Zawieranie umów między przedsiębiorcami [EBOOK] - Ewa Wójtowicz - ebook

Zawieranie umów między przedsiębiorcami [EBOOK] ebook

Ewa Wójtowicz

0,0
62,32 zł

lub
Opis

Stan prawny na 7.01.2010 r. W książce kompleksowo omówiono problematykę zawierania umów - zarówno ogólne, jak i szczególne regulacje polskiego prawa znajdujące zastosowanie do przedsiębiorców. Przepisy prawa polskiego - zwłaszcza kodeksu cywilnego - przedstawione zostały na tle uregulowań o charakterze ponadnarodowym (konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Zasady Europejskiego Prawa Umów, Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT, Draft Common Frame of Reference) oraz orzecznictwa. Adresaci: Monografia adresowana jest do teoretyków prawa, studentów kierunków prawniczych oraz osób mających do czynienia z zawieraniem umów w praktyce, w szczególności do przedsiębiorców.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF