Skutki podatkowe umorzenia lub obniżenia czynszu najmu między przedsiębiorcami - Tomasz Krywan, Joanna Gawrońska - ebook

Skutki podatkowe umorzenia lub obniżenia czynszu najmu między przedsiębiorcami ebook

Tomasz Krywan, Joanna Gawrońska

0,0
9,90 zł

Opis

Publikacja dotyczy skutków podatkowych umorzenia lub obniżenia czynszu najmu między przedsiębiorcami (zarówno czynszów już należnych, jak i przyszłych czynszów).

W publikacji zostały przedstawione skutki podatkowe:

· umorzenia czynszu – będącego efektem zawarcia umowy o zwolnienie z długu przez strony umowy najmu (dotyczy zatem skutków zawarcia umowy regulowanej przez art. 508 Kodeksu cywilnego)

· obniżenia czynszu najmu – będące efektem innych zdarzeń niż zawarcie umowy o zwolnienie z długu. Dotyczyć to może również przypadków, w których dochodzi do obniżenia czynszu najmu do 0 zł.

Skutki podatkowe opisanych zdarzeń zostały omówione zarówno po stronie wynajmujących jak i najemców. Rozliczenia zostały zilustrowane przykładami z ewidencją księgową.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne