Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw - Sławomir Dudzik - ebook

Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw ebook

Sławomir Dudzik

0,0
70,85 zł

Opis

Międzynarodowe fuzje i przejęcia przedsiębiorstw odgrywają istotną rolę we współczesnej globalnej gospodarce. Rodzą one równocześnie poważne problemy z punktu widzenia skutecznej ochrony konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Prawodawca unijny zdecydował zatem o przekazaniu uprawnień w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorstw o odpowiednio dużych rozmiarach na rzecz Komisji Europejskiej. Celem niniejszej pracy jest określenie zasad rządzących podziałem kompetencji między Komisję Europejską a organy ochrony konkurencji państw członkowskich UE w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz granic jurysdykcji organów Unii Europejskiej w tych sprawach w relacjach z państwami trzecimi.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF