Wybrane zagadnienia prawoznawstwa. Szkice z propedeutyki prawa - Tomasz Przesławski - ebook

Wybrane zagadnienia prawoznawstwa. Szkice z propedeutyki prawa ebook

Tomasz Przesławski

0,0
149,00 zł

Opis

W monografii zostały przedstawione wybrane zagadnienia z zakresu nauk prawnych, które obejmują problemy związane z istotą prawa, wpływem wartości i norm społecznych na prawo, oddziaływaniem prawa na inne porządki normatywne. W książce scharakteryzowane zostały podstawowe elementy metodologii nauk prawnych, funkcje prawa, pojęcia norm prawnych, stosunków prawnych, odpowiedzialności prawnej oraz funkcjonowania prawa na etapach jego tworzenia, stosowania i wykonywania, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców a w szczególności do studentów profilaktyki i resocjalizacji, kryminologii, penitencjarystyki, pracy socjalnej, oraz innych kierunków nauk społecznych, a także tych wszystkich którzy, zainteresowani są prawoznawstwem.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF