Czy żyjemy w “naszej erze”?. Nowożytność jako projekt filozoficzny - Marek Kozłowski. - ebook

Czy żyjemy w “naszej erze”?. Nowożytność jako projekt filozoficzny ebook

Marek Kozłowski

0,0
19,95 zł

Opis

 

Iluminacja to za mało. Filozofia umożliwia swym miłośnikom doświadczenie lewitacji. Jako metafizyka przekracza ustalenia fizyki i matematyki, ponieważ nie zadowala się wiedzą o świecie zewnętrznym i dąży do samowiedzy. […] Skoro ruch Ziemi jest bezpośrednio doświadczany jako pozór jej bezruchu, dlaczego mielibyśmy wykluczać, że bezpośrednio doświadczana grawitacja jest pozorem przesłaniającym prawdę o naszej lewitacji w przestworzach kosmosu. [...] zaniepokojeni ewentualnymi turbulencjami nie muszą zapinać pasów - jeśli znoszą bez sensacji ziemskie przyciąganie oraz ruch wraz z Ziemią wokół Słońca, żaden dyskomfort im nie grozi.

Przewrót kopernikański 2.0

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF