Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych - Dorota Pudzianowska - ebook

Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych ebook

Dorota Pudzianowska

0,0
129,00 zł

lub
Opis

Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktualne, zwłaszcza w kontekście praw uchodźców i wyzwań, przed którymi stanęły państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z napływem dużej liczby migrantów.
Monografia zawiera omówienie istotnych kwestii, jakie wiążą się z regulacjami prawnymi
dotyczącymi cudzoziemców, w tym m.in.:
- ubiegania się o status uchodźcy oraz praw uchodźców,
- wydaleń cudzoziemców,
- detencji cudzoziemców,
- praw wyborczych dla cudzoziemców.
Publikacja jest polecana dla pracowników centralnych i terenowych organów administracji, organizacji pozarządowych oraz prawników praktyków zajmujących się zawodowo problemami cudzoziemców.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF