Modlitwy, Wizje, Proroctwa - Jarad - ebook

Modlitwy, Wizje, Proroctwa ebook

Jarad

0,0
16,00 zł

lub
Opis

Każdy wierzący miał chwilę zwątpienia. Są ludzie, którzy porzucili kościół, choć wierzą w Boga, mówią o sobie wierzący, nie praktykujący. Są wreszcie osoby, które nie wierzą w Boga wcale, ale potrzebują w życiu przewodnika.
Z myślą o wszystkich tych ludziach Jarad napisał zbiór przepięknych, refleksyjnych wierszy. Choć są one modlitwami, każdy człowiek znajdzie w nich pierwiastek czegoś, co nazwać można nadzieją i ukojeniem. Modlitwy, Wizje, Proroctwa to poezja głęboka, natchniona, która nie pozwoli pozostać obojętnym żadnemu odbiorcy.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 16
JARAD

MODLITWY

WIZJE

PROROCTWA

Wydawnictwo Red Book

Lublin 2016

Jarad

Modlitwy Wizje Proroctwa

Copyright © Jarad 2016

Copyright © Wydawnictwo Red Book 2016

Lublin 2016

ISBN: 978-83-944252-2-7

Projekt okładki:

MikarStudio

Skład i Redakcja

Wydawnictwo Red Book

Wydanie I.

Wydawca:

Wydawnictwo Red Book

Elizówka 39c

21-003 Ciecierzyn

www.redbook.com.pl

JEŚLI JESTEŚ KATOLIKIEM

A NIE CHODZISZ DO KOŚCIOŁA

WEŹ TĄ KSIĄŻKĘ  BY ZOBACZYĆ

JAK DO CIEBIE PAN BÓG WOŁA  

NIE PRZYSZEDŁEM DO WAS

BY WASZ KOŚCIÓŁ ZMIENIĆ

LECZ PAN MNIE TU PRZYSŁAŁ

BY WZMOCNIĆ GO-WYPEŁNIĆ

A GDY ZAMKNĘ SWE OCZY

I ODEJDĘ KOCHANA

TO TY NIE PŁACZ BO NA CIĘ

BĘDĘ CZEKA U PANA

I GDY BĘDZIESZ TĘSKNIŁA

CHODZĄC SMUTNA W ŻAŁOBIE

WEŹ TĄ KSIĄŻKĘ BO MIŁA

DEDYKUJĘ JĄ TOBIE

 ''WSTĘP''.

MODLITEWNIK TEN PISAŁEM

BOŻE OJCZE DROGI

DLA DOBRYCH TWYCH DZIECI

SKROMNYCH I UBOGICH

SŁOWA MOJE PŁYNĄ

Z MEGO SERCA-DUSZY

NIE SĄ ONE DLA ZŁEGO

NI FARYZEUSZY

SĄ ONE DLA DZIECI

KRÓLESTWA TWOJEGO

CO PRAGNĄ I ŁAKNĄ

DZIŚ SŁOWA BOŻEGO

BIORĄCE TWE SŁOWA

DO SERCA Z MIŁOŚCIĄ

DARZĄCYCH PROSTOTĄ

RADOŚCIĄ-SKROMNOŚCIĄ

TYŚ DLA NICH KIEROWAŁ

MYM SERCEM-UMYSŁEM

MĄ DUSZĄ-ROZUMEM

MĄ RĘKĄ I ZMYSŁEM

NIECH ZNAJDĄ TWE DZIECI

W NIM MIŁOŚĆ-POCIECHĘ

NIECH TRAFI DO DOMÓW

I POD WIEJSKĄ STRZECHĘ

NIECH ZNAJDĄ W NIM ULGĘ

W SWYCH BÓLACH-CIERPIENIACH

NIECH ZNAJDĄ W NIM RADOŚĆ

W SWYCH TROSKACH-ZMARTWIENIACH

NIECH ZNAJDĄ RATUNEK

W NIESZCZĘŚCIU-POTRZEBIE

NIECH ZNAJDĄ W NIM MIŁOŚĆ

PRZEZ SYNA DO CIEBIE

NIECH ZNAJDĄ NADZIEJĘ

GDY JUŻ JĄ STRACILI

NIECH ZNAJDĄ W NIM WIARĘ

GDY JĄ UTRACILI

NIECH ZNAJDĄ W NIM SIŁĘ

W SŁABOŚCIACH-STRUDZENIU

NIECH ZNAJDĄ SPOCZYNEK

PO TRUDACH-ZMĘCZENIU

NIECH ZNAJDĄ W NIM DROGĘ

W ŻYCIOWYM BŁĄDZENIU

NIECH ZNAJDĄ SPEŁNIENIE

W PRAGNIENIU-MARZENIU

NIECH W KAŻDEJ MODLITWIE

PRZEZ TWOJEGO SYNA

TWĄ ŁASKĘ I MIŁOŚĆ

TWE DZIECKO OTRZYMA.

„MODLITWY DO BOGA OJCA”

„BOŻE DARY”

STWORZYŁEM CIĘ CZŁEKU

NA ME PODOBIEŃSTWO

DAŁEM ROZUM TOBIE

DAŁEM CZŁOWIECZEŃSTWO

STWORZYŁEM CIĘ CZŁEKU