Zdarzenia po dniu bilansowym - Joanna Gawrońska - ebook

Zdarzenia po dniu bilansowym ebook

Joanna Gawrońska

0,0
8,45 zł

Opis

Zdarzenia, które dostarczają nowych informacji i dowodów, dotyczące stanu aktywów lub pasywów na dzień bilansowy, wymagają odpowiednich korekt w księgach rachunkowych. Skutki tych zdarzeń ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, lub w roku, w którym informacje te zostały ujawnione.

Od prawidłowego ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym zależy m.in. czy sprawozdanie finansowe można uznać za rzetelne i wiarygodne.

W publikacji znajdziecie Państwo przykłady najczęściej występujących zdarzeń po dniu bilansowym oraz ich prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne