Szariat dla niemuzułmanów - Bill Warner - ebook + książka

Szariat dla niemuzułmanów ebook

Bill Warner

3,6

Opis

Islam to nie tylko religia. To również system polityczny, posiadający własny zestaw praw zwany szariatem. 

Fundamenty prawne szariatu są całkowicie odmienne od zachodnich.

Prawo szariatu w wielu przypadkach ma bezpośredni wpływ na niemuzułmanów i budzi uzasadnione obawy. Muzułmanie coraz częściej wysuwają żądania o wprowadzanie szariatu.

Co to oznacza dla obywateli krajów niemuzułmańskich? Jakie mogą być dalekosiężne konsekwencje?

W jaki sposób władze polityczne i sądownicze mogą podejmować decyzje dotyczące szariatu, nie posiadając rzeczywistej wiedzy na jego temat? 

Szariat odrzuca wiele spośród podstawowych praw człowieka. Czy podejmowanie związanych z nim decyzji w oparciu o brak wiedzy byłoby moralne? 

W książce tej czytelnik znajdzie odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 68

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
SZARIAT DLA NIEMUZUŁMANÓW

CENTRUM STUDIÓW NAD POLITYCZNYM ISLAMEM

BILL WARNER

Bill Warner

Szariat dla niemuzułmanów

From English original „Sharia Law for Non-muslims” published by CSPI Publishing, Inc 2010 in USA.

Translated and published by CSPI International, Lidicka 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic.

First edition. Brno, 2015.

Copyright © CSPI, LLC, 2010 This edition © CSPI International, 2015

ISBN 978‒80‒88089‒12‒4 (ePub) ISBN 978‒80‒88089‒13‒1 (mobi) ISBN 978‒80‒88089‒03‒2 (print)

SPIS TREŚCI

O AUTORZE

CSPI INTERNATIONAL

WSTĘP

CZYM JEST SZARIAT?

KOBIETY

PRAWO RODZINNE

KAFIR

DŻIHAD

PODPORZĄDKOWANIE I DUALIZM

DHIMMI

NIEWOLNICTWO

SWOBODA MYŚLI

FINANSE SZARIATU

ŻĄDANIA

DODATEK

O AUTORZE

Dr Bill Warner jest wpływowym i wysoce cenionym ekspertem w dzie-dzinie politycznego islamu. W 1968 r. uzy-skał doktorat z fizyki i matematyki na NC State University (Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej). Przez osiem lat wykładał na Tennessee State University (Uniwersytecie Stanowym Tennessee).

Życiową pasją dr Warnera jest religia i jej wpływ na historię. Autor od wielu lat zajmuje się badaniem tekstów źródłowych największych światowych religii. Jeszcze przed zniszczeniem World Trade Center przewidział, że w przyszłości dojdzie do wojny pomiędzy islamem i Ameryką. W dzień po zamachach zdecydował, że umożliwi samodzielne zrozumienie i dos-tęp do tekstów źródłowych islamu zwy-czajnym czytelnikom.

Doświadczenie autora w teorii nauki oraz w matematyce ukształtowało jego podejście do analizy islamskiej doktryny. Dr Warner zauważył, że teksty islamu z premedytacją spisane zostały w sposób utrudniający ich czytanie i zrozumienie. Dlatego też stworzył program edukacyjny, oferujący klucz do usunięcia utrudnień i ułatwienia poznania treści zawartych w Koranie i pozostałych świętych tekstach islamu. Stało się jasne, że islam nie jest zbudowany na tych samych cywi-lizacyjnych fundamentach, co reszta świata.

Dr Warner jest założycielem i dyrektorem Centrum Studiów nad Politycznym Islamem (Center for the Study of Political Islam – CSPI), ruchu zajmującego się badaniem politycznego islamu. Jak dotąd opublikował kilkanaście książek poświęconych politycznemu islamowi, przedstawiając zjawisko to w sposób przejrzysty i bardzo zrozumiały. Bill Warner jako pierwszy przygotował również kurs, pozwalający na samodzielne poznanie i zrozumienie politycznego islamu.

CSPI INTERNATIONAL

Center for the Study of Political Islam (Centrum Studiów nad Politycznym Islamem - CSPI) jest apolitycznym i areligijnym międzynarodowym ruchem non-profit z siedzibą w Czechach. CSPI stawia sobie za cel edukację społeczeństwa w dziedzinie politycznego islamu. Polityczny islam stanowi niereligijną częścią trzech świętych tekstów źródłowych islamu (zwanych Trylogią). Jest poświęcony relacjom pomiędzy muzułmanami i niemuzułmanami (kafirami) oraz reguluje prawa dotyczące obu grup. Wszystkie teksty Trylogii (Koran, sira – biografia Mahometa oraz hadisy – tradycje Mahometa) zostały w sposób naukowy zbadane, przenalizowane i uporządkowane.

Ilość tekstu poświęcona kafirom

Wykorzystanie naukowego podejścia do badania tekstów źródłowych islamu umożliwia wszystkim zainteresowanym analizę faktów związanych z politycznym islamem, pozwalając przy tym na łatwe zrozumienie prawdziwej natury tego zjawiska.

„Naszą misją jest dostarczanie światu wiedzy na temat politycznego islamu, jego założyciela Mahometa, jego politycznej doktryny oraz jego boga, Allaha.”

CSPI International

www.politicalislam.eu

OŚWIADCZENIE

CSPI zajmuje się tylko i wyłącznie badaniem politycznego islamu (stanowiącego 51% Trylogii), będącego istotną, światową ideologią polityczną opartą na własnym systemie praw, kulturze oraz historii, wywierającą znaczący wpływ na pozostałe ideologie polityczne. Religijny islam (stanowiący 49% Trylogii) jest prywatną sprawą każdego muzułmanina i nie stanowi przedmiotu zainteresowania CSPI.

CSPI stanowczo dysocjuje się od wszelkich przypadków wykorzystywania publikowanych przez siebie materiałów edukacyjnych, innych przedmiotów praw autorskich i własności intelektualnej, jako uzasadnienia bądź podparcia dla nielegalnej oraz/lub opartej na przemocy działalności, w tym działań stanowiących wyraz nietolerancji, ksenofobii, lub rasizmu, oraz działań mających ma celu stłumienie swobody do wyznawania religii przez jednostki lub grupy.

CSPI stanowczo dysocjuje się od wszelkich ruchów lub organizacji, których celem jest stłumienie wolności każdego obywatela do wyznawania swojej religii.

CSPI angażuje się tylko i wyłącznie w badania związane z politycznym islamem. CSPI darzy głębokim szacunkiem osobiste przekonania religijne każdej osoby.

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1

SZARIAT W DZISIEJSZEJ EUROPIE

Europa jest obecnie świadkiem islamskiego supremacjonizmu, żądań wprowadzenia szariatu i brutalnego zastraszania. Prawa uchwalane przez europejskie państwa i decyzje podejmowane przez uniwersytety oraz inne organizacje skutecznie tłamszą wolność słowa. Ograniczając krytykę płynącą pod adresem islamu, władze jednocześnie nie są w stanie powstrzymać kaznodziejów nakłaniających do przemocy w stosunku do kobiet i żydów, tolerując przy tym publiczne nawoływania do mordowania wszystkich, którzy obrażają islam.

•Unia Europejska rozważała szereg praw mających na celu walkę z „nieto-lerancją”, w tym z „islamofobią”

•Nakazy zawarte w szariacie wykonywane są poprzez działalność „sądów szariackich” i sądów powszechnych, ewentualnie poprzez brutalne zastraszanie

•Powszechne są mizoginiczne i de facto równoległe systemy prawne, sank-cjonujące przemoc i homofobię. Jednocześnie coraz częstsze są przypadki zastraszania żydów

•W Wielkiej Brytanii funkcjonują „sądy szariackie”, prowadzone przez islamistów, którzy otwarcie bronią „prawa” mężczyzn do bicia swoich żon. W Wielkiej Brytanii i Danii ogłoszono istnienie „stref objętych prawem szariatu”. W Niemczech z kolei „patrole szariatu” przemierzają miejskie ulice próbując narzucić przepisy prawa szariatu – celując przede wszystkim w kobiety i osoby spożywające alkohol

•Redakcja francuskiego tygodnika satyrycznego została spalona, a kilka lat później ostrzelana za publikowanie karykatur Mahometa; w Austrii miały miejsce przypadki zaskarżenia osób do sądu za negatywne poglądy w stosunku do islamu i jego proroka

•Holenderski reżyser został zamordowany za krytykowanie sposobu, w jaki islam traktuje kobiety. Pod adresem krytycznych w stosunku do islamu holenderskich polityków regularnie padają groźby śmierci. W Holandii wzrósł również wskaźnik przestępczości na tle homofobii, szczególnie wśród muzułmańskiej młodzieży

•W Skandynawii notuje się coraz więcej aktów przemocy wymierzonych w kobiety i w żydów. Wielu żydów opuściło już ten region

Odpowiedź władz na opisane zjawiska pokazuje, że w większym stopniu zależy im na uniknięciu dyskusji o problemie, niż na stawieniu mu czoła.

SZARIAT W DZISIEJSZEJ AMERYCE

Poniżej znajduje się lista aktualnych i historycznych wydarzeń w Ameryce, będących wynikiem stosowania się do prawa szariatu:

•11 września 2001 roku dżihadyści zaatakowali i zburzyli World Trade Center w Nowym Jorku. Okrucieństwo to jest zgodne z doktryną dżihadu zapisaną w prawie szariatu. Atak był aktem politycznym usankcjono-wanym religijnym nakazem toczenia nieustającego dżihadu

•Podręczniki w Ameryce muszą być zatwierdzone przez rady islamskie. Jest to zgodne z prawem szariatu

•Na amerykańskich pracodawców i szkoły wywierane są naciski, aby te organizowały czas i miejsce na muzułmańską modlitwę

•Amerykański system bankowy poddaje się islamizacji, stosując tzw. islamską bankowość. Nasz system bankowy zaczyna być zgodny z prawem finansowym szariatu nie będąc świadomym wszystkich aspek-tów prawa szariatu

•Uniwersytety powinny zapewniać oddzielne pomieszczenia dla muzuł-mańskich kobiet (m.in. baseny i inne obiekty sportowe)

•Przeciwko szpitalom wytaczane są procesy sądowe za brak zapewnienia leczenia zgodnego z prawem szariatu

•Żaden przedmiot na poziomie college’u nie podejmuje krytycznej analizy historii i doktryny islamu. Prawo szariatu zabrania krytyki islamu

•Muzułmańskie organizacje dobroczynne przekazują pieniądze dżihadys-tom (islamskim terrorystom). Odbywa się to w zgodzie z prawem szariatu

•Na lotniskach, za pieniądze amerykańskich podatników, montowane są instalacje sanitarne do mycia stóp. Jest to zgodne z prawem szariatu

•Amerykańskie więzienia to bastiony głoszenia islamskiej wiary

•W miejscach pracy powstają ośrodki wiary islamskiej poprzez zapewnianie pracownikom specjalnie wydzielonych pomieszczeń oraz przerw na modlitwę. Jest to postępowanie zgodne z prawem szariatu

•Islamscy uchodźcy ściągają wszystkie swoje żony do Ameryki, w celu zapewnienia im pomocy społecznej i leczenia. Amerykańskie władze nie reagują, nawet gdy mają na to dowody. Poligamia to szariat w czystej formie

•W Iraku i Afganistanie toczone były wojny w celu ustanowienia konsty-tucji, w których pierwszym punktem jest nadrzędność prawa szariatu

DLACZEGO POWINNO SIĘ POZNAĆ SZARIAT?

ISLAMSCY UCZENI TWIERDZĄ: islamskie prawo jest doskonałe, uniwersalne i wieczne. Prawa Stanów Zjednoczonych są tymczasowe, ograniczone i przemijające. Każdy muzułmanin ma obowiązek przestrzegać prawa Allaha, szariatu. Prawo USA zostało stworzone przez człowieka, tymczasem prawo szariatu jest święte i pochodzi od jedynego słusznego boga, Allaha.

SZARIAT: szariat opiera się na zasadach zapisanych w Koranie i innych islamskich tekstach religijnych/politycznych. Nie istnieją żadne wspólne zasady w prawie amerykańskim i prawie szariatu.

W prawie szariatu:

•Nie ma wolności wyznania

•Nie ma wolności słowa

•Nie ma swobody myśli

•Nie ma wolności wyrazu artystycznego

•Nie ma wolności prasy

•Nie ma równości społecznej – niemuzułmanin, czyli kafir, nigdy nie jest równy muzułmaninowi

•W szariacie nie ma równej ochrony dla różnych grup ludzi. Prawo jest dualistyczne. Jeden zestaw praw obowiązuje muzułmańskich mężczyzn, a drugi - kobiety i niemuzułmanów

•Nie ma równych praw dla kobiet

•Kobiety można bić

•Niemuzułmanie nie mogą posiadać broni

•Niema demokracji, ponieważ oznacza ona, że niemuzułmanin i muzułmanin są sobie równi

•Nasza konstytucja to pełen ignorancji dokument stworzony przez czło-wieka, dżahilijja, który musi podlegać pod szariat

•Niemuzułmanie to dhimmi, czyli obywatele trzeciej kategorii

•Wszystkie rządy muszą podlegać prawu szariatu

•W przeciwieństwie do prawa powszechnego, szariatu nie można inter-pretować ani zmieniać

•Nie ma złotej zasady etyki (zasady wzajemności)

ROZWIĄZANIE

Ta książka opisuje fakty wynikające z analitycznego i krytycznego myślenia. Po jej przeczytaniu czytelnik będzie wiedział, czym jest szariat. Co więcej, będzie znał jego podstawowe zasady. Zyska wiedzę na temat islamu, której nie posiada większość mieszkańców Zachodu. Islam stanie się zrozumiały.

TRZY POGLĄDY NA ISLAM

Możemy wyróżnić trzy możliwe poglądy na islam. Zależą one od perspektywy, z jakiej patrzymy na Mahometa. Jeśli wierzymy, że Mahomet jest prorokiem Allaha, jesteśmy wierzący. Jeśli nie, jesteśmy niewierni. Trzecią możliwością jest bycie apologetą islamu. Postawa ta charakteryzuje się tym, że dana osoba nie wierzy, że Mahomet był prorokiem, ale toleruje islam pomimo braku rzeczywistej wiedzy na jego temat.

Przyjrzyjmy się tym trzem perspektywom.

Mahomet siedział cały dzień w Medynie ze swą dwunastoletnią żoną u boku i przyglądał się jak ośmiuset żydom ścinano głowy mieczem[1]. Wyrok obcięcia głów wydano, ponieważ powiedzieli oni, że Mahomet nie jest prorokiem Allaha. Muzułmanie uważają ich śmierć za konieczność, ponieważ zaprzeczanie temu, że Mahomet jest prorokiem, było i jest obrazą samego islamu. Ścięto im głowy, ponieważ za takie słowa przepisana jest kara ze strony Allaha.

Dla niewierzących wydarzenie to stanowi dowód dżihadystycznej brutalności islamu i czyn godny potępienia.

Apologeci postrzegają to jako wydarzenie w historii. Nie należy go oceniać, ponieważ akty przemocy notowano w przeszłości we wszystkich kulturach. Choć osoby te w wielu przypadkach nie czytały fundamentalnych tekstów islamu, to wypowiadając się na jego temat stawiają się w pozycji autorytetu.

Zgodnie z wymienionymi punktami widzenia, zabicie ośmiuset żydów było:

•tragedią

•doskonałym uświęconym aktem

•jednym z wydarzeń historycznych. Dokonywaliśmy gorszych zbrodni.

Nie istnieje jeden „właściwy” pogląd na islam, ponieważ tych trzech punktów widzenia nie można ze sobą pogodzić.

Niniejsza książka jest pisana z perspektywy niewiernego. Prezentowane w niej poglądy ukazują islam z perspektywy, która pokazuje, w jaki sposób wpływa on na niemuzułmanów. Oznacza to zatem, że religia ma tu niewielkie znaczenie. Muzułmanie zajmują się religią islamu, ale wszystkich niewiernych dotyczą islamskie poglądy polityczne.

Książka ta opisuje polityczny system islamu. Nie odnosi się do muzułmanów ani ich religii. Muzułmanie są ludźmi i różnią się między sobą. Religia mówi o tym, co robić, by pójść do nieba i uniknąć piekła. Nie ma potrzeby, by dyskutować o islamie jako religii.

Należy raczej przyjrzeć się islamowi z perspektywy politycznej, ponieważ jest to potężny system polityczny.

[1]A. Guillaume. The Life of Mohammed. Oxford University press, 1982, str. 464.

CZYM JEST SZARIAT?

ROZDZIAŁ 2

Prawo szariatu to prawo islamskie. Szariat leży u podstaw każdego żądania muzułmanów skierowanego do naszego społeczeństwa.

•Gdy wymaga się od szkół, by wydzieliły pomieszczenie do islamskiej modlitwy, jest to żądanie zastosowania się do prawa szariatu

•Gdy muzułmanka nosi chustę na głowie, jest posłuszna prawu szariatu

•Gdy nasze gazety odmawiają publikacji duńskich karykatur Mahometa, podporządkowują się tym samym wymaganiom szariatu

•Gdy oczekuje się od szpitali, by traktowały muzułmańskie kobiety w szczególny sposób, mamy do czynienia z szariatem

•Gdy podręczniki przed wprowadzeniem do szkół są weryfikowane przez organizacje muzułmańskie, odbywa się to w zgodzie z szariatem

Atak na World Trade Center przeprowadzono zgodnie z wojennymi zasadami dżihadu, zapisanymi w prawie szariatu. Szariat to fundament życia religijnego, politycznego i kulturalnego wszystkich muzułmanów.

Choć w Ameryce prawo szariatu obowiązuje w coraz szerszym zakresie, wciąż brakuje wiedzy na jego temat, ponieważ nie nauczają o nim szkoły publiczne, prywatne, ani wyznaniowe.

DOBRE WIEŚCI

Najłatwiejszym sposobem, aby dowiedzieć się czegoś o islamie, jest poznawanie prawa szariatu. Czytając szariat poznajemy Koran i życie Mahometa w praktyce.

Gdy znamy szariat, zaczynamy rozumieć islam. Zwykle ludzie uważają, że islam jest skomplikowany, czy też nawet niemożliwy do zrozumienia. Jeśli jednak poznamy jego główne założenia, okazuje się bardzo logiczny. Opiera się on na odmiennych poglądach na człowieczeństwo, logikę, wiedzę i etykę. Gdy zrozumiemy te zasady i ich porządek, nie tylko z łatwością wyjaśnimy, co oraz dlaczego się dzieje – zdołamy również przewidzieć kolejny etap wydarzeń.

ZROZUMIENIE ODNOŚNIKÓW DO TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH

Zanim zrozumiemy szariat, należy poznać trzy książki, które stanowią jego podstawę.

Każda zasada lub prawo szariatu wynika z Koranu lub sunny