

port lotniczy аэропорт

przechowalnia bagażu камера хранениябагажа

przedział купе (w wagonie) (wym. kupe)

przyjazd pociągu приезд (прибытие) поезда

przylot прилёт

przystanek остановка

postój стоянка

rezerwacja biletów бронирование билетов

rozkład jazdy расписание движения

stacja станция

~ benzynowa автозаправочная станция (автозаправка)

wagon вагон

~ I klasy мягкий вагон

~ II klasy жёсткий вагон

~restauracyjny вагон-ресторан

~ sypialny спальныйвагон

~ z przedziałami купейныйвагон

~ bez przedziałówобщийвагон

ubezpieczenie страховка

ROSYJSKI Słowniczek rosyjsko-polski

Głoski akcentowane oznaczono podkreśleniem.

Słowniczek

a

август, -аm– sierpień

автомобиль, -ляm– samochód

агентство, -аn– agencja

азбука, -иż– alfabet

актёр, -аm– aktor

актриса, -ыż– aktorka

английский, -ая, -ое – angielski

ансамбль, -ляm– zespół

антракт, -аm– przerwa (w teatrze)

апельсин, -аm– pomarańcza

аплодировать, -рую, -руешь – oklaskiwać

аплодисменты, -ов – brawa, oklaski

апрель, -ляm– kwiecień

архитектор, -аm– architekt

аэропорт, -аm– port lotniczy

Б

бабушка, -иż – babcia

банка, -иż– puszka, słoik

бегать, -аю, -аешь – biegać

бежать, бегу, бежишь – biec

бельэтаж, -аm– wysoki parter, półpiętro; w teatrze – loże nad parterem

беречь, берегу, бережёшь – strzec, chronić

беседа, -ыż– rozmowa

беседовать, -дую, дуешь– rozmawiać, gawędzić

беспокоить, -ою, -оишь – niepokoić

беспокоиться, -оюсь, -оишься – niepokoić się

благодарить, -ю, -ишь – dziękować

благодарный, -ая, -ое – wdzięczny

бланк, -аm– blankiet

ближайший, -ая, -ое – najbliższy

близкий, -ая, -ое – bliski

блюдо, -аn– danie, potrawa; talerz

болезнь, -ниż– choroba

болеть, -ею, -еешь – chorować болеть (чем?) – chorować (na co?)

больной, -ая, -ое – chory

большой, -ая, -ое – duży, wielki

борт, -аm– burta

на борту – na pokładzie

брать, беру, берёшь – brać

бронирование, -ияn– rezerwacja

бронировать, -бронирую, бронируешь – rezerwować (np. bilety)

бросить, -ошу, -осишь – rzucić

будущее, -егоn– przyszłość

будущий, -ая, -ее – przyszły

буксир, -аm– holownik

взять на буксир – wziąć na hol

бульон, -аm– bulion, rosół

бумага, -иż– papier

буханка, -иż– bochenek

бухгалтер, -аm– księgowy

бывший, -ая, -ее – dawny, były

быстро – szybko

быстрый, -ая, -ое – szybki

быть , буду, будешь – był

В

ванная, -ойż– łazienka

варенье, -ьяn– konfitura

варёный, -ая, -ое – gotowany

ваш, ваша, ваше, ваши – wasz, wasza, wasze, wasi (wasze), pana, pani, pański...

вдоль – wzdłuż

ведь – przecież

вежливость, -тиż– uprzejmość, grzeczność

великий, -ая, -ое – wielki (wyłącznie o człowieku)

великoлепно – wspaniale

вернуться, -нусь, -нёшься – wrócić

верхний, -яя, -ее – górny, wierzchni

вес, -а m – waga (ciężar)

весенний, -яя, -ее – wiosenny

весна, -ыż – wiosna

вести, веду, ведёшь – prowadzić

вести себя– zachowywać się

весы, -овl. mn. – waga (przyrząd)

ветчина, -ыż– szynka

вечерний, -яя, -ее – wieczorny

вечером – wieczorem

вещь, вещиż– rzecz

взвесить, взвешу, взвесишь – zważyć

взволнованный, -ая, -ое – zdenerwowany

взрослый, -ая, -ое – dorosły

взять, возьму, возьмёшь – wziąć

вид, -аm– widok, widokówka; rodzaj, gatunek

видеть, вижу, видишь– widzieć

висеть, вишу, висишь – wisieć

витрина, -ыż– wystawa sklepowa, witryna

вклад, -аm– wpłata

включить, -чу, -чишь – włączyć

вкус, -аm– smak, gust

вкусный, -ая, -ое – smaczny

владелец, -льцаm – właściciel

влияние, -ияn– wpływ

влиять, -яю, -яешь– wpływać, wywierać wpływ

влюбиться, -люсь, -бишься – zakochać się

внешний, -яя, -ее – zewnętrzny

внешность, иż– powierzchowność, wygląd zewnętrzny

внимание, -ияn– uwaga

внимательно – uważnie

внимательный, -ая, -ое – uważny; życzliwy; troskliwy

внутренний, -яя, -ее – wewnętrzny

вовремя – na czas, w porę

водитель, -ляm– kierowca

водопровод, -аm– kanalizacja, wodociąg

возвращаться, -аюсь, -аешься – wracać

воздух, -аm– powietrze

возможность, -иż– możliwość

возраст, -аm– wiek

вокзал, -аm– dworzec

вокруг – wokół, dookoła

воскресенье, -ьяn– niedziela

воспользоваться, -зуюсь, -зуешься – skorzystać (z czegoś)

восток, -аm– wschód

восточный, -ая, -ое – wschodni

восхищаться, -аюсь, -аешься – zachwycać się

впервые – po raz pierwszy

впечатление, -ияn– wrażenie

вполне– całkowicie, zupełnie

врач, -аm– lekarz

зубной врач – dentysta

вредный, -ая, -ое – szkodliwy

временный, -ая, -ое – tymczasowy

время, времениn – czas

всегда– zawsze

всемирный, -ая, -ое – światowy, wszechświatowy, ogólnoświatowy

вскоре – wkrótce

вспомнить, ню, -нишь – przypomnieć sobie

вставать, встаю, встаёшь – wstawać

встать, встану, встанешь – wstać

встретить, -ечу, -етишь – spotkać

встретиться, -ечусь, -етишься – spotkać się

встреча, -иż– spotkanie

встречать, -аю, -аешь – spotykać, witać kogoś

встречаться, -аюсь, -аешься – spotykać się

в течение – w ciągu

вход, -аm– wejście

вчера– wczoraj

вчерашний, -яя, -ее – wczorajszy

вызвать, -вызову, -вызовешь – wywołać, wezwać

выйти, выйду, выйдешь– wyjść

выращивать, -ваю, -ваешь – uprawiać, hodować

высота, -ыż – wysokość

выплачивать, -аю, -аешь – wypłacać

выучить, -чу, -чишь – nauczyć się

Г

галерея, -иż– galeria

картинная галерея – galeria obrazów

гардероб, -аm– garderoba, szatnia

где – gdzie

где-то – gdzieś

главный, -ая, -ое – główny

глаз, -аm– oko,l. mn.глаза– oczy

год, -аm– rok

годность, -иż– przydatność

говорить, -рю, -ришь – mówić

голубой, -ая, -ое – błękitny, niebieski

город, -а m – miasto

городской, -ая, -ое – miejski

горячий, -ая, -ее – gorący

господин, -аm– pan (forma grzecznościowa)

гостеприимный, -ая, -ое – gościnny

гостиница, -ыż– hotel

государственный, -ая, -ое – państwowy

государство, -аn– państwo

готовить, -влю, -вишь – przygotowywać coś; gotować (obiad); odrabiać (lekcje)

готовиться, -влюсь, -вишься – przygotowywać się, szykować się

градус, -аm– stopień

грипп, -аm– grypa

гроза, -ыż– burza

громкий, -ая, -ое – głośny

гулять, -яю, -яешь – spacerować

густой, -ая, -ое – gęsty

Д

давать, даю, даёшь – dawać

даже – nawet

дать, дам, дашь, даст, дадим, дадите, дадут – dać

дача, -иż– letnisko, ogródek działkowy z letnim domkiem; willa podmiejska

двигаться, -аюсь, -жешься – posuwać się, poruszać się

движение, -ияn– ruch

двор, -аm– podwórze

дворец, -рцаm– pałac

дворцовый, -ая, -ое – pałacowy

девушка, -иż– dziewczyna

дедушка, -иm– dziadek

действие, -ияn– działanie, akcja, akt (w teatrze)

действительно – rzeczywiście

действительность, -иż– rzeczywistość

действительность билета – ważność biletu

декабрь, -ряm– grudzień

делать, -аю, -аешь – robić

дело, -аn– sprawa, interes

деньги, денег tylko l. mn. – pieniądze

деревня, -иż– wieś

держать, -ржу, -ржишь – trzymać

десерт, -аm– deser

детектив, -аm– detektyw; pot. kryminał (książka, film)

дешёвый, -ая, -ое – tani

диагноз, -аm– diagnoza

диван, -аm– kanapa

диск, -аm– dysk (potocznie: płyta kompaktowa)

диван-кроватьm– wersalka

длина, -ыż– długość

добавка, -иż– dodatek

договориться, -рюсь, -ришься – umówić się, porozumieć się

дождь, -дяm– deszcz

долго – długo

должен, должна, должно, должны– powinien

дома – w domu

домашний, -яя, -ее – domowy

домой – do domu

дорога, -иż– droga железная ~ – kolej

дорого – drogo

дорогой, -ая, -ое – drogi

достать, -ну, -нешь – wyjąć; zdjąć

дочь, дочериż– córka

древний, -яя, -ее – dawny

друг, -аm– przyjaciel

другой, -ая, -ое – inny

дружить, -жу, -жишь – przyjaźnić się

думать, -аю, -аешь – myśleć

дуть, -ю, -ешь – dmuchać, dąć, wiać

дышать, дышу, дышишь– oddychać

дядя, -иm– wujek

Е

ежедневно – codziennie

есть, ем, ешь, ест, едим, едите, едят – jeść

ехать, еду, едешь – jechać

ещё – jeszcze

Ж

жаль– szkoda

жара, -ыż– upał

жареный, -ая, -ое – smażony; pieczony

жаркий, -ая, -ое – gorący, upalny

жарко– gorąco

ждать, жду, ждёшь – czekać

желать, -аю, -ешь – pragnąć, życzyć

железный -ая, -ое – żelazny

железная дорога – kolej

железнодорожный -ая, -ое – kolejowy

жёлтый, -ая, -ое – żółty

женщина, -ыż– kobieta

живописец, -сцаm– artysta malarz

живописный, -ая, -ое – malowniczy

живопись, -иż– malarstwo

житель, -ляm– mieszkaniec

жительница, -ыż– mieszkanka

жить, живу, живёшь – żyć; mieszkać

журнал, -аm– czasopismo

З

забывать, -аю, -аешь – zapominać

забыть, -буду, -будешь – zapomnieć

завоевать, -юю, -юешь – podbić, zawojować

завтра – jutro

завтрак, -аm– śniadanie

завтракать, -аю, -аешь – jeść śniadanie

завтрашний, -яя, -ее – jutrzejszy

зайти, зайду, зайдёшь – wstąpić, zajść po drodze

заказ, -аm– zamówienie

заказать, -ажу, -ажешь – zamówić

заказывать, -аю, -аешь – zamawiać

заключать, -ю, -ешь – zawierać (umowę, kontrakt)

заключить, -у, -ишь– zawrzeć

закрыть, -крою, -кроешь– zamknąć

закуска, -иż– zakąska

зал, -аm– sala

зрительный зал – widownia

заметить, -мечу, -метишь – zauważyć

замечательно – wspaniale, znakomicie

занавес, -аm– zasłona, kotara, kurtyna (w teatrze)

заниматься, -аюсь, -аешься – zajmować się

заниматься,спортом – uprawiać sport

запад, -аm– zachód

западноевропейский, -ая, -ое – zachodnioeuropejski

западный, -ая, ое – zachodni

запись, -сиż– nagranie; notatka

заполнить, -ню, -нишь – zapełnić, wypełnić formularz

запомнить, -ню, -нишь – zapamiętać

заправить, -влю, -вишь – zatankować

зарубежный, -ая, -ое – zagraniczny

застегнуть, -гну, -гнёшь – zapiąć

зато– za to; natomiast

заходить, -ожу, -одишь – wstępować

зачем – w jakim celu

звать, зову, зовёшь – wołać, wzywać; nazywać kogoś (w pytaniu o imię)

звонить, -ню, -нишь – dzwonić, telefonować

звонок, -нкаm– dzwonek

здание, -ияn– budynek

здравствуй (те) – witaj, witajcie, dzień dobry

зелень, -ниż– zieleń, zielenina

знакомство, -аn– znajomość

знакомый, -огоm – znajomy

знаменитый, -ая, -ое – sławny, słynny, znakomity

знаменитость, -иm– znakomitość, sławna osoba

знать, знаю, знаешь – znać, wiedzieć

зритель, -ляm– widz

И

игра, -ыż– gra, zabawa

компьютерная игра– gra komputerowa

играть, -аю, -аешь – grać, bawić się

идти, иду, идёшь – iść

известный, -ая, -ое – znany

извинить, -ню, -нишь (кого?) – przebaczyć, wybaczyć (komu?)

изделие, -ияn– wyrób, towar

изображать, -аю, -ешь – przedstawiać, odzwierciedlać

икра, -ыż– ikra, kawior

или – albo, lub

именно– właśnie

имя, имениn– imię

инженер, -аm– inżynier

иногда– niekiedy, czasem

иностранец, -нцаm– cudzoziemiec

иностранка, -иż– cudzoziemka

иностранный, -ая, -ое – obcy, zagraniczny

инструмент, -аm– instrument, narzędzie

искать, ищу, ищешь – szukać

искусство, -аn– sztuka

исполниться – skończyć, minąć, upłynąć; spełnić się, wypełnić się

исполнять, -яю, -яешь – wykonywać

итак – a zatem

июль, -ляm– lipiec

июнь, -няm– czerwiec

Й

йогурт, -аm – jogurt

К

какой, -ая, -ое – jaki

каникулы, -ул – wakacje, ferie

карандаш, -аm– ołówek

карта, -ыż– mapa

картина, -ыż– obraz; film

кассета, -ыż– kaseta

кататься, -аюсь, -аешься – jeździć, ślizgać się (dla przyjemności)

квартира, -ыż– mieszkanie

квитанция, -цииż– pokwitowanie, kwit

книга, -иż– książka

ковёр, ковраm– dywan

коврик, -аm– dywanik

когда– kiedy

когда-то – kiedyś

кольцевой, -ая, -ое – okrężny, pierścieniowy, obwodowy

кольцевая линия – linia obwodowa, obwodnica

кольцо, -аn– pierścień

коммерсант, -аm– handlowiec

комната, -ыż– pokój

конверт, -аm– koperta

кондитерский, -ая, -ое – cukierniczy

кондиционер, -аm– klimatyzator, urządzenie klimatyzacyjne

конечно – oczywiście

контроль, -яm – kontrola

пограничный контроль – kontrola graniczna

коньки, -овtylko l.mn– łyżwy

коридор, -аm– korytarz

коричневый, -ая, -ое – brązowy (o kolorze)

коробка, -иż– pudełko

костюм, -аm– kostium, garnitur

который, -ая, -ое – który

кошелёк, -лька m – portmonetka

красивый, -ая, -ое – ładny

красный, -ая, -ое – czerwony

кредитный, -ая, -ое – kredytowy

кредитная карточка – karta kredytowa

крепкий, -ая, -ое – mocny, silny

крепко – mocno, silnie

крепость, -тиż– twierdza

кресло, -аm– fotel

кровать, -тиż– łóżko

кроме – oprócz

круглый, -ая, -ое – okrągły

крупнейший, -ая, -ее – największy, najpotężniejszy

крупный, -ая, -ое – duży, wielki

крыша, -иż– dach

куда– dokąd

купить, -плю, -пишь – kupić

купол, -аm– kopuła

Л

лайнер, -аm– liniowiec

лесной, -ая, -ое – leśny

лестница, -ыż– schody, drabina

летний, -яя, -ее – letni

лето, -аn– lato

летом – latem, w lecie

лёгкие, -ихn– płuca

лифт, -аm– winda

лицо, -аn– twarz, osoba

лично – osobiście

личность, -иż– osobowość

личный, -ая, -ое – osobisty

лишь– tylko

ложиться, -жусь, -жишься – kłaść się

лук, -аm– cebula

лучше – lepiej

лучший, -ая, -ее – najlepszy

любимый, -ая, -ое – ulubiony, ukochany

любитель, -ляm– miłośnik, amator

любительница, -ыż– miłośniczka, amatorka

любить, -блю, -бишь – lubić

любовь, -бвиż– miłość

любой, -ая, -ое – dowolny

М

магазин, -аm– sklep

май, маяm– maj

маленький, -ая, -ое – mały

марка, -иż– znaczek pocztowy

март, -аm– marzec

маршрут, -аm– trasa

масло, -аn– olej, oliwa сливочное ~ – masło śmietankowe

мастерская, -ойż– pracownia, warsztat

мастерство, -аn– mistrzostwo, kunszt

мать, материż– matka

машина, -ыż– maszyna; potocznie samochód

мгновенно – momentalnie

мебель, -иtylko l. poj. – meble

медленно – powoli

медный, -ая, -ое – miedziany

медсестра, -ыż– pielęgniarka

между – między, pomiędzy

местность, -иż– miejscowość

мечта, -ыż– marzenie

мечтать, -аю, -аешь – marzyć

мешать, -аю, -аешь – przeszkadzać

мир, -аm– świat, pokój

младший, -ая, -ее – młodszy

много– dużo, wiele

молодёжный, -ая, -ое – młodzieżowy

молодец, -дцаm– zuch

молодой, -ая, -ое – młody

молоко, -аn– mleko

море, -яn– morze

мороженое, -огоn– lody

мочь, могу, можешь, может, можем, можете, могут – móc

мультипликационный фильм – film rysunkowy

мужчина, -ыm– mężczyzna

музей, -еяm– muzeum

музыкант, -аm– muzyk

мусоропровод, -аm – zsyp na śmieci

мягкий, -ая, -ое – miękki, łagodny

Н

наверное – pewnie, zapewne, prawdopodobnie

надпись, -иż– napis

название, -ияn – nazwa

назвать, -зову, -зовёшь – nazwać, wymienić

найти, -йду, -йдёшь – znaleźć

направиться, -влюсь, -вишься – skierować się

напротив – naprzeciwko

насморк, -аm– katar

настоящий, -ая, -ее – prawdziwy

находиться, -ожусь, -одишься – znajdować się

национальность, -иż– narodowość

национальный, -ая, -ое – narodowy

начать, -чну, -чнёшь – zacząć, rozpocząć

начинать, -аю, -аешь – zaczynać, rozpoczynać

неважно – kiepsko, byle jak (samopoczucie)

невозможно – niemożliwe (jest)

неделя, -иż– tydzień

некоторый, -ая, -ое – pewien, niektóry

нелзья– nie wolno, nie można

немного – niewiele, niedużo

необходимый, -ая, -ое – niezbędny

необыкновенный, -ая, -ое – niezwykły

несколько – kilka

несмотря на – mimo to

несчастный, -ая, -ое – nieszczęśliwy

неудача, -иż– niepowodzenie

неудобно – niewygodnie

нижний, -яя, -ее – dolny

никто– nikt

никогда– nigdy

новейший, -ая, -ее – najnowszy

новинка, -иż– nowość

новогодний, -яя, -ее – noworoczny

новоселье, -льяn– nowe mieszkanie справлять новоселье – oblewać nowe mieszkanie

номер, -аm– numer, pokój w hotelu

носильщик, -аm– bagażowy, tragarz

нравиться, -влюсь, -вишься – podobać się

нужный, -ая, -ое – potrzebny

О

обедать, -аю, -аешь– jeść obiad

обещать, -аю, -аешь– obiecać

область, -иż– obwód (jednostka podziału administracyjnego w Rosji)

обменивать, -аю, -аешь– wymieniać

обменять, -ню, -нишь – wymienić

образец, зцаm– wzór, wzorzec, przykład

обслуживание, -ия n– obsługa

обставить, -влю, -вишь – umeblować, urządzić

общий, -ая, -ое – wspólny

общительный, -ая, -ое – towarzyski

обыкновенный, -ая, -ое – zwykły, zwyczajny

обычно – zazwyczaj, zwykle

обычный, -ая, -ое – zwykły, zwyczajny

объявление, -ия n– ogłoszenie

овладеть, овладею, овладеешь– opanować, zdobyć, zawładnąć

овощи, овощей – warzywa; jarzyny

одеваться, -аюсь, -ешься – ubierać się

однажды – pewnego razu

одновременно – jednocześnie, równocześnie

ожидание, -ияn– oczekiwanie

озеро, -а n – jezioro

опаздывать, -аю, -аешь – spóźniać się

опоздать, – ю, -ешь – spóźnić się

опускать, -ю, -ешь – opuszczać, wrzucać (np. list do skrzynki)

опустить, -ущу, -устишь – opuścić, wrzucić (np. list do skrzynki)

опять – znowu, znów

освободить, -ожу, -одишь – uwolnić, zwolnić

оcенний, -яя, -ее – jesienny

осень, -иż– jesień

основание, -ияn– założenie

основанный, -ая, -ое – założony

основатель, -ляm– założyciel

основной, -ая, -ое – podstawowy; zasadniczy

особенно – szczególnie

особый, -ая, -ое – szczególny, specjalny

остановить, -овлю, -овишь – zatrzymać, powstrzymać

остановка, -иż– przystanek

остров, -аm– wyspa

ответ, -аm– odpowiedź

ответить, -ечу, -етишь – odpowiedzieć

ответственность, -иż– odpowiedzialność

ответственный, -ая, -ое – odpowiedzialny

отвечать, -аю, -аешь – odpowiadać

отдел, -аm– dział, wydział, oddział

отделение, -ияż– dział, oddział почтовое ~ – urząd pocztowy

отдохнуть, -ну, -нёшь – odpocząć

отдых, -аm– odpoczynek

отдыхать, -ю, -ешь – odpoczywać

открытка, -иż– karta pocztowa, pocztówka

открытый, -ая, -ое – otwarty, uruchomiony

открыть, -крою, -кроешь – otworzyć

откуда – skąd

отличаться, -юсь, -ешься – odróżniać się

отлично – wzorowo, wyróżniająco

отмечать, -чаю, -чаешь – obchodzić (świętować)

отопление, -нияn– ogrzewanie

отправить, -влю, -вишь – wysłać; nadać (na poczcie)

отправиться, -влюсь, -вишься – wyruszyć

отправлять, -яю, -яешь – wysyłać; nadawać (na poczcie)

отпуск, -аm– urlop

отсюда – stąd

офис, -аm– biuro

официант, -аm– kelner

оформить, -млю, -мишь – wypełnić formalności

охотник, -аm– myśliwy

охотно – chętnie

очень – bardzo

П

пакет, -аm– paczka, pakiet

памятник, -аm – pomnik

парикмахер, -аm– fryzjer

пассажирский, ая, -ое – pasażerski, osobowy (pociąg)

певец, певцаm– śpiewak, piosenkarz

певица, -ыż– śpiewaczka, piosenkarka

пейзаж, -аm– krajobraz, pejzaż

перевести, -веду, -ведёшь – przetłumaczyć

перевод, -аm– tłumaczenie

денежный перевод – przekaz pieniężny

передняя, -ейż– przedpokój

переехать, -еду, -едешь – przeprowadzić się

пересадка, -иż– przesiadka

переулок, -лкаm– zaułek

переход, -аm– przejście

перец, перцаm– pieprz

пешеход, -аm– przechodzień

пирожное, -огоn– ciastko

писатель, -ляm– pisarz

писать, пишу, пишешь – pisać

письмо, -аn– list

заказное письмо– list polecony

питание, -ияn– żywienie

плохой, -ая, -ое – zły, niedobry

площадь, -диż– plac

побывать, -аю, -аешь – przebywać, być

повернуть, -ну, -нёшь – skrócić

повесть, -иż– nowela, opowieść

подниматься, -аюсь, -аешься – wspinać się, wchodzić do góry, podnosić się

подняться, -нимусь, -нимешься – wspiąć się, wejść do góry, podnieść się

подойти, подойду, подойдёшь – podejśc

подпись, -иż– podpis

подруга, -иż– koleżanka

подружиться, -жусь, -жишься – zaprzyjaźnić się

подумать, -аю, -аешь – pomyśleć

поезд, -аm– pociąg

поездка, -иż– wyjazd, podróż

поехать, -еду, -едешь – pojechać

пожелание, -ияn– życzenie

поздно – późno

поздравить, -влю, -вишь – złożyć życzenia, pogratulować

поздравлять, -яю, -яешь – składać życzenia, gratulować

познакомиться, -млюсь, -мишься – zapoznać się

пойти, -йду, – йдёшь – pójść

покупатель, -яm– kupujący, nabywca

покупать, -аю, -аешь – kupować

покупки, -окl.mn. – zakupy

пол, -аm– podłoga

поликлиника, -иż– przychodnia lekarska

половина, -ыż– połowa

получатель, -ляm– odbiorca

получить, -чу, -чишь – dostać, otrzymać

пользоваться, -зуюсь, -ешься – korzystać (z czegoś), posługiwać się (czymś)

помнить, -ню, -нишь– pamiętać

помочь, -огу, -ожешь – pomóc

понедельник, -аm– poniedziałek

понимать, -аю, -аешь – rozumieć

понравиться, -влюсь, -вишься – spodobać się

попасть, попаду, попадёшь – trafić

посадка, -иż– lądowanie

после – po, potem

последний, -яя, -ее – ostatni

посмотреть, -рю, -ришь – popatrzeć

поставить, -влю, -вишь – postawić; wystawić, wyreżyserować (film, sztukę)

постановка, -иż– inscenizacja

постепенно – stopniowo

построить, -ою, -оишь – zbudować

потерять, -ряю, -ряешь – zgubić, stracić

почему– dlaczego

почти– prawie

поэтому – dlatego

появиться, -влюсь, -явишься – pojawić się

правильно – poprawnie

правильный, -ая, -ое – prawidłowy

праздник, -аm– święto

праздничный, -ая, -ое – świąteczny

праздновать, -ную, -нуешь – świętować, obchodzić

предлагать, -аю, -аешь – proponować

предложение, -ияm– propozycja; zdanie

предложить, -ожу, -ожишь – zaproponować

предприниматель, -ляm– przedsiębiorca

предприятие, -ияn– przedsiębiorstwo

представить, -влю, -вишь – przedstawić

предъявить, -влю, -явишь – okazać, przedstawić

предъявлять, -яю, -яешь – okazywać, przedstawiać

прежде – zanim

прейскурант, -аm– cennik, wykaz cen

прекрасный, -ая, -ое – piękny

приблизиться, -ижусь, -изишься – zbliżyć się

привет, -аm– pozdrowienie; cześć! (przy powitaniu)

пригласить, -ашу, -асишь – zaprosić

приглашать, -аю, -аешь – zapraszać

приглашение, -ияn– zaproszenie

пригородный, -ая, -ое – podmiejski

приехать, -еду, -едешь – przyjechać

приём, -аm– przyjęcie бюро приёма – biuro przyjęć, recepcja

признак, -аm– objaw

прийти, приду, придёшь – przyjść

принимать, -аю, -аешь – przyjmować

принимать лекарство – zażywać lekarstwo

принять, приму, примешь – przyjść

приятно – przyjemnie, miło

приятный, -ая, -ое – przyjemny, miły

проверить, -рю, -ришь – sprawdzić

проверять, -яю, -яешь– sprawdzać

провести, -веду, -ведёшь – przeprowadzić

проводить, -вожу, -водишь – odprowadzić

прогулка, -иż– spacer

продавать, -даю, -даёшь – sprzedawać

продавец, -вцаm– sprzedawca

продавщица, -ыż– sprzedawczyni

продовольствие, -ияn– żywność

продовольственный, -ая,- ое – spożywczy

продолжать, -аю, -аешь – kontynuować

продолжаться, -ается – trwać

проезд, -аm– przejazd

произведение, -ияn– utwór, dzieło

прокат, -аm– wypożyczanie, wypożyczalnia

промышленный, -ая, -ое – przemysłowy

просматривать, -ваю, -ваешь – przeglądać

проспект, -аm– prospekt (ulica)

простите – przepraszam

простой, -ая, -ое – łatwy, prosty

профессионал, -аm– zawodowiec, profesjonalista

прохожий, -егоm– przechodzień

прошлый, -ая, -ое – przeszły, miniony

прямой, -ая, -ое – prosty

пряник, -аm– piernik

пусть – niech, niechaj

путеводитель, -ляm– przewodnik (książka)

путешественник, -аm– podróżnik

путешествовать, -твую, -твуешь – podróżować

пьеса, -ыż– sztuka (dramat)

пятница, -ыż– piątek

Р

работа, -ыż– praca, robota

работать, -аю, -аешь – pracować

развлечение, -ияn– rozrywka

разговаривать, -аю, -аешь – rozmawiać

разговор, -аm– rozmowa

раздаться, раздастся, раздадутся – rozlec się (o grzmocie, wystrzale, oklaskach)

раздеться, -нусь, -енешься – rozebrać się

различный, -ая, -ое – różny

разрешить, -шу, -шишь – zezwolić, pozwolić

район, -аm– dzielnica, rejon

ранний, -яя, -ее – wczesny

расписание, -ияn– rozkład, plan

расположение, -ияn– położenie

расположенный, -ая, -ое – położony

рассказ, -аm– opowiadanie

рассказать, -ажу, -ажешь – opowiedzieć

растение, -ияn– roślina

расти, -ту, -тёшь – rosnąć

резать, режу, режешь – kroić, ciąć

редиска, -иż– rzodkiewka

редкий, -ая, -ое – rzadki; unikalny

решение, -ияn– decyzja, postanowienie

решительный, -ая, -ое – zdecydowany, stanowczy

решить, -шу, -шишь – postanowić, zdecydować; решить задачу – rozwiązać zadanie

родной, -ая, -ое – ojczysty

родные, -ыхl. mn. – krewni, rodzina

родственник, -аm– krewny

роман, -аm– powieść

рубеж, -аm– granica

русский, -ая, -ое – rosyjski

рыбалка, -иż– wędkowanie, łowienie ryb

рыболов, -аm– wędkarz

ряд, -аm– rząd

рядом – obok

С

салфетка, -иż– serwetka

самоучитель, -яm– samouczek

свыше – ponad

сдавать, сдаю, сдаёшь – zdawać (egzamin), oddawać (np. na przechowanie)

сдача, -иż– reszta (przy wydawaniu pieniędzy)

север, -аm– północ (strona świata)

сегодня – dzisiaj

сегодняшний, -яя, -ее – dzisiejszy

сейчас – teraz, obecnie

семья, семьиż– rodzina

сентябрь, -ряm– wrzesień

середина, -ыż– środek

серьёзный, -ая, -ое – poważny

сидеть, сижу, сидишь – siedzieć

символ, -аm– symbol

синий, -яя, -ее – niebieski, jasnogranatowy

сказать, скажу, скажешь – powiedzieć

скатерть, -тиż– obrus

сколько – ile

скорый, -ая, -ое – szybki, pospieszny (pociąg)

скрипач, -аm– skrzypek

скрипка, -иż– skrzypce

скоро – wkrótce

скорость, -тиż– prędkość, szybkośc

скульптура, -ыż– rzeźba

сливочный, -ая, -ое – śmietankowy

слишком – nazbyt

сломаться – zepsuć się, połamać się

служащий, -егоm– pełniący służbę, pracownik umysłowy, urzędnik

случай, -яm– przypadek, wypadek, zdarzenie

случайно – przypadkowo

случиться, -ится – zdarzyć się

смеяться, -юсь, -ёшься – śmiać się

смотреть, -рю, -оришь – patrzeć

сначала – najpierw

снимок, -мкаm– zdjęcie

снять, сниму, снимешь– zdjąć, sfotografować, sfilmować

собирать, -аю, -аешь – zbierać

собор, -аm– sobór (katedra)

собрать, -еру, -ерёшь – zebrać

совет, -аm– rada

советовать, -тую, -туешь – radzić

современный, -ая, -ое – współczesny, nowoczesny

согласиться, -ашусь, -асишься – zgodzić się

соглашение, -ияn– zgoda, umowa

сосед, -аm– sąsiad

соседний, -яя, -ее – sąsiedni

спальня, -иż– pokój sypialny

спать, сплю, спишь – spać

справка, -иż– informacja

справочник, -аm– informator

спросить, -ошу, -осишь – zapytać

спускаться, -аюсь, -аешься – schodzić (po schodach), zjeżdżać (windą)

сразу – od razu, niezwłocznie

среда, -ыż– środa

среди– wśród, pośród

средний, -яя, -ее – średni, przeciętny

срок, -аm– termin, okres ~ годности – termin ważności, przydatności

ставить, -лю, -ишь – stawiać, wystawiać (sztukę)

старина, -ыż– stare czasy (dawne dzieje)

старинный, -ая, -ое – stary

стать, стану, станешь – stać się, zostać (kimś)

статья, -иż– artykuł (w gazecie)

стекло, -аn– szkło, szyba

стена, -ыż– ściana, mur

стихи, -овl.mn. – wiersze

стоимость, -иż– wartość, koszt

стол, -аm– stół

столовая, -ойż – pokój stołowy; stołówka

стоить, стоит – kosztować

стойка, -иż– stojak, kontuar

стоянка, -иż– postój, miejsce postojowe, parking

стоять, стою, стоишь – stać

страна, -ыż– kraj

страстный, -ая, -ое – namiętny, zapalony

страховка, -иż– ubezpieczenie

строитель, -яm– budowniczy

суббота, -ыż– sobota

сувенир, -аm– pamiątka, prezent (na pamiątkę)

сумка, -иż– torba

схема, -ыż– schemat

сходить, -жу, -одишь – pójść

сценарий, -ияm– scenariusz

счётчик, -аm– licznik

считать, -аю, -аешь – liczyć, uważać (kogoś za kogoś)

съездить, съезжу, съездишь– pojechać, objechać

Т

твой, твоя, твоё, твои– twój, twoja, twoje, twoi (twoje)

творог, -аm– twaróg

тёплый, -ая, -ое – ciepły

тётя, -тиż – ciocia

типично – typowo

тоже – też, również

только – tylko

торговый, -ая, -ое – handlowy

транспорт, -аm– transport; komunikacja

тратить, -чу, -тишь – wydawać (pieniądze)

туалет, -а m– toaleta, ubikacja

турагентство, -аn(туристическое агентство) – agencja turystyczna

туризм, -аm– turystyka

туча, -иż– chmura

тысяча, -иż– tysiąc

У

уважаемый, -ая, -ое – szanowny, szanowany

уважать, -аю, -аешь – szanować

увидеть, увижу, увидишь – zobaczyć

увидеться, увижусь, увидишься – zobaczyć się

увлекаться, -аюсь, -аешься – pasjonować się

увлечение, -ияn– pasja, zainteresowanie

угол, угла m– kąt

уголок, уголка m – zakątek

угостить, угощу, угостишь – ugościć, poczęstować

ударение, -ияn– akcent, przycisk

удача, -иż– powodzenie, sukces

удивительно – zadziwiająco, zdumiewająco

удивление, -ияn– zdziwienie, zdumienie

удобный, -ая, -ое – wygodny

удобства, удобств – wygody

удовольствие, -ияn– zadowolenie, przyjemność

ужасно – okropnie

уже– już

ужин, -аm– kolacja

ужинать, -аю, -аешь – jeść kolację

узнать, узнаю, узнаешь – dowiedzieć się, rozpoznać (kogoś lub coś)

уик-энд, -аm– weekend

уйти, уйду, уйдёшь – wyjść, odejść

укроп, -аm– koper

уметь, -ею, -ешь – umieć

умный, -ая, -ое – mądry

упаковка, -иż– opakowanie

уплатить, -ачу, -атишь – zapłacić, uregulować (rachunek)

употребить, -блю, -бишь – użyć

употребление, -ияn– użycie

употреблять, -ляю, -ляешь – używać

урок, -аm– lekcja

успех, -аm– sukces

устать, -ану, -анешь– zmęczyć się

устраивать, -ваю, -ваешь – urządzać

устраиваться, -ваюсь, -ваешься – urządzać się, zaczynać pracować

устроить, -ою, -оишь– urządzić

утка, -иż– kaczka

утренний, -яя, -ее – poranny, ranny

утро, -аm– ranek

утром – rano, rankiem

учить, учу, учишь – (что?) uczyć się, np. matematyki; (кого?) uczyć kogoś

уютный, -ая, -ое – przytulny

Ф

фамилия, -ииż– nazwisko

фармацевт, -аm– farmaceuta

фойеndm. n. – foyer

фрукты, -овl.mn– owoce

футбол, -аm– futbol, piłka nożna

футляр, -аm– futerał

Х

хит, -аm– hit, przebój

ходить, хожу, ходишь – chodzić

хозяин, -а,l.mn.хозяеваm – gospodarz, właściciel

хозяйка, -иż– gospodyni

холодильник, -аm– lodówka

холодно – zimno

хороший, -ая, -ее – dobry

хотеть, хочу, хочешь – chcieć

хранение, -ияn– przechowanie, przechowywanie

хранить, -ню, -нишь – przechowywać

художественный, -ая, -ое – artystyczny

художественная литература – literatura piękna

художественный фильм – film fabularny

художник, -аm– malarz, artysta

Ц

цвет, -аm– kolor

цветной, -ая, -ое – kolorowy

цветок, -каl. mn.цветыm– kwiat

ценный, -ая, -ое – cenny, wartościowy

центр, -аm– centrum

центральный, -ая, -ое – centralny, środkowy

центральное отопление – centralne ogrzewanie

Ч

час, -аm– godzina

часы, -овl. mn. – zegar, zegarek

часто – często

частый, -ая, -ое – częsty

чашка, -иż– filiżanka

человек, -аm– człowiek

чемодан, -аm– walizka

четверг, -аm– czwartek

число, -аn– liczba, kolejny dzień miesiąca

читатель, -ляm– czytelnik

что – co

чтобы – żeby

чудесный, -ая, -ое – cudowny, wspaniały

Ш

шаг, -аm– krok

ширина, -ыż– szerokość

шкаф, -аm– szafa

шоколад, -аm– czekolada

шутка, -иż– żart, dowcip

Щ

щи, щей – kapuśniak

щука, -иż– szczupak

Э

экипаж, -аm– załoga

экскурсионный, -ая, -ое – wycieczkowy

экскурсия, -ииż– wycieczka

экскурсовод, -аm– przewodnik (osoba)

эскалатор, -аm– schody ruchome

этаж, -аm– piętro, kondygnacja

этот, эта, это, эти – ten, ta, to, ci (te)

Ю

юг, -аm– południe (strona świata)

южный, -ая, -ое – południowy

Я

являться, -ляюсь, -ляешься – okazywać się, stanowić

яблоко, -аn– jabłko

язык, -аm– język

ярус, -аm– balkon, piętro w teatrze

ящик, -аm– skrzynka, szuflada

почтовый ~ – skrzynka pocztowa