Nad Niemnem (Eliza Orzeszkowa) - opracowanie - Andrzej I. Kordela - ebook

Nad Niemnem (Eliza Orzeszkowa) - opracowanie ebook

Andrzej I. Kordela

0,0
8,45 zł

lub
  • Wydawca: SMPB
  • Kategoria: Edukacja
  • Język: polski
  • Rok wydania: 2013
Opis

"W ebooku znalazły się:

- kalendarium życia i twórczości oraz biografia Elizy Orzeszkowej;

- charakterystyka epoki pozytywizmu;

- omówienie-streszczenie treści powieści "Nad Niemnem";

- geneza i budowa powieści "Nad Niemnem";

- charakterystyka głównych bohaterów utworu;

- omówienie najważniejszych problemów powieści "Nad Niemnem";

- bibliografia – wybrana literatura przedmiotowa."

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB

Liczba stron: 36

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Strona tytułowa

LEKTURY SZKOLNE

Eliza Orzeszkowa

NAD NIEMNEM

(omówienie powieści)

Strona redakcyjna

Lektury szkolne

Eliza Orzeszkowa. Nad Niemnem. Opracowanie

Tekst – A. I. Kordela

Wybór ilustracji – D. Wódz

Opracowanie graficzne – I. Mitura

Redakcja

Kalendarium życia i twórczości

Kalendarium życia i twórczości

Eliza Orzeszkowa

6 czerwca 1841 r. – urodziła się w Miłkowszczyźnie w okolicach Grodna.

w latach 1852-1857 – pobierała nauki na pensji u sakramentek w Warszawie, gdzie przyjaźniła się z Marysią Wasiłowską, późniejszą Marią Konopnicką.

1858 r. – wyszła za mąż za Piotra Orzeszkę.

w latach 1859-1863 – w majątku męża, Ludwinowie pod Kobryniem, Eliza prowadzi działalność oświatową na wsi. Jest aktywną działaczką stronnictwa białych. Należy do służb pomocniczych powstania styczniowego. Ukrywa w swoim domu, po czym przewozi przez kordon do Królestwa Polskiego Romualda Traugutta.

1865 r. – wróciła do Miłkowszczyzny, gdy jej mąż został zesłany do guberni permskiej.

1866 r. – opowiadanie-debiutObrazek z lat głodowych; Początek powieści.

1868 r. – Ostatnia miłość, Z życia realisty.

1869 r. – nastąpiło unieważnienie jej małżeństwa z Orzeszką.

1870 r. – powieść Na prowincji; W klatce.

1871 r. – Cnotliwi, Pamiętnik Wacławy.

1872 r. – Pan Graba.

1873 r. – Na dnie sumienia, Marta.

1875 r. – Eli Makower.

1876 r. – Rodzina Brochwiczów, Pompalińscy.

1877 r. – Maria.

1878 r. – rozpoczął się główny okres w twórczości Orzeszkowej; powieść

Meir Ezofowicz.

w latach 1879-1882 – była współwłaścicielką wypożyczalni i wydawnictwa w Wilnie; potem wydawnictwo zamknięto, a Orzeszkowa internowano na pięć lat w Grodnie; zbiór nowel Z różnych sfer.

1881 r. – Widma.

1882 r. – Sylwek Cmentarnik; Zygmunt Ławicz i jego koledzy.

w latach 1882-83 – Bańka mydlana.

1884 r. – bierze ślub ze Stanisławem Nahorskim; Pierwotni.

1885 r. – Niziny; Dziurdziowie.

1886 r. – Mirtala.

1888 r. – Nad Niemnem; Cham; zbiory nowel – Panna Antonina i W zimowy wieczór.

1891 r. – Czciciel potęgi; Jędza; Bene nati; Westalka.

1893 r. – opowiadaniaDwa bieguny.

1896 r. – Melancholicy.

1898 r. – zbiór nowelIskry.

1900 r. – Argonauci.

1904 r. – Ad astra.

1905 r. – była kandydatką do Nagrody Nobla (także w roku 1909); I pieśń niech zapłacze.

1910 r. – zbiór opowiadań Gloria victis.

8 maja 1910 r. – zmarła w Grodnie i została pochowana na tamtejszym cmentarzu.

Eliza Orzeszkowa – biografia

Eliza Orzeszkowa – biografia

Eliza z Pawłowskich Orzeszkowa urodziła się w roku 1841 w Milkowszczyźnie koło Grodna. Pochodziła z bogatej rodziny ziemiańskiej.

Wykształcenie, jakie Orzeszkowa otrzymała w klasztornej pensji w Warszawie, ograniczało się do biegłej znajomości języka francuskiego, umiejętności gry na fortepianie, wykonywanie „robótek” ręcznych i do prowadzenia salonowej rozmowy na wszelkie tematy.

Dopiero później, dzięki nieustannej i samodzielnej nauce i pracy zdobyła rozległą i gruntowną wiedzę. Uczyła się z książek i podręczników, ale jej głównym doradcę i przewodnikiem było życie, którego przejawy ciągle badała, przekraczając niejednokrotnie granice ogólnie przyjętych konwenansów.

W roku 1858 jako osiemnastoletnia panna została Eliza żoną bogatego ziemianina z Polesia.

Kilkuletni pobyt w majątku męża w Ludwinowie był dla niej pierwszą szkołą życia. Jej skłonność do filantropii – zdaniem męża – nadmierna – stawała się powodem częstych konfliktów między współmałżonkami. Orzeszko pozwalał żonie na prowadzenie jedynie szkółki we dworze dla wiejskich dzieci.

Atmosfera lat 1858-1860 sprzyjała dojrzewaniu umysłowemu Orzeszkowej i powolnemu kształtowaniu się jej ideologii społecznej. Klęska Rosji w czasie wojny krymskiej spowodowała konieczność zainicjowania reform. Także specjalne

komitety polskich ziemian prowadziły ożywioną dyskusję i obradowały gorliwie nad projektami nowych praw. Orzeszkowa uczestniczyła w nich gorliwie jako orędowniczka demokratyzacji. W ten sposób pisarka przyswoiła sobie również tradycje nurtu szlacheckiego demokratyzmu, jego haseł narodowo-patriotycznych i społecznych.

Orzeszkowa przeżyła głęboko upadek powstania 1863 roku. Pomagała czynnie powstańczym patriotom, dawała im schronienie w swoim majątku. Z jej pomocy korzystał między innymi Romuald Traugutt. Miała też swój niemały udział w utrzymaniu łączności między oddziałami w czasie trwania powstania.

Po upadku powstania Ludwinów został zniszczony, zaś mąż i najbliżsi poszli za zesłanie w głąb Rosji. Orzeszkowa przeniosła się wtedy do poojcowskiego majątku w Milkowszczyźnie.

W tym okresie poświęciła się przede wszystkim czytaniu książek z bogatego księgozbioru, który pozostawił po sobie ojciec. Sprowadzała też wiele nowości wydawniczych z warszawskich firm księgarskich. W tym czasie zaczęła pisać.

Z mężem poróżniła się ostatecznie i po jego powrocie z Permu, gdzie przebywał na zesłaniu, przeprowadziła w latach 1868/1869 proces rozwodowy.

Podobnie