Fallout Shelter - poradnik do gry - Norbert "Norek" Jędrychowski - ebook

Fallout Shelter - poradnik do gry ebook

Norbert "Norek" Jędrychowski

0,0
7,88 zł

Opis

Poradnik do gry Fallout Shelter zawiera opis wszystkich kluczowych dla rozgrywki aspektów, wraz ze szczegółowymi podpowiedziami, pozwalającymi na szybki i efektywny rozwój Krypyty. Znajdziesz tutaj podstawowe informacje dotyczące interfejsu oraz powiadomień, a także szereg porad przydatnych na samym początku oraz w dalszej fazie rozgrywki. Dokładnie opisani zostali mieszkańcy, a także wszystkie pomieszczenia, co pozwoli na odpowiednie planowanie rozbudowy i jak najlepsze przydzielanie mieszkańców do ich zadań. Osobne rozdziały poświęcono także katastrofom oraz łupieżczym atakom, gdzie zaprezentowano wskazówki pozwalające na radzenie sobie z przeciwnościami. Znaczny nacisk został także położony na przedstawienie zasad dotyczących eksploracji, a także szczegółowe opisanie zadań pobocznych. Całość zwieńczona jest dużą ilością porad ogólnych, dotyczących różnych aspektów rozgrywki.

Fallout Shelter to darmowa gra strategiczna przeznaczona na urządzenia z systemem iOS oraz Android (premiera zapowiedziana na sierpień 2015). Tytuł został stworzony przez studio Bethesda Game Studios, znane między innymi z serii The Elder Scrolls. Gracz wciela się w zarządcę Krypty - post-apokaliptycznego schronu. Jego zadaniem jest zarządzanie zasobami ludzkimi, dbanie o wysokie morale oraz odpowiednia rozbudowa schronu, aby nie zabrakło w nim surowców. Dodatkowo Nadzorca musi zadbać o rozwój populacji oraz eksplorowanie pustkowi, aby zdobyć potrzebne do przetrwania uzbrojenie i stroje. Całość rozgrywki została oparta o model free-to-play, mikropłatności mogą zostać wykorzystane do kupowania skrzynek z zasobami, w których można znaleźć np. legendarnych mieszkańców.

Poradnik do gry Fallout Shelter zawiera wszystko czego potrzebujesz, żeby szybko rozpocząć zabawę z mobilnym Falloutem m.in. porady, ważne informacje na start, opis pomieszczeń, katastrof czy procesu eksploracji.

Fallout Shelter - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in.

  • Podstawy - interfejs oraz ikony
  • Mieszkańcy
  • Pierwsze kroki
  • Porady ogólne
  • Pomieszczenia
  • Katastrofy
  • Broń (Eksploracja, broń oraz stroje)
  • Eksploracja (Eksploracja, broń oraz stroje)
  • Ataki łupieżców
  • Stroje (Eksploracja, broń oraz stroje)

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB

Liczba stron: 50

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Fallout Shelterporadnik do gry

autor: Norbert "Norek" Jędrychowski

Copyright © wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.gry-online.pl

ISBN: 978-83-8060-239-7

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A.

Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp. należą do ich prawowitych właścicieli.

Publikacja przeznaczona jest wyłącznie do użytku prywatnego. Nie może być sprzedawana, odsprzedawana lub udostępniana publicznie osobom trzecim bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A.

Ilustracja na okładce - wykorzystana za zgodą © Shutterstock Images LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Poradnik w wersji WWW znajdziesz na stroniewww.gry-online.pl/S024.asp?ID=1626

[email protected]

Spis treści

Fallout Shelter - poradnik do gry

Podstawy - interfejs oraz ikony

Porady ogólne

Pierwsze kroki

Mieszkańcy

Pomieszczenia

Katastrofy

Ataki łupieżców

Eksploracja, broń oraz stroje

Eksploracja

Broń

Stroje

Zadania poboczne

Skrzynki z zasobami

Rodzaje zadań

Rozwój Krypty

Fallout Shelter - poradnik do gry

Poradnik do gry Fallout Shelter zawiera opis wszystkich kluczowych dla rozgrywki aspektów, wraz ze szczegółowymi podpowiedziami, pozwalającymi na szybki i efektywny rozwój Krypyty. Znajdziesz tutaj podstawowe informacje dotyczące interfejsu oraz powiadomień, a także szereg porad przydatnych na samym początku oraz w dalszej fazie rozgrywki. Dokładnie opisani zostali mieszkańcy, a także wszystkie pomieszczenia, co pozwoli na odpowiednie planowanie rozbudowy i jak najlepsze przydzielanie mieszkańców do ich zadań. Osobne rozdziały poświęcono także katastrofom oraz łupieżczym atakom, gdzie zaprezentowano wskazówki pozwalające na radzenie sobie z przeciwnościami. Znaczny nacisk został także położony na przedstawienie zasad dotyczących eksploracji, a także szczegółowe opisanie zadań pobocznych. Całość zwieńczona jest dużą ilością porad ogólnych, dotyczących różnych aspektów rozgrywki.

Fallout Shelter to darmowa gra strategiczna przeznaczona na urządzenia z systemem iOS oraz Android (premiera zapowiedziana na sierpień 2015). Tytuł został stworzony przez studio Bethesda Game Studios, znane między innymi z serii The Elder Scrolls. Gracz wciela się w zarządcę Krypty - post-apokaliptycznego schronu. Jego zadaniem jest zarządzanie zasobami ludzkimi, dbanie o wysokie morale oraz odpowiednia rozbudowa schronu, aby nie zabrakło w nim surowców. Dodatkowo Nadzorca musi zadbać o rozwój populacji oraz eksplorowanie pustkowi, aby zdobyć potrzebne do przetrwania uzbrojenie i stroje. Całość rozgrywki została oparta o model free-to-play, mikropłatności mogą zostać wykorzystane do kupowania skrzynek z zasobami, w których można znaleźć np. legendarnych mieszkańców.

Norbert "Norek" Jędrychowski (www.gry-online.pl)

Podstawy - interfejs oraz ikony

Fallout Shelter - Interface

Opis Fallout Shelter - Interface

Ilość mieszkańców

- Aktualna

liczba mieszkańców zamieszkujących Kryptę, wliczając w to kobiety w ciąży, dzieci oraz bohaterów eksplorujących pustkowia. Ewentualna mała cyfra poniżej symbolizuje liczbę oczekujących na przyjęcie mieszkańców, którzy znajdują się przed wejściem do Krypty

Poziom zadowolenia

- Wskaźnik

zadowolenia

mieszkańców. Wpływ na niego ma zadowolenie poszczególnych osób, które podnoszone jest poprzez przydzielenie do odpowiedniego pomieszczenia, udane przyśpieszenie pracy ("Rush"). Po kliknięciu na wskaźnik możesz zobaczyć bonus, jaki otrzymujesz do produkcji - im większy poziom zadowolenia, tym bonus będzie bardziej odczuwalny.

Energia

- Energia

potrzeba jest do zasilania pomieszczeń w elektryczność. W przypadku jej braku wyłączone zostaną najpierw te pomieszczenia, które znajdują się najdalej od generatora.

Jedzenie

- Pożywienie

potrzebne

jest dla mieszkańców Krypty. Gdy zacznie go brakować poziom ich zdrowia będzie stopniowo malał.

Woda

- Czysta

woda również oddziałowuje na mieszkańców Krypty. W przypadku jej braku zaczną oni odczuwać skutki promieniowania, co będzie skutkowało otrzymywaniem przez nich obrażeń.

Kapsle

- Liczba

posiadanych kapsli, pełniących walutę w grze. Kapsle służą głównie do budowania pomieszczeń, ulepszania ich, ale także do ożywiania martwych mieszkańców.

Menu budowy

- Okno

pozwalające na konstruowanie nowych pomieszczeń. Do budowy wymagane jest odblokowanie pokoju (odpowiednio wysoka liczba mieszkańców) oraz pewna kwota pieniędzy. Po zaznaczeniu już istniejącego pomieszczenia w tym samym miejscu pojawia się strzałka, umożliwiające jego ulepszenie.

Wejście do Krypty

- W

tym miejscu ustawiają się nowo przybyli mieszkańcy. To drzwi są także jako pierwsze atakowane przez nawiedzających od czasu do czasu Kryptę nieprzyjaciół. Przemieszczając mieszkańca poza Kryptę możesz wysłać go na eksplorację pustkowi. Wytrzymałość drzwi może zostać zwiększona, przez co atakujący będą potrzebować więcej czasu na ich sforsowanie.

Wnętrze Krypty

- To

tutaj znajdują się wszystkie Twoje budynki, rozmieszczone według własnego uznania. Pamiętaj przede wszystkim o zostawieniu odpowiedniej ilości miejsca na ich rozbudowę, a także na przydzieleniu pracowników o pasujących statystykach do odpowiednich pomieszczeń. Gdy pomieszczenie służy do produkcji po jej zakończeniu pojawi się odpowiednia ikona - kliknij na nią, aby zebrać surowce. Klikając na dane pomieszczenie możesz także sprawdzić czas potrzebny do ukończenia produkcji oraz skorzystać z opcji jej przyśpieszenia ("Rush", o ile przyśpieszenie nie trwa w tym czasie w innym pomieszczeniu).

PipBoy

- Rozwija

podręczne menu.

Ustawienia

- Ustawienia

gry.

Poradnik przetrwania

- Możesz

tutaj

skorzystać z wbudowanej w grę pomocy, a także sprawdzić listę odblokowanych broni, strojów oraz legendarnych mieszkańców.

Magazyn

- Lista

posiadanych przez Ciebie strojów oraz broni, które aktualnie znajdują się w magazynie (a więc nie są używane przez żadnego z mieszkańców). Pojemność magazynu można zwiększyć poprzez rozbudowanie odpowiedniego pomieszczenia ("Storage Room").

Zadania poboczne

- Menu

pozwalające przejrzeć aktualnie aktywne zadania poboczne, poczyniony w nich postęp oraz czekającą za ich wykonanie nagrodę.

Skrzynki z zasobami

- Miejsce, w

którym otworzysz otrzymywane (bądź kupione) za wykonanie niektórych zadań skrzynki.

Zrobienie zdjęcia

- Przycisk

odpowiadający za zrobienie zdjęcia Krypty.

Podczas rozgrywki to, co gracz widzi na ekranie nie ulega zasadniczej zmianie. Wszystkie najważniejsze statystyki są przez cały czas dostępne, wraz z widokiem na wnętrze Krypty. W lewej górnej części ekranu znajdziesz informacje dotyczące populacji Twojej Krypty [1] (klikając w to miejsce otworzysz listę wszystkich mieszkańców, listę tę możesz dowolnie sortować) oraz zadowolenia ich mieszkańców [2]. Na środku natomiast możesz sprawdzić ilość posiadanych surowców - energii [3], jedzenia[4] oraz wody [5].

Klikając na