Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej - Joanna Brzezińska, Jacek Giezek - ebook

Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej ebook

Jacek Giezek, Joanna Brzezińska

0,0
110,12 zł

Opis

Publikacja dotyczy zarówno teoretycznych oraz dogmatycznych problemów zmodyfi kowanych typów przestępstw, jak i wybranych typizacji, w których pojawiają się tak zwane znamiona modyfikujące.
W opracowaniu poddano analizie m.in.:
- relacje zachodzące między typami zmodyfikowanymi,
- odpowiedzialność osób współdziałających w realizacji znamion typów różnicowanych ze względu na podmiot,
- konsekwencje braku świadomości sprawcy (czy i jakie znamię modyfikujące zostało w konkretnym przypadku zrealizowane).
Autorzy omawiają również najnowsze zmiany legislacyjne w zakresie przestępstwa składania fałszywych zeznań oraz zmodyfikowane typy przestępstw przeciwko życiu.
Publikacja jest skierowana do adwokatów, prokuratorów, sędziów i radców prawnych. Zainteresuje też pracowników naukowych zajmujących się tytułową tematyką.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF