Vivian - opowiadanie erotyczne - Camille Bech - audiobook

Vivian - opowiadanie erotyczne audiobook

Camille Bech

3,0
4,99 zł

Opis

Zacz????o si?? jak w romantycznym filmie. Ona, samotna, pi??kna dojrza??a kobieta. On przystojny, dobrze zbudowany student prawa. Ona l??duje pod ko??ami jego samochodu. On postanawia si?? ni?? zaopiekowa?? i odwie???? do domu. Romantyczny pocz??tek sta?? si?? wst??pem do zmys??owego romansu. Tyle tylko, ??e bajkowy pocz??tek zamieni?? si?? w lu??ny uk??ad. Dla Vivian by?? on nieograniczon?? rozkosz?? i... cierpieniem. M??ody Alexander obudzi?? w niej nami??tno????, o kt??rej nie mia??a poj??cia. Czu??a, ??e leci z nim w przepa????, z kt??rej trudno b??dzie si?? jej wydosta??. Vivian. Zawsze gotowa, by na niego czeka??. By da?? mu to, czego pragnie... Jednak nie ka??da bajka ma szcz????liwe zako??czenie.

Audiobooka posłuchasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

MP3 (spakowane ZIP)

Czas: 0 godz. 34 min

Lektor: Masza Bogucka