Uproszczenia w rachunkowości jednostek sektora publicznego - Izabela Motowilczuk - ebook

Uproszczenia w rachunkowości jednostek sektora publicznego ebook

Izabela Motowilczuk

0,0
19,90 zł

Opis

Stosowanie przepisów w zakresie uproszczeń w prowadzeniu rachunkowości budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o uproszczenia w wycenie, ewidencji i amortyzacji środków trwałych, a także w wycenie i ewidencji zapasów rzeczowych aktywów obrotowych.
Z opracowania można dowiedzieć się m.in.:
§ które z uproszczeń przewidzianych w uor są uzależnione od wielkości jednostki, a które mogą wprowadzać wszystkie jednostki, pod warunkiem nienaruszania zasady wiernego obrazu,
§ pod jakimi warunkami jednostki mogą rezygnować z prowadzenia pełnej ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowych składników aktywów obrotowych,
§ jak w praktyce stosować uproszczenia w amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
§ na jakich zasadach jednostki mogą przeprowadzać inwentaryzację z mniejszą częstotliwością niż podana w uor,
§ kiedy uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości wprowadza się z pierwszym dniem roku obrotowego, a kiedy można je wprowadzić w ciągu roku,
§ jakie informacje na temat uproszczeń podaje się w sprawozdaniu finansowym.

Wszystkie zagadnienia omówione w publikacji zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne