Prawna formuła kosztu podatkowego - Andrzej Gomułowicz - ebook + książka

Prawna formuła kosztu podatkowego ebook

Andrzej Gomułowicz

0,0
84,51 zł

lub
Opis

Andrzej Gomułowicz - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
członek Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista w zakresie prawa podatkowego, autor publikacji monografi cznych, komentarzy i podręczników
z tej dziedziny prawa.
W monografi i omówiono prawną formułę kosztu podatkowego zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Autor analizuje następujące problemy:
jak należy rozumieć ustawowy zwrot koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów ,
kiedy dany wydatek może być zaliczony do kosztów,
pojęcie tzw. ciężaru dowodu, który ma fundamentalny charakter w postępowaniach
dotyczących określenia kosztów uzyskania przychodów.
Istotnym walorem książki jest starannie dobrane orzecznictwo Najwyższego Trybunału Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, jak i Naczelnego
Sądu Administracyjnego, analizowane z punktu widzenia skutecznej ochrony praw
podatnika.
Recenzowana praca profesora Andrzeja Gomułowicza jest według mnie jedną z nielicznych książek, gdzie rozważania teoretyczne nie odstraszają praktyków. Celem tych rozważań jest bowiem pokazanie sposobu rozstrzygania problemów praktycznych dotyczących kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym jest ona godna polecenia nie tylko
naukowcom, sędziom, pracownikom organów podatkowych i doradcom podatkowym,
ale także zwykłym podatnikom, którzy każdego dnia podejmują decyzje, co zaliczyć do
kosztów prowadzonej działalności gospodarczej .
Prof. dr hab. Leonard Etel

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF