Opis

Język niemiecki
Poziom A2-B2

Umiejętność rozumienia ze słuchu jest z reguły najtrudniejszą sprawnością do opanowania w procesie nauki języka obcego. Świadczy o tym fakt, że na egzaminach z języka niemieckiego właśnie przez tę część testu najwięcej osób go nie zdaje.

Ale rozumienia ze słuchu można się nauczyć!

Ten podręcznik z pewnością bardzo się do tego przyczyni.
Znajdziecie w nim 40 tekstów (w większości anegdot z puentą) wzbogacone o ćwiczenia. Wszystkie teksty zostały nagrane przez native speakerów. Po transkrypcji każdego z nich znajduje się szczegółowy słowniczek.

Książka składa się z dwóch części:
1. W pierwszej znajdziecie zestawy ćwiczeń do nagranych tekstów. Powinny być wykonywane bez zaglądania do części drugiej. Szczególną wagę należy przywiązywać do zadania polegającego na imitacji prawidłowej wymowy i intonacji w języku niemieckim. Celem pozostałych ćwiczeń jest nie tylko sprawdzenie dokładnego zrozumienia wysłuchanego tekstu, lecz również utrwalenie i kontrola ważniejszych wyrażeń, zwrotów oraz struktur gramatycznych. Aby ten cel osiągnąć, należy każdy tekst przesłuchać wielokrotnie, zwracając uwagę na wymowę i intonację.

Każde ćwiczenie ma określone zadanie:
- sprawdzenie ogólnego zrozumienia treści (ćwiczenie pierwsze typu Richtig (R) oder falsch (F)),
- skupienie uwagi słuchającego na szczegółowym zrozumieniu danego tekstu (Fragen zum Text).
Do większości ćwiczeń dołączyliśmy klucz (z wyjątkiem ćwiczeń wymagających samodzielnych wypowiedzi), co pozwala na całkowicie samodzielną kontrolę.

2. W drugiej części podręcznika znajdziecie transkrypcję wszystkich nagrań i szczegółowy słowniczek do każdego z nich. Kolejność tekstów jest uwarunkowana głównie gradacją stopnia trudności i długości poszczególnych opowiadań.

Proponowany materiał nadaję się idealnie do rozszerzenia słownictwa i praktycznej nauki rozumienia ze słuchu. Pomaga również usprawnić swobodne mówienie. Z podręcznikiem można pracować samodzielnie, ale stanowi także zbiór inspiracji dla każdego lektora języka niemieckiego na zajęciach grupowych i indywidualnych.

***

Prawdziwy Dream Team polskich germanistów:

Stanisław Bęza – legenda polskiej germanistyki, autor wznawianego, rozszerzanego i uzupełnianego corocznie od 40 lat „Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego”, które jest najważniejszym klasykiem polskich podręczników do języka niemieckiego. Studia germanistyczne ukończył w Niemczech, większość życia wykładał w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) i w Instytucie Austriackim. Poza słynnym „Repetytorium” napisał także kilkanaście innych podręczników do nauki języka niemieckiego, z których uczą się studenci zwłaszcza na kierunkach ekonomicznych. Nazwisko, które zna w Polsce prawie każdy, kto zetknął się z nauką języka niemieckiego.

Agnieszka Drummer – germanistka, z wykształcenia tłumaczka przysięgła, ukończyła dwa kierunki studiów, jeden z nich w Niemczech, w których mieszkała pół życia. Wykładowca akademicki, autorka kilkunastu podręczników do niemieckiego
i własnej metody nauczania tego języka. Prowadzi na Facebooku stronę „Język Niemiecki” skupiającą ponad ćwierć miliona fanów. Jest bardzo aktywna w internecie, m.in. też na YouTube. Swoją naukę niemieckiego prawie 40 lat temu rozpoczęła od pierwszego wydania „Repetytorium” Stanisława Bęzy.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 263

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Redakcja: Anna Żółcińska

Projekt okładki i skład: Amadeusz Targoński | targonski.pl

Rysunki w książce: Wiktoria May

Zdjęcie Autorów: archiwum własne

Fotografia na okładce: © Dean Drobot | shutterstock.com

Nagranie, dźwięk i opracowanie muzyczne: Grzegorz Dondziłło,

maxx-audio.com

Lektor: Martin Rath

Opracowanie e-wydania:

Copyright © 2019 by Poltext Sp. z o.o. 

Warszawa 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Poltext Sp. z o.o.

www.poltext.pl

handlowy@poltext.pl

ISBN 978-83-8175-024-0 (format epub) 

ISBN 978-83-8175-025-7 (format mobi) 

Przedmowa

Umiejętność rozumienia ze słuchu jest zazwyczaj najtrudniejszą sprawnością do opanowania w procesie nauki języka obcego. Świadczy o tym fakt, że na egzaminach z języka niemieckiego właśnie przez tę część testu najwięcej osób go nie zdaje.

Ale rozumienia ze słuchu można się nauczyć! Ten podręcznik z pewnością bardzo się do tego przyczyni.

Prezentujemy tu 40 tekstów (w większości anegdot z puentą), którym towarzyszy duża liczba różnorodnych ćwiczeń, mających na celu przede wszystkim sprawdzenie i ćwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu. Kolejność zarówno tekstów, jak i ćwiczeń uwzględnia gradację trudności, a w przypadku tekstów również ich długość. Po każdym tekście znajduje się szczegółowy słowniczek.

Jest to materiał dla wszystkich uczących się języka niemieckiego mających za sobą co najmniej jeden rok nauki, czyli począwszy od poziomu A2. Idealnie nadaje się do ćwiczenia rozumienia ze słuchu oraz rozszerzenia słownictwa. Pomaga również, dzięki odpowiednim ćwiczeniom, usprawnić swobodne mówienie.

Niniejszy podręcznik można przerabiać samodzielnie, z pewnością może też być użytecznym uzupełnieniem podręcznika bazowego, a także stanowić zbiór inspiracji dla każdego lektora języka niemieckiego na zajęciach grupowych i indywidualnych.

Jak pracować z naszą książką?

Jeśli dysponujesz odpowiednią motywacją i chcesz maksymalnieskorzystać z podręcznika, to koniecznie po uprzednim wysłuchaniu każdego tekstu (jedno- lub wielokrotnym) najpierw wykonaj wszystkie ćwiczenia, a dopiero po ich przerobieniu przeczytaj tekst.

Jeśli jesteś lektorem/lektorką języka niemieckiego, to oczywiście też rozpocznij od zaprezentowania uczniom nagrania danego tekstu, a następnie zleć wykonanie ćwiczeń. Dopiero potem udostępnij im sam tekst.

Głównym celem ćwiczeń jest nie tylko sprawdzenie dokładnego zrozumienia wysłuchanego tekstu, lecz również utrwalenie i kontrola opanowania ważniejszych wyrażeń, zwrotów oraz struktur gramatycznych. Aby ten cel osiągnąć, należy każdy tekst przesłuchać wielokrotnie, zwracając uwagę na wymowę i intonację. Każde ćwiczenie ma określone zadanie, np. sprawdzenie ogólnego zrozumienia treści (ćwiczenie pierwsze typu Richtig (R) oder falsch (F)?) czy skupienie uwagi słuchającego na szczegółowym zrozumieniu danego tekstu (Fragen zum Text). Przed rozwiązaniem ćwiczenia drugiego zalecamy skorzystanie z krótkiego zestawu słów kluczowych (Schlüsselwörter).

Do większości ćwiczeń załączamy klucz (z wyjątkiem ćwiczeń wymagających samodzielnych wypowiedzi), co pozwala na całkowicie samodzielną kontrolę poprawności ich wykonania.

Uwaga. W przypadku czasowników mocnych i nieregularnych podaliśmy ich formy podstawowe, np.: nehmen (nahm, genommen), bringen (brachte, gebracht).

W czasownikach rozdzielnie złożonych przedrostek oddzielony jest od czasownika głównego przy pomocy „/”, np. auf/machen, ein/laden (lud ein, eingeladen).

Literas. po trzeciej formie podstawowej oznacza, że dany czasownik tworzy czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein. Jeśli literas. się nie pojawia, to znaczy, że dany czasownik tworzy czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben.

W niniejszym podręczniku wykorzystano niektóre materiały z książki „Humor im Ohr” (Stanisław Bęza, Poltext 1995).

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować native speakerkom Paniom Anke Kleinschmidt i Monice Drummer za szczegółowe konsultacje i weryfikację autentyczności językowej prezentowanego materiału.

Warszawa, 2019

Autorzy

1 Nicht viel verloren

Die Höflichkeit und Freundlichkeit der Wiener ist fast sprichwörtlich, doch manchmal ein wenig übertrieben.

In der Schönbrunner Straße wohnt ein netter älterer Herr. Er heißt Franz Gruber und er arbeitete sein ganzes Leben lang als Bankangestellter. Nun ist er seit vier Jahren pensioniert. Er hat eine gemütliche, bequeme Wohnung in der 2. Etage. Sein Arzt hat ihm geraten, regelmäßig spazieren zu gehen. Jeden Abend geht der alte Herr also spazieren und kauft sich bei dieser Gelegenheit eine Abendzeitung am Kiosk.

Eines heiteren Abends geht er wie immer zum Zeitungskiosk in der Nähe seines Wohnhauses und möchte die Abendzeitung kaufen. Doch als er bezahlen will, bemerkt er, dass er seine Geldbörse zu Hause vergessen hat. Verlegen gibt er der Verkäuferin die Zeitung zurück. Doch die junge Frau sagt zu ihm:

„Aber das macht ja nichts, bezahlen Sie die Zeitung halt morgen!“

„Und wenn ich über Nacht sterbe?“

„Das macht auch nichts, ist ja nicht viel verloren.“

Wörter und Wendungen

die Höflichkeit ⇒ uprzejmość

die Freundlichkeit ⇒ grzeczność

sprichwörtlich ⇒ przysłowiowy

übetreiben (übertrieb, übertrieben) ⇒ przesadzać

der Bankangestellte ⇒ pracownik banku

pensioniert⇒ emerytowany

gemütlich ⇒ przytulny

bequem⇒ wygodny

die Gelegenheit, -en ⇒ okazja

heiter⇒ pogodny

bemerken⇒ zauważać

die Geldbörse, -n ⇒ portfel

vergessen (vergaß, vergessen) ⇒ zapominać

verlegen⇒ tu: zmieszany, zawstydzony

Das macht ja nichts. ⇒ Ależ nic nie szkodzi.

halt⇒ po prostu

sterben (starb, gestorben s.) ⇒ umierać

verlieren (verlor, verloren) ⇒ tracić, gubić

Es ist (ja) nicht viel verloren. ⇒ To (przecież) niewielka strata.

I. Hören Sie sich bitte die Geschichte ein- oder zweimal an und entscheiden Sie (proszę zdecydować), ob die folgenden Sätze richtig oder falsch sind.

R

F

1.

Die meisten Einwohner von Wien sind höflich und freundlich.

2.

Franz Gruber wohnt in der Schönbrunner Straße.

3.

Er hat eine Wohnung in der dritten Etage.

4.

Er arbeitet immer noch als Bankangestellter.

5.

Franz Gruber geht nur jeden Sonntag spazieren.

6.

In der Nähe seiner Wohnung gibt es einen Zeitungskiosk.

7.

An einem Abend hat Herr Gruber sein Geld vergessen.

8.

Die Verkäuferin im Kiosk wollte ihm seine Zeitung trotzdem mitgeben.

II. Hören Sie sich die Geschichte noch einmal an und antworten Sie anschließend (następnie) auf die folgenden Fragen.

Schlüsselwörter:

übertrieben – przesadny

Gelegenheit

– okazja

die

Geldbörse – portfel

verlegen

– tu: zakłopotany, zmieszany

sterben

– umierać

verlieren

– tu: stracić

Was

sagt man über die Einwohner von Wien?

Wer

ist Franz Gruber?

Wo

wohnt Herr Gruber?

Was

war er von Beruf?

Warum

geht er jeden Tag spazieren?

Warum

geht er jeden Abend zum Kiosk?

Warum

war er eines Abends verlegen?

Wie

hat die Kioskverkäuferin reagiert?

III. Hören Sie die Geschichte ein weiteres Mal, wobei Sie bitte die Aufnahme nach jedem Satz anhalten (zatrzymać) und den Satz nachsprechen (powtórzyć). Versuchen Sie auch die Aussprache (wymowę) und die Betonung (akcent) richtig nachzumachen (naśladować).

IV. Ergänzen Sie (zuerst selbstständig) die folgenden Sätze. Falls das zu schwierig ist, wählen Sie die passenden Satzteile dafür unten aus.

1.

In der Schönbrunner Straße wohnt ............

2.

Er heißt Franz Gruber und ............

3.

Er hat eine gemütliche, ............

4.

Sein Arzt hat ihm geraten, ............

5.

Jeden Abend geht der alte Herr also spazieren und ............

6.

Doch als er bezahlen will, bemerkt er, ............

7.

Verlegen gibt er ............

8.

Aber das macht ja nichts, ............

a)

regelmäßig spazieren zu gehen.

b)

dass er seine Geldbörse zu Hause vergessen hat.

c)

der Verkäuferin die Zeitung zurück.

d)

bezahlen Sie die Zeitung halt morgen!

e)

bequeme Wohnung in der 2. Etage.

f)

kauft sich bei dieser Gelegenheit eine Abendzeitung am Kiosk.

g)

er arbeitete sein ganzes Leben lang als Bankangestellter.

h)

ein netter älterer Herr.

1

2

3

4

5

6

7

8

V. Welches Wort passt nicht zu den anderen?

Wiener:

freundlich, höflich, frech, nett, sympathisch

Herr:

nett, alt, bequem, vergesslich, eckig

Wohnung:

weich, gemütlich, bequem, möbliert, groß

Kiosk: groß, klein, flüssig, neu, nah

Abend:

schön, heiter, stark, unvergesslich, regnerisch

Zeitung: dick, dünn, interessant, neu, lecker

VI. Bilden Sie die Nomen wie im Beispiel.

Adjektiv

Nomen

krank

der

ein

die (Pl.)

(Pl.)

erwachsen

der

ein

die (Pl.)

(Pl.)

behindert

der

ein

die (Pl.)

(Pl.)

arbeitslos

der

ein

die (Pl.)

(Pl.)

deutsch

der

ein

die (Pl.)

(Pl.)

VII. Übersetzen Sie ins Deutsche.

Franz

Gruber jest miłym starszym panem.

On

pracował dawniej w banku.

Lekarz

polecił mu regularnie uprawiać sport.

Pan

Gruber chodzi codziennie na spacer.

Niedaleko

jego domu jest kiosk z gazetami.

Pewnego

wieczoru pan Gruber zapomniał portfela.

On

nie mógł zapłacić za gazetę.

Sprzedawczyni

była bardzo miła i chciała, żeby zapłacił następnego dnia.

VIII. Versetzen Sie sich in die Rolle von Franz Gruber, der seiner Tochter diese Geschichte am Telefon erzählt.

2 Ein Berliner in Wien

Ein Berliner, Herr Bauer, besuchte eines Tages im Jahr 1960 die schöne Stadt Wien. Er war beruflich oft im Ausland unterwegs und verglich immer alles mit seiner geliebten Heimatstadt. Auch in Wien war es nicht anders. Herr Bauer nahm eine Droschke und fuhr durch die Stadt, um sie zu besichtigen. Hier und da stellte er dem Kutscher eine Frage, was das für Bauten sind und wie lange man daran gearbeitet hat usw. Der Kutscher antwortete ihm, aber er ärgerte sich über seinen Gast, der keine der Wiener Sehenswürdigkeiten lobte. Im Gegenteil, Herr Bauer fand alles zu klein, zu unbedeutend. Als der Kutscher ihm erzählte, dass das Opernhaus fünf Jahre lang gebaut wurde, sagte der Berliner: „In Berlin hätte man so ein Häuschen nicht länger als ein paar Wochen gebaut! Außerdem habt ihr hier solche altmodischen Straßenbahnen, bei uns fuhren solche schon vor einem halben Jahrhundert. In Berlin gibt es auch eine moderne S-Bahn.“

Sie fuhren schweigend weiter. Schließlich kamen sie am Stephansdom vorbei. Da fragte der Berliner: „Was ist denn das für eine Kapelle?“

Das war dem Wiener schon etwas zu viel, und er antwortete: „Ich weiß es selbst nicht, mein Herr. Als ich vor einer Stunde hier vorbeifuhr, stand sie noch nicht da!“

Wörter und Wendungen

vergleichen (verglich, verglichen) ⇒ porównywać

die Droschke, -n ⇒ dorożka

der Kutscher, – ⇒ woźnica, stangret

loben ⇒ chwalić

der Bau, -ten ⇒ budowla

im Gegenteil ⇒ przeciwnie

unbedeutend ⇒ mało ważny

das Häuschen, – ⇒ domek

altmodisch ⇒ staromodny

das Jahrhundert, -e ⇒ stulecie

schweigen (schwieg, geschwiegen) ⇒ milczeć

schließlich ⇒ w końcu

die Kapelle, -n ⇒ kaplica

I. Hören Sie sich bitte die Geschichte ein- oder zweimal an und entscheiden Sie, ob die folgenden Sätze richtig oder falsch sind.

R

F

1.

Im Jahr 1916 besuchte Herr Bauer Wien.

2.

Er liebte seine Heimatstadt über alles.

3.

In Wien fuhr er mit der Straßenbahn.

4.

Er besichtigte die Wiener Sehenswürdigkeiten.

5.

Herr Bauer dachte, in Berlin ist alles besser.

6.

Der Kutscher war über seinen Gast verärgert.

7.

Herr Bauer wusste nichts von Stephansdom.

II. Hören Sie sich die Geschichte noch einmal an und antworten Sie anschließend auf die folgenden Fragen.

Schlüsselwörter:

vergleichen – porównywaćdie Droschke – dorożkader Kutscher – woźnicaloben – chwalićWo wohnte Herr Bauer?Auf welche Weise besichtigte Herr Bauer Wien? Warum ärgerte sich der Kutscher über seinen Gast?Was sagte Herr Bauer über die Wiener Straßenbahnen?Kannte Herr Bauer den Stephansdom?Welchen Scherz (żart) machte der Kutscher über den Stephansdom?

III. Hören Sie die Geschichte ein weiteres Mal, wobei Sie bitte die Aufnahme nach jedem Satz anhalten und den Satz nachsprechen. Versuchen Sie auch die Aussprache und die Betonung richtig nachzumachen.

IV. Ergänzen Sie (zuerst selbstständig) die folgenden Sätze. Falls das zu schwierig ist, wählen Sie die passenden Satzteile dafür unten aus.

1.

Ein Berliner, Herr Bauer, besuchte ............

2.

Herr Bauer nahm eine Droschke und fuhr ............

3.

Hier und da stellte er ............

4.

Der Kutscher antwortete ihm, aber ............

5.

Im Gegenteil, Herr Bauer fand alles ............

6.

In Berlin hätte man an so einem Häuschen ............

7.

Außerdem habt ihr hier solche altmodischen Straßenbahnen, ............

8.

Als ich vor einer Stunde hier vorbeifuhr, ............

a)

dem Kutscher eine Frage.

b)

zu klein, zu unbedeutend.

c)

nicht länger als ein paar Wochen gebaut!

d)

bei uns fuhren solche schon vor einem halben Jahrhundert.

e)

eines Tages im Jahr 1960 die schöne Stadt Wien.

f)

stand sie noch nicht da!

g)

er ärgerte sich über seinen Gast.

h)

durch die Stadt, um sie zu besichtigen.

1

2

3

4

5

6

7

8

V. Bilden Sie Partizipien (Präsens und Perfekt) von angegebenen Verben.

Beispiel: schweigen – schweigend, geschwiegen

bedeuten – ............vergleichen – ............lieben – ............antworten – ............loben – ............erzählen – ............fahren – ............fragen – ............stehen – ............

VI. Setzen Sie die fehlenden Verben in der richtigen Form ein.

Ein Berliner, Herr Bauer, ............ eines Tages im Jahr 1960 die schöne Stadt Wien. Er war beruflich oft im Ausland unterwegs und ............immer alles mit seiner geliebten Heimatstadt. Auch in Wien war es nicht anders. Herr Bauer ............ eine Droschke und ............ durch die Stadt, um sie sich ............ . Hier und da ............ er an den Kutscher eine Frage, was das für Bauten sind und wie lange man sie ............ hatte usw. Der Kutscher ............ ihm, aber er ............ sich über seinen Gast, der keine der Wiener Sehenswürdigkeiten ............ . Im Gegenteil, Herr Bauer ............ alles zu klein, zu unbedeutend. Als der Kutscher ihm ............, dass das Opernhaus fünf Jahre lang ............ wurde, sagte der Berliner: „In Berlin hätte man so ein Häuschen nicht länger als ein paar Wochen ............! Außerdem habt ihr hier solche altmodischen Straßenbahnen, bei uns ............ solche schon vor einem halben Jahrhundert. In Berlin ............ es eine moderne S-Bahn.“

VII. Übersetzen Sie ins Deutsche.

Pewien Berlińczyk, pan Bauer, odwiedził kiedyś stolicę Austrii.On porównywał często inne miasta z Berlinem.Wziął dorożkę, aby pooglądać wiedeńskie zabytki.Zadawał woźnicy wiele pytań.Woźnica złościł się na swojego gościa, ponieważ nic mu się nie podobało.A cóż to za kaplica?Gdy przejeżdżałem tu dwie godziny temu, jeszcze jej tu nie było.

VIII. Versetzen Sie sich in die Rolle von Herrn Bauer, der einem Bekannten in Berlin über seinen Besuch in Wien erzählt.

3 Moderne Malerei

In einer Ausstellung moderner Maler gab es viele Besucher. Unter ihnen befand sich auch ein alter Mann, der besonders lange vor einem großen Bild stand. Er konnte nicht verstehen, was das Bild darstellen sollte. Er verstand den Inhalt überhaupt nicht. Deshalb fragte er einen anderen Besucher, der ihm wie ein Künstler aussah.

„Was soll dieses Bild darstellen?“

„Das sehen Sie doch am Titel, mein Herr: Kühe auf einer Wiese im Jahre 2050.“

„Aber ich sehe überhaupt keine Wiese!“

„Weil die Kühe das Gras abgefressen haben.“

Der Mann sah sich das Bild noch einmal genau an und sagte schließlich: „Kühe sehe ich aber auch nicht!“

„Aber hören Sie! Das ist doch logisch. Warum sollen die Kühe auf der Wiese bleiben, wenn das Gras abgefressen ist?“

Wörter und Wendungen

die Malerei ⇒ malarstwo

die Ausstellung, -en ⇒ wystawa

unter ihnen ⇒ wśród nich

dar/stellen ⇒ przedstawiać

der Inhalt, -e ⇒ treść, zawartość

überhaupt ⇒ w ogóle

der Künstler, – ⇒ artysta

aus/sehen (sah aus, ausgesehen) ⇒ wyglądać

die Kuh, –̈e ⇒ krowa

die Wiese, -n ⇒ łąka

das Gras ab/fressen ⇒ obgryźć/zeżreć trawę

I. Hören Sie sich bitte die Geschichte ein- oder zweimal an und entscheiden Sie anschließend, ob die folgenden Sätze richtig oder falsch sind.

R

F

1.

In einer Ausstellung alter Maler waren viele Leute.

2.

Unter den vielen Besuchern befand sich auch ein alter Mann, der unbedingt ein modernes Bild kaufen wollte.

3.

Da er den Preis dieses Bildes nicht sehen konnte, bat er einen anderen Besucher, ihm dabei zu helfen.

4.

Der Titel des Bildes lautete: „Kühe auf einer Wiese im Jahre 2050.“

5.

Der Mann konnte das Gras auf dem Bild nicht sehen, weil es die Kühe abgefressen hatten.

6.

Der alte Mann bewunderte die schönen Kühe auf dem Bild.

II. Hören Sie sich die Geschichte noch einmal an und beantworten Sie dann die folgenden Fragen.

Schlüsselwörter:

dar/stellen – przedstawiać die Kuh – krowadie Wiese – łąkaab/fressen – obgryzać/obżeraćWo waren viele Besucher?Wer stand besonders lange vor einem großen Bild?Was konnte der Mann nicht verstehen?Wen fragte der Mann nach dem Inhalt des Bildes?Welchen Titel hatte das Bild?Warum war auf dem Bild keine Wiese zu sehen?Warum konnte er auch keine Kühe sehen?

III. Hören Sie sich die Geschichte ein weiteres Mal an, wobei Sie bitte die Aufnahme nach jedem Satz anhalten und den Satz nachsprechen. Achten Sie dabei auf die richtige Aussprache und die Betonung.

IV. Schreiben Sie die fehlenden Wörter in die Lücken.

In einer Ausstellung moderner ............ waren viele Besucher. Unter ............ befand sich auch ein alter Mann, der besonders lange ............ einem großen Bild stand. Er konnte nicht verstehen, was das Bild ............ sollte. Deshalb fragte er einen ............ der wie ein Künstler ............ . Was das Bild darstellen soll, kann man am ............ sehen: ,,Kühe auf einer ............ im Jahre 2050.“ Auf dem Bild ist aber keine Wiese zu sehen, weil die ............ das Gras abgefressen haben.

V. Ergänzen Sie (zuerst selbstständig) die folgenden Sätze. Wenn das zu schwierig ist, suchen Sie die passenden Satzteile dafür unten aus.

1.

Unter den vielen Besuchern in einer Ausstellung............

2.

Der Mann stand vor einem Bild und konnte nicht verstehen, ............

3.

Er fragte deshalb einen anderen Besucher,............

4.

Der Mann konnte keine Wiese sehen,............

5.

Warum sollen die Kühe auf der Wiese bleiben,............

a)

weil die Kühe das Gras abgefressen haben.

b)

was das Bild darstellen sollte.

c)

wenn das Gras abgefressen ist?

d)

befand sich auch ein alter Mann.

e)

der wie ein Künstler aussah.

1

2

3

4

5

VI. Übersetzen Sie ins Deutsche.

Na wystawie nowoczesnych malarzy był również pewien stary mężczyzna.On nie mógł zrozumieć, co miał przedstawiać pewien duży obraz.Dlatego zapytał o to innego mężczyznę, który wyglądał na artystę.To widać po tytule.Dlaczego mają być krowy na łące, jeśli już nie ma trawy?

VII. Erzählen Sie die Geschichte nach.

4 Die Fehler

Eines Tages kam der Chirurg Ferdinand Sauerbruch zu dem Berliner Maler Max Liebermann, der zu dieser Zeit schon sehr bekannt war. Der Chirurg wollte ein Porträt von sich. Liebermann nahm den Auftrag an und machte sich sofort an die Arbeit. Die Zeit verging langsam. Immer wieder sah Sauerbruch auf die Uhr. Nach zwei Stunden war die Sitzung immer noch nicht zu Ende. Viele Sitzungen folgten. Auch sie dauerten lange, denn Liebermann arbeitete sehr gründlich. Der Chirurg dachte aber an seine Patienten, die auf ihn warteten. Langsam verlor er die Geduld, aber er sagte nichts. Nach elf Sitzungen konnte er sich nicht mehr beherrschen und sagte schließlich: „Mein lieber Liebermann, wann zum Teufel ist denn das Ding da fertig?“

Liebermann lächelte nur. „Es geht wirklich nicht anders, mein Freund“, antwortete er ruhig.

„Sehen Sie: Sie sind auch ein Mensch, Sie machen auch Fehler. Aber Ihre Fehler kommen sofort unter die Erde. Dann sieht man sie nicht mehr. Meine Fehler jedoch sieht man mindestens hundert Jahre an der Wand hängen!“

Wörter und Wendungen

der Fehler, – ⇒ błąd

eines Tages ⇒ pewnego dnia

der Chirurg, -en ⇒ chirurg

zu dieser Zeit ⇒ w tym okresie/czasie

bekannt ⇒ znany

das Porträt, -s ⇒ portret

den Auftrag an/nehmen ⇒ przyjąć zlecenie/zamówienie

sich an die Arbeit machen ⇒ zabrać się do pracy

vergehen (verging, vergangen s.) ⇒ upływać, przemijać

immer wieder ⇒ wciąż

sehen (sah, gesehen) ⇒ patrzeć

die Sitzung, -en ⇒ posiedzenie, tu: seans

zu Ende sein ⇒ skończyć się

folgen ⇒ następować

dauern ⇒ trwać

gründlich ⇒ dokładnie, gruntownie

denken (dachte, gedacht) (an A) ⇒ myśleć (o)

der Patient, -en ⇒ pacjent

warten (auf A) ⇒ czekać (na)

die Geduld verlieren ⇒ stracić cierpliwość

sich beherrschen ⇒ opanować się

schließlich ⇒ w końcu

zum Teufel ⇒ do diabła

das Ding, -e ⇒ rzecz

fertig ⇒ gotowy

lächeln ⇒ uśmiechać się

wirklich ⇒ rzeczywiście, naprawdę

der Mensch, -en ⇒ człowiek

sofort ⇒ natychmiast

unter die Erde kommen ⇒ iść do ziemi

mindestens ⇒ co najmniej

an der Wand hängen ⇒ wisieć na ścianie

I. Hören Sie sich bitte die Geschichte ein- oder zweimal an und entscheiden Sie, ob die folgenden Sätze richtig oder falsch sind.

R

F

1.

Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch wollte bei Max Liebermann ein Porträt von seiner Frau bestellen.

2.

Eine Sitzung reichte dem Maler nicht aus, um mit dem Porträt des Chirurgen fertig zu werden.

3.

Während jeder Sitzung dachte der Chirurg an seine Patienten, die auf ihn warteten.

4.

Nach fünf Sitzungen fragte der aufgeregte Chirurg den Maler, wann das Porträt endlich fertig sein würde.

5.

Der Maler sagte, dass die Fehler der Ärzte sofort unter die Erde kommen, während (podczas gdy) die Fehler der Maler lange zu sehen sind.

II. Hören Sie sich die Geschichte noch einmal an und antworten Sie anschließend auf die folgenden Fragen.

Schlüsselwörter:

Der Auftrag – zlecenie, zamówienieDie Sitzung – posiedzenie, tu: seansDie Geduld – cierpliwość Die Erde – ziemia Wo lebte der bekannte Maler Max Liebermann?Warum kam der Chirurg Ferdinand Sauerbruch zum Maler?Wann begann der Maler mit der Arbeit?Wie lange dauerte die erste Sitzung?An wen dachte der Chirurg während der Sitzungen bei Liebermann?Was passierte nach der elften Sitzung?Wie reagierte der Maler auf das Benehmen und die Frage des Chirurgen?

III. Hören Sie die Geschichte ein weiteres Mal, wobei Sie bitte die Aufnahme nach jedem Satz anhalten und den Satz nachsprechen. Versuchen Sie auch die Aussprache und die Betonung richtig nachzuahmen (naśladować).

IV. Ergänzen Sie (zuerst selbstständig) die folgenden Sätze. Wenn das zu schwierig ist, suchen Sie die passenden Satzteile dafür unten aus.

1.

Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch............

2.

Der Maler machte sich sofort............

3.

Während der Sitzung schaute der Chirurg immer wieder............

4.

Nach zwei Stunden war die Sitzung............

5.

„Ihre Fehler, Herr Sauerbruch, kommen sofort............

a)

immer noch nicht zu Ende.

b)

unter die Erde.“

c)

wollte ein Porträt von sich machen.

d)

an die Arbeit.

e)

auf die Uhr.

1

2

3

4

5

V. Ergänzen Sie die passenden Präpositionen (eventuell mit dem Artikel).

Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch kam eines Tages ............ dem Berliner Maler Max Liebermann, der ............dieser Zeit schon sehr bekannt war.Der Chirurg wollte ein Porträt ............sich.Max Liebermann machte sich sofort ............die Arbeit.Der Chirurg dachte ............seine Patienten und schaute oft ............ die Uhr.............elf Sitzungen sagte der Chirurg zum Maler: ,,Wann ......... .................. Teufel ist das Porträt fertig?“Der Maler sagte, dass die Fehler des Chirurgen sofort ............die Erde kommen.Die Bilder eines bekannten Malers sieht man lange ............der Wand hängen.

VI. Wie lautet der Infinitiv von folgenden Verben im Präteritum?

er kam kommener war ............er nahm an ............es verging ............er sah ............er folgte ............es dauerte ............er dachte ............er verlor ............er konnte ............

VII. Übersetzen Sie ins Deutsche.

Max Liebermann był znanym berlińskim malarzem.Pewien chirurg chciał mieć swój portret.Malarz zabrał się natychmiast do pracy.Każdy „seans” trwał co najmniej dwie godziny.Chirurg myślał o swoich pacjentach, którzy na niego czekali.Pewnego dnia chirurg stracił cierpliwość i zapytał malarza, kiedy portret będzie gotowy.W przeciwieństwie do (im Gegensatz zu) błędów chirurgów błędy malarzy widać przez wiele lat.

VIII. Erzählen Sie die Geschichte nach.

IX. Versetzen Sie sich in die Rolle des Malers, der die Geschichte seinem Freund erzählt.

5 Der Schriftkenner

Der berühmte französische Schriftsteller Honoré de Balzac glaubte, dass er den Charakter eines Menschen aus seiner Schrift lesen konnte. Darauf war Balzac immer sehr stolz. Eines Tages zeigte ihm eine Dame die Seite eines Briefes mit sehr schlechter Schrift. Sie bat den Schriftsteller: „Bitte betrachten Sie die Schrift und sagen Sie mir etwas über den Charakter und die Zukunft dieses Menschen. Diesen Brief hat ein Junge von 12 Jahren geschrieben.“

Balzac sah sich den Brief genau an und sagte schließlich: „Zuerst stelle ich Ihnen eine Frage: Sind Sie die Mutter dieses Kindes?“

„Nein“, antwortete die Dame.

„Gut“, sagte Balzac. „Dann kann ich offen mit Ihnen sprechen. Leider ist dieses Kind faul, frech und eigensinnig. Es wird keinen Erfolg im Leben haben.“

Die Dame lachte laut. Balzac fragte erstaunt: „Warum lachen Sie?“

Da erklärte die Dame: „Diesen Brief haben Sie mir geschrieben, als Sie, Herr Balzac, 12 Jahre alt waren.“

Wörter und Wendunagen

der Schriftkenner, – ⇒ grafolog, znawca pisma

berühmt ⇒ slynny

der Schriftsteller, – ⇒ pisarz

glauben ⇒ sądzić, wierzyć

die Schrift, -en ⇒ pismo, charakter pisma

stolz (auf A) ⇒ dumny (z)

zeigen ⇒ pokazać

der Brief, -e ⇒ list

bitten (bat, gebeten) ⇒ prosić

betrachten ⇒ popatrzeć (na coś)

die Zukunft ⇒ przyszłość

der Junge, -n ⇒ chłopiec

sich (D) etw. an/sehen (sah an, angesehen) ⇒ obejrzeć (coś)

schließlich ⇒ w końcu

zuerst ⇒ najpierw

offen ⇒ otwarcie

faul ⇒ leniwy

frech ⇒ bezczelny

eigensinnig ⇒ uparty

der Erfolg, -e ⇒ sukces

erstaunt ⇒ zdziwiony

I. Hören Sie sich bitte die Geschichte ein- oder zweimal an und entscheiden Sie anschließend, ob die folgenden Sätze richtig oder falsch sind.

R

F

1.

Der Schriftsteller Honoré de Balzac glaubte, dass er den Charakter eines Menschen aus seiner Hand lesen konnte.

2.

Eines Tages zeigte ihm eine Dame das Foto einer Hand.

3.

Das Foto zeigte einen Jungen von zwei Jahren.

4.

Balzac fragte die Dame, ob sie die Mutter dieses Jungen sei.

5.

Die Dame beantwortete die Frage, ob sie die Mutter dieses Jungen sei, mit folgenden Worten: „Ja, das ist mein Kind.“

6.

Als Balzac den Brief sah, sagte er: „Leider ist dieses Kind faul und frech, und es wird keinen Erfolg im Leben haben.“

7.

Diesen Brief hatte Balzac selbst geschrieben, als er zwanzig Jahre alt war.

II. Hören Sie sich die Geschichte noch einmal an und beantworten Sie dann die folgenden Fragen.

Schlüsselwörter:

Die Schrift – pismo stolz – dumny die Zukunft – przyszłośćder Erfolg – sukces Worauf war Balzac immer sehr stolz?Was zeigte ihm eines Tages eine Dame?Worum bat die Dame den berühmten Schriftsteller?Welche Frage stellte Balzac der Dame?Was hat Balzac der Dame gesagt, als er sich die Schrift des Briefes angesehen hatte?Warum hat die Dame gelacht?

III. Hören Sie die Geschichte ein weiteres Mal, wobei Sie bitte die Aufnahme nach jedem Satz anhalten und den Satz nachsprechen. Versuchen Sie auch die Aussprache und die Betonung richtig nachzuahmen.

IV. Finden Sie im Text Antonyme zu folgenden Wörtern.

die Vergangenheit ............ das Mädchen ............ dann/danach ............ fleißig ............ brav/schüchtern ............ die Niederlage (porażka) ............

V. Wie lautet die richtige Form der Wörter in den Klammern?

Der ............(berühmt) Schriftsteller Honoré de Balzac glaubte, den Charakter ............(ein Mensch) aus seiner Schrift lesen zu können.Eines Tages ............(zeigen) ihm eine Dame einen Brief mit sehr ............(schlecht) Schrift.Diesen Brief hat ein Junge von ............(zwölf Jahre) geschrieben.Darf ich ............(Sie) eine Frage stellen?Sind Sie die Mutter ............(dieses Kind)? ............(können) ich mit Ihnen offen sprechen?Diesen Brief hat Balzac ............(schreiben), als er 12 Jahre alt ............(sein).

VI. Übersetzen Sie ins Deutsche.

Czy potrafisz wyczytać charakter człowieka z jego pisma?Jestem dumny ze swojego brata.Czy mogę panu zadać (postawić) jedno krótkie pytanie?Czy pani jest matką tego chłopca?Czy możemy szczerze (otwarcie) porozmawiać o tym dziecku?On nie odniesie żadnego sukcesu w życiu.Ten list napisał pan do mnie, gdy pan miał 12 lat.

VII. Erzählen Sie die Geschichte nach.

VIII. Erzählen Sie die Geschichte nach aus der Sicht des Schriftstellers/der Dame.

6 Die clevere Anzeige

William Somerset Maugham (1874–1965) war Arzt von Beruf, schrieb aber nebenbei Romane.

Sein erstes Buch, das im Jahr 1897 erschien, verkaufte sich allerdings schlecht. Der Verlag tat nichts, um den Absatz zu erhöhen. Schließlich hatte der junge Maugham eine kreative Idee: Er wollte selbst für sein Buch werben. Er veröffentlichte also eine große Anzeige in der Zeitung.

Die Anzeige lautete:

„Junger Millionär, sportlich, kultiviert, musikalisch, verträglich und empfindsam wünscht ein junges hübsches Mädchen zu heiraten, das in jeder Hinsicht der Heldin des Romans von W. Somerset Maugham gleicht.“

Das erwies sich als eine sehr gute Idee.

Eine Woche nach Erscheinen der Anzeige war die gesamte erste Auflage seines Romans ausverkauft. Der Erfolg war so groß, dass Maugham seinen Arztberuf aufgeben konnte. Bis zu seinem Lebensende arbeitete er nur noch als Schriftsteller.

William Somerset Maugham zählt heutzutage zu den meistgelesenen englischsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Er hat über 30 Bücher und Theaterstücke geschrieben. Die meisten davon wurden auch verfilmt.

Wörter und Wendungen

clever ⇒ tu: sprytny

die Anzeige, -n ⇒ ogłoszenie

nebenbei ⇒ dodatkowo

der Roman, -e ⇒ powieść

erscheinen (erschien, erschienen s.) ⇒ ukazywać się

allerdings ⇒ jednak

der Verlag, -e ⇒ wydawnictwo

der Absatz ⇒ tu: zbyt

erhöhen ⇒ podwyższać

schließlich ⇒ w końcu

werben (warb, geworben) ⇒ reklamować

veröffentlichen ⇒ opublikować

lauten ⇒ brzmieć

kultiviert ⇒ kulturalny

verträglich ⇒ zgodny, ustępliwy

empfindsam ⇒ wrażliwy

in jeder Hinsicht ⇒ pod każdym względem

die Heldin, -nen ⇒ bohaterka

j-m gleichen (glich, geglichen) ⇒ być podobnym do kogoś

sich erweisen (erwies, erwiesen) ⇒ okazać się

das Erscheinen ⇒ tu: ukazanie się drukiem

die Auflage, -n ⇒ nakład

ausverkauft ⇒ wyprzedany

der Erfolg, -e ⇒ sukces

auf/geben (gab auf, aufgegeben) ⇒ rezygnować

das Lebensende ⇒ koniec życia

zählen zu ⇒ zaliczać się do

meistgelesen ⇒ najczęściej czytany

englischsprachig ⇒ angielskojęzyczny

verfilmen ⇒ tu: zekranizować

I. Hören Sie sich bitte die Geschichte ein- oder zweimal an und entscheiden Sie, ob die folgenden Sätze richtig oder falsch sind.

R

F

1.

Herr Maugham war ein britischer Arzt und Schriftsteller.

2.

Sein erstes Buch verkaufte sich am Anfang sehr gut.

3.

Herr Maugham hat eine Anzeige in der Zeitung veröffentlicht.

4.

Er warb für sein Buch.

5.

Die Anzeige war ein großer Erfolg.

6.

Herr Maugham arbeitete sein ganzes Berufsleben als Arzt und als Schriftsteller.

7.

Er hat 13 Bücher geschrieben.

8.

Alle seine Bücher wurden verfilmt.

II. Hören Sie sich die Geschichte noch einmal an und antworten Sie anschließend auf die folgenden Fragen.

Schlüsselwörter:

der Verlag – wydawnictwoder Absatz – tu: zbytwerben – reklamowaćdie Anzeige – ogłoszenieWas machte William Somerset Maugham beruflich?In welchem Jahr erschien sein erstes Buch?Welches Problem gab es mit dem ersten Buch?Welche Idee hatte Herr Maugham?Was schrieb er in die Zeitungsanzeige?Was passierte nach dem Erscheinen der Anzeige?Warum konnte Herr Maugham seinen Arztberuf aufgeben?Warum ist William Somerset Maugham so bekannt?

III. Hören Sie die Geschichte ein weiteres Mal, wobei Sie bitte die Aufnahme nach jedem Satz anhalten und den Satz nachsprechen. Versuchen Sie auch die Aussprache und die Betonung richtig nachzumachen.

IV. Ergänzen Sie (zuerst selbstständig) die folgenden Sätze. Falls das zu schwierig ist, wählen Sie die passenden Satzteile dafür unten aus.

1.

William Somerset Maugham (1874–1965) war............

2.

Sein erstes Buch verkaufte............

3.

Der Verlag tat nichts, ............

4.

Schließlich hatte der junge Maugham ............

5.

Er wollte selbst ............

6.

Er veröffentlichte eine ............

7.

Eine Woche nach dem Erscheinen der Anzeige ............

8.

Der Erfolg war so groß, ............

9.

Bis zu seinem Lebensende ............

a)

um den Absatz zu erhöhen.

b)

eine kreative Idee.

c)

große Anzeige in der Zeitung.

d)

war die ganze erste Auflage seines Romans ausverkauft.

e)

Arzt von Beruf.

f)

arbeitete er nur noch als Schriftsteller.

g)

dass er seinen Arztberuf aufgeben konnte.

h)

für sein Buch werben.

i)

sich allerdings schlecht.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

V. Schreiben Sie die Sätze im Perfekt.

Sein erstes Buch erschien im Jahr 1897.............Das Buch verkaufte sich schlecht.............Der Verlag tat nichts, um den Absatz zu erhöhen.............Maugham hatte eine kreative Idee.............Er wollte selbst für sein Buch werben.............Er veröffentlichte eine Anzeige in der Zeitung.............Das war eine gute Idee.............Bis zu seinem Lebensende arbeitete er als Schriftsteller.............Die meisten Bücher von ihm wurden verfilmt.............

VI. Unterteilen Sie die Charaktereigenschaften.

aggressiv, arrogant, bescheiden, bösartig, egozentrisch, empfindsam, fanatisch, faul, frech, gerecht, gierig, kommunikativ, kultiviert, kreativ, liebevoll, mutig, nett, rücksichtslos, sportlich, streitsüchtig, stur, verträglich

Positive Charaktereigenschaften

Negative Charaktereigenschaften

■ bescheiden

■ aggressiv

VII. Übersetzen Sie ins Deutsche.

William Somerset Maugham napisał ponad 30 książek.Jego druga książka sprzedawała się dobrze.Wydawnictwo robiło dużo, żeby zwiększyć zbyt.On nie chciał sam reklamować swojej książki.Opublikował małe ogłoszenie w gazecie.Ona jest podobna do mojej siostry.Sukces był tak duży, że Maugham pracował później tylko jako pisarz.

VIII. Erzählen Sie die Geschichte nach.

IX. Versetzen Sie sich in die Rolle von Herrn Maugham, der seinem besten Freund diese Geschichte erzählt.

7 Das geheimnisvolle Ding

Ein alter Araber, Herr Ali, lebt seit über 40 Jahren in Chicago. Er würde gern in seinem Garten Kartoffeln pflanzen, aber er ist allein, alt und schwach. Eines Abends schreibt er eine E-Mail an seinen Sohn, der in Paris studiert.

„Lieber Ahmed, ich bin sehr traurig, weil ich in meinem Garten keine Kartoffeln pflanzen kann. Ich bin sicher, wenn du bei mir wärst, könntest du mir helfen und den Garten umgraben. Ich liebe dich. Dein Vater.“

Wenig später erhält der alte Mann eine E-Mail von seinem Sohn aus Paris:

„Lieber Vater, bitte grabe auf keinen Fall im Garten. Dort habe ich nämlich ‚das Ding‘ versteckt. Ich liebe dich auch. Dein Sohn Ahmed.“

Um 4 Uhr morgens erscheinen bei dem alten Mann die US-Armee, das FBI und die CIA. Sie graben den Garten Stück für Stück um, suchen jeden Millimeter ab, finden aber nichts. Resigniert gehen sie wieder.

Am nächsten Tag erhält der alte Mann wieder eine E-Mail von seinem Sohn:

„Lieber Vater, ich bin mir sicher, dass der Garten jetzt komplett umgegraben ist und dass du nun deine Kartoffeln pflanzen kannst. Mehr konnte ich aus der Entfernung leider nicht für dich tun. In Liebe, Ahmed.“

Wörter und Wendungen

geheimnisvoll ⇒ tajemniczy

pflanzen ⇒ sadzić

schwach ⇒ słaby

traurig ⇒ smutny

um/graben (grub um, umgegraben) ⇒ przekopywać

graben (grub, gegraben) ⇒ kopać

auf keinen Fall ⇒ w żadnym wypadku

nämlich ⇒ mianowicie

das Ding, -e ⇒ rzecz

verstecken ⇒ schować

erscheinen (erschien, erschienen s.) – pojawiać się

Stück für Stück ⇒ kawałek po kawałku

ab/suchen ⇒ przeszukiwać

erhalten (erhielt, erhalten) ⇒ otrzymywać

die Entfernung, -en ⇒ odległość

I. Hören Sie sich bitte die Geschichte ein- oder zweimal an und entscheiden Sie, ob die folgenden Sätze richtig oder falsch sind.

R

F

1.

Herr Ali wohnt in den USA.

2.

Sein Sohn studiert in Großbritannien.

3.

Herr Ali ist jung und fit.

4.

Er möchte Kartoffeln in seinem Garten pflanzen.

5.

Herr Ali schrieb eine E-Mail an seinen Sohn.

6.

Sein Sohn Ahmed hatte eine außergewöhnliche (wyjątkowy) Idee.

7.

Ahmed war sich sicher, dass die FBI seine E-Mail lesen würde.

8.

Herr Ali musste seinen Garten selbst umgraben.

II. Hören Sie sich die Geschichte noch einmal an und antworten Sie anschließend auf die folgenden Fragen.

Schlüsselwörter:

pflanzen – sadzićumgraben – przekopaćdas Ding – rzecz, przedmiotWie lange lebt Herr Ali schon in den Vereinigten Staaten?Welches Problem hat er?Wo lebt sein Sohn Ahmed?Was schreibt Herr Ali an seinen Sohn?Was machen die Besucher in Herrn Alis Garten?Was schreibt Ahmed am nächsten Tag an seinen Vater?

III. Hören Sie die Geschichte ein weiteres Mal, wobei Sie bitte die Aufnahme nach jedem Satz anhalten und den Satz nachsprechen. Versuchen Sie auch die Aussprache und die Betonung richtig nachzumachen.

IV. Ergänzen Sie (zuerst selbstständig) die folgenden Sätze. Falls das zu schwierig ist, wählen Sie die passenden Satzteile dafür unten aus.

1.

Herr Ali würde gerne in ............

2.

Am Abend schreibt er eine E-Mail............

3.

Lieber Ahmed, ich bin sehr traurig, weil............

4.

Wenig später erhält der alte Mann eine E-Mail von............

5.

Lieber Vater, bitte grabe............

6.

Sie graben den Garten............

7.

Ich bin mir sicher, dass der Garten............

8.

Mehr konnte ich aus der Entfernung............

a)

ich in meinem Garten keine Kartoffeln pflanzen kann.

b)

seinem Sohn aus Paris.

c)

auf keinen Fall im Garten.

d)

leider nicht für dich tun.

e)

seinem Garten Kartoffeln pflanzen.

f)

nun komplett umgegraben ist.

g)

an seinen Sohn, der in Paris studiert.

h)

Stück für Stück um.

1

2

3

4

5

6

7

8

V. Formulieren Sie die Sätze um (Präsens – Konjunktiv II).

Beilspiel:

Er pflanzt Kartoffeln in seinem Garten.Sie studiert in Paris.............Ihr schreibt gern eine E-Mail, nicht wahr?............Wenn du hier bist, kannst du mir helfen.............Wir finden bestimmt etwas.............Das erscheint morgen in der Zeitung.............Sie graben den Garten bestimmt um.............Ich erhalte morgen gern eine E-Mail von Ihnen.............

VI. Wählen Sie zwischen Präteritum (z.B. konnte) und Konjunktiv II (z.B. könnte), natürlich in der passenden Form.

Ich ............ das vielleicht tun, aber ich habe gerade leider keine Zeit.Ich ............ das nicht tun, weil ich leider keine Zeit hatte.Wann ............ du das schreiben, vielleicht schon morgen?Wir ............ den Garten nicht umgraben, es war zu kalt.Wenn du später kommen ............, wäre es super............. ihr mir diese E-Mail zuschicken?Sie ............ nächste Woche kommen, wenn Sie wollen.Ich ............ die E-Mail noch nicht lesen, ich hatte keine Internetverbindung.Ahmed hatte eine gute Idee und deshalb ............ er seinem Vater helfen.Wenn wir weitersuchen würden, ............ wir vielleicht etwas finden.

VII. Übersetzen Sie ins Deutsche.

Pan Ali mieszka od ponad 30 lat w USA.Chętnie posadziłby w swoim ogrodzie pomidory, ale jest za słaby.Pan Ali pisze maila do swojego syna, który mieszka we Francji.Jestem smutny, bo nie mogę w swoim ogrodzie posadzić pomidorów.Drogi ojcze, proszę nie kop w żadnym wypadku w ogrodzie.Jestem pewien, że twój ogród jest teraz przekopany.To jest wszystko, co mogłem dla ciebie zrobić z tej odległości.

VIII. Erzählen Sie die Geschichte nach.

IX. Versetzen Sie sich in die Rolle von Ahmed, der seinen Kommilitonen in Paris diese Geschichte erzählt.

8 Es geschah um Mitternacht

Es war Winter, kurz vor Mitternacht. Durch die leeren Straßen eines kleinen Städtchens ging ein Bauer. Er suchte das Haus des Arztes und fand es auch. Er klingelte lange an der Haustür. Der Doktor steckte den Kopf aus dem Fenster.

„Meine Frau ist krank. Können Sie mit mir kommen?“, fragte der Bauer.

Der Arzt zog sich an und ging mit dem Bauern durch den tiefen Schnee. Der Weg war weit und die Winternacht bitterkalt. Der Bauer wohnte eine gute Stunde vor der Stadt. Sein Haus lag ganz allein an einem großen Wald. Müde und nass kamen beide dort an. Vor der Tür klopften sie den Schnee von den Kleidern. Dann ließ der Bauer den Arzt ins Haus. Dort wärmte er sich die Hände ein wenig am Ofen. Dann folgte er dem Bauern in das Krankenzimmer.

Da lag die Frau im Bett, aber sie sah nicht sehr krank aus und litt auch nicht viel. Der Doktor untersuchte sie gründlich, aber er fand keine schwere Krankheit. Er half, so gut er konnte und ging hinaus.

„Wie können Sie mich bei diesem Wetter für eine so leichte Krankheit nachts aus dem Bett holen?“, sagte der Arzt böse zu dem Mann, der ihm folgte.

Bald aber musste er laut lachen, denn der Bauer legte die Hand aufs Herz, sah ihm traurig in die Augen und sagte: „Wissen Sie, Herr Doktor, wir sind arm und können Sie nicht bezahlen. Da hab’ ich zu meiner Frau gesagt, ich hole den Doktor bei der Nacht, da verliert er keine Arbeitszeit.“

Wörter und Wendungen

geschehen (geschah, geschehen s.) ⇒ wydarzyć się

(die) Mitternacht ⇒ północ

der Winter, – ⇒ zima

leer ⇒ pusty

das Städtchen, – ⇒ miasteczko

der Bauer, -n ⇒ wieśniak, chłop

der Arzt, –̈e ⇒ lekarz

klingeln ⇒ dzwonić

den Kopf aus dem Fenster stecken ⇒ wyjrzeć (wystawić głowę) przez okno

sich an/ziehen (zog an, angezogen) ⇒ ubrać się

tief ⇒ głęboki

der Schnee ⇒ śnieg

der Weg, -e ⇒ droga

bitterkalt ⇒ przeraźliwie/przejmująco zimno

liegen (lag, gelegen) ⇒ leżeć, tu: znajdować się

der Wald, –̈er ⇒ las

müde ⇒ zmęczony

nass ⇒ mokry

an/kommen (D) (kam an, angekommen s.) ⇒ przybyć

den Schnee klopfen ⇒ strzepać śnieg

die Kleider (Pl.) ⇒ ubrania

j-n ins Haus lassen ⇒ wprowadzić kogoś do domu

sich (D) die Hände wärmen ⇒ ogrzać sobie ręce

der Ofen, –̈ ⇒ piec

j-m folgen ⇒ pójść za kimś

aus/sehen (sah aus, ausgesehen) ⇒ wyglądać

leiden (litt, gelitten) ⇒ cierpieć

untersuchen ⇒ (z)badać

gründlich ⇒ gruntownie, dokładnie

schwer ⇒ ciężki

die Krankheit, -en ⇒ choroba

helfen (half, geholfen) ⇒ pomagać

können (konnte, gekonnt) ⇒ móc, potrafić, umieć

hinaus/gehen (ging hinaus, hinausgegangen s.) ⇒ wyjść

das Wetter ⇒ pogoda

leicht ⇒ lekki

nachts ⇒ nocą

j-n aus dem Bett holen ⇒ wyciągnąć kogoś z łóżka

böse ⇒ zły, rozgniewany

müssen (musste, gemusst) ⇒ musieć

lachen ⇒ śmiać się

legen ⇒ położyć

das Herz, -en ⇒ serce

traurig ⇒ smutny

arm ⇒ biedny

bezahlen ⇒ opłacić (kogoś, coś)

den Doktor holen ⇒ sprowadzić doktora/lekarza

verlieren (verlor, verloren) ⇒ stracić, zgubić, przegrać

die Arbeitszeit, -en ⇒ czas pracy

I. Hören Sie sich bitte die Geschichte ein- oder zweimal an und entscheiden Sie, ob die folgenden Sätze richtig oder falsch sind.

R

F

1.

Eines Nachts ging ein kranker Bauer zum Arzt.

2.

Es war Winter, und es gab viel Schnee.

3.

Der Arzt ließ den Bauern in sein Haus und untersuchte ihn gründlich.

4.

Der Arzt und der Bauer gingen in das Haus des Bauern, denn die Frau des letzteren war krank.

5.

Das Haus des Bauern lag mitten im Wald.

6.

Der Arzt fand bei der Frau des Bauern keine schwere Krankheit.

7.

Der Nachtbesuch des Arztes kostete den Bauern viel Geld.

8.

Der Bauer holte den Doktor in der Nacht, weil er nicht wollte, dass der Doktor seine Arbeitszeit verliert.

II. Hören Sie sich die Geschichte noch einmal an und antworten Sie anschließend auf die folgenden Fragen.

Schlüsselwörter:

(die) Mitternacht – północleiden (litt, gelitten) – cierpiećuntersuchen – (z)badać Wann spielt die Handlung der Geschichte?Wie waren die Straßen des Städtchens?Was machte der Bauer an der Haustür des Arztes? Was sagte der Bauer zu dem Arzt?Wo wohnte der Bauer?Was erfahren wir (dowiadujemy się) von der Krankheit der Frau?Warum war der Arzt böse auf den Bauern?Warum holte der Bauer den Doktor in der Nacht?

III. Hören Sie die Geschichte ein weiteres Mal, wobei Sie bitte die Aufnahme nach jedem Satz anhalten und den Satz nachsprechen. Versuchen Sie auch die Aussprache und die Betonung richtig nachzuahmen.

IV. Ergänzen Sie (zuerst selbstständig) die folgenden Sätze. Wenn das zu schwierig ist, suchen Sie die passenden Satzteile dafür unten aus.

1.

Der Bauer klingelte lange............

2.

Der Doktor steckte den Kopf ............

3.

Der Bauer ging mit dem Arzt ............

4.

Das Haus des Bauern lag............

5.

Der Arzt wärmte sich die Hände............

6.

Die Frau des Bauern sah............

7.

Der Bauer war arm und konnte............

a)

durch den tiefen Schnee.

b)

den Arzt nicht bezahlen.

c)

am Ofen.

d)

an der Haustür des Arztes.

e)

an einem großen Wald.

f)

aus dem Fenster.

g)

nicht sehr krank aus.

1

2

3

4

5

6

7

8

V. Ergänzen Sie die passenden Verben in der richtigen Form.

Kurz vor Mitternacht ............ ein Bauer durch die Straßen eines kleinen Städtchens.Er fand das Haus des Arztes und ............ lange an der Haustür.Der Bauer fragte den Arzt: „............Sie mit mir kommen? Meine Frau ............ krank.“Das Haus des Bauern ............ an einem großen Wald.Der Arzt ............ sich (in der Wohnung des Bauern) die Hände am Ofen.Die Frau des Bauern ............ im Bett, aber sie ............ nicht sehr krank aus.Der Arzt ............ sie gründlich, aber er ............keine schwere Krankheit.„Wie können Sie mich bei diesem Wetter für eine so leichte Krankheit nachts aus dem Bett ............?“, sagte der Arzt böse zu dem Bauern.Der Bauer ............ die Hand aufs Herz, ............ dem Arzt traurig in die Augen und sagte: ,,Wir sind arm, Herr Doktor, und können Sie nicht ............ .“

VI. Lösen Sie das Kreuzworträtsel. Wie heißt das Stichwort (10 senkrecht)?

WAAGERECHT:

Ein anderes Wort für „Arzt“Das Gegenteil von „lustig“Eine größere Fläche mit vielen Bäumen Zum Skifahren braucht man ............ .Sehr/unangenehm kalt; eiskaltMein Bruder ist technisch unbegabt; er hat einfach zwei linke ............ .Das Gegenteil von „gewinnen“Meine Großeltern ............ schon lange an Rheuma. Immer mehr Leute haben eine flexible ............, das heißt, sie müssen zum Beispiel nicht unbedingt jeden Tag Punkt acht in der Arbeit sein.

SENKRECHT:

............

VII. Übersetzen Sie ins Deutsche.

Na krótko przed północą pewien wieśniak przyszedł do małego mia­steczka.On chciał sprowadzić lekarza, ponieważ jego żona była chora.Dom wieśniaka znajdował się obok dużego lasu.Żona wieśniaka leżała w łóżku, lecz nie wyglądała na ciężko chorą.Lekarz zbadał ją dokładnie, ale nie stwierdził żadnej ciężkiej choroby.Dlaczego pan mnie wyciągnął w nocy z łóżka przy takiej pogodzie?Nie chciałem, żeby (dass) pan w ciągu dnia tracił swój czas pracy.