Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka - Dorota Pudzianowska - ebook

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka ebook

Dorota Pudzianowska

0,0
84,51 zł

lub
Opis

Publikacja jest jedynym na rynku opracowaniem na temat praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, w którym kompleksowo omówiono zarówno zagadnienia prawa międzynarodowego, jak i problemy prawa krajowego (instytucja ubezwłasnowolnienia, prawa polityczne). Łączy perspektywę teoretyczną z konkretnymi problemami i propozycjami ich rozwiązania. Autorzy przedstawiają zmieniające się podejście do praw osób z niepełnosprawnościami w prawie międzynarodowym. W wyniku zmiany międzynarodowego standardu praw człowieka w zakresie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub psychicznymi dostrzegają konieczność zreformowania w polskim porządku prawnym instytucji ubezwłasnowolnienia oraz poszerzenia praw o charakterze politycznym takich osób.

Adresaci:
Książka zainteresuje zarówno nauczycieli akademickich i studentów, jak i sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami, polityków, pracowników administracji oraz wszystkich pracujących z osobami z niepełnosprawnościami.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF