Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja. Część II - Izabela Motowilczuk - ebook

Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja. Część II ebook

Izabela Motowilczuk

0,0
19,90 zł

Opis

Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Z części II e-booka można dowiedzieć się m.in.: § na czym polega niedochodzenie należności cywilnoprawnych, § jak potrącać należności i zobowiązania cywilnoprawne, § w jakich terminach i na jakich zasadach dochodzi do przedawnienia należności głównych i ubocznych,   § jak prawidłowo umarzać, odraczać i rozkładać na raty należności cywilnoprawne, § na jakich kontach i w jakich przekrojach należy prowadzić ewidencję syntetyczną i pomocniczą należności cywilnoprawnych,§ co oznaczają pojęcia „przypis” i „odpis” należności cywilnoprawnych,§ na podstawie jakich dowodów księgowych powinno się ujmować operacje powstania i wygaśnięcia należności cywilnoprawnych, § jak wyceniać należności na dzień ich powstania, zapłaty oraz na dzień bilansowy. Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki jednostek sektora finansów publicznych (łącznie około 50). Ponadto umieszczone zostały wzory: § oświadczenia o dokonaniu kompensaty ustawowej (jednostronnej), § umowy o zwolnienie z długu, § jednostronnego oświadczenia o zwolnieniu z długu, § ugody w sprawie odroczenia terminu płatności należności, § ugody w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności.

 

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne