Analiza i oceny funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2013-2017 - Tomasz Przesławski, Michał Sopiński, Ewa Stachowska - ebook

Analiza i oceny funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2013-2017 ebook

Tomasz Przesławski, Michał Sopiński, Ewa Stachowska

0,0
169,00 zł

Opis

W książce w sposób kompleksowy i wielowymiarowy omówiono problematykę funkcjonowania w Polsce systemu dozoru elektronicznego [dalej: SDE].

Uwypuklając istniejący potencjał w bazującym na nowych technologiach SDE oraz znaczenie dla efektywności systemu penitencjarnego, autorzy publikacji odwołują się do wyników przeprowadzonych przez siebie badań, które obejmowały ilościowy oraz jakościowy wymiar SDE, przy uwzględnieniu interdyscyplinarnego podejścia, obejmującego perspektywę prawną oraz socjologiczną, odnoszącą się m.in. do kwestii efektywności i prawidłowości orzekania oraz wykonywania kar i środków karnych w SDE.

W trosce o przejrzystość i precyzyjność prezentacji materiału opracowanie podzielono na dwie główne części, z których pierwsza odnosi się do analizy funkcjonowania SDE w latach 2013–2017 (uwzględniając przy tym zarówno lata wcześniejsze, jak też obecny stan prawny), druga natomiast obejmuje analizę akt sądowych oraz dokumentacji w zakresie czynności podejmowanych przez podmioty współuczestniczące w dozorze elektronicznym. W podsumowaniu autorzy książki zawarli główne wnioski i rekomendacje dotyczące SDE, które mogą być szczególnie interesujące dla Czytelnika.

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla pracowników więziennictwa, kuratorów sądowych, sędziów, studentów prawa i dyscyplin pokrewnych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF