Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego - Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez - ebook

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego ebook

Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez

0,0
40,33 zł

Opis

Głównym przesłaniem tej książki jest uświadomienie czytelnikowi, jak trudne i skomplikowane w praktyce jest zarządzanie sprawami publicznymi. Oznacza to, iż wymaga ono profesjonalizmu; stosowania odpowiednich metod i instrumentów, a także precyzowania standardów i wskaźników pomiaru efektywności oraz mechanizmów kontrolnych służących ewaluacji prowadzonej działalności. Przeznaczona ona jest zarówno dla osób zawodowo związanych z zarządzaniem w administracji publicznej – urzędników, radnych, działaczy samorządowych oraz lokalnych polityków, jak i dla studentów kierunków ekonomicznych (zarządzania publicznego, administracji publicznej). Treści mogą także być interesujące dla każdego obywatela, który jest świadom swoich praw i obowiązków, aktywnie uczestniczy w życiu publicznym.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF