Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski - Małgorzata Bednarczyk, Marta Najda-Janoszka - ebook

Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski ebook

Małgorzata Bednarczyk, Marta Najda-Janoszka

0,0
55,00 zł

Opis

We wzroście atrakcyjności turystycznej Polski najważniejszym aktualnie wyzwaniem jest innowacyjność produktów i firm turystycznych kształtowanej we współpracujących regionach. Książka Innowacje w turystyce adresowana jest do akademików, studentów menadżerskich profilów studiów turystycznych, przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego i społecznego działających w systemach zarządzania turystyką na poziomie regionu.

Pozwoli na:
• zmianę optyki postrzegania specyfiki przebiegu procesu innowacji w turystyce,
• poznanie i skuteczne wykorzystanie efektów synergii wewnętrznych i zewnętrznych źródeł zdolności do innowacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych,
• efektywną budowę regionalnej przestrzeni współpracy zorientowanej na wzrost innowacyjności turystyki w regionie.

Zaprezentowano koncepcję innowacyjnego łańcucha wartości turystyki regionalnej (IŁWT) wraz z podaniem sposobów i technik identyfikacji poziomu współdziałania kluczowych interesariuszy w zakresie kształtowania innowacyjnych regionalnych produktów turystycznych. (...) Ostatecznym celem podejmowanych przez przedstawicieli obszaru wysiłków (...) jest wzrost dobrobytu lokalnej społeczności. Wykorzystanie opisanej koncepcji zarządzania zapewne zapoczątkowuje procesy ekonomiczno-społecznego rozwoju destynacji.
Prof. zw. dr hab. Leszek Kozioł
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF