Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym - Wojciech Jasiński - ebook

Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym ebook

Wojciech Jasiński

0,0
110,12 zł

lub
Opis

Monografia w syntetyczny i przystępny sposób omawia sporne zagadnienia dotyczące stosowania standardów prawnokarnych w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów. Poruszono w niej kwestie odnoszące się w szczególności do:
? zakresu prawa do nieobciążania się przedsiębiorcy będącego uczestnikiem postępowań antymonopolowych,
? konfidencjonalności stosunku między przedsiębiorcą a prawnikiem,
? podstaw prawnych stosowania przeszukania u przedsiębiorcy oraz osób trzecich w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem UOKiK,
? konsekwencji uznania przez Sąd Najwyższy oraz doktrynę, że w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązuje domniemanie niewinności,
? możliwości wykorzystania w postępowaniu w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem,
? możliwości prowadzenia postępowania antymonopolowego i innych postępowań represyjnych w tej samej sprawie.
Wątpliwości związane z tymi zagadnieniami były niejednokrotnie sygnalizowane w doktrynie, pojawiają się także w praktyce działania np. pracowników UOKiK. Ostatnie zmiany wprowadzone do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów częściowo te uwagi uwzględniają. Prezentowane opracowanie, jako jedno z pierwszych, odnosi się do znowelizowanej ustawy i poddaje analizie nowe przepisy.
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów i radców prawnych, pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sędziów Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pracowników naukowych zajmujących się prawem konkurencji.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF


Podobne