KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 - Opracowanie zbiorowe - ebook

KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 ebook

0,0
67,61 zł

Opis

 

 

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego. Jest stosowana do celów ewidencyjnych, a także do ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz do badań statystycznych.

Od 1 stycznia 2018 r. należy już w pełni stosować klasyfikację KŚT 2016. Dotyczy to przede wszystkim:

spraw podatkowych – zwłaszcza podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (amortyzacja),

ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa o rachunkowości,

przekazywania danych wykorzystywanych do celów statystycznych.

Publikacja „KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010” zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864) i obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z niniejszego opracowania "Schemat Klasyfikacji Środków Trwałych 2016" uzupełniono dodając dwie oddzielne kolumny o następujące dane:

stawki amortyzacji zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) – wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami,

powiązanie KŚT 2016 z KŚT 2010.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF