Angielski. Język internetu. Wersja mobilna - Alisa Mitchel Masiejczyk - ebook
Opis

Nie wiesz jak napisać e-mail po angielsku? Próbujesz na siłę tłumaczyć zdania z polskiego? Potrzebujesz gotowych zwrotów typowych dla korespondencji biznesowej? Nie jesteś w stanie rozszyfrować wszystkich skrótów w sieci? NIEZBĘDNIK Lingo jest właśnie dla Ciebie.

Autorami książki są dr Alisa Mitchel-Masiejczyk, lektor i wykładowca anglistyki, internautka, oraz Piotr Szymczak, tłumacz przysięgły, specjalista od języka biznesowego, internauta.

Książka zawiera:

• ponad 40 wzorów e-maili,

• e-maile biznesowe: prezentacja oferty, spotkanie, aplikacja o pracę, wyjazd służbowy, negocjacje handlowe,

• e-maile prywatne i towarzyskie,

• wszystkie wzory z tłumaczeniami, słowniczkiem, komentarzem,

• wskazówki praktyczne native speakerów i zasady netykiety,

• język angielski ery web 2.0,

• przykłady użycia na portalach typu Facebook czy Twitter,

• blogi, fora, komentarze,

• zakupy, aukcje: zamawianie, dostawa, reklamacje,

• słownik terminów internetowych,

• skróty, zwroty slangowe i tzw. leet.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 137

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


dr Alisa Mitchel-Masiejczyk, Piotr Szymczak

NiezbędnikAngielskiJęzyk internetu

Redaktor serii: Marek Jannasz

Redakcja i korekta: Paweł Pokora

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: Daniel Fleck / Fotolia

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

ISBN 978-83-60287-47-7

ISBN epub 978-83-7892-006-9

ISBN mobi 978-83-7892-007-6

www.jezykinieobce.pl

Wstęp do e-maili

Dzięki poczcie elektronicznej nasze myśli i plany mogą dotrzeć w kilka sekund do dowolnej liczby adresatów. Musimy więc bardzo uważać, żeby w e-mailowej korespondencji nie popełniać gaf i błędów, którymi zrazimy do siebie innych użytkowników poczty.

O niezręczność szczególnie łatwo, kiedy poruszamy się na terenie obcej kultury i obcego języka. Pamiętajmy, że chociaż w e-mailach używamy mniej formalnych zwrotów niż w tradycyjnej korespondencji, nie oznacza to, że nie powinniśmy trzymać się pewnych zasad. Dlatego w niniejszej części oprócz dwujęzycznych wzorów e-maili zamieszczamy cały szereg praktycznych rad językowych, kulturowych oraz technicznych podpowiedzi, które pozwolą posługiwać się pocztą elektroniczną bez obaw i w dobrym stylu.

Część książki poświęcona poczcie elektronicznej zawiera dwa rozdziały podzielone na tematyczne podrozdziały zawierające przykładowe e-maile w języku angielskim i polskim, słowniczki terminów, użyteczne zwroty i praktyczne rady. 

Rozdział 1 prezentuje konkretne dwujęzyczne przykłady e-maili przydających się w biznesie i w innych celach zawodowych.

Rozdział 2 zawiera dwujęzyczne przykłady najużyteczniejszych typowych e-maili prywatnych.

1 E-maile biznesowe Business emails

1.1 Prezentacja oferty / Presentation of services and goods

1.1.1

From: Anna Kowalska <[email protected]>

To: Director „Nowa Nowosc”

Subject: Shipment 5164

Date: 9/26/2010 3:05:21 PM

Attachment: cennik.pdf

Dear Sirs,

Attached you will fnd a PDF fle containing our list of prices for shipments to France. We will not be able to send any goods by CargoPlus Airlines because they are fully booked all next week.

Please deliver the packages on Monday, 9.29.10 by 10:00 am. None of the people who are responsible for the sanitary clearance of shipments are at the Bureau to day. We will try to complete the clearance procedure on Monday.

Have a nice weekend.

Yours sincerely,

Anna Kowalska

SALES MANAGER

Big Cargo Sp. z o.o.

ul. Duża 10

00-000 Warszawa

Tel. +48 22 000 00 00

Fax. +48 22 000 00 00

Kom. +48 600 000 00 00

Słowniczek

attached please find (także: „please find attached”) – załączam

list of prices – cennik

Inne użyteczne zwroty

What are your typical delivery times? Jakie są państwa terminy realizacji dostaw?

to be fully booked – mieć pozajmowane terminy, nie mieć mocy przerobowych

shipment – przesyłka

clearance – odprawa, odbiór

Tłumaczenie

Od: Anna Kowalska <[email protected]> Do: Director „Nowa Nowosc” Re: Dostawa nr 5164 Data: 9/26/2010 3:05:21 PM Załacznik: cennik.pdf

Szanowni Państwo,

Załączam cennik kosztów wysyłki do Francji w formacie PDF. Nie uda nam się wysłać towaru za pośrednictwem CargoPlus Airlines, ponieważ w przyszłym tygodniu nie mają już wolnych mocy przerobowych. Prosimy o dostarczenie przesyłek w poniedziałek 29.09.2010 do godziny 10:00. Dzisiaj w biurze nie będzie osoby odpowiedzialnej za odbiór sanitarny. Postaramy się zakończyć odbiór w poniedziałek.

Z poważaniem i życzeniami miłego weekendu,

Anna Kowalska SALES MANAGER Big Cargo Sp. z o.o.

ul. Duża 10 00-000 Warszawa Tel. +48 22 000 00 00 Fax. +48 22 000 00 00 Kom. +48 600 000 00 00

Prompt and timely delivery are of crucial importance to us. Bardzo ważna jest dla nas szybka i terminowa realizacja dostaw.

Have you despatched the goods yet? Czy towary zostały już wysłane?

Do you provide an online tracking option for your shipments? Czy zapewniają państwo możliwość śledzenia trasy przesyłki?

Could you please confirm the dispatch date and price by phone? Czy mógłby pan potwierdzić telefonicznie datę i koszt wysyłki?

1.1.2

To: Jonathan Collier

Subject: Re: Oferta TeleHello

Date: 1/26/2010 10:33:47 AM

Attachment: prices 2010.pdf

Mr Collier,

In accordance with what you established in your email, I have prepared an offer for you for customer service in the Polish, Russian, German and English languages.

I estimated that we will need at least one work station for each language, and each of these will also service Polish language calls. The offer is complete and includes all of the costs your company would have to pay if you decide to work with TeleHello.

From my side, I would like to ask when we can expect an answer about when the project will start.

If you have any questions, I will be more than happy to answer them.

Kind regards,

Robert Sokolowski

Call Center Accounts

Słowniczek

to include – obejmować 

a comprehensive package – kompleksowa

from my side – ze swojej strony oferta (pakiet usług odpowiadający

to prepare an offer – przygotować ofertę na wszystkie potrzeby klienta)

a complete offer – kompletna oferta 

an all-inclusive package – pełen pakiet usług (obejmujący wszystkie możliwe usługi)

Komentarz

Na zakończenie zwyczajowo zamieszcza się zdanie świadczące o trosce o adresata oraz pozdrowienie. W stosunku do osób nieznajomych najbardziej bezpiecznymi zwrotami są: Yours sincerely (Z szacunkiem) czy Regards albo Kind regards (w stosunku do znajomych). Bliscy znajomi i przyjaciele w kontaktach prywatnych używają zwrotów Take care lub Love.

Tłumaczenie

To: Jonathan Collier Subject: Re: Oferta TeleHello Date: 1/26/2010 10:33:47 AM Attachment: prices 2010.pdf

Szanowny Panie,

Zgodnie z ustaleniami w Pańskim e-mailu przygotowałem dla Pana ofertę na obsługę klienta realizowaną po polsku oraz rosyjsku, niemiecku i angielsku. Przyjąłem, że na każdy język będziemy potrzebować co najmniej jednego stanowiska roboczego, przy czym każde z nich będzie również obsługiwać kontakty po polsku. Oferta jest kompletna i obejmuje całość kosztów Pańskiej frmy, jeśli wybiorą Państwo współpracę z TeleHello.

Ze swojej strony chciałbym zapytać, kiedy możemy spodziewać się informacji zwrotnej nt. rozpoczęcia projektu.

W razie pytań jestem do dyspozycji.

Serdecznie pozdrawiam, Robert Sokolowski Call Center Accounts

Przykłady zakończeń listów e-mailowych:

Next week I will get in touch again with further details. Odezwę się jeszcze w przyszłym tygodniu i podam bliższe szczegóły.

We will keep you informed/updated on a daily basis as the project develops. W miarę prac nad projektem będziemy państwu codziennie przekazywać najnowsze informacje.

I'll send you the files ASAP. Wyślę te pliki jak najszybciej.

Let me get back to you on Monday to work out a schedule for the project. Odezwę się do państwa w poniedziałek, żeby ustalić harmonogram prac nad projektem.

If you have any questions please contact us. W razie pytań proszę o kontakt.

1.2 Zapytanie o ofertę / Inquiring about services

1.2.1

From: Jan Kowalewski [mailto: [email protected]]

Sent: Tuesday, February 26, 2010 9:42 PM

To: [email protected]

Subject: Pricelist - corporate clients

Greetings,

I represent Big Export, a Polish export company with strong trading links in America. a U.S. partner has recommended your insurance packages to us. As some of our staff travel to the US on business on a regular basis, I'd like to request a price list for your short-term health care and accident insurance packages, from your offer for corporate clients.

Thank you very much in advance.

Regards,

Jan Kowalewski,

Big Export

Słowniczek

I would like to request – Uprzejmie proszę o

Thank you very much in advance – Dziękuję z góry

Inne użyteczne zwroty

Is your information pack also available in a printed version / in printed form? – Czy opis oferty jest też dostępny w wersji drukowanej?

Could we meet to discuss the details and clarify some of the issues? – Czy moglibyśmy się umówić na omówienie szczegółów i wyjaśnienie niektórych kwestii?

tłumaczenie

From: Jan Kowalewski [mailto: [email protected]] Sent: Tuesday, February 26, 2010 9:42 PM To: [email protected]

Subject: oferta dla klientów korporacyjnych – cennik

Witam serdecznie,

Reprezentuję polską spółkę eksportową Big Export utrzymującą mocne kontakty handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Jeden z naszych amerykańskich partnerów polecił nam Państwa pakiety ubezpieczeniowe. Ponieważ część naszych pracowników regularnie podróżuje służbowo do Stanów Zjednoczonych, chciałbym poprosić o przesłanie cennika pakietów ubezpieczeniowych na krótkoterminową opiekę medyczną i ochronę od nieszczęśliwych wypadków, oferta dla klientów korporacyjnych. Dziękuję z góry.

Z poważaniem, Jan Kowalewski Big Export

Komentarz

Rozsądny użytkownik internetu i poczty elektronicznej podchodzi bardzo ostrożnie do wiadomości z niewiadomych źródeł. Pisząc do osoby, która nas nie zna albo nie pamięta, warto napisać kilka słów o sobie. Dobrą praktyką jest wyjaśnienie: 1. kim jesteśmy i skąd znamy adresata (ewentualnie skąd on może znać nas), 2. o co nam chodzi w wiadomości (to powinno być jasne jak najszybciej – nikt nie lubi czytać listów, w których nie wiadomo o co chodzi), oraz 3. dlaczego adresat ma nam w ogóle odpisać. Jeśli nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich trzech wymogów, istnieje spore prawdopodobieństwo, że nasza wiadomość zostanie od razu skasowana. Otrzymując e-mail w stylu: „Dzień dobry, proszę o przysłanie katalogu”, ewentualnie: „Czy mógłby Pan przesłać mi notatki z ostatnich zajęć?” odbiorca może nawet nie mieć pojęcia, o który katalog albo które zajęcia chodzi.

1.2.2

From: Martin Ellis [mailto: [email protected]]

Sent: February 27, 20010 9:42 PM

To: Jan Kowalewski [mailto: [email protected]]

Subject: RE: Pricelist - corporate clients

Attachments: med_offer 2010.pdf, questionnaire_2.doc

Dear Mr. Kowalewski,

With regard to your inquiry about the prices and range of group insurance plans for company employees, I am sending our comprehensive offer for short-term medical insurance with an emergency dental care option. In the attachments I have sent the specifcations – the available range of medical services, and the forms which should be completed by each employee who is applying for an insurance plan.

Thank you for your interest in our services. We look forward to your reply.

Yours sincerely,

Martin Ellis

Słowniczek

an inquiry about the costs of sth. – zapytanie o koszt czegoś

a group insurance plan – plan ubezpieczenia grupowego

a comprehensive offer – kompleksowa oferta

regular medical care – stała opieka medyczna

range of services – zakres usług

to complete a questionnaire – wypełnić kwestionariusz

Netykieta

Dodając do e-maila pliki (umowy, prezentacje, zdjęcia czy oferty w formie plików PDF), należy wspomnieć o nich w treści umowy: zaznaczyć, że wysyłamy załączniki, ile ich jest i co zawierają. W ten sposób odbiorca może się upewnić, czy nie zapomnieliśmy czegoś przesłać, i ma pewność, że załącznik nie jest wirusem.

Tłumaczenie

From: Martin Ellis [mailto: [email protected]] Sent: February 27, 2010 9:42 PM

To: Jan Kowalewski [mailto: [email protected]

Subject: ODP: oferta dla klientów korporacyjnych – cennik Attachments: med_offer 2010.pdf, questionnaire_2.doc

Witam Pana,

W nawiązaniu do Pana zapytania o wycenę kosztów i zakres oferty ubezpieczenia grupowego dla pracowników frmy, w załączeniu wysyłam kompleksową ofertę na krótkoterminowe ubezpieczenie medyczne z wariantem opieki dentystycznej w nagłych przypadkach. W załącznikach przesyłam specyfkacje: zakres świadczeń medycznych oraz kwestionariusz, który każdy pracownik przystępujący do ubezpieczenia powinien wypełnić. Dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą i czekamy na Pana odpowiedź.

Z poważaniem, Martin Ellis

Inne użyteczne zwroty

My colleague will forward the data you have requested as soon as they become available. Mój współpracownik/współpracowniczka prześle dane, o które Pani prosiła, kiedy tylko będziemy nimi dysponować.

I'll send you an email as soon as there is an offer that might interest you. Dam znać e-mailem, jak tylko pojawi się interesująca dla Państwa oferta.

We look forward to hearing from you. Czekamy na Państwa odpowiedź.

1.2.3

From: Jan Kowalewski [mailto: [email protected]]

Sent: Friday, February 26, 2010 9:42 PM

To: [email protected]

Subject: Outdoor training seminar in June 2010

Hello,

In reference to our telephone conversation, I would like to request more information regarding the availability of hotel accommodations at your facility, as well as the possibility of organizing a conference for a group of around 200 people (on the frst day) and 60 people (on the second day). A plan of the conference is attached.

The meeting itself can take place outside, assuming that you have a conference tent (light colored) available for approx. 200 people, and that you would be able to organize a meeting, a stage, catering, etc.

If you have any questions, please email me or call.

Sincerely,

Jan Kowalewski

Firma Polska

ul. Duża 10

00-000 Warszawa

Tel. +48 22 000 00 00

Fax. +48 22 000 00 00

Kom. +48 22 000 00 00

Słowniczek

In reference to our telephone conversation – Odnosząc do naszej rozmowy telefonicznej

The meeting itself [will be...]  Samo spotkanie [będzie...]

A plan of the conference is attached – Załączam plan konferencji

I would like to request more / further information – Uprzejmie proszę o podanie bliższych informacji

approximately (approx.) – około (ok.)

Etc. (et caetera) / and the like – i temu podobne

and so on / and so forth – i tak dalej

Inne użyteczne zwroty

I am writing to inqure about ... Piszę do Pana z zapytaniem o ...

We will also need the following equipment: Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie/ sprzęt:

In accordance with our verbal agreement, I am sending you... W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu...

We would like to reserve a conference room with a seating capacity of 400 people. Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych, mieszczącej 400 osób.

Tłumaczenie

From: Jan Kowalewski [mailto: [email protected]] Sent: Friday, February 26, 2010 9:42 PM To: [email protected]

Subject: szkolenie plenerowe w czerwcu 2010 roku

Witam,

Odnosząc się do naszej rozmowy telefonicznej uprzejmie proszę o podanie bliższych informacji na temat dostępności miejsc hotelowych w Państwa ośrodku oraz możliwości zorganizowania konferencji dla grupy ok. 200 osób (1. dzień) i 60 osób (2. dzień). Załączam plan konferencji. Samo spotkanie może się odbyć na zewnątrz, o ile dysponują Państwo namiotem konferencyjnym (w jasnym kolorze) na ok. 200 osób i mogą Państwo zorganizować w nim spotkanie, scenę, catering itp.

W razie pytań, proszę o e-mail lub kontakt telefoniczny. 

Z poważaniem,

Jan Kowalewski Firma Polska ul. Duża 10 00-000 Warszawa Tel. +48 22 000 00 00 Fax. +48 22 000 00 00 Kom. +48 22 000 00 00

Komentarz

Nieodzownym elementem każdej wiadomości jest zagajenie (Further to our telephoneconversation, In accordance with your request, Regarding your offer, itd), w którym określamy cel korespondencji i wyjaśniamy, czego oczekujemy po odbiorcy e-maila. W zasadniczej części listu uzasadniamy naszą prośbę i rozwijamy informacje. Na zakończenie piszemy, dlaczego spodziewamy się reakcji i z góry za nią dziękujemy. Nasza wiadomość powinna być zawsze kompletna. Znaleźć się w niej muszą np. odpowiedzi na wszystkie pytania postawione wcześniej przez odbiorcę. Pamiętajmy jednak, że im pytań i próśb w naszym e-mailu więcej, tym większe ryzyko, że któreś zostaną zignorowane.

1.2.4

From: ”Hotel Olšanka <[email protected]>”

To: [email protected]

Subject: Re: Outdoor training seminar in June 2010

Date: 2/28/2010 10:04:01 AM

Dear Sir,

Further to our telephone conversation, we would like to provide you with a price list for our services, according to your plans:

Day one, 06.06.2010

– the price for the conference room EUR 3.00 per person (with a screen, a multimedia projector, an overhead projector, a flip chart, and a speaker system)

– coffee break (home-style cake, cookies, pretzels, coffee, and tea) EUR 6.00/person

– beverages like water or juice, priced according to consumption (1 l. of juice

– EUR 1.90, soft drinks 0.33 l – EUR 0.99.)

– lunch for 200 people (tomato soup or chicken broth + bread and coleslaw)

– EUR 7.00/person

– a bonfre for 60 people: supper at a bonfre, in the form of a grill (chuck, bacon, chicken fllets, salads, coleslaws, bread, tea, and fruit – EUR 20.00/person

Live music during the bonfre EUR 250.00 (6 hours)

– Accommodation with breakfast 06/07.06.2010 – EUR 30.00/person

A day at the hotel (includes room only) ends at 12:00.

Day two

– the conference hall for 60 people, equipped with amenities – EUR 50.00.

– three-course dinner – EUR 15.00.

Prices do not include VAT.

If you have any questions, please contact me.

Regards,

Maria Modrakova

Reception

tel. 000 123 45 67

Słowniczek

Further to – W nawiązaniu do 

to provide somebody with a price list forsomething – przekazać komuś cennik czegoś 

a conference room – sala konferencyjna 

a conference hall – sala konferencyjna (duża), audytorium

a coffee break – przerwa

accommodation – nocleg, noclegi (uwaga: rzeczownik niepoliczalny)

amenities – sprzęt, wyposażenie

a three-course meal – posiłek z trzech dań

to include VAT – zawierać VAT

Tłumaczenie

From: „Hotel Olšanka <[email protected]>” 

To: [email protected]

Subject: Re: szkolenie plenerowe w czerwcu 2010 roku 

Date: 2/28/2010 10:04:01 AM

Witam Pana,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej podajemy cennik naszych usług wg Państwa założeń: Dzień 1 (06.06.2010)

– koszt sali konferencyjnej 3 euro/osoba (ekran, rzutnik multimedialny, rzutnik foliowy, flipchart, nagłośnienie)

– przerwa kawowa (ciasto domowe, ciasteczka, paluszki ,kawa, herbata) 6 euro /osoba – napoje typu woda, soki według zużycia (1 l soku – 1,90 euro, napoje 0,33 l, – 0,99 euro) – lunch dla 200 osób (zupa pomidorowa lub rosół + pieczywo i surówki) – 7 euro/osoba – ognisko dla 60 osób: kolacja przy ognisku w formie grilla (karkówka, boczek, flet z kurczaka, sałatki, surówki, pieczywo i herbata oraz owoce) – 20 euro/osoba

Oprawa muzyczna przy ognisku 250 euro (6 godzin)

– nocleg ze śniadaniem 06/07.06.2010 r.- 30 euro/osoba

Doba hotelowa (dotyczy tylko pokojów) kończy się o godzinie 12-tej.

Dzień 2

– sala konferencyjna dla 60 osób wyposażona w urządzenia – 50 euro – obiad z trzech dań – 15 euro

Cena nie zawiera podatku VAT. 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam, Maria Modrakova Reception tel. 000 123 45 67

Komentarz

W języku angielskim symbol waluty umieszcza się przed kwotą, a znakiem ułamka dziesiętnego nie jest przecinek, lecz kropka. Przecinki służą po angielsku do oddzielania zer w dużych liczbach. Symbole walut mogą być podawane w formie międzynarodowych skrótów (EUR, USD, GBP, JPY) albo symboli (odpowiednio €, $, £ i ¥). Warto pamiętać, że angielski billion to polski miliard, a trillion to polski bilion.

150,30 zł 

200 dolarów

1.000.000.000 euro (1 mld euro)

PLN 150.30

USD 200 (lub $200)

EUR 1,000,000,000 (EUR 1 bn)

1.3 Spotkanie biznesowe / Business meetings

1.3.1

From: Piotr Rzewuski

[mailto: To: Piotr Rzewuski <[email protected]>]

Sent: Friday, February 12, 2010 4:35 PM

To: Mary Armitstead

Subject: RE: New Account Offer

Dear Ms. Armitstead,

Thank you for the email. I am glad that you are working at Bigbank; I hope you will fnd new challenges equal to your experience and dedication to work.

As regards moving the account over to Bigbank, I must admit that I have got used to Cumbria Bank and it would be difficult for me to part with that system. I don't know if there are similar conveniences at Bigbank. Either way, I would be happy to fnd out more about their offers, if they are more advantageous.

I invite you to visit our new headquarters – the address is below.

Kind regards,

Piotr Rzewuski

Financial Director

Słowniczek

to move an account (to a different bank) – przenieść rachunek (do innego banku)

As regards / Regarding – Jeśli chodzi o

I must admit that / I have to admit that – Muszę przyznać, że

Either way / In any event – W każdym razie

I would be happy to [do sth] / I would be glad to [do sth] – Z chęcią

Tłumaczenie

From: Piotr Rzewuski

[mailto: To: Piotr Rzewuski <[email protected]>] Sent: Friday, February 12, 2010 4:35 PM To: Mary Armitstead Subject: RE: New Account Offer

Witam Panią,

Dziękuję za e-maila. Cieszę się, że pracuje Pani w Bigbanku i mam nadzieję, że napotka Pani wyzwania adekwatne do Pani doświadczenia i solidności zawodowej.

Jeśli chodzi o przeniesienie rachunku do Bigbanku, muszę przyznać, że przyzwyczaiłem się do Cumbria Bank i ciężko byłoby mi się rozstać z tym systemem. Nie wiem czy podobne udogodnienia są w Bigbanku. W każdym razie z chęcią zapoznam się z ofertą, jeśli jest korzystniejsza.

Zapraszam do naszej nowej siedziby, adres poniżej.

Pozdrawiam, Piotr Rzewuski Dyrektor Finansowy

Komentarz

Jeśli nasza wiadomość jest odpowiedzią na inną, zwyczajowo zaczynamy od podziękowania za e-maila nadawcy. Zwroty formalne to:

Thank you (very much) for…, zwrot nieformalny to Thanks for…:

Thank you for your email. – Dziękuję Panu za e-maila.

Thanks for the update. – Dzięki za nowe informacje.

Thanks a lot for the files/documents. – Dziękuję za przesłane pliki/dokumenty.

1.3.2

From: Mary Armitstead <[email protected]>

To: Piotr Rzewuski <[email protected]>

Subject: RE: New Account Offer

Date: 2/13/2010 3:59:51 PM

Dear Mr Rzewuski,

Our offer will defnitely be more advantageous. Because of this, I would like to meet you at your new headquarters when you are next in London. Please let me know what date and time would be convenient for you.

Kind regards,

Mary Armitstead

Key Accounts Manager, Bigbank

Słowniczek

convenient – dogodny

date – termin

time – godzina

headquarters (HQ) – siedziba

because of sth, on account of sth; by reason of sth – w związku z czymś

Tłumaczenie

From: Mary Armitstead <[email protected]> To: Piotr Rzewuski <[email protected]> Subject: RE: New Account Offer Date: 2/13/2010 3:59:51 PM

Witam, Panie Piotrze,

Nasza oferta będzie zdecydowanie korzystniejsza. W związku z tym chętnie spotkałabym się z Panem w naszej nowej siedzibie, kiedy będzie Pan w Londynie. Proszę podać dogodny dla Pana termin i godzinę.

Pozdrawiam serdecznie, Mary Armitstead Key Accounts Manager, Bigbank

Komentarz

W polskiej korespondencji e-mailowej dość szybko przechodzi się do używania półformalnej formy „Panie Marku” czy „Pani Ewo”. W języku angielskim jej odpowiednikiem będzie Dear John, Dear Tracey. Należy pamiętać, że w kulturze anglosaskiej użycie imienia rozmówcy jest oznaką uprzejmości, a nie zażyłości, i nie należy raczej zaczynać korespondencji od takiego na poły nieformalnego zwrotu. Jeżeli osoba, z którą korespondujemy regularnie, pracuje w tej samej firmie albo na zbliżonym do nas stanowisku, prawidłowe i charakterystyczne dla e-maili jest zaczynanie wiadomości od samego imienia adresata: John, Alice. Takie e-maile możemy też inicjować od słowa Hi (Cześć). Uwaga: inaczej niż w naszej kulturze, w kręgach angielskojęzycznych do współpracownika należy zwracać się po imieniu (jeśli je znamy), w przeciwnym wypadku okażemu mu brak szacunku.

1.3.3

Dear Ms. Armitstead,

I'll be in London all week next week. As of today, I only have some free time on Monday next week (18.02), 2:00-3:00. Please let me know if this is convenient. If not, I'll let you know if something drops out to free up another slot in my schedule.

Regards,

Piotr Rzewuski

Dear Mr. Rzewuski:

Monday at 2 pm is perfect. I'll be waiting for you in the reception lobby. See you next week! Our office is in Swiss Re's famous Gherkin, 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP.

Regards,

Mary Armitstead

Słowniczek

as of today / at the present time – na dzień dzisiejszy

aside from [Monday] / except for [Monday], aside from that / except for that – oprócz [poniedziałku], oprócz tego

how about [12:30 at the airport] / I suggest [12:30 at the airport] – proponuję [12:30 na lotnisku]

reception lobby – recepcja budynku

on the subject of – na temat czegoś

Inne użyteczne zwroty

We wish to inform you that we must cancel... Chcemy poinformować, że musimy odwołać...

I'm afraid I'll have to call off the... Obawiam się, że będę musiał odwołać...

Because of..., I will have to cancel... Z powodu..., będę musiał odwołać... -

We apologize / Please accept our apologies for any inconvenience [this may cause/ may have caused] Przepraszamy bardzo za wszelkie niedogodności/kłopoty

I was not able to reach you by phone... Nie mogłem się dodzwonić do Pani/Pana...

Could we meet another day instead? / Could we set another date for our meeting? Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?

Tłumaczenie

Pani Mario,

Będę w Londynie przez cały przyszły tydzień. Na razie mam wolny czas tylko w przyszły poniedziałek (18.02) w godzinach 14:00-15:00. Proszę o wiadomość, jeśli taka godzina Pani odpowiada. Jeżeli nie, dam znać, jeśli coś mi wypadnie z planów i pojawi się wolny termin.

Pozdrawiam, Piotr Rzewuski

Witam Panie Piotrze,

Poniedziałek o czternastej pasuje mi idealnie. Będę czekała przy recepcji – do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Nasze biuro jest w słynnym „Ogórku” Swiss Re. The Gherkin, 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP.

Pozdrawiam, Mary Armitstead

Komentarz

Uwaga! Słowo „aktualny” oznacza current/up-to-date/present a nie actual (faktyczny, rzeczywisty). Actually nie znaczy „aktualnie”, lecz „tak naprawdę,” „w zasadzie”, „szczerze [powiedzawszy]” lub „w rzeczywistości”:

A: Did you like the campaign? B: Actually, I thought it was a bit too pushy.

A: Podobała ci się kampania? B: Tak naprawdę, / Szczerze, dla mnie była trochę zbyt nachalna.

1.3.4

From: Janina MIKULSKA [mailto: [email protected]]

Sent: Friday, Monday 25, 2010 10:59 AM

To: 'Eve Queneau'

Subject: Documents, meeting

Dear Ms. Queneau,

I'm sending all of the documentation about our products in a PDF.

We also talked about meeting. Would a date like the 13th, 14 or 15 of February be convenient for you?

Best wishes,

Janina Mikulska

Dear Ms. Mikulska,

Of the dates you suggested, the 13th of February would be the most suitable, but since only the Director can sign the approval for purchases, and she will be away in mid-February, it would be good to schedule an earlier date.

If you have time a bit sooner, please let me know.

Regards,

Eve Queneau

Słowniczek

agreement, approval – zgoda

suitable – odpowiedni, nadający się

in mid-February – w połowie lutego

date, time – termin

Inne użyteczne zwroty

I look forward to your reply/response. Czekam na odpowiedź. 

I am interested to know/I would like to know what you think [of it] Ciekawa jestem, co o tym myślisz.

Please contact me as soon as possible regarding / concerning... Uprzejmie proszę o pilny kontakt w sprawie ...

Please reply to the email address given below. Proszę pisać na konto podane poniżej.

Thank you [very much] in advance. Z góry [bardzo] dziękuję.

If any issues or questions arise, please call.

If there are any problems or questions, please give me a call. W przypadku problemów, pytań proszę dzwonić.

If you have any questions, I am more than happy to help. W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Tłumaczenie

From: Janina MIKULSKA [mailto: [email protected]] Sent: Friday, Monday 25, 2010 10:59 AM To: 'Eve Queneau' Subject: Documents, meeting

Pani Ewo,

Przesyłam Pani całą dokumentację naszych produktów w formie PDF.

Rozmawialiśmy również o spotkaniu. Czy odpowiadałby Pani któryś z terminów w dniach 13-15 lutego włącznie?

Pozdrawiam, Janina Mikulska

Witam Panią serdecznie,

Z zaproponowanych terminów najbardziej odpowiadałby mi 13 lutego, jednak ponieważ zgodę na zakupy może podpisać tylko Pani Prezes, której w połowie lutego nie będzie, dobrze by było ustalić nieco wcześniejszy termin.

Gdyby udało się pani znaleźć czas trochę wcześniej, bardzo proszę o informację.

Pozdrawiam, Eve Queneau

Netykieta

Kiedy nie mamy pewności co do płci adresata, wystarczająco uprzejmym powitaniem będzie zwrot Greetings (Witam), ewentualnie Hello (Dzień dobry). Nie jest dobrym pomysłem podawanie w przywitaniu pory dnia, np. Good Morning czy Good Evening (być może wiadomość będzie odczytana w innych godzinach). Z kolei pozdrowienie Good Day jest typowe dla kultury australijskiej i rzadko używa się go w innych stronach świata.