Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych - Izabela Motowilczuk - ebook

Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych ebook

Izabela Motowilczuk

0,0
81,27 zł

Opis

Wiele nieprawidłowości stwierdzanych w jednostkach są konsekwencją niewłaściwie sporządzonych dokumentów księgowych lub brak ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

W publikacji wskazano, jak krok po kroku sporządzać dokumenty księgowe oraz jak je sprawdzać pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Podano zasady sporządzania m.in. dowodów:

· kasowych,

· związanych z ruchem środków trwałych,

· służących do rozliczania kosztów podróży służbowych,

· wykorzystywanych przy udzielaniu i rozliczaniu zaliczek.

· magazynowych,

· inwentaryzacyjnych,

· służących do rozliczania kosztów paliwa do pojazdów służbowych,

· zbiorczych list wypłat,

· własnych faktur i rachunków,

· not korygujących oraz uznaniowo-obciążeniowych,

· poleceń księgowania.

Ponadto wskazano, jak w praktyce sprawdzać pod względem merytorycznym różnego rodzaju dokumenty wydatkowe, jaki jest zakres przedmiotowy kontroli merytorycznej dla większości dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych stosowanych w jednostkach, co należy zawrzeć w treści opisu merytorycznego dla różnych rodzajów dokumentów, na jakich dokumentach nie ma potrzeby zamieszczania opisu merytorycznego, jak należy postępować w razie stwierdzenia błędów merytorycznych w dokumentach.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne