Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji - Piotr Krzemień, Kazimierz Pawelec - ebook

Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji ebook

Piotr Krzemień, Kazimierz Pawelec

0,0
110,00 zł

Opis

W publikacji szczegółowo omówiono m.in:

  • dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, znaczenie dowodowe opinii pozaprocesowej, zasady oceny opinii;
  • użycie nowoczesnych technik w opiniowaniu w sprawach wypadków drogowych, w tym: wykorzystanie odbiorników GPS, kamer samochodowych, tachografów, „czarnych skrzynek” i sterowników pojazdów;
  • zasady sporządzanie opinii biegłego do spraw techniki samochodowej.

W opracowaniu wyczerpująco zaprezentowano również:

  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz najważniejsze wykroczenia drogowe;
  • zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym: szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania, pierwszeństwa, prędkości dostosowanej.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także biegłych sądowych i rzeczoznawców.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF