Employer Branding - Milena Daria Majewska, Małgorzata Rzewuska - ebook
lub
Opis

Nie ma wątpliwości, że spójne i konsekwentne działania employer brandigowe przyczyniają się do budowania przewagi rynkowej, umacniania marki, w konsekwencji - pozyskanie talentów staje się dużo łatwiejsze. Coraz więcej firm decyduje się na wpisanie budowy wizerunku w strategię firmy.
E-book w przystępny sposób przybliża ideę budowania wizerunku firmy, zwraca uwagę na szanse oraz zagrożenia związane z wprowadzeniem strategii employer brandingu. Studium przypadku firmy Imperial Tobacco Polska udowadnia, że możliwe jest budowanie wizerunku pracodawcy poprzez edukację środowisk studenckich, a więc potencjalnych przyszłych pracowników. Publikację zamyka wzór dokumentu strategii personalnej nastawionej na Employer Branding, wzbogacony o szczegółowe wytyczne dla działań związanych z budowaniem marki pracodawcy.

Adresaci:
E-book przeznaczony jest dla osób pasjonujących się tematyką employer brandingu. W szczególności publikację polecamy specjalistom ds. budowania wizerunku, marketingowcom oraz osobom pracującym w działach personalnych, które są odpowiedzialne za działania związane z budową wizerunku pracodawcy.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF

Liczba stron: 65


zakupiono w sklepie:

Legimi

identyfikator transakcji:

4520247

znak wodny:

EMPLOYER BRANDING

e-poradnik

Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.
Wolters Kluwer Polska SA

Definicje

Employer branding (budowanie marki pracodawcy)

Employer branding - zestaw korzyści ekonomicznych, psychologicznych, funkcjonalnych, które wpływają na „personalne” funkcjonowanie organizacji – zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Budowa marki pracodawcy opiera się w dużej mierze również na tej samej metodologii i narzędziach, które są stosowane w kreowaniu marek nastawionych na klienta. Są to badania opinii, ankiety, fokusy, panele, wywiady, testy. Przedmiotem zainteresowania jest w tym przypadku marka pracodawcy, która może być postrzegana jako wartość sama w sobie. Tworzenie marki firmy czy instytucji jest odpowiedzią na wyzwania otoczenia rynkowego, w tym na wyzwania związane z rosnącym znaczeniem pozycji pracownika na tym rynku. Operacyjnie – nie powinno być ograniczone do kwestii rekrutacji i pozyskiwania pracowników. Budowanie marki pracodawcy odbywa się w sposób zbliżony lub wręcz analogiczny do budowy marki skierowanej do klientów, nabywców towarów lub usług przedsiębiorstwa. Markę pracodawcy kreują przede wszystkim firmy, których ogólny wizerunek jest już określony i jest w gruncie rzeczy dość dobry.

Top Employers

Badanie Top Employers prowadzone jest przez Instytut CRF z siedzibą w Holandii. Certyfikat Top Employers jest potwierdzeniem, że dana organizacja kieruje się dobrze uporządkowaną polityką HRM i znajduje się w czołówce pracodawców danego państwa. Badanie Top Employers zostało stworzone przez Instytut CRF, który od 1991 r. ocenił i wydał certyfikaty tysiącom organizacji. Ważne jednak podkreślenia jest, że w swych badaniach Instytut CRF kieruje się obiektywizmem, niezależnością i selektywnością. Tylko te bowiem elementy mogą gwarantować, iż certyfikowane organizacje są wyjątkowe pod względem zarządzania zasobami ludzkimi. W 2012 r. w 13 krajach (Afryka Południowa, Australia, Belgia, Brazylia, Chiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Wielka Brytania i Włochy) na 4 kontynentach certyfikację pomyślnie przeszło 466 organizacji.

W ramach projektu Top Employers wyodrębniane są firmy wyróżniające się w danym kraju w kategorii HRM. Następnie przeprowadzane jest badanie, które wykazuje, w jakim stopniu organizacje spełniają najwyższe standardy w dziedzinie zarządzania HR. Badając przedsiębiorstwa, Instytut CRF analizuje świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój oraz rozwój kariery zawodowej i kulturę organizacyjną firmy. Badanie odbywa się w oparciu o obszerną listę pytań zadawanych menedżerom HR oraz audyt, przeprowadzany przez niezależną firmę doradczą Grant Thornton. Ponadto ranga certyfikatu została potwierdzona przez Holenderskie Ministerstwo Gospodarki, które uznało, że certyfikacja Top Employers jest w całkowicie rzetelna.

Wizerunek firmy

Wizerunek firmy to subiektywne o niej wyobrażenie, które posiadają różne osoby (podmioty) – zarówno w otoczeniu firmy, jak i wewnątrz jej. Termin wizerunek wywodzi się z języka łacińskiego (imago) i oznacza wzór, pierwowzór, odbicie, obraz. Oznacza to, że wizerunek to dokładnie to samo co „image”, czyli wykreowany przez daną osobę (lub na jej użytek przez innych) własny obraz. W warunkach współczesnych przedsiębiorstw wizerunkiem jest więc wypracowane (zazwyczaj przez specjalistów w tym zakresie) publiczne „oblicze” organizacji, które przedstawia je w korzystnym świetle i służy zdobywaniu społecznej akceptacji dla jej działalności, a tym samym pozyskiwaniu coraz większych rzesz klientów, oddanych pracowników, a także uznania w środowiskach lokalnych/regionalnych i ponadlokalnych/ponadregionalnych (jeżeli firma prowadzi jakiekolwiek działania wykraczające poza te obszary terytorialne).

Wizerunek przedsiębiorstwa może być pozytywny, obojętny oraz negatywny. Najbardziej pożądany przez przedsiębiorców jest wizerunek pozytywny, który może przynieść same korzyści pod warunkiem, że się nad nim pracuje i dba się o niego. Pozytywnego wizerunku nie można wyłącznie posiadać – nie jest on wartością stałą, „daną raz na zawsze”. Zobowiązuje on do pewnych działań, które będą potwierdzać jego charakter.

Wizerunek obojętny nie wyrządzi szkody przedsiębiorstwu, ale też nie przyniesie mu żadnych korzyści, stawiając go w cieniu wyróżniającej się konkurencji zauważanej i docenianej przez otoczenie. Zdecydowanie niewskazane jest dopuszczenie do pojawienia się negatywnych opinii o firmie. Wytworzony, a następnie utrwalony w pamięci klienta zły obraz przedsiębiorstwa jest bardzo trudny do naprawienia wymaga kosztownych przedsięwzięć, przy czym należy pamiętać, że nie zawsze te zabiegi są skuteczne.

Można wyróżnić kilka typów wizerunku:

● zwykły (postrzeganie firmy przez otoczenie),

● lustrzany (postrzeganie firmy przez nią samą),

● pożądany (jak dana organizacja chce być postrzegana przez otoczenie),

● optymalny (wypadkowa powyższych z dominantą pożądanego).

Wizerunek pożądany jest zazwyczaj wizerunkiem docelowym – organizacja dąży do jego osiągnięcia podejmując działania o charakterze długofalowym.

Część I Budowanie świadomości marki pracodawcy - czy warto być najlepszym pracodawcą?

Termin employer branding jest stosunkowo młodym pojęciem, gdyż został wprowadzony dopiero w 2001 roku. Dzisiaj nikt jednak nie ma wątpliwości, że jest to niezwykle ważny obszar funkcjonowania organizacji. Nikogo też nie dziwi fakt, że firmy, które strategicznie podchodzą do budowania swojej marki jako pracodawcy, zatrudniają specjalistów w tej dziedzinie, a na rynku coraz więcej dostępnych jest warsztatów o tej właśnie tematyce.

Wprowadzenie

Miano „pracodawcy z wyboru” otrzymują organizacje, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają środowisko atrakcyjne dla rozwoju swojej kariery. Wiele przedsiębiorstw zauważyło już, że sukces ekonomiczny firmy jest bardzo silnie sprzężony z jej zapleczem personalnym. Dlatego dostosowanie się organizacji do oczekiwań pracowników to już nie kaprys, czy moda, ale wręcz wymóg. Te firmy, które na rynku zbudowany mają pozytywny i jednolity wizerunek jako pracodawcy, widzą, że przekłada się on nie tylko na wyniki biznesowe, ale też na łatwiejsze prowadzenie procesu rekrutacji, a co ważniejsze, pozyskiwanie talentów, wyższy poziom utożsamiania się pracowników z organizacją i ich satysfakcję z pracy, a także posiadanie w pracownikach swoich ambasadorów. Wszystkie te aspekty stanowią z pewnością klucz do sukcesu. Jeśli pracownik pozytywnie wypowiada się o swoim pracodawcy i jest zadowolony ze swojej pracy, to jednocześnie tworzy jego dobry PR na rynku i potwierdza, że ten obraz firmy, zbudowany przez jej celowe działania, rzeczywiście taki jest. Warto przy tym wziąć pod uwagę, że chętniej dzielimy się negatywnymi emocjami, te pozytywne częściej zdarza się nam zachować dla siebie. Jeśli zajrzy się na fora internetowe poświęcone konkretnym firmom, to częściej znajdziemy tam wpisy niezadowolonych osób niż tych, którym w firmie pracuje się dobrze. Dlatego uczynienie z pracownika ambasadora organizacji to ogromne wyzwanie.

Wewnętrzny i zewnętrzny employer branding

Budowanie marki pracodawcy to w dużej mierze kompleksowe działania organizacji skierowane z jednej strony do zatrudnionych już w firmie pracowników, z drugiej zaś do tych potencjalnych. Ważne jest przy tym, aby obraz firmy, budowany wewnątrz oraz na zewnątrz, był spójny. Dlatego nie da się tych działań traktować rozdzielnie, choć, co warto podkreślić, najpierw należy mocno popracować nad zaufaniem i zaangażowaniem obecnych pracowników. Dopiero później można przystąpić do budowania wizerunku na zewnątrz.

Wewnętrzny employer branding skupia się głównie na stworzeniu pracownikom przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju wewnątrz organizacji. Te działania najlepiej poprzedzić badaniami satysfakcji, zaangażowania, czy też indywidualnymi wywiadami z pracownikami. Poznanie elementów, które motywują pracowników do pracy, daje szanse na podjęcie odpowiednich i efektywnych w tym kierunku działań. Dotyczy to wszystkich aspektów prowadzonej przez organizację polityki personalnej, m.in. obszaru wynagrodzeń i benefitów, warunków pracy, kultury organizacyjnej, szkoleń i rozwoju, przepływu informacji, czy możliwości rozwoju kariery zawodowej. Są to zazwyczaj działania długofalowe, bo tylko w takiej perspektywie mają one sens i budują wiarygodność pracodawcy. Tam gdzie kapitał ludzki traktowany jest jako najcenniejsza wartość organizacji, daje się to odczuć już od początku dołączenia do firmy.

Do działań z zakresu wewnętrznego employer brandingu zaliczyć można właściwie przeprowadzony proces adaptacji pracowników, przedstawienie im klarownej ścieżki rozwoju w organizacji, system wewnętrznych rekrutacji, programy rozwojowe, w tym w obszarze zarządzania talentami, otwarte sposoby komunikacji, dbanie o obszar równowagi praca-życie, czy też społeczną odpowiedzialność biznesu. Dopiero systemowe podejście do tych elementów wpływa na zbudowanie miejsca pracy, które jest pożądane nie tylko przez już zatrudnionych, ale również przez potencjalnych kandydatów.

Po działania w obszarze zewnętrznego employer brandingu firmy najczęściej sięgają, kiedy wewnątrz organizacji wszystkie procesy w obszarze polityki personalnej są już na tyle dobrze poukładane, że można się nimi chwalić na zewnątrz. W ten sposób stwarzają wizerunek atrakcyjnego miejsca pracy i chcą przyciągnąć do firmy najlepszych na rynku kandydatów. Jest to szczególnie ważne w kontekście zmian demograficznych, zachodzących na rynku pracy.