Deutsche Grammatik für alle - Katarzyna Matusiak & Guido Heitkötter - ebook

Deutsche Grammatik für alle ebook

Guido Heitkötter, Katarzyna Matusiak &amp

4,0

Opis

Repetytorium jest przeznaczone dla osób uczących się języka niemieckiego na poziomie od A1+ do B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Stanowi ono nieocenioną pomoc zwłaszcza dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz maturzystów zdających maturę z języka niemieckiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Ponadto z repetytorium mogą korzystać studenci germanistyki, słuchacze kolegiów językowych, uczestnicy kursów językowych przygotowujących do certyfikatów, młodzi ludzie rozpoczynający pracę w firmach niemieckich, jak i wszyscy uczący się indywidualnie.

Katarzyna Matusiak – absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu oraz filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego; nauczyciel praktycznej nauki języka niemieckiego w NKJO w Sieradzu; autorka podręcznika do nauki rozumienia ze słuchu Hörverstehen; współprowadzi audycję radiową Język niemiecki na co dzień w Naszym Radiu w Sieradzu.

Guido Heitkötter – absolwent Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster oraz wielu kursów z metodyki nauczania języka niemieckiego, m.in. na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium i w Goethe-Institut; mieszka od kilku lat w Polsce, gdzie pracuje w charakterze lektora języka niemieckiego oraz tłumacza, współpracuje z licznymi wydawnictwami.

Maciej Ganczar – dr n. hum., absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Studium Doktoranckiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego; nauczyciel akademicki; tłumacz literatury niemieckojęzycznej; autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu literaturoznawstwa oraz języków specjalistycznych; rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 408

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
4,0 (1 ocena)
0
1
0
0
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.

Popularność
Redakcja Anna Żółcińska

Projekt okładki Radosław Krawczyk

Koncepcja graficzna i łamanie PERFECT MAGENTA, Wladzimier Michnievič

Copyright © 2011 by Poltext sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Warszawa 2013

Poltext sp. z o.o. 01-694 Warszawa, ul. Oksywska 32 tel.: 22 832-07-07, 22 632-64-20 e-mail: [email protected] internet: www.poltext.pl

ISBN 978-83-7561-235-6

Konwersja do formatu EPUB STUDIO MAGENTA, Nadzieja Michnievič

Słowo wstępne

Repetytorium gramatyczne Deutsche Grammatik für alle kierowane jest do osób uczących się języka niemieckiego na poziomie od A2 do B1+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przeznaczone jest dla uczniów klas trzecich gimnazjów przygotowujących się do egzaminu z języka obcego, dla uczniów liceów ogólnokształcących, w tym maturzystów zdających maturę z języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Stanowi ono nieocenioną pomoc dla uczestników kursów językowych przygotowujących się do certyfikatów językowych Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 oraz Zertifikat Deutsch für den Beruf. Z repetytorium mogą korzystać słuchacze kolegiów językowych, ludzie rozpoczynający pracę w firmach niemieckich, jak również wszyscy uczący się indywidualnie.

Niniejsze opracowanie składa się z pięćdziesięciu ośmiu rozdziałów. Każdy rozdział składa się z krótkiej części teoretycznej oraz ćwiczeń (uzupełnianie luk odpowiednią formą gramatyczną, budowanie zdań, transformacje, uzupełnianie końcówek deklinacyjnych itd.) w jasny i ciekawy sposób systematyzujących, uzupełniających i sprawdzających znajomość omawianych zagadnień z zakresu części mowy czy budowy zdania. Słownictwo niemieckie zawarte w ćwiczeniach ściśle związane jest z wymogami egzaminów maturalnych i certyfikatowych. Trudniejsze zwroty i wyrażenia objaśnione są na marginesach na wysokości ćwiczeń, w których one występują.

Na końcu książki znajdują się: test sprawdzający znajomość gramatyki, najważniejsze tabele gramatyczne, niemiecko-polski i polsko-niemiecki glosariusz pojęć gramatycznych oraz rozwiązania umożliwiające samodzielną pracę z Repetytorium gramatycznym języka niemieckiego nie tylko dla maturzystów.

Publikacja Deutsche Grammatik für alle może być stosowana jako samodzielny materiał do objaśniania i ćwiczenia zagadnień gramatycznych, jak również jako materiał uzupełniający do innych podręczników na ww. poziomach.

Autorzy

Lista skrótów

h

 – 

haben

s

 – 

sein

D

 – 

Dativ

A

 – 

Akkusativ

N

 – 

Nominativ

G

 – 

Genitiv

m

 – 

Maskulinum

f

 – 

Femininum

n

 – 

Neutrum

Pl.

 – 

Plural

Präp. 

 – 

Präposition

2

Czasownikihaben,sein i werden

Czasowniki haben, sein i werden odgrywają w języku niemieckim szczególną rolę. Obok znaczenia podstawowego pełnią one funkcje czasowników posiłkowych Hilfsverben, służących do tworzenia czasów, stron i trybów.

Odmiana czasownikówhaben, sein i werden

haben – mieć

Singular

Plural

1. Person

ich habe

wir haben

2. Person

du hast

ihr habt

3. Person

er/sie/es hat

sie/Sie haben

sein – być

Singular

Plural

1. Person

ich bin

wir sind

2. Person

du bist

ihr seid

3. Person

er/sie/es ist

sie/Sie sind

werden – stawać się, zostać

Singular

Plural

1. Person

ich werde

wir werden

2. Person

du wirst

ihr werdet

3. Person

er/sie/es wird

sie/Sie werden

Ćwiczenia

1.Uzupełnij zdania odmienionymi czasownikamihaben, seiniwerden.

SŁOWNIK zittern – trząść się

1.   Hallo, ich __________ Thomas, und du, wer __________ du?

2.   __________ du ein bisschen Zeit für mich? Ich brauche deine Hilfe.

3.   Ich __________ leider kein Auto und fahre mit dem Bus zur Arbeit.

4.   Wann __________ ihr endlich Urlaub?

5.   Niki studiert Medizin und sie __________ in drei Jahren Ärztin.

6.   Wir __________ die Heinemanns, nett Sie kennen zu lernen!

7.   Ich __________ kein Geld, aber ich __________ glücklich.

8.   Friederike und Jan __________ seit zwanzig Jahren verheiratet.

9.   Wann __________ du endlich klüger?

10. Vor Kälte __________ wir ganz blau und zittern am ganzen Körper!

2.Uzupełnij dialog odmienionymi czasownikamihabenisein.

SŁOWNIK Angsthase, der – tchórz

A:   Hallo Birgit, __________ du heute alleine zu Hause?

B:   Nein, meine Mutter und mein Bruder __________ noch da. Warum fragst du?

A:   Ich __________ ein Problem!

B:   Was __________ du denn?

A:   Ich __________ morgen eine Klassenarbeit und meine Notizen __________ einfach weg!

B:   Wo __________ du sie?

A:   Sie __________ in der Schule. Birgit, ich habe Angst, dass ich morgen eine schlechte Note bekomme, wenn ich nicht lerne!

B:   Was __________ du nur für ein Angsthase! Ich gebe dir doch meine Notizen, komm einfach zu mir.

A:   Aber ich __________ Angst vor deinem Bruder!

B:   Warum, er __________ dich doch gern! Er __________ ganz nett.

A:   Echt? Na, dann __________ ich gleich bei dir!

3.Uzupełnij zdania odmienionym czasownikiemwerdeni odpowiedz na pytanie w punkcie 10.

SŁOWNIK Profifußballspieler, der – zawodowy piłkarzKonditor, der – cukiernikSchreinerin, die – kobieta wykonująca zawód stolarzafrisieren – układać fryzuryWirtschaft, die – gospodarkaFlugbegleiterin, die – stewardesa

1.   Andreas mag Tiere und kümmert sich um sie. In der Zukunft __________ er Tierarzt.

2.   Heino und Jens spielen sehr oft Fußball. Sie trainieren jeden Tag. Sie __________ Profifußballspieler.

3.   Fritz liebt Schokolade und bäckt sehr leckere Kuchen. In der Zukunft __________ er Konditor.

4.   Ich weiß viel und unterrichte andere Kinder gern. In der Zukunft __________ ich Lehrerin.

5.   Marlene und Hilke lieben Holz und Möbel. Sie __________ in der Zukunft Schreinerinnen.

6.   Dirk liest gerne Krimis. In der Zukunft __________ er Detektiv.

7.   Paul und ich frisieren gern und interessieren uns für Mode. Wir __________ Friseure.

8.   Anke und du schreibt viel und interessiert euch für Aktuelles aus Politik und Wirtschaft. Ihr _________ bestimmt Journalistinnen, oder?

9.   Susanne liebt Flugzeuge und hilft gern anderen Menschen. In der Zukunft __________ sie Flugbegleiterin.

10. Und du? Was __________ du in Zukunft? Ich __________ __________.

3

Czasowniki modalne

W języku niemieckim występuje sześć czasowników modalnych Modalverben: dürfen, können, mögen, müssen, sollen i wollen. Służą one do określenia sposobu realizacji danej czynności.

Ich spiele Klavier. (Gram na fortepianie).

Ich darf Klavier spielen. (Mogę grać na fortepianie).

Ich möchte Klavier spielen. (Chciałbym pograć na pianinie).

Ich kann Klavier spielen. (Umiem grać na fortepianie).

Ich muss Klavier spielen. (Muszę grać na fortepianie).

Ich soll Klavier spielen. (Powinienem grać na fortepianie).

Ich will Klavier spielen. (Chcę grać na fortepianie).

Koniugacja czasowników modalnych

dürfen

– móc, miećpozwolenie lub prawo do czegoś

können

– umieć, potrafić, mieć możliwość, okazję

mögen

– lubić

ich

darf

kann

mag

du

darfst

kannst

magst

er/sie/es

darf

kann

mag

wir

dürfen

können

mögen

ihr

dürft

könnt

mögt

sie/Sie

dürfen

können

mögen

müssen

– musieć, mieć obowiązek

sollen

–mieć powinność

wollen

– chcieć

ich

muss

soll

will

du

musst

sollst

willst

er/sie/es

muss

soll

will

wir

müssen

sollen

wollen

ihr

müsst

sollt

wollt

sie/Sie

müssen

sollen

wollen

Nietrudno zauważyć, że 1. i 3. osoba w liczbie pojedynczej mają takie same formy. Taka zależność występuje też w liczbie mnogiej.

Czasownik modalny mögen najczęściej występuje w trybie przypuszczającym (möchte). Nie oznacza on wtedy lubić, tylko wyraża czyjeś życzenie lub pragnienie w bardzo uprzejmy sposób.

Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. (Chciałbym pana przeprosić).

Möchten Sie etwas trinken? (Czy chciałaby się pani czegoś napić?)

Koniugacja czasownika möchte möchte – chcieć, mieć życzenie

Singular

Plural

1. Person

ich möchte

wir möchten

2. Person

du möchtest

ihr möchtet

3. Person

er/sie/es möchte

sie/Sie möchten

Czasownik mögen w trybie oznajmującym oznacza lubić.

Beate mag keinen Käse. (Beate nie lubi sera).

Jeżeli występuje on z przeczeniem nicht, to oznacza również nie chcieć.

Ich mag nicht länger warten. (Nie chcę już dłużej czekać).

Czasowniki modalne występują w zdaniu z bezokolicznikiem bez zu. W zdaniu prostym stoją one na miejscu drugim, a bezokolicznik na końcu zdania.

Er darf keinen Kaffee trinken. (On nie może pić kawy).

Carsten kann sehr gut Klavier spielen. (Carsten bardzo dobrze umie grać na fortepianie).

Eva mag kein Bier trinken. (Eva nie lubi pić piwa).

Wir müssen uns sehr beeilen. (Musimy się bardzo śpieszyć).

Du sollst viel Wasser trinken. (Powinieneś pić dużo wody).

Conny und Bernd wollen morgen nach Prag fahren. (Conny i Bernd chcą jutro jechać do Pragi).

Mogą również występować w zdaniu samodzielnie.

Er kann Spanisch. (On umie mówić po hiszpańsku).

Darf ich jetzt nach Hause? (Mogę już iść do domu?)

Charly und Yvonne wollen nach Mexiko. (Charly i Yvonne chcą jechać do Meksyku).

Ich möchte nächste Woche nach Duisburg. (W przyszłym tygodniu chcę jechać do Duisburga).

Czasowniki modalne często występują w połączeniu z zaimkiem nieokreślonym man, który łączy się z 3. osobą liczby pojedynczej.

Hier darf man keine Zigaretten rauchen. (Tutaj nie wolno palić papierosów).

Was kann man in dieser Situation tun? (Co można zrobić w tej sytuacji?)

Bei ihm muss man immer lange warten. (U niego zawsze trzeba długo czekać).

Czasowniki modalne nie tworzą trybu rozkazującego i strony biernej.

Ćwiczenia

1.Wstaw odpowiednią formę czasownika modalnego podanego w nawiasach.

SŁOWNIK nachdenken – zastanawiać się

1.   Jochen __________ nicht Rad fahren, er ist noch zu klein. (können)

2.   Sie, Herr Meyenburg, __________ hier warten. (müssen)

3.   Ricke __________ kein Eis essen, weil sie krank ist. (dürfen)

4.   Ich __________ schnell ein Bad nehmen. (müssen)

5.   Heute Nachmittag _______ Frau Rüdnick einen Kuchen backen. (wollen)

6.   Wenn er Kopfschmerzen hat, _______ er eine Tablette nehmen. (sollen)

7.   Anneliese __________ nach Griechenland fliegen, aber sie hat kein Geld. (möchten)

8.   Henry __________ kein Spanisch, obwohl er seit einem Jahr in Spanien wohnt. (können)

9.   Wir __________ jetzt einfach nur fernsehen. (möchten)

10. Das __________ ich im Moment nicht entscheiden, ich __________ noch nachdenken. (können, müssen)

2.Zdecyduj, który czasownik pasuje: a, b czy c.

SŁOWNIK Kreuzung, die – skrzyżowanieEinbahnstraße, die – ulica jednokierunkowaFriedhof, der – cmentarzausschlafen – wyspać się

1.   Das ist eine Schule, hier __________ man nicht rauchen! a) muss, b) will, c) darf

2.   Bei Rot __________ man nicht über die Kreuzung gehen. a) darf, b) kann, c) muss

3.   Susi _________ kein Klavier spielen, aber dafür singt sie wunderschön. a) muss, b) soll, c) kann

4.   Das ist eine Einbahnstraße, hier ________ man geradeaus weiterfahren. a) muss, b) möchte c) darf

5.   Auf dem Friedhof __________ man leise sein. a) kann, b) will, c) muss

6.   Wenn du ein guter Sportler werden willst, _________ du viel trainieren. a) musst, b) willst, c) darfst

7.   Am Sonntag __________ ich doch ausschlafen, oder? a) muss, b) darf, c) möchte

8.   Ich ______ zu diesem Treffen leider nicht kommen, weil ich krank bin. a) soll, b) will, c) kann

9.   Du __________ mich in Ruhe lassen! a) möchtest, b) kannst, c) sollst

10. Sie ist erst dreizehn, deshalb __________ sie keinen Alkohol trinken. a) soll, b) will, c) darf

3.Wstaw odpowiednią formę czasownika modalnego podanego w nawiasach.

SŁOWNIK sich tätowieren lassen – wytatuować się

1.   In der Kirche __________ man keinen Lärm machen. (dürfen)

2.   __________ ihr ein wenig früher kommen? (können)

3.   Du __________ dich warm anziehen! (sollen)

4.   __________ ihr etwas trinken? (möchten)

5.   __________ ich Sie zum Kaffee einladen? (dürfen)

6.   Doreen und Franka _______ sich tätowieren lassen, aber sie _________ nicht. (möchten, dürfen)

7.   Frau Krebs __________ heute Abend länger arbeiten, weil eine Kollegin krank geworden ist. (müssen)

8.   Ich habe zwei Karten für das Konzert am dreizehnten Juli, __________ du mitkommen? (möchten)

9. Nach der Schule __________ Sina Medizin studieren. (wollen)

10. Ihr __________ mehr lesen. (sollen)

Zachęcamy do zakupu pełnej wersji książki