Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe - Opracowanie zbiorowe - ebook

Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe ebook

0,0
16,99 zł

Opis

 

Przyznanie określonych świadczeń pracownikom i zleceniobiorcom powoduje co do zasady powstanie przychodu po stronie zatrudnionych. Pod pewnymi warunkami, zarówno ściśle wskazanymi w przepisach, jak i wynikającymi z praktyk urzędowych, taki przychód może być zwolniony z podatku i składek. Skorzystanie ze zwolnień podatkowo-składkowych nie zawsze jednak jest możliwe w przypadku tych samych świadczeń, a ponadto różne mogą być kryteria zastosowania zwolnienia. W niniejszej publikacji opisujemy, kiedy można stosować zwolnienia składkowe i podatkowe a także jakie składniki płacowe i świadczenia niepieniężne podlegają tym wyłączeniom. Publikacja ponadto wzbogacona jest o aktualne interpretacje podatkowe.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF