Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz - Agnieszka Rzetecka-Gil - ebook

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz ebook

Agnieszka Rzetecka-Gil

0,0
62,32 zł

Opis

W prezentowanym komentarzu Autorka w sposób kompleksowy analizuje przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omówione zostały zagadnienia związane z ustalaniem prawa, naliczaniem i dokumentowaniem prawa do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego wyrównawczego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Wiele uwagi poświęcono również przybliżeniu zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami, jak i osobom niezatrudnionym na podstawie stosunku pracy. W pubilkacji czytelnik znajdzie bogaty i usystematyzowany wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych. Komentarz adresowany jest do pracowników jednostek ZUS, podmiotów wykonujących w imieniu pracodawcy czynności związane z ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką przedstawioną w komentarzu.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF