Opis

W książce omówiono:

  • okoliczności przystąpienia Polski do Rady Europy i następnie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
  • wykładnię i miejsce zasady godności człowieka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  • typy zobowiązań pozytywnych państw stron wynikające z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w warunkach detencji,
  • warunki przewlekłego stosowania aresztu tymczasowego w świetle art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
  • istotę i przyczyny przewlekłości postępowań sądowych w Polsce,
  • uwarunkowania przewlekłości postępowania w sprawach karnych w Polsce,
  • specyfikę zasady skuteczności w porządku prawnym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
  • zakres prawa do skutecznego środka odwoławczego na gruncie art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
  • problematykę systemowych i strukturalnych naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności,
  • sposób wykonania przez Polskę wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kudła.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF

Podobne