Włoski. Rozmówki. Powiedz to! - Tadeusz Wasiucionek - ebook + audiobook
Opis

Rozmówki LINGO z serii Powiedz to! odznaczają się aktualną i sprawdzoną w praktyce zawartością oraz wygodnym formatem. Ponadto rozmówki wzbogacone zostały o przykładowe dialogi od rozmów o pogodzie do wysyłania e-maili, tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami, zarys gramatyki oraz słowniczek.

Rozmówki Powiedz to! pomogą Ci kiedy:

• podróżujesz po Italii

• jedziesz na narty albo nad morze

• rezerwujesz hotel

• robisz zakupy

• korzystasz z Internetu,

• potrzebujesz pomocy w nagłym wypadku

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 83

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Tadeusz Wasiucionek, Tomasz Wasiucionek

Powiedz to!WŁOSKI

Rozmówki ze słowniczkiem

Konsultacja językowa: Sara Zerbo

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: Corel Professional Photos

Redakcja: Paweł Pokora

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

ISBN: 978-83-63165-02-4

ISBN epub: 978-83-7892-035-9

ISBN mobi: 978-83-7892-036-6

www.jezykinieobce.pl

WŁOSKI Rozmówki polsko-włoskie

Wstęp

Śmiało! „Powiedz to!”

Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Powiedz to!” ułatwi Ci porozumiewanie się w języku włoskim w każdych okolicznościach. Korzysta się z niej bardzo prosto, a jej zawartość jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Część główna to rozmówki podzielone na dwanaście rozdziałów tematycznych.

Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części.

Powiedz to

– zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do Twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. Przyjdzie Ci to tym łatwiej, że wszystkie zwroty zostały nagrane na płycie CD (dotyczy wersji z dołączoną płytą audio; jeśli kupiłeś wersję z samą książką, CD możesz w każdej chwili zamówić w internecie na stronie www.WydawnictwoLingo.pl).

Porozmawiaj

– to krótkie, z życia wzięte dialogi, ilustrujące przykładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Powiedz to”. Tak mówią współcześni Włosi, bez obaw możesz po nich powtarzać.

Słówka

– to starannie wybrane, najczęściej używane i najważniejsze dla danego tematu słownictwo. W celu ułatwienia szybkiego znalezienia potrzebnego słówka zostały one umieszczone na końcu każdego z rozdziałów tematycznych w porządku alfabetycznym.

Z życzeniami samych miłych konwersacji

Zespół autorów i redaktorów Lingo wraz z zaprzyjaźnionymi Włoszkami i Włochami

Wymowa

Wymowa w języku włoskim nie powinna sprawiać Polakom większych kłopotów. Jesteśmy w stanie nauczyć się jej dobrze w stosunkowo krótkim czasie, gdyż mamy do czynienia z dźwiękami w większości podobnymi do występujących w języku polskim. Także akcentowanie nie stwarza problemów, gdyż najczęściej akcent pada na przedostatnią sylabę (oczywiście występują wyjątki).

Alfabet

Alfabet włoski składa się z 26 następujących liter (po myślniku podano ich nazwy włoskie):

A – a

B – bi

C – czi

D – di

E – e

F – effe

G – dżi

H – akka

I – i

J – i lunga

K – kappa

L – elle

M – emme

N – enne

O – o

P – pi

Q – ku

R – erre

S – esse

T – ti

U – u

V – vu, vi

W – vu doppio

X – iks

Y – ipsilon

Z – dzeta

Litery j, k, w, x, y występują jedynie w wyrazach obcych.

Samogłoski

Samogłoskami są: a, e, i, o, u. Ich brzmienie pokrywa się z wymową polską, ale samogłoski e, o mogą być otwarte lub zamknięte. W tym drugim przypadku ich wymowa różni się nieco od wymowy spółgłoski otwartej (np.: bello, re, nove, sole).

Spółgłoski

Różnice w wymowie dotyczą spółgłosek c, g, h, q, s, v, z oraz połączenia niektórych liter:

c – przed samogłoskami a, o, u, przed h oraz innymi spółgłoskami wymawia się jak k, np.: casa (kaza), come (kome), amico (amiko);

c – przed e, i wymawia się jak cz, np.: dolce (dolcze), bacio (baczio), cena (czena);

ch – wymawiamy jak k, np.: chiaro (kiaro), chi (ki), chitarra (kitarra);

g – przed a, o, u, h brzmi jak g, gamba (gamba), guerra (guerra), golfo (golfo);

g – przed e, i wymawia się jak dż, np.: gente (dżente), gita (dżita), giorno (dżiorno);

gl – przed a, o, u wymawia się podobnie jak po polsku gl, np.: gloria (gloria), globo (globo), glucosio (glukozio);

gli – wymawiamy miękko jak lj (li) podobnie jak w słowie konwalie, np.: aglio (alio), figlio (filio), foglio (folio);

gn – wymawia się jak ń, np.: bagno (bańjo), signore (sińjore), cagna (kańja);

h – jest bezdźwięczne i nie wymawia się go, pisane po c lub g wzmacnia twardą wymowę tych spółgłosek, np.: hanno (anno), laghi (lagi);

qu – wymawia się jak kł, np.: cinque (czinkłe), acqua (akła), quando (kłando);

s – zazwyczaj wymawia się bezdźwięcznie jak polskie s, np.: scopo (skopo), persona (persona), senso (senso), ale między samogłoskami brzmi jak z, np. rosa (roza), cosa (koza);

sci – brzmi jak szi, np.: sciagura (sziagura), liscio (liszio), uscita (uszita);

sce – brzmi jak sze, np.: scendere (szendere), scena (szena), scelta (szelta);

sch – brzmi jak sk, np.: schianto (skjanto), scherzo (skerco), scheda (skeda);

v – wymawia się jak polskie w, np.: vento (wento), volo (wolo), piovra (piowra);

z – wymowa tej spółgłoski jest zróżnicowana w zależności od pisowni słowa oraz od regionu Włoch. Jeśli po z występuje dwugłoska ia, ie, io wymawia się ją jak polskie c, np.: vizio (wicjo), grazia (gracja), marzo (marco). Na początku wyrazu z przeważnie brzmi jak dz, np.: zampa (dzampa), zanzara (dzandzara).

zz – podwójne „z” najczęściej wymawia się jak dzdz lub cc, np.: mezzo (medzdzo), prezzo (precco), ragazzo (ragacco).

1. Najważniejsze zwroty Frasi di base

1.1 Powiedz to

Dzień dobry Buongiorno

Dobry wieczór Buonasera

Do widzenia Arrivederci

Dobranoc Buonanotte

Do jutra A domani

Cześć Ciao

Nazywam się... Mi chiamo...

Jestem cudzoziemcem (-ką). Sono straniero (straniera).

Jestem Polakiem (Polką). Sono polacco (polacca).

Jestem z Warszawy. Sono di Varsavia.

Oto moja wizytówka. Ecco il mio biglietto da visita.

Mój numer telefonu Il mio numero di telefono

Oto mój adres. Ecco il mio indirizzo.

Mieszkam w hotelu (na kempingu). Sto in albergo (in campeggio).

Czy mówi pan (pani) po polsku (angielsku, niemiecku, francusku)? Parla polacco (inglese, tedesco, francese)?

Nie rozumiem. Non capisco.

Proszę mówić wolniej. La prego di parlare lentamente.

Proszę powtórzyć. Potrebbe ripetere?

Proszę to napisać. Me lo potrebbe scrivere?

Tak Si

Nie No

Proszę Per favore

Proszę o... Vorrei...

Przepraszam Chiedo scusa

Dziękuję Grazie

Przepraszam pana (panią). Mi scusi signore (signora).

Przepraszam cię. Scusami.

Przykro mi. Mi dispiace.

Jak się pan (pani) nazywa? Come si chiama Lei?

Czy może mi pan (pani) pomóc? Mi può aiutare?

Pomocy! Aiuto!

Zgubiłem (-am) się. Mi sono perso (-a).

Gdzie znajduje się polska ambasada? Dove si trova l’ambasciatapolacca?

Gdzie jest postój taksówek? Dove si trova la stazione dei taxi?

Zgubiłem (-am) dokumenty. Ho perso i documenti.

Nie wiem. Non so.

Nie chcę. Non voglio.

Nie mogę. Non posso.

Nie mówię po włosku. Non parlo italiano.

Mówię po angielsku. Parlo inglese.

Proszę mi powiedzieć... Mi dica per favore...

Jak nazywa się...? Come si chiama...?

W którą stronę mam iść (w lewo, w prawo, prosto)? Da che parte devo andare(a sinistra, a destra, dritto)?

Gdzie mogę znaleźć...? Dove posso trovare...?

Czym mogę dojechać do hotelu (dworca, lotniska)? Come faccio per arrivarein albergo (alla stazione, in aeroporto)?

Co to jest? Che cos’è?

Szukam tego adresu. Cerco questo indirizzo.

Spieszę się. Vado di fretta.

Czy mogę? Posso?

Ile mamy czasu? Quanto tempo abbiamo?

Jutro Domani

Dzisiaj Oggi

Jestem zmęczony (-a). Sono stanco (-a).

Chciałbym odpocząć. Vorrei riposarmi.

Jestem śpiący. Ho sonno.

Jestem głodny. Ho fame.

Chciałbym coś zjeść. Vorrei mangiare qualcosa.

Chcę pić. Vorrei da bere.

Chciałbym (chciałabym) pójść (zwiedzić, zobaczyć, kupić)... Vorrei andare a (visitare,vedere, comprare)...

Proszę pokazać mi... Mi faccia vedere, per favore...

Proszę dać mi... Mi dia, prego...

Proszę otworzyć (zamknąć). Apra (chiuda), per favore.

Do kogo? A chi?

Od kogo? Da chi?

Zaraz wracam. Torno subito.

Z przyjemnością Con piacere

Oczywiście Certo

Gdzie mogę zaparkować? Dove posso parcheggiare?

Kto? Chi?

Co? Cosa?

Kiedy? Quando?

Dlaczego? Perchè?

Ile? Quanto?

Skąd? Da dove?

Dokąd? Dove?

Miejsce urodzenia Luogo di nascita

Data urodzenia Data di nascita

Gdzie pan pracuje? Dove lavora?

Jaki jest pański zawód? Che lavoro fa?

Ja jestem... Sono...

Mam 30 lat. A pan? Ho trent’anni. E Lei?

Czy mówi pan po angielsku? Parla inglese?

Jest pan Włochem? Lei è italiano?

Nie rozumiem pana. Non La capisco.

Skąd pan pochodzi? Da dove viene Lei?

Gdzie pan mieszka? Dove abita?

Miejsce zamieszkania Luogo di residenza

Bardzo mi przykro. Mi spiace molto.

Jestem pewny, że... Sono sicuro che...

Czy pan słyszał...? Ha sentito...?

Czy pan widział...? Ha visto...?

Czy to prawda, że...? È vero che...?

Czy pan wie...? Sa che...?

Co pan myśli o...? Che cosa ne pensa di...?

Jest pan pewien? È sicuro?

Czyja to wina? Di chi è la colpa?

To nie moja wina. Non è colpa mia.

Czy można tu palić? Si può fumare qui?

Idę do... Vado da...

Proszę pana! Signore!

Proszę pani! (do panny) Signorina!

Proszę pani! (do mężatki) Signora!

Panie i panowie! Signore e Signori!

Panie dyrektorze! Signor Direttore!

1.2 Porozmawiaj

– Mi scusi, parla italiano?Przepraszam, czy pan mówi po włosku?

– Ancora no, purtroppo.Niestety, jeszcze nie.

– Ma mi capisce quando parlo?Ale rozumie pan, jak mówię?

– Capisco un po’, ma non tutto.Tak, rozumiem trochę, ale nie wszystko.

– Che lingue conosce?A jakie zna pan języki?

– Posso parlare in iglese e in russo.Mogę rozmawiać po angielsku i po rosyjsku.

– Bene, allora parliamo in inlgese.Dobrze, rozmawiajmy po angielsku.

– Buongiorno, che programmi ha per oggi?Dzień dobry, jakie ma pan plany na dzisiaj?

– Penso di andare al mare.Myślę o wyjeździe nad morze.

– Buona idea, c’è il sole ed è bel tempo.Dobry pomysł, jest słońce i ładna pogoda.

– Ci va da solo?Jedzie pan sam?

– No, vado con una mia amica in macchina.Nie, jadę samochodem z moją przyjaciółką.

– Buon viaggio e buon divertimento.Przyjemnej podróży i dobrej zabawy.

– Mi potrebbe dire dove si trova l’ambasciata polacca? Ho perso i documenti!Czy może mi pan powiedzieć, gdzie znajduje się polska ambasada?Zgubiłem dokumenty!

– Mi sembra in via Rubens 20.Wydaje mi się, że na ul. Rubensa 20.

– È lontano da qui?Czy to daleko stąd?

– Si, abbastanza lontano.Tak, dość daleko.

– Come posso fare per arrivarci?Jak mogę tam dojechać?

– Può prendere l’autobus, ma la cosa migliore è prendere il taxi.Można autobusem, ale najlepiej taksówką.

– Domani vorrei andare a Firenze e vedere quella famosa galleria d’arte.Chciałbym pojechać jutro do Florencji i zwiedzić tę słynną galerię.

– Non ti ricordi come si chiama?Nie pamiętasz, jak ona się nazywa?

– Forse la galleria degli Uffizi?Chyba galeria Uffizi?

– Ma non sei stanco? È un viaggio lungo.A nie jesteś zmęczony?To długa podróż.

– No, prenderemo l’autostrada e ci fermeremo per riposare.Nie, pojedziemy autostradą i zatrzymamy się, aby odpocząć.

– Ci sono tantissime opere d’arte che vale la pena vedere.Jest tam wiele ciekawych dzieł sztuki wartych obejrzenia.

– È già la terza volta che vengo in Italia e parlo un pò l’italiano.Jestem już trzeci raz we Włoszech i trochę mówię po włosku!

– Ma lo parla benissimo, capisco tutto.Ależ mówi pan doskonale, wszystko rozumiem.

– Molto gentile, faccio del mio meglio, ma è molto difficile.Bardzo pan uprzejmy, staram się, ale jest to trudne.

– A quanto vedo, non è cosi difficile. Ha frequentato un corso d’italiano?Nie takie trudne, jak widać. Uczęszczał pan na kurs języka włoskiego?

– No, studio da solo. Torno sempre volentieri in Italia. È un bellissimo paese.Nie, uczę się sam. Zawsze chętnie wracam do Włoch.To piękny kraj.

– Ciao, mi chiamo Pietro, vengo da Varsavia. E tu?Cześć, mam na imię Piotr, przyjechałem z Warszawy.A ty?

– Tommaso, sono di Roma. Stai in albergo o in campeggio?Tomek, jestem z Rzymu.Mieszkasz w hotelu czy na kempingu?

– In albergo. Ecco il mio indirizzo e il numero di telefono.W hotelu. Oto mój adres i telefon.

– Sei da solo?Jesteś sam?

– No, sono con i miei genitori. Magari possiamo vederci domani sera in discoteca?Nie, przyjechałem z rodzicami. Może spotkamy się jutro wieczorem na dyskotece?

– Volentieri, ti chiamerò nel pomeriggio.Chętnie, zatelefonuję do ciebie po południu.

1.3 Słówka

adres l’indirizzo

blisko vicino

brzydki brutto

być może può darsi

być essere

chcieć volere

chłopiec il ragazzo

co? cosa?

czekać aspettare

czyj? di chi?

daleko lontano

dlaczego? perchè?

dobrze bene

dziecko il bambino

dzisiaj oggi

gdzie? dove?

historia la storia

imię il nome

jechać andare

jutro domani

kogo? chi?

kraj il paese

kto? chi?

kultura la cultura

ładny bello

mieć avere

może forse

mówić parlare

nazwisko il cognome

nie no

nie mogę non posso

nie można non si può

nie wiem non so

nie zgadzam się non sono d’accordo

nie, dziękuję no, grazie

nigdy mai

niski basso

obywatel il cittadino

oczywiście certo

pan il signore

pani la signora

paszport il passaporto

podróż il viaggio

południe sud

północ nord

przyjazd l’arrivo

robić fare

tak si

to prawda è vero

turystyka il turismo

urlop le ferie

wakacje le vacanze

wiek l’età

wracać tornare

wschód est

wyjazd la partenza

wyjeżdżać partire

wysoki alto

zachód ovest

zwierzę l’animale

źle male

WŁOSKI Słowniczek włosko-polski

Słowniczek

Jak korzystać ze słowniczka?

Przy rzeczownikach i przymiotnikach podawany jest rodzaj – męski oznaczany włoskim skrótem m. lub żeński oznaczany literą f. Przy przymiotnikach o jednej końcówce zaznaczane są oba rodzaje.

libro, m. – książka

acqua, f. – woda

allegro, a – wesoły,a

Przy przymiotnikach o jednej końcówce zaznaczane są oba rodzaje.

elegante, m. f. – elegancki,a

Przy czasownikach regularnych podawana jest grupa, np.

mettere – kłaść, II gr

A

a causa di – z powodu

a destra – na prawo

a presto – do zobaczenia wkrótce

a sinistra – na lewo

a volte – czasami

abbastanza – dość

abbronzato,a – opalony,a

abitare – mieszkać (I grupa)

abituarsi – przyzwyczaić się

accanto a – obok

acqua, f. – woda

ad esempio – na przykład

addirittura – aż tak

adesso – teraz

affitto, m. – wynajem

agenzia di lavoro, m. – agencja pośrednictwa pracy

aglio, m. – czosnek

agosto, m. – sierpień

aiutare – pomagać, I gr

albergo, m. – hotel

alcuni– niektórzy

alla fine – wreszcie

alla griglia – z grilla

allegato, m. – załącznik

allegro,a – wesoły,a

allenarsi – trenować

allenatore, m. – trener

allora – więc

altro – inny

americano,a – Amerykanin, Amerykanka

amico, m. – przyjaciel

anch’io – ja też

ancora – jeszcze

andare – iść, jechać

andare a trovare – odwiedzić kogoś

andare dritto – iść prosto

andare in ferie – jechać na urlop

andare in vacanza / fare la vacanza – pojechać na wakacje

angolo, m. –róg

annuncio, m. – ogłoszenie

anteprima – podgląd wydruku

anticipo, m. – zaliczka

antipasto, m. – przystawka

aperto,a – otwarty,a

apparecchiare, – nakrywać do stołu, I gr

appartamento, m. – mieszkanie

appena – dopiero co

aprile, m. – kwiecień

area di servizio, f. – przy autostradach miejsce gdzie można wziąć benzynę i coś zjeść

armadio, m. – szafa

arrivederci – do widzenia

arrivederLa – do widzenia, forma grzecznościowa

ascensore, m. – winda

asciugamano, m. – ręcznik

assaggiare – spróbować, dot. jedzenia i picia. I gr

assegno, m. – czek

assistente, f. e m. – asystent, ka

assunto,a – zatrudniony,a

attestare – zaświadczać, I gr

attimo, m. – chwila

attivare – uruchomić, I gr

autostrada, f. – autostrada

avere – mieć nieregularny

avere bisogno di – potrzebować

avere esperienza – mieć doświadczenie

avere una fame da lupi – być głodnym jak wilk

avere la diarrea – mieć biegunkę

avere la febbre – mieć gorączkę

avere f’influenza – mieć grypę

avere la nausea – mieć mdłości

avere la tosse – mieć kaszel

avere mal di (ho mal di...) – boli mnie

avere ragione – mieć rację

B

bagni, m. pl – kąpielisko

bagno, m. – łazienka

bagno, m. – łazienka

bagnoschiuma, m. – płyn pod prysznic

ballerino,a – tancerz, rka

banca, f. – bank

bagnino, m.– ratownik

bar, m. – bar

barbabietola, f. – burak

bastare – wystarczać, I gr

bene – dobrze

bere – pić, nieregularne

bianco,a – biały,a

bicchiere, m. – kieliszek, szklanka

bici, f.– rower

biglietto, m. – bilet

binario, m. – peron

bisogna – trzeba

bisogno, m. – potrzeba

bloccato,a – zablokowany,a

blu – niebieski (nieodmienne)

bolletta, f. – rachunek

borsa di studio, f. – stypendium

borsa, f. – torba

bravo,a – zdolny,a, „w porządku”

brivido, m. – dreszcz

buona sera – dobry wieczór (mówione od godzin popołudniowych)

buongiorno – dzień dobry

buono,a – dobry,a

busta, f. – siatka, paczka

C

caffè, m. – kawa

caffetteria, f. – kawiarnia

calcio, m.– piłka nożna

caldo,a – ciepło

cambiare – zmieniać

camera da letto, f. – sypialnia

camera matrimoniale, f. – pokój dwuosobowy

camera singola, f. – pokój jednoosobowy

camera, f. – pokój

cameriere, m. – kelner

camicia, f. – koszula

camomilla, f. – rumianek

campi da tennis, m., pl – pole tenisowe

candela, f. – świeczka

candelabro , m.– świecznik

canone, m. – czynsz

capire – rozumieć, III gr

capotto,m. – płaszcz

carino,a – ładny,a

carne, f. – mięso

caro,a – drogi

carota, f. – marchewka

carta bancomat, f. – karta bankomatowa

carta di credito, f. – karta kredytowa

casa, f – dom

casella elettronica, f. – skrzynka elektroniczna

caso, m. – przypadek

cassa, f. – kasa

cassaforte, f. – sejf

cassetto, m. – szuflada

cavo, m. – kabel

cavolo, m. – kapusta

CD, m. – CD

cenare – jeść kolację, I gr

cercare – szukać, I gr

cercare – szukać, I gr

certificato, m. – certyfikat

certo– oczywiście

cetriolo, m. – ogórek

che – jaki, jaka?

che bello!!! – jak fajnie!

che peccato – jaka szkoda

chi – kto

chiamare – wołać, I gr

chiamarsi – nazywać się

chiaro,a – jasny,a

chiuso,a –zamknięty,a

cioè – czyli

cipolla, f. – cebula

coda, f. – sznur samochodów, dosł. ogon, kolejka

coincidenza, f. – przesiadka, zbieg okoliczności

colore, m. – kolor

colpo di sole, m. – udar słoneczny

coltello, m. – nóż

come – jak?

cominciare – zaczynać

comodino, m. – szafka nocna

comodo,a – wygodny,a

completare – kompletować, I gr

complimenti, m. pl. – gratulacje

compressa, f. – pastylka

computer, m. – komputer

con – z

concerto. m. – koncert

condominio, m. – blok mieszkalny

confezione, f. – opakowanie

conoscenza, f. – znajomość

consigliare – radzić, polecać, I gr

consiglio, m. – rada

conto, m. – rachunek

contorno, m. – dodatki

contratto di lavoro, m. – umowa o pracę

contratto di lavoro, m. – umowa o pracę

coperchio, m. – przykrywka

coppiare – kopiować, I gr

cordiale, m., f. – serdeczny,a

correre – biegać, II gr

corridoio, m. – korytarz

corso, m – kurs

cortile, m. – podwórko

cosa – co?

cosí – i tak

cosmetico, m. – kosmetyk

costare – kosztować, I gr

costi, m., pl – koszty

costoso,a – kosztowny

costume da bagno, m. – kostium kąpielowy

crema per il corpo, f. – krem do ciała

crema, f. – krem

crudo,a – surowy,a

cucchiaino, m. – łyżeczka

cucchiaio, m. – łyżka

cucina, f. – kuchnia

cucinare – gotować, I gr

cugina, f. – kuzynka

curva, f. – zakręt

custodito,a –strzeżony,a

D

da parte – ze strony

dare un’occhiata – rzucić okiem, I gr

datore di lavoro, m. – pracodawca

davanti a – przed

davvero – naprawdę

decidere – decydować, II gr

dentifricio, m. – pasta do zębów

di dove – skąd

di solito – zazwyczaj

dicembre, m. – grudzień

dietro – za

differenza, f. – różnica

digitale, m., f. – cyfrowy,a

dipendere – zależeć, II gr

diploma, m. – dyplom

discesa, f. – zjazd

dischetto, m. – dyskietka

disco, m. – płyta

disoccupto,a – bezrobotny,a

divano,m. – tapczan

divertirsi – bawić się

dolce, m. – deser

domenica, f. – niedziela

donna, f. – kobieta

dopo – za

doppio,a – podwójny,

dottore/dottoressa – magister

dovere – musieć

durante – podczas

E

eccolo – oto on

economico,a – tani,a

elegante – elegancki,a

elettricità, f. – elektryczność

esatto,a – dokładny,a

essere – być

essere in contatto – być w kontakcie

essere malato – być chorym

essere raffreddato – być przeziębionym

Est, m. – wschód

estratto–conto, m. – wyciąg bankowy

evitare – unikać

F

famiglia, f. – rodzina

fare – robić

fare colazione – jeść śniadanie

fare la bici – jeździć na rowerze

fare la doccia – brać prysznic

fare la spesa – robić zakupy

fare le ripetizioni – udzielać korepetycji

fare le vacanze – mieć wakacje

fare le vacanze – mieć wakacje

fare lo zapping – przerzucać kanały telewizyjne

fare un anticipo – wpłacić zaliczkę

fare un viaggio – pojechać w podróż

fare una scorciatoia – iść na skróty

fare uno spuntino – przekąsić coś

farfalle,f., pl. – kokardki

febbraio, m. – luty

fermarsi – zatrzymywać się

fermata dell’autobus, f. – przystanek autobusowy

ferrovia, f. – kolej żelazna

fidanzato, m. – narzeczony

figlia unica, f. – jedynaczka

figlia, f. – córka

figlio,m. – syn

fila, f. – kolejka

file, m. – plik

film, m. – film

finire – kończyć, III gr

fino a – aż do

forchetta, f. – widelec

forse – być może

foto, f. – zdjęcie

francese – Francuz, Francuzka

fratello, m. – brat

frequentare – uczęszczać

frizzante – gazowana (woda)

frutti di mare, m., pl – owoce morza

fumatore, m. – palący

G

gas, m. – gaz

gelato, m.– lody

genero, m. – zięć

genitore, m. – rodzic

genitori, m. pl. – rodzice

gennaio, m – styczeń

gente, f., sg. – ludzie

già – już

giacca, f. – marynarka

giallo,a – żółty

giocare – grać

giochi, m., pl – gry

giornata, f. – dzień

giovedì, m. – czwartek

girare – skręcać, I gr

gita, f. – wycieczka

giubbotto, f. – kurtka

giugno, m. – czerwiec

gnocchi, m., pl – rodzaj klusek podobnych do kopytek

gola, f. – gardło

gonna, f. – spódnica

grande, m, f. – duży

grasso,a – tłusty,a

grave – poważne

grazie – dziękuję

grissini, m., pl – chrupiące pałeczki chlebowe

guadagnare – zarabiać, I gr

guardare – oglądać, I gr

gusto, m. – gust, smak

I

idea, f. – pomysł

il melone – melon

il sapone – mydło

impiegato,a – pracownik, ica

impossibile, m., f. – niemożliwy,a

in – w

in centro – w centrum

incredibile, m., f. – niesamowite

incrocio, m. – skrzyżowanie

informarsi – dowiedzieć się

inglese – Anglik, Angielka

ingredienti, m., pl – składniki

iniziare – zaczynać, I gr

innamorato,a – zakochany,a

inoltre – poza tym

insieme – razem

intrattenimento, m – rozrywka

invece – natomiast

invio, m. – wysłanie

invito, m. – zaproszenie

italiano,a – Włoch, Włoszka

italiano,a – włoski,a

L

lampada, f. – lampa

lasciare – zostawić, I gr

lavarsi – umyć się

lavorare – pracować, I gr

leggere – czytać, I g

lettino, m. – łóżko plażowe

letto, m. – łóżko

lezione, f – lekcja

libro, m. – książka

libero,a – wolny,a

licenziato,a – zwolniony,a

lingua, f – język

liquido,a – płynny,a

listino, m. – cennik

litigare – kłócić się

lo stesso – i tak

lontano,a da – daleko,a

lucidalabbra, m. – błyszczyk do ust

luglio, m. – lipiec

lunedì, m. – poniedziałek

lungo,a – długi,a

M

machina, f. – samochód

madre, f. – matka

maggio, m. – maj

maglietta, f. – koszulka

maglione. m. – sweter

mai – nigdy

e-mail, f. – mail

mamma, f. – mama

mandare – inviare – wysyłać, I gr

mangiare – jeść

mantenersi – utrzymywać się

marchio, m. – marka

mare, m. – morze

marito, m. – mąż

marrone – brązowy

martedì, m. – wtorek

marzo, m. – marzec

mascara, f. – tusz do rzęs

matrimoniale, f., m.e – małżeński,a

mattina, f. – rano

medicinale, m. – lekarstwo

medico, m. – lekarz

meglio – lepiej

melanzana, f. – bakłażan

mercoledì, m. – środa

mestolo, m. – łyżka wazowa

mettere – wkładać, kłaść, II gr

mettersi a fare qualcosa – zabrać się za robienie czegoś

mettersi a tavola – usiąść do stołu

mezza pensione, f. – śniadania i obiady

mezzo,a – pół, połówka

mi piace – lubię (podoba mi się)

minibar con frigo, m. – minibarek z lodówką

minuto, m. – minuta

misto,a – mieszany,a

moglie, f. – żona

molto – bardzo

N

naturale, m., f. – naturalny,a,

ne – jej, ich, tego

nel frattempo – w międzyczasie

nero,a – czarny

nessuno – nikt

noleggiare – wypożyczać, I gr

nonna, f. – dziadek nonni, m., pl. – dziadkowie

nonno, m. – dziadek

normale, m., f. – normalny,a

novembre, m. – listopad

nudo,a – nagi, goły

numero, m. – rozmiar buta

nuotare – pływać, I gr

nuoto, m. – pływanie

nuovo,a – nowa,y

O

offerta, f. – promocja

offrire – dawać, III gr

oggi – dzisiaj

ogni – każdy

ombra, f. – cień

ombrellone, m. – parasol plażowy

operazione, f. – operacja

opzioni, f., pl – opcje

ora – teraz

ordinare – zamawiać, I gr

ottobre, m. – październik

Ovest, m. – zachód

ovviamente – oczywiście

P

padella, f. – patelnia

padre, m. – ojciec

paesino, m. – mała miejscowość

pagina, f. – strona

parlare – mówić (I grupa)

palazzo, m. – budynek

palestra, f. – sala gimnastyczna, fitness club

pallacanestro, m. –koszykówka

pallavolo, m. – siatkówka

pantaloni, m. pl. – spodnie

parallela, f. – ulica równoległa

parcheggio, m. – parking

part time – praca nie na pełny etat

partire per – wyjeżdżać do

passante, m. – przechodzień

passato,a – miniony,a

passeggiare – spacerować

pasta, f. – makaron:

pasto, m. – posiłek

patata, f. – kartofel

pausa, f – przerwa

peggio – gorzej

penne, f. pl. – rurki, rodzaj makaronu

pensione completa, f. – pełne wyżywienie

pentola, f. – garnek

peperone, m. – papryka

per – dla

per favore – proszę, kiedy o coś pytamy

perfetto – doskonale

permesso di soggiorno, m. – pozwolenie na stały pobyt

persona, f. – osoba

pesante, m., f. – ciężki,a

pesce, m. – ryba

pessimista m., f. – pesymista,tka

pesto, m. – pesto (sos do makaronu)

pettinarsi – czesać się

pettine, m. – grzebień

piacere – miło mi (poznając kogoś), przyjemność, lubić

piano terra, m. – parter

piano, m. – piętro

piatto, m. – danie

pigiama, m. – piżama

piscina, f. – basen

più bello,a – ładniejszy,a

più bello,a – ładniejszy,a

piuttosto – raczej

pizza, f.– pizza

poco – mało

poi – potem

polacco,a – Polak, Polka

pollo, m. – kurczak

poltrona, f –fotel

pomeriggio, m. – popołudnie

pomodoro, m. – pomidor

posate, f., pl – sztućce

possibile, f., m. – możliwy,a

posta elettronica, f. – poczta elektroniczna

posto, m. – miejsce

potere – móc

pranzare – jeść obiad, I gr

pranzo, m. – obiad

precisamente – dokładnie

preferire qc a qc – woleć coś od czegoś, III gr

prego – proszę, używane w odpowiedzi na słowo grazie

prelevare – przelać pieniądze, I gr

prelievo, m. – pobranie pieniędzy

prendere – brać, II gr

prendere dei soldi – wziąć pieniądze

prendere il sole – opalać się

prendere la prima a destra – skręcić w pierwszą w prawo

prendere la seconda a sinistra – skręcić w pierwszą w lewo

prendere le ferie – brać urlop

prenotare – zarezerwować, I gr

prepararsi – przygotowywać się

prescrivere – przepisywać

presto – wcześnie

previsioni del tempo, f., pl. – prognoza pogody

prezzemolo, m. – natka pietruszki

prima – najpierw

primo,a – pierwszy,a

probabilmente – prawdopodobnie

problema, m. – problem, sprawa

profumeria, f – perfumeria, sklep kosmetyczny

programma, m. – program

pronto – halo

proporre – zaproponować

proprietaria, f. – właścicielka

proprio – własny

prosciutto, m. – szynka

provare – próbować, I gr

pubblicità, f. – reklama

pubblico,a – publiczny,a,

punto, m. – punkt

pure – nawet

purtroppo – niestety

Q

qualche – kilka

qualcosa – coś

quando – kiedy

quanto – jak bardzo

quasi – prawie

questo – ten

qui – tu

R

radicchio, m. – rodzaj sałaty

ragazzo, m. – chłopak

ragazza, f. – dziewczyna

rapporti, m., pl – stosunki, układy

reception, f. – recepcja

residenza, f. – stały pobyt

resto, m. – reszta

ricordarsi – pamiętać

rilassante, m., f. – relaksujący,a

rimanere – zostanę

ripetere – powtórzyć, II gr

ripetizioni, f., pl. – korepetycje

riposarsi – odpoczywać, I gr

riprovare – spróbować ponowie, I gr

rosa – różowy (nieodmienne)

rosso,a – czerwony,a

russo,a – rosyjski

S

sabato, m. – sobota

sabbia, f. – piasek

sagra, f. – lokalne święto włoskie

sala, f. – sala

salotto, m. – salon

salute, f. – zdrowie

saluto, m. – pozdrowienie

salvare – zapisywać (na komputerze) I gr

sapere – umieć, wiedzieć, II gr

sapone, m. – mydło

sbrigarsi – pospieszyć się

scaffale, m. – regał

scarpe, f. pl. – buty

scegliere – wybierać, II gr

sciare – jeździć na nartach, I gr

scii, m., pl – narty

sciroppo, m. – syrop

scolapasta, m. – cedzak

scompartimento, m. – przedział

scontato,a – z rabatem, obniżone

sconto, m. – rabat, obniżka

scorciatoia, f. – skrót

scottarsi – oparzyć się

scrivania, f. – biurko

scrivere – pisać, II gr

scusa – przepraszam (nie formalnie)

scusi – przepraszam forma grzecznościowa, do osób z którymi jesteśmy na Pan, Pani

sdraio, m. – leżak

se – czy, jeśli

secco,a – suchy,a; wytrawny (o winie)

seconda classe, f. – druga klasa

sedersi – usiąść

sedia, f. – krzesło

segnarsi – zapisać, zanotować

sempre – zawsze

senso, m. – sens

sentirsi – czuć się

separato,a – rozdzielny,a

servire – służyć, przydać się, III gr

servizi, m., pl – udogodnienia

settembre, m. – wrzesień

shampoo, m. – szampon

si – tak

Signora, f. – pani

Signore, m. – pan

simpatico,a – miły,a

smalto per le unghie, m. – lakier do paznokci

sole, m. – słońce

solo – tylko

soluzione, f. – rozwiązanie

sorella, f. – siostra

spaghetti, m., pl. – spaghetti

spagnolo,a – Hiszpan, Hiszpanka

sparecchiare – sprzątać ze stołu, I gr

spazzola per i capelli, f. – szczotka do włosów

spazzolino da denti, m. – szczoteczka do zębów

spese, f., pl – wydatki

spesso – często

spiaggia, f. – plaża

spinaci, m., pl – szpinak

spogliatoio, m.– przebieralnia

sport, m. – sport

sportello, m. – okienko

spugna, f. – gąbka

staccare la spina – (zwrot) dosł.wyłączyć wtyczkę, dać sobie trochę wolnego, „wyluzować”

stampante, f. – drukarka

stampare – drukować, I gr

stanza, f. – pokój

starnutire – kichać

statale, f. – droga szybkiego ruchu

subito – natychmiast, od razu

succedere – dziać się

Sud, m. – południe

suggerire – zasugerować, III gr

sugo, m. – sos do makaronu

suocera, f. – teściowa

suocero, m. – teść

superficiale, m., f. – powierzchowny,a

supermercato, m. – supermarket

supporre – podejrzewać, nieregularny

supposta, f. – czopek

T

taglia, f. – rozmiar ubrania

tanti – wiele, wielu

tardi – późno

tavolo, m. – stół

teatro, m – teatr

tedesco,a – Niemiec, Niemka

telefilm, m. – film telewizyjny

televisione satellitare, f. – telewizja satelitarna

televisione, f.– telewizja

temperatura, f. – temperatura

tempo, m. – czas, pogoda

tenere – trzymać, II gr

terrazza, f. – taras

testa, f. – głowa

tipico,a – typowy,a

tipo, m – typ, na przykład

tiramisù, m. – tiramisù

tornare – wracać, I gr

tovaglia, f. – serweta

tovagliolo, m. – serwetka

tradizionale, f., m. – tradycyjny,a

traffico, m. – ruch uliczny, korki

tranne – z wyjątkiem

trattoria, f. – restauracja

traversa, f. – przecznica

treno,m – pociąg

troppo – za bardzo

trovare – znajdować

truccarsi – malować się

turistico,a – turystyczny,a

tutto – wszystko

U

un po’ di – trochę

unito,a – zjednoczony,a

uomo, m. – mężczyzna, człowiek

uscire – wychodzić

V

vagone letto, m. – wagon sypialny

velocemente – szybko

venerdì, m. – piątek

venire – pójść, przyjść

verde, m., f. – zielony,a

verdura, f. – warzywa

vero, m. – prawda

versare dei soldi – przelać pieniądze, I gr

vestirsi – ubierać się

vestito,a – ubrany,a

vestito, m.– ubranie

viaggiare – podróżować, I gr

vicino a– blisko

villa, f. – willa

villaggio, m. – mała miejscowość

vino, m. – wino

viola – fioletowy (nieodmienne)

viso, m. – twarz

vita, f. – życie

voglia, f. – ochota

volentieri – chętnie

Z

zaino, m. – plecak

zia, f. – ciocia

zio, m. – wujek

zucchina, f. – cukinia