Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia - Opracowanie zbiorowe - ebook

Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia ebook

0,0
16,99 zł

Opis

Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto z książki możemy się dowiedzieć kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, a także w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF