Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego - Izabela Motowilczuk - ebook

Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego ebook

Izabela Motowilczuk

0,0
19,90 zł

Opis

Z e-booka można dowiedzieć się m.in.:
§ na czym polega w praktyce wykonanie obowiązku zatrudnienia głównego księgowego w jednostkach i jakie są od niego wyjątki,
§ na podstawie jakich umów mogą być zatrudniani główni księgowi,
§ jakie wymagania powinni spełniać kandydaci na stanowiska głównych księgowych,
§ jakie obowiązki z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej kierownik jednostki może przekazać głównemu księgowemu,
§ jak skutecznie przekazać obowiązki głównemu księgowemu i pracownikom komórki księgowości,
§ w jaki sposób powinna być prawidłowo – krok po kroku – wykonywana wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych, w tym także w przypadku utworzenia samorządowego CUW,
§ jaką pozycję zajmuje główny księgowy w strukturze organizacyjnej jednostki i jakie są tego konsekwencje dla wykonywania powierzonych mu obowiązków,
§ w jaki sposób należy zorganizować pracę księgowości pod nieobecność głównego księgowego.
Poza tym osobno zostały omówione szczególne uregulowania dotyczące skarbników JST.
W publikacji umieszczono również wzory m.in.:
§ zakresów obowiązków głównych księgowych i skarbników JST w obszarach rachunkowości oraz gospodarki finansowej,
§ upoważnień imiennych dla pracowników jednostek do zastępowania głównych księgowych,
§ upoważnień imiennych do kontrasygnowania czynności prawnych w imieniu skarbnika JST.
Wszystkie zagadnienia omówione w e-booku zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki (prawie 50). Zamieszczono w nim również przydatne wzory, np. upoważnień.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne