Opis

Rozmówki LINGO z serii Powiedz to! odznaczają się aktualną i sprawdzoną w praktyce zawartością oraz wygodnym formatem. Ponadto rozmówki wzbogacone zostały o przykładowe dialogi od rozmów o pogodzie do wysyłania e-maili, tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami, zarys gramatyki oraz słowniczek.

Rozmówki Powiedz to! pomogą Ci kiedy:

• podróżujesz po Niemczech, Austrii, Szwajcarii

• wybierasz się w interesach

• szukasz pracy

• rezerwujesz hotel

• robisz zakupy

• korzystasz z Internetu,

• potrzebujesz pomocy w nagłym wypadku

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 63

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Piotr Dominik

Powiedz to!NIEMIECKI

• Rozmówki ze słowniczkiem

Konsultacja językowa: Stefan Geller

Projekt okładki serii: 2-arts, Marcin Rojek

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: Mariusz Jachimczuk

Redakcja: Paweł Pokora, Reinhold Utri

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

ISBN: 978-83-60287-33-0

ISBN epub: 978-83-7892-055-7

ISBN moobi: 978-83-7892-056-4

www.jezykinieobce.pl

NIEMIECKI Rozmówki polsko-niemieckie

Wstęp

Śmiało! „Powiedz to!”

Publikacja Wydawnictwa Lingo ułatwi Ci porozumiewanie się w języku niemieckim w każdych okolicznościach. Korzysta się z niej bardzo prosto, a jej zawartość jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Część główna to rozmówki podzielone na dwanaście rozdziałów tematycznych.

Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części.

Powiedz to

– zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do Twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. Przyjdzie Ci to tym łatwiej, że wszystkie zwroty zostały nagrane na płycie CD.

Porozmawiaj

– to krótkie, z życia wzięte dialogi, ilustrujące przykładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Powiedz to”. Tak mówią współcześni Niemcy, bez obaw możesz po nich powtarzać.

Słówka

– to starannie wybrane, najczęściej używane i najważniejsze dla danego tematu słownictwo. W celu ułatwienia szybkiego znalezienia potrzebnego słówka zostały one umieszczone na końcu każdego z rozdziałów tematycznych w porządku alfabetycznym.

Z życzeniami samych miłych konwersacji

Zespół autorów i redaktorów Lingo

wraz z zaprzyjaźnionymi Niemkami i Niemcami

Wymowa

W języku niemieckim istnieją głoski, bądź ich grupy, których wymowę należy bliżej poznać, ponieważ różni się ona od wymowy polskiej.

Samogłoski z przegłosem tzw. „umlautem”:

ä – wymawiamy jak polskie e, np. Getränk (getrenk);

ö – wymawiamy pomiędzy o a e, np. Lösung (loesung);

ü – wymawiamy pomiędzy i a u, np. Bücher (biucher).

n Inne głoski lub ich grupy:

au – wymawiamy jak ał, np. Auto (ałto);

ai, ei – wymawiamy jak aj, np. Arbeit (arbajt);

eu, äu – wymawiamy jak oj, np. neu (noj);

ie – wymawiamy jako długie i, np. viel (vi:l);

c – występuje w słowach obcego pochodzenia, wymawiamy jak w języku, z którego pochodzi słowo np. Cafe (kafe);

ch – po samogłoskach a, o, u wymawiamy jak po polsku np. Nacht (nacht);

ch – po: i, ä, e, ö, ü wymawiamy miękko np. ich (iś);

chs – wymawiamy jak ks, np. wechseln (wekseln);

g – na końcu wyrazu traci wygłos np. Zug (cuk);

g – poprzedzone samogłoską i staje się miękkie np. billig (bilich);

h – na początku wyrazu wymawiamy bezdzwięcznie np. Hund (hund);

h – w środku wyrazu, po samogłoskach, nazywane jest „h niemym” i służy do wydłużenia samogłoski np. Stuhl (sztu:l);

h – po e, i brzmi jak j, np. gehen (gejen);

qu – wymawiamy jak kw, np. Quelle (kwele);

s – na początku wyrazu wymawiamy przed samogłoska jak z , np. Sand (zant);

s – przed p, t, wymawiamy jak sz, np. sparen (szparen);

s – w połączeniu z ch wymawiamy jak sz, np. Schule (szule);

ss – wymawiamy jak pojedyncze s, np. hassen (hasen);

ß – wymawiamy jak s, np. weiß (wajs);

tsch – wymawiamy jak cz, np. deutsch (dojcz);

tz – wymawiamy jak c, np. jetzt (ject);

v – wymawiamy jak f, np. Vater (fater);

v – w słowach obcego pochodzenia wymawiamy jak w, np. Klavier (klawir);

x – wymawiamy jak ks, np.flexibel (fleksibel);

z – zawsze wymawiamy jak c, np. Zitrone (citrone).

1. Najważniejsze zwroty Die wichtigsten Wendungen

1.1 Powiedz to

Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe

Begrüßungen und höflichkeitsausdrücke

Dzień dobry Guten Tag

Dzień dobry (rano) Guten Morgen

Dzień dobry (dosłownie „Szczęść Boże”, używane na południu Niemiec) Grüß Gott

Cześć Hallo

Dobry wieczór Guten Abend

Dobranoc Gute Nacht

Do widzenia Auf Wiedersehen

Do jutra Bis morgen

Cześć (na do widzenia) Tschüs

Cześć, na razie! Bis bald!

Do zobaczenia wkrótce Bis gleich

Szczęśliwej podróży Gute Reise

Dziękuję Danke

Przepraszam Entschuldigung/Verzeihung

Słucham? Bitte?

Informowanie i wyrażanie opinii

Informierung und beurteilung

Nazywam się... Ich heiße...

Jestem cudzoziemcem. Ich bin Ausländer.

Przybywam z... Ich komme aus...

Niestety nie mówię po... Leider spreche ich nicht...

Czy mówi pan/pani po niemiecku/angielsku/francusku? Sprechen Sie Deutsch/Englisch/Französich?

Nic nie szkodzi! Das macht nichts!

Bardzo mi miło. Sehr angenehm.

Dziękuję za informację. Danke für die Auskunft.

Bardzo chętnie. Sehr gern.

Czy mogę przedstawić Darf ich vorstellen:

pana/panią...

Herr/Frau...

Zgubiłem/łam się.

Ich habe mich verirrt.

Zgubiłem/łam...

Ich habe... verloren.

Szukam...

Ich suche...

To pilne.

Es ist dringend.

Przykro mi...

Tut mir leid...

Podstawowe pytania

Grundfragen

Jak się pan/pani nazywa? Wie heißen Sie?

Jak masz na imię? Wie ist dein Vorname?

Skąd pan/pani pochodzi? Woher kommen Sie?

Jak się pan/pani ma? Wie geht es Ihnen?

Jak ci leci? Wie geht es dir?

Jak dojdę do...? Wie komme ich...?

Dlaczego nie? Warum nicht?

Która godzina? Wie spät ist es?

O której godzinie...? Um wie viel Uhr...?

Gdzie jest/znajduje się...? Wo befindet sich...?

Dokąd pan/pani jedzie? Wohin fahren Sie?

Kto to jest? Wer ist das?

Kim pan/pani jest (z zawodu)? Was sind Sie (von Beruf)?

Czyj/a/e? Wessen?

Komu? Wem?

Kogo? Wen?

Jak? Wie?

Który, która, które? Welcher?, Welche?, Welches?

Jak daleko? Wie weit?

Jak często? Wie oft?

Jak długo? Wie lange?

Jak długo muszę czekać? Wie lange muss ich warten?

Ile to kosztuje? Wie viel kostet das?

Prośba

Bitte

Proszę Bitte

Czy mogę pana/panią o coś poprosić? Darf ich Sie um etwas bitten?

Mam do pana/pani ogromną prośbę. Ich habe eine Bitte an Sie.

Proszę mi pokazać... (drogę do...) Zeigen sie mir bitte... (den Weg zu...)

Może mi pan/pani pomóc? Könnten Sie mir helfen?

Proszę mi przynieść... Bringen Sie mir...

Proszę tego nie robić. Bitte unterlassen Sie/unterlass das.

Czy mógłby mi pan/pani powiedzieć...? Könnten Sie mir sagen...?

Chciałbym pójść do toalety. Ich möchte auf die Toilette gehen.

Zaprzeczenie, odmowa

Verneinung, absage

Nie Nein

Wykluczone. Es ist ausgeschlossen.

To niemożliwe. Das ist unmöglich.

Jest pan/pani w błędzie. Sie sind im Irrtum.

Nie trzeba. Man braucht nicht. Es ist nicht nötig.

Bardzo mi przykro, lecz muszę odmówić. Es tut mir leid, aber ich muss absagen.

Proszę zostawić mnie w spokoju. Lassen Sie mich in Ruhe.

Wypraszam sobie coś takiego! Das verbitte ich mir!

Zadowolenie i uznanie

Freude und beifall

Bardzo mi przyjemnie. Es freut mich sehr.

Jestem bardzo zadowolony. Ich bin sehr zufrieden.

To nadzwyczajne. Das ist ausgezeichnet.

To bardzo uprzejmie z pana/pani strony. Das ist sehr freundlich von Ihnen.

Określenia

Bestimmungen

blisko ≠ daleko

nah

weit

ciężki ≠ lekki

schwer

leicht

często ≠ rzadko

oft

selten

dobry ≠ zły

gut

schlecht

drogi ≠ tani

teuer

billig

duży ≠ mały

groß

klein

gorący ≠ zimny

heiß

kalt

lepszy ≠ gorszy

besser

schlechte r

ładny ≠ brzydki

schön ≠ hässlich

łatwy ≠ trudny

leicht ≠ schwierig

na górze ≠ na dole

oben ≠ unten

następny ≠ ostatni

nächste ≠ letzte

otwarty ≠ zamknięty

offen ≠ geschlossen

pełny ≠ pusty

voll ≠ leer

prawdziwy ≠ fałszywy

richtig ≠ falsch

stary ≠ młody

alt ≠ jung

stary ≠ nowy

alt ≠ neu

szybki ≠ wolny

schnell ≠ langsam

tutaj ≠ tam

hier ≠ dort

wcześnie ≠ późno

früh ≠ spät

wolny ≠ zajęty

frei ≠ besetzt

Wyrażenia potoczne

Umgangssprachliche ausdrücke

Ani trochę Keine Spur

Bzdura Quatsch

Coś w tym stylu. So was in die Richtung.

Enerdowiec (z ironią) Ossi

Forsa Kohle

Gliny Bulle

Kompan do kieliszka Saufbruder

Kurczę, cholera! Mist!

Może być. Es geht.

Nie żartuj! Mach keine Witze!

On jest pijany. Er ist blau.

Super Super, geil

Świetny! Toll!

Mieszkaniec Niemiec zachodnich (z ironią) Wessi

Zamieniam się w słuch. Ich bin ganz Ohr.

Żartujesz! Du spinnst!